SVENSK-DANSK ADJEKTIVORDBOG - Bogstav Ä

 

Svensk-dansk adjektivordbog henvender sig til alle, der arbejder med oversættelse fra svensk til dansk. Der er hentet adjektiver fra såvel almensproget som en lang række fagområder, hvor der stilles høje krav til en stillistisk korrekt oversættelse mellem dansk og svensk.  Med et udvalg på over 8.000 svenske adjektiver og over 20.000 danske oversættelsesforslag dækker ordbogen en stor del af de adjektiver, der forekommer i moderne svensk og dansk.

 

Ordbogen er udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK

 

äckelmagad

sart

 

som let får kvalme

äcklig

ækel

 

frastødende

 

led

 

væmmelig

ädel

ædel

 

ægte

 

agtet

 

dristig

 

fornem

 

heroisk

 

høj

 

stolt

 

superb

ädelboren

ædel

ädelmodig

ædel

äggsjuk

læggesyg

ägnad

helliget

 

skænket

 

ofret

 

viet

 

brugt

 

givet

ägnad att vålla strid

kontroversiel

äkta

ædel

 

ægte

 

autentisk

 

gedigen

 

genuin

 

hjertelig

 

legitim

 

naturlig

 

pletfri

 

reel

 

rigtig

 

sand

 

ukompliceret

 

veritabel

 

virkelig

äktstämplat

bekræftet

älskad

elsket

 

afholdt

älsklig

elskelig

 

pæn

 

rar

älskogskrank

elskovssyg

älskvärd

elskværdig

 

glad

 

høflig

 

skøn

 

sympatisk

 

venlig

ämabel

elskværdig

 

skøn

 

venlig

ämbets-

officiel

ämbetsdryg

bureaukratisk

ämnad

beregnet (til)

ändamålsenlig

anvendelig

 

formålstjenlig

 

funktionel

 

hensigtsmæssig

 

praktisk

 

rationel

 

relevant

ändamålslös

formålsløs

ändlig

endelig

ändligdimensionell

endeligdimensional

ändlös

endeløs

 

evig

 

uendelig

änglalik

from

ängslig

ængstelig

 

bange

 

nervøs

 

skræmmende

 

urolig

äntlig

endelig

ärad

æret

ärans

ærke-

 

ordentlig

ärbar

uskyldig

äregirig

ærgerrig

 

ambitiøs

ärelysten

ambitiøs

ärevördig

ærværdig

ärftlig

arvelig

 

genetisk

 

konstitutionel

ärftlighets

genetisk

ärftligt betingad

konstitutionel

ärggrön

irgrøn

ärkedum

torskedum

ärlig

ærlig

 

alvorlig

 

bastant

 

hæderlig

 

lige

 

retfærdig

 

sand

 

seriøs

 

troværdig

 

åben

ärm

stakkels

ärmlös

ærmeløs

 

uden ærmer

ärofull

ærefuld

 

hæderlig

ärrig

arret

 

erfaren

ärtig

elegant

 

flot

ätbar

spiselig

ätlig

spiselig

äventyrlig

eventyrlig

 

farlig

 

risikabel

 

spændende

 

vovelig

äventyrslysten

eventyrlig

Copyright © 2009, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen