Öresunds Översättningsbyrå

  Poul och Kerstin Hansen, av Kammarkollegiet auktoriserade translatorer till respektive från danska 

Start

Målsætning

Specialiteter

Erfaring

Anbefalinger

Medlemsfor.

Kontakt os

 
 

 

Vores populære faktasider:

 

Specialordbøger

Unik oversigt over næsten alle svensk-danske ordbøger online (mere end 150 specialordbøger med over 300.000 opslagsord)

Sprogforbistring

Eksempler på sprogforbistring mellem dansk og svensk

Kulturforskelle

Beskrivelse af nogle klassiske kulturelle forskelle mellem danskere og svenskere

Online oversættelse

Gratis online oversættelse mellem dansk og svensk via InterTran (kun grovoversættelse)

 

Direkte links til vores svensk-danske online-ordbøger:

Bilteknik

Beklædning

Botaniske termer

Byggeteknik

EU-ord

Fuglenavne

Hverdagsord

Kemikalier

Kontormateriale

Landbrugsord

Levnedsmiddelord

Lystfiskerord

Medicin

Naturtypearter

Plantenavne

Socialordbog

Sproglige faldgruber

Svampe/laver

Svejseteknik

Ungdomssprog

Værktøj     

 

Klik her for søgefunktion til ordbøgerne

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Översättningen som borde dras in direkt

Utdrag ur KNUT AHNLUNDs artikel om översättningen av Herman Bangs roman "Ludvigsbakke", publicerad i Svenska Dagbladet den 14 mars 2005 (http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_9335731.asp)

"Översättaren har inte elementära kunskaper i danska, och har han kunskaper i svenska så har han inte använt dem. Han känner inte till de närheter och släktskaper som finns mellan språken, och han är lika okunnig om de skillnader och olikheter som finns. Följden har blivit att han skrivit om texten där den inte alls skall omskrivas, och låtit den stå ordagrann där den behöver omskrivas. Danska meningar som tycks honom för långa huggs upp i småbitar, viktiga bindeord försvinner, personer byter kön. Stilläget har blivit lågspråkligt ibland och högtravande ibland, inte sällan med helt osannolika stelheter, ("måhända", "i sanning" etcetera) inne i intima dialoger, som dinosaurier på en gata i Horsens. Lindell har förvånande nog skrivit en egen "Liten kommentar till berättarstilen"; man tycker en sådan betraktelse skulle få honom att besinna sig på vad han gör, men icke så: han uppträder som medförfattare till diktaren, ja ofta som hans stilrättare. Bangs text från förrförra århundradet är mycket mer ledig och tillgänglig än den språkliga skvader som här kommer flaxande in mot våra kuster.

Det Köpenhamnslandskap där Kommunehospitalet ligger domineras ju av de tre "Søerne", S:t Jørgen Sø, Peblingesø och Sortedams Sø som ligger på rad och skär igenom hela den dåtida staden. Översättaren kallar dem för "Viken", och tror att det är ett hav det är frågan om. Men "Søhjørnet", där Ida möter blomstergumman, är alls ingen havsvik, det är Søtorvet vid Sortedams Sø alldeles utanför hennes arbetsplats. "Linien" är självfallet Langelinie, inte "Promenaden". En rad av huvudstadens allra mest kända trakter har fått sina namn försvenskade. Så kan man inte göra. Likaså är titlar och befattningar oigenkänneliga: farmor blir svärmor, etatsrådet blir drätseldirektör,
etatsrådinden blir direktörska, kammerherren fiskal, kammerjunkeren hovmarskalk och reservelægen (underläkaren) blir överläkare, (det sista blir ödesdigert i sammanhanget). Så gott som alla maningar och utrop har kommit på avvägar och fått en annan betydelse. "Til Lykke! (Gratulerar!) har blivit "Vilken tur!" etcetera.
David Sprengel översatte i sin ungdoms vår aningslöst ett par böcker av samme store diktare, alltså Bang, och han kom inte helskinnad från företaget. Slarv och okunnighet samverkade. Danskan var svårare än han trodde. DN-skribenten Beyron Carlsson, märket Floridor, skämtade med resultatet av hans mödor; den 1 dec. 1902 stod kåseriet "Den skinnsjuke greven" infört i tidningen, och även om Sprengel råkat träffa rätt just i fråga om ordet "skinsyg"=svartsjuk, så gav han upphov till ett bevingat ord. Jan Stolpe har i festskriften till Kjell Peterson gått igenom texten ord för ord, han tycker att helheten blivit svag men tvekar att kalla den en katastrof. Det här kan man diskutera, jag skulle
utan tvekan kalla den just en katastrof. Varför? Jo, ett mediokert alster lider inte så mycket av sådan misshandel, men när det gäller ett verk av rang blockeras en rättvisande tolkning kanske för årtionden eller sekler framåt."
 

Copyright © 2007, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen