SVENSK-DANSK ADJEKTIVORDBOG - Bogstav A

 

Svensk-dansk adjektivordbog henvender sig til alle, der arbejder med oversættelse fra svensk til dansk. Der er hentet adjektiver fra såvel almensproget som en lang række fagområder, hvor der stilles høje krav til en stillistisk korrekt oversættelse mellem dansk og svensk.  Med et udvalg på over 8.000 svenske adjektiver og over 20.000 danske oversættelsesforslag dækker ordbogen en stor del af de adjektiver, der forekommer i moderne svensk og dansk.

 

Ordbogen er udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK

 

à jour

à jour

à prendre

ledig

abderitisk

enfoldig

 

abderitisk

abdominal

abdominal

 

som hører til underlivet

abelsk

abelsk (algebra-term)

abiotisk

abiotisk

 

livløs

 

vedrørende kemiske/fysiske faktorer

abnorm

patologisk

 

abnorm

 

sygelig

abominabel

abominabel

 

afskyelig

abrupt

direkte

 

abrupt

 

pludselig

absolut

absolut

 

fuldstændig

 

total

absolut ren

steril

abstrakt

abstrakt

 

akademisk

 

almen

 

metafysisk

 

teoretisk

abstrus

dunkel

absurd

absurd

 

bizar

 

absurd

 

fantastisk

 

forrykt

 

gal

 

grotesk

 

paradoksal

 

urimelig

abundant

overstrømmende

 

abundant

 

hyppig

 

righoldig

abyssal

abyssal

 

vedrørende de dybeste dele af oceanerne

acceptabel

acceptabel

 

artig

accidentell

temporær

 

accidentel

ackurat

nøjagtig

 

akkurat

 

omhyggelig

 

omhyggeligt

 

præcis

additiv

additiv

 

samlet

 

plusbar

adekvat

adækvat

 

passende

 

ret

 

trofast

adiabatisk

adiabatisk

 

uden at udveksle varme med omgivelserne

adlig

adelig

 

ædel

 

fornem

administrativ

administrativ

admirabel

imponerende

 

admirabel

aerob

aerob

 

iltkrævende

affekterad

teatralsk

 

affekteret

 

unaturlig

affektiv

emotionel

 

affektiv

affin

affin

 

tilgrænsende

 

beslægtet

affirmativ

positiv

 

affirmativ

affärsmässig

forretningsmæssig

 

kommerciel

 

merkantil

 

økonomisk

afghansk

afghansk

afrikansk

afrikansk

aggressiv

aggressiv

 

krigerisk

 

offensiv

 

polemisk

 

stridbar

agnostisk

agnostisk

 

uvidende om et bestemt emnesområde

agrar

agrar

 

vedrørende landbrug

 

landbrugsmæssig

agreabel

skøn

 

agreabel

 

behagelig

 

forekommende

akademisk

akademisk

aktad

agtet

 

høj

 

navnkundig

 

respekteret

akterlig

agterlig

akterseglad

agterudsejlet

aktiv

aktiv

 

dynamisk

 

livagtig

 

operativ

 

virksom

aktningsbjudande

respektindgydende

aktningsfull

ærbødig

 

høflig

aktningsvärd

ærværdig

 

agtværdig

 

anselig

 

respektabel

 

værd

 

værdig

aktsam

agtpågivende

 

agtpågivelig

 

bange

 

forsigtig

aktuell

aktuel

 

fersk

 

gyldig

 

moderne

 

nutidig

 

nuværende

 

ny

 

tidstypisk

akustik-

akustik-

akustisk

akustisk

akut

akut

 

kritisk

akvatisk

akvatisk

alarmerande

sensationel

 

alarmerende

albanesisk

albanesisk

albansk

albansk

albino

albino

aldrig sinande

aldrig udtømmende

alert

kvik

 

alert

 

livlig

 

vågen

alfabetisk

alfabetisk

alfanumerisk

alfanumerisk

 

alfamerisk

 

noget der kan bestå af både tal, bogstaver, mellemrum og specialtegn

algebraisk

algebraisk

algerisk

algerisk

algoritmisk

algoritmisk

alienerad

alieneret

 

fremmedgjort

alkalisk

alkalisk

 

basisk

alkoholfri

alkoholfri

alkoholhaltig

alkoholholdig

alkoholiserad

alkoholiseret

alkoholpåverkad

alkoholpåvirket

all right

acceptabel

allahanda

alle slags

 

alskens

allbekant

almindelig kendt

 

åbenbar

alldaglig

banal

 

daglig

 

enkel

 

gennemsnitlig

 

glat

 

hverdags-

 

hverdagsagtig

 

ordinær

 

trivial

 

uinteressant

 

vanlig

alldeles

absolut

 

aldeles

 

helt

 

fuld

 

komplet

 

præcis

alldeles förträfflig

overordentlig

 

udmærket

alldeles ny

fersk

 

helt ny

alldeles riktig

eksakt

alldeles särskild

eminent

 

unik

allegorisk

allegorisk

allehanda

alle slags

 

diverse

 

alt muligt

allena

alene

allenarådande

enerådende

allenast

blot

allergisk

allergisk

 

overfølsom

alleuropeisk

aleuropæisk

alliansfri

alliancefri

 

uafhængig

allierad

allieret

all-in

all-in

allmän

almen

 

almindelig

 

fælles

 

generel

 

gennemsnitlig

 

offentlig

 

officiel

 

stats-

 

universel

 

upersonlig

 

vag

 

vanlig

 

åben

allmänbildad

godt orienteret

 

med bred horisont

allmänfattlig

letfattelig

allmängiltig

almen

 

almengyldig

 

generel

 

objektiv

 

universel

allmänkristen

økumenisk

allmänkyrklig

økumenisk

allmänmänsklig

almenmennesklig

allmännelig

almen

allmänpraktiserande

alment praktiserende

allmänt

alment

 

generelt

allmänt accepterad

accepteret

allmänt bekant

kendt

 

velbekendt

allmänt erkänd

anerkendt

allmänt godtagen

accepteret

allmänt känd

velkendt

allmänt omtyckt

populær

allmänt rådande

almindelig

allmänt utbredd

almindelig

allokton

allokton

 

andetstedsfra

allomfattande

almen

 

generel

 

universel

 

økumenisk

allround

alsidig

allsidig

alsidig

 

objektiv

 

universel

allsköns

alle slags

 

alskens

allsmäktig

almægtig

allsvensk

fodbold

 

fodbold-

alltför djärv

overmodig

alltför intresserad

nysgerrig

alltför liten

utilstrækkelig

alltför utförlig

omfangsrig

alltid likadan

konstant

 

stereotyp

alltifrån

det hele

alltigenom

komplet

alltigenom lik

homogen

alltihop

alt sammen

 

det hele

alltsammans

alt sammen

 

det hele

allvarlig

alvorlig

 

farlig

 

grov

 

højtidelig

 

kritisk

 

seriøs

 

streng

 

svær

 

værdig

allvarligt inriktad

seriøs

allvarligt menad

seriøs

allvarligt syftande

ambitiøs

allvarsam

alvorlig

 

svær

allvetande

alvidende

alpin

alpin

alstrande

produktiv

alstringsduglig

frugtbar

altererad

urolig

 

altereret

 

ophidset

alternativ

alternativ

altruistisk

altruistisk

 

uselvisk

 

kærlighedsfuld

 

menneskekærlig

 

opofrende

amatörmässig

amatørmæssig

ambiguös

ambiguøs

 

tvetydig

 

flertydig

 

uklar

 

som kan tydes på flere måder

ambitiös

ambitiøs

 

flittig

ambivalent

tvivlsom

 

ambivalent

 

usikker

ambulatorisk

ambulatorisk

 

bevægelig

 

til at køre med

ambulerande

omrejsende

amerikansk

amerikansk

amfibisk

amfibisk

amoralisk

amoralsk

 

uden moral

amorf

diffus

 

amorf

amorös

erotisk

 

amorøs

 

forelsket

ampel

storartet

amper

besk

 

bister

 

bitter

 

skarp

 

stærk (f.eks. ost)

 

stikkende

anabol

anabol

 

opbyggende

anaerob

anaerob

 

iltfri kapacitet

analog

jævnbyrdig

 

analog

 

ligedan

 

sammenlignelig

analyserande

analytisk

 

analyserende

 

kritisk

analytisk

analytisk

anarkistisk

anarkistisk

anatomisk

anatomisk

andaktsfull

andægtig

andefattig

flad

 

indholdsløs

 

steril

 

tom

 

tør

 

uinteressant

andfådd

forpustet

 

stakåndet

andlig

ideel

 

kirkelig

 

mental

 

metafysisk

 

overnaturlig

 

psykisk

 

religiøs

 

sjælelig

 

åndelig

andligt sinnad

religiøs

andlös

spændt

andrahands-

sekundær

 

fremleje-

androgyn

androgyn

 

tvekønnet

andryg

stolt af sine aner

andtruten

forpustet

 

stakåndet

andtäppt

forpustet

 

stakåndet

andäktig

from

anemisk

bleg

 

anæmisk

 

blodfattig

anfallande

aggressiv

 

angribende

 

offensiv

anfalls-

offensiv

 

angrebs-

anfrätt

rusten

angelägen

aktuel

 

haste-

 

ivrig

 

magtpåliggende

 

nøje

 

stædig

 

sulten

 

utålmodig

 

vigtig

angenäm

behagelig

 

dejlig

 

fin

 

glad

 

god

 

hyggelig

 

mild

 

pæn

 

rar

 

skøn

 

sympatisk

 

tiltalende

angenäm att umgås med

elskværdig

angiven

vis

anglosaxisk

britisk

 

anglosaksisk

 

engelsk

angreppslysten

aggressiv

 

angrebslysten

angripande

aggressiv

 

angribende

 

offensiv

angripen av rost

rusten

angränsande

tilstødende

animal

animal

animalisk

animalsk

animerad

livlig

 

animeret

aning

anelse

aningsfull

forventningsfuld

aningslös

intetanende

 

naiv

 

ubevidst

ankellång

ankellang

ankommen

(om frugt) ikke frisk

 

(om kød) fordærvet

 

(om person) pløret

 

som har fået en tanke

anlupen

anløben

 

irret

 

rusten

anmärkningsvärd

bemærkelsesværdig

 

betydningsfuld

 

nævneværdig

 

påfaldende

 

slående

annalkande

kommende

annan

anden

 

øvrig

annars

øvrig

annat

anderledes

annorledes

anderledes

annorlunda

afvigende

 

anderledes

 

fremmed

 

original

 

usædvanlig

annuell

årlig

 

annuel

anonym

anonym

 

ukendt

 

upersonlig

anpassbar

fleksibel

 

tilpasningsbar

anpasslig

smidig

 

som tilpasser sig

 

vattet

 

veg

anrik

traditionsrig

ansedd

anset

 

berømt

 

respekteret

 

velkendt

ansenlig

anselig

 

betydelig

 

forsvarlig

 

fremstående

 

grov

 

hæderlig

 

høj

 

lang

 

ok

 

prægtig

 

respektabel

 

smuk

 

stor

anskrämlig

afskrækkende

 

hæslig

 

modbydelig

 

uhyggelig

anslående

æstetisk

 

behagelig

 

modig

 

slående

 

tiltalende

anspråksfull

ubeskeden

 

krævende

 

fordrende

 

fordringsfuld

anspråkslös

beskeden

 

enkel

 

hensynsfuld

 

ringe

 

uanseelig

 

ydmyg

ansträngande

anstrengende

 

besværlig

 

drøj

 

hård

 

stiv

 

tung

ansträngd

højtidelig

 

spændt

 

usmidig

 

anstrengt

anstucken

angrebet

 

smittet

anställd

ansat

 

hyret

anständig

korrekt

 

anstændig

 

proper

anstötlig

anstødelig

ansvarig

ansvarlig

ansvarsfull

ansvarsfuld

ansvarslös

ansvarsløs

ansvarsmedveten

ansvarsbevidst

ansvälld

opsvulmet

antaglig

acceptabel

 

rimelig

 

sandsynlig

 

trolig

antagonistisk

fjendtlig

 

antagonistisk

antarktisk

antarktisk

antidemokratisk

fascistisk

 

antidemokratisk

antik

ældgammel

 

alderdommelig

 

antik

 

forældet

 

gammeldags

 

klassisk

antikommutativ

antikommutativ

antikverad

antik

 

antikveret

 

gammeldags

antiparallell

antiparallel

antipatisk

fjendtlig stemt

 

antipatisk

 

frastødende

 

modbydelig

antisymmetrisk

antisymmetrisk

antropologisk

antropologisk

anträffbar

som kan findes

 

til at få fat i

antydningsvis

antydningsvis

antändbar

antændelig

antändlig

antændelig

antågande

ankommende

använd

anvendt

användarvänlig

brugervenlig

 

adækvat

 

anvendelig

 

brugbar

 

egnet

 

formålstjenlig

 

gangbar

 

nyttig

 

passende

 

praktisk

användbar

praktisk

 

anvendelig

apart

anderledes

 

aparte

 

noget for sig selv

 

sær

 

underlig

 

ejendommelig

 

særegen

 

særpræget

 

speciel

apatisk

ligegyldig

 

apatisk

 

passiv

 

ufølsom

apelkastad

skimmel

apodiktisk

ubestridelig

 

apodiktisk

 

overbevisende

 

klar

 

uimodsigelig

apokalyptisk

apokalyptisk

apokryfisk

apokryfisk

 

uægte

 

upålidelig

 

omtvistet ægthed

apparent

åbenbar

 

apparent

applikabel

anvendelig

 

applikabel

approximativ

approximativ

apriorisk

selvfølge

 

apriorisk

 

uafhængig af erfaringen

aptitlig

delikat

 

appetitlig

 

indbydende

 

lækker

 

tiltalende

aptitretande

appetitvækkende

arabisk

arabisk

arbetande

arbejdende

arbetsam

ambitiøs

 

anstrengende

 

besværlig

 

møjsommelig

 

energisk

 

flittig

 

produktiv

 

tung

 

virksom

arbetsbelastad

arbejdsbelastet

arbetsduglig

arbejdsdygtig

arbetsför

arbejdsdygtig

 

arbejdsfør

 

rask

arbetsförmögen

arbejdsdygtig

arbetshandikappad

arbejdshandicappet

arbetslös

arbejdsløs

arbetsoförmögen

arbejdsudygtig

arbetsskygg

arbejdssky

arbetsvillig

arbejdsvillig

arbiträr

vilkårlig

 

arbitrær

 

beroende på et skøn

arg

gal

 

ond

 

rasende

 

vred

argentinsk

argentinsk

argsint

galsindet

 

hidsig

 

ond

aristokratisk

fornem

 

aristokratisk

aritmetisk

aritmetisk

arkadisk

idyllisk

 

arkadisk

 

landlig

arkaisk

alderdommelig

 

arkaisk

 

antik

arktisk

arktisk

arla

tidlig

arm

fattig

 

stakkels

armenisk

armensk

arrogant

krævende

 

arrogant

 

overlegen

 

vigtig

artegen

specifik

artificiell

artificiel

 

kunstig

 

syntetisk

artig

forekommende (FALSK VEN! artig = snäll)

 

høflig

 

opmærksom

 

venlig

artistisk

artistisk

 

kunstnerisk

artonde

attende

artskild

væsensforskellig

asberusad

skidefuld

aseptisk

steril

 

aseptisk

asiatisk

asiatisk

 

asketisk

 

puritansk

 

spartansk

asketisk

asketisk

askgrå

bleg

 

askegrå

 

grå

asocial

kriminel

 

asocial

 

miljøskadet

assisterande

assisterende

associativ

associativ

astrologisk

astrologisk

astronomisk

enorm

 

astronomisk

asymmetrisk

ujævn

 

asymmetrisk

asymptotisk

asymptotisk

atavistisk

primitiv

 

atavistisk

ateistisk

hedensk

 

ateistisk

atletisk

stærk

 

atletisk

atomisk

atomisk

atomär

atomar

atonal

atonal

 

uden toneart og harmoni

attackerande

aggressiv

 

angribende

attraktiv

attraktiv

 

sød

 

tiltrækkende

atypisk

atypisk

auktoritativ

autoritativ

 

myndig

auktoritär

autoritær

autentisk

ægte

 

autentisk

 

dokumentarisk

 

genuin

 

virkelig

autokton

indenrigs

 

autokton

automatisk

automatisk

 

mekanisk

 

ubevidst

autonom

selvstændig

 

autonom

av alla krafter

skarp

 

med al kraft

av anfallskaraktär

offensiv

av annan nationalitet

udenlandsk

av behovet påkallad

fornøden

 

påkrævet

av bästa slag

fortræffelig

av fri vilja

frivillig

av god kvalitet

prægtig

av grundläggande betydelse

principiel

av guld

gylden

av hankön

mandig

av hög börd

ædel

 

fornem

av hög klass

fin

av hög ålder

alderdommelig

 

gammeldags

av idag

nutidig

 

ny

av intresse för dagen

aktuel

av mankön

mandig

av medelklass

borgerlig

av mycket stor betydelse

banebrydende

av noll och intet värde

værdiløs

av ondo

uegnet

av ringa längd

kort

av ringa ålder

ung

av samma art

ligedan

av samma natur

beslægtet

av samma slag

ensartet

av samma utseende

lignende

av samma åsikt

enig

 

samdrægtig

av sig själv

automatisk

 

spontan

av stor betydelse

fremstående

av största intresse

hed

av värld

elegant

 

mondæn

avancerad

erfaren

 

avanceret

avbokad

afbooket

avbruten

fragmentarisk

 

afbrudt

avdragsgill

fradragsberettiget

avdunstande

flygtig

avfallen

faldet af på den

 

mager

 

udtæret

avgiftsbelagd

afgiftsbelagt

avgiftsfri

fri

 

afgiftsfri

avgjord

bestemt

 

afgjort

 

definitiv

avgränsad

begrænset

avgörande

afgørende

 

central

 

definitiv

 

endegyldig

 

endelig

 

hovedsagelig

 

kritisk

 

positiv

 

principiel

 

skæbnesvanger

 

stor

 

væsentlig

 

vital

avhängig

afhængig

avhållen

afholdt

 

forelsket

 

populær

 

velanset

avhållsam

ædru

 

afholdende

 

asketisk

 

spartansk

avhållsamhet från mat

fastende

avig

akavet

 

forkert

 

fumlet

 

kontrær

 

med vrangen ud

 

vrang

avkopplande

afkoblende

 

beroligende

 

afslappende

 

afstressende

avkyld

afkølet

avliden

afdød

 

død

avlägsen

afsides

 

fjern

 

lang

avlång

aflang

avmätt

afmålt

 

knap

 

kort

 

kølig

 

reserveret

 

stram

 

ufrugtbar

 

usmidig

avog

fjendtlig

 

fjendtligsindet

 

ugunstig

avog mot nyheter

konservativ

avpassad

proportionel

 

tilpasset

avrundad

jævn

 

afrundet

avsedd för offentligheten

officiel

avsevärd

anselig

 

betragtelig

 

betydelig

 

fremstående

 

markant

 

nævneværdig

 

væsentlig

 

vigtig

avsides

fjern

 

fjerntliggende

 

afsides

 

isoleret

avsigkommen

forhutlet

 

luvslidt

avsiktlig

bevidst

 

forsætlig

 

overlagt

 

planlagt

avskalad

nøgen

avskild

afsides

 

alene

 

eksklusiv

 

fjern

 

fritstående

 

isoleret

 

løs

 

separat

avskiljbar

aftagelig

avskräckande

afskrækkende

avskräde

affald

avskyvärd

afskyelig

 

modbydelig

 

skrækkelig

 

ulidelig

 

væmmelig

avslagen

(om øl) fad

 

doven

avslutad

færdig

avslutande

endelig

avspänd

rolig

 

afspændt

 

afslappet

avstickande

afvigende

 

afstikkende

avsvalnad

kold

avsvalnande

afkølende

 

svalende

avsvimmad

besvimet

avsågad

nonchaleret

 

afsavet

 

spist af

avtacklad

(om person) udtæret

 

afmagret

avtagbar

aftagelig

avtalsenlig

konventionel

 

aftalemæssig

avtorkad

tør

avtrubbad

afstumpet

avundsjuk

misundelig

avundsvärd

lykkelig

 

misundelsesværdig

avvaktande

forsigtig

 

afventende

avvand

afvænnet

 

vænnet fra

avvikande

afvigende

 

anderledes

 

modsigende

avvisande

negativ

 

afvisende

 

snæver

avvita

afsindig

 

vanvittig

avvägd

proportionel

 

afvejet

 

afbalanceret

avvärjnings-

defensiv

 

afværgnings-

 

afværgelses-

axiomatisk

selvfølge

 

axiomatisk

azerbajdzjansk

azerbajdzjansk

azerisk

azerisk

azurblå

azurblå

Copyright © 2009, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen