Öresunds Översättningsbyrå

  Poul och Kerstin Hansen, av Kammarkollegiet auktoriserade translatorer till respektive från danska 

Start

Målsætning

Specialiteter

Erfaring

Anbefalinger

Medlemsfor.

Kontakt os

 
 

 

Vores populære faktasider:

 

Specialordbøger

Unik oversigt over næsten alle svensk-danske ordbøger online (mere end 150 specialordbøger med over 300.000 opslagsord)

Sprogforbistring

Eksempler på sprogforbistring mellem dansk og svensk

Kulturforskelle

Beskrivelse af nogle klassiske kulturelle forskelle mellem danskere og svenskere

Online oversættelse

Gratis online oversættelse mellem dansk og svensk via InterTran (kun grovoversættelse)

 

Direkte links til vores svensk-danske online-ordbøger:

Bilteknik

Beklædning

Botaniske termer

Byggeteknik

EU-ord

Fuglenavne

Hverdagsord

Kemikalier

Kontormateriale

Landbrugsord

Levnedsmiddelord

Lystfiskerord

Medicin

Naturtypearter

Plantenavne

Socialordbog

Sproglige faldgruber

Svampe/laver

Svejseteknik

Ungdomssprog

Værktøj     

 

Klik her for søgefunktion til ordbøgerne

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Svårt att undvika missförstånd

 

Citat från Linn Gillbergs artikel på  http://www.oresundskultur.se/blog/problematik-vid-oversattning-fraan-danska-till-svenska

"Att som öresundsbo lyssna till ett samtal mellan en svensk och en dansk som sällan tar sig över sundet kan vara både roligt och frustrerande. Både dansken och svensken nickar ofta åt varandra (trots att de inte förstår) och tror sig föra samtalet vidare då de istället gång på gång ovetande byter samtalsämne. De är svårt att som "nybörjare" undvika de missförstånd som lätt uppkommer mellan danska och svenska, speciellt då många ord låter lika men har helt olika betydelser.

För att undvika missförstånd finns det förstås många översättare och tolkar mellan språken. Deras uppgift är inte den lättaste! Otaliga översättningar visar hur även vana översättare tror sig förstå det främmande språket och kulturen på andra sidan bron bättre än de egentligen gör. Detta kan ge olycksbådande konsekvenser för de texter som översätts."

Copyright © 2007, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen