SVENSK-DANSK ADJEKTIVORDBOG - Bogstav B

 

Svensk-dansk adjektivordbog henvender sig til alle, der arbejder med oversættelse fra svensk til dansk. Der er hentet adjektiver fra såvel almensproget som en lang række fagområder, hvor der stilles høje krav til en stillistisk korrekt oversættelse mellem dansk og svensk.  Med et udvalg på over 8.000 svenske adjektiver og over 20.000 danske oversættelsesforslag dækker ordbogen en stor del af de adjektiver, der forekommer i moderne svensk og dansk.

 

Ordbogen er udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK

 

backig

bakket

bagatellartad

betydningsløs

 

bagatelartet

bajsnödig

(om toiletbesøg) nødtvungen

 

bætrængende

bak

bag

 

bagtil

 

bagved

bakerst

sidst

 

bagest

 

bagerst

bakfull

tømmermændsplaget

bakis

tømmermænd

 

dum

 

bag

 

bagved

bakom flötet

dum

bakre

bag-

 

bageste

bakslug

lumsk

 

snu

bakteriedödande

bakteriedræbende

 

aseptisk

bakteriefri

steril

 

aseptisk

bakvänd

bagvendt

 

kejtet

 

kluntet

 

omvendt

 

tosset

bakåtlutad

tilbagelænet

bakåtlutande

stejl

 

tilbagelænet

bakåtsträvande

reaktionær

 

bagstræverisk

 

bagstræberisk

balanserad

(om person) ligevægtig

 

regelmæssig

 

rolig

 

balanceret

 

afbalanceret

ball

alle tiders

 

dødskæg

 

fedt

 

hidsig

 

lækker

 

morsom

 

sjov

baltisk

baltisk

 

østersø-

banal

banal

 

billig

 

enkel

 

flad

 

hverdagsagtig

 

overfladisk

 

slidt

 

trivial

banbrytande

banebrydende

 

forbløffende

bankrutt

konkurs

 

bankerot

baptistisk

baptistisk

bar

bar

 

nøgen

 

ryddet

 

ubeskyttet

 

åben

bara

blot

bara en

eneste

bara lite

smule

barbarisk

mørk

 

barbarisk

 

primitiv

 

umenneskelig

barbent

barbenet

barfota

barfodet

barhuvad

barhovedet

 

uden noget på hovedet

barhänt

med bare hænder

 

uden vanter

barkig

barket

barmhärtig

barmhjertig

 

kristelig

 

menneskelig

barnförbjuden

forbudt for børn

barnkär

børneglad

barnlös

steril

 

barnløs

barnslig

barnlig

 

grøn

 

naiv

 

ung

 

ungdommelig

barnsäker

børnesikker

 

pillesikker

barock

besynderlig

 

barok

 

urimelig

 

vanvittig

barrig

dryssende

barsk

bister

 

brysk

 

barsk

 

ru

 

skarp

 

streng

barskrapad

bar

 

blanket af

 

blottet for penge

 

fattig

basisk

basisk

baskisk

baskisk

bastant

bastant

 

diger

 

driftig

 

fast

 

grov

 

mægtig

 

robust

 

tung

bayersk

bayersk

beaktansvärd

anselig

 

bemærkelsesværdig

 

betydelig

 

betydningsfuld

 

magtpåliggende

 

nævneværdig

 

slående

bebodd

beboet

beboelig

beboelig

becksvart

kulsort

 

begsort

 

sort

bedagad

gammel

 

afdanket

 

ældet

 

visnet

 

passé

bedräglig

bedragerisk

 

falsk

 

forræderisk

 

illusorisk

 

lumsk

 

uvirkelig

bedrövad

bedrøvet

 

sørgmodig

 

trist

 

ulykkelig

 

vemodig

bedrövlig

beklagelig

 

dyster

 

kedelig

 

sørgelig

 

tragisk

 

trist

 

ussel

bedövad

ufølsom

befallande

myndig

befaren

befaren

 

berejst

befintlig

eksisterende

 

forekommende

 

nuværende

 

tilgængelig

 

virkelig

befogad

berettiget

 

billig

 

gyldig

 

motiveret

 

rimelig

befryndad

beslægtet

 

ligedan

befängd

bizar

 

befængt

 

enfoldig

 

gal

 

grotesk

 

latterlig

 

pokkers

 

sygelig

 

tosset

 

urimelig

 

vanvittig

begagnad

brugt

begeistrad

begejstret

 

entusiastisk

 

lyrisk

begiven

forhippet

 

svær

begreppsmässig

abstrakt

 

begrebsmæssig

begriplig

begribelig

 

forklarlig

 

forståelig

 

lettilgængelig

 

naturlig

begränsad

knap

 

begrænset

 

lukket

 

nærig

 

snæver

 

sparsom

 

trang

begränsad till viss plats

lokal

begåvad

begavet

 

intelligent

 

talentfuld

begärlig

sulten

 

begærlig

 

ønsket

 

efterspurgt

behagfull

charmerende

 

fin

 

graciøs

 

indtagende

 

lækker

 

plastisk

behaglig

attraktiv

 

behagelig

 

bekvem

 

blød

 

dejlig

 

elskværdig

 

fordelagtig

 

hyggelig

 

mild

 

pæn

 

rar

 

skøn

 

smuk

 

sympatisk

 

tiltalende

 

velgørende

 

æstetisk

behjärtad

modig

 

behjertet

behjärtansvärd

magtpåliggende

behäftad med fel

fejlagtig

behändig

behændig

 

bekvem

behärskad

nøjagtig

 

behersket

 

rolig

behörig

kompetent

 

behørig

 

passende

behövande

fattig

 

behøvende

 

trængende

behövd

fornøden

 

nødvendig

behövlig

fornøden

 

nødtvungen

 

nødvendig

 

påkrævet

beige

beige

beigefärgad

beige

bekajad

behæftet

bekant

bekendt

 

indsat

 

kendt

beklagansvärd

beklagelig

 

stakkels

beklaglig

beklagelig

 

kedelig

 

sørgelig

beklämd

bedrøvet

 

beklemt

beklämmande

forstemmende

bekräftande

positiv

bekväm

behændig

 

bekvem

 

billig

 

pæn

 

rolig

bekymmersam

besværlig

 

bekymrende

 

ond

 

svær

 

vanskelig

bekymmersfri

lykkelig

 

ubekymret

bekymmerslös

sorgløs

 

ubekymret

bekymrad

bange

 

bekymret

 

urolig

 

ængstelig

bekyttad

bekymret

 

ængstelig

bekännelsetrogen

ortodoks

belagd

rusten

 

belagt

belagd med rost

rusten

belevad

beleven

 

elskværdig

 

fornem

 

høflig

 

kultiveret

belgisk

belgisk

belletristisk

litterær

 

belletristisk

belysande

veldisponeret

 

belysende

 

informerende

belåten

fornøjet

 

tilfreds

 

glad

 

taknemmelig

 

tilfreds

 

beliggende

belägen långt borta

fjern

belägen längre in

indre

belägen längre ut

ydre

belägen på ytan

overfladisk

belägen utanför medelpunkten

excentrisk

belägen överst

øvre

beläst

litterær

 

belæst

 

lærd

bemedlad

bemidlet

 

rig

 

velhavende

bemälde

bemeldte

 

pågældende

bemärkt

bemærket

 

betydelig

 

kendt

 

prominent

beng

dum

benhård

principfast

benig

benet

 

indviklet

 

kantet

 

knoglet

 

knudret

 

mager

benign

ufarlig

bensinsnål

benzinbesparende

 

som kun bruger lidt benzin

benägen

tilbøjelig

 

velvillig

 

villig

benägen för svartmålning

pessimistisk

beprövad

(gennem)prøvet

 

betryggende

 

erfaren

 

sikker

beredd

færdig

 

beredt

 

klar

 

ren

 

villig

beredvillig

hjælpsom

 

klar

bergfast

klippefast

 

principfast

bergig

bakket

 

bjergrig

 

stenet

bergis

stensikker

bergsäker

stensikker

 

bombesikker

berikande

lærerig

berlinsk

berlinsk

beroende

afhængig

 

relativ

beroendeframkallande

vanedannende

berusad

fuld

beryktad

berygtet

berått

forsætligt

beräknande

politisk

 

beregnende

 

strategisk

berättande

episk

berättigad

forsvarlig

 

berettiget

 

kompetent

 

legitim

 

motiveret

 

tilpas

berömd

berømt

 

kendt

 

klassisk

 

legendarisk

 

navnkundig

 

prominent

 

velbekendt

 

velkendt

berömlig

fremragende

 

prisværdig

besatt

gal

 

besat

besegrad

besejret

besinningsfull

besindig

 

eftertænksom

 

rolig

besinningslös

ubesindig

 

uovervejet

besk

besk

 

bitter

 

brysk

 

ironisk

 

ru

 

stikkende

beskaffad

beskaffen

beskattningsbar

kan beskattes

beskedlig

beskeden

 

from

 

skikkelig

beskäftig

beskæftig

 

emsig

 

geskæftig

beskänkt

bedugget

 

let beruset

besluten

fast besluttet

beslutför

beslutningsdygtig

beslutsam

bestemt

 

beslutsom

 

fast

besläktad

beslægtet

 

ligedan

beslöjad

forblommet

 

sløret (f.eks. blik)

 

tilsløret

besparande

økonomisk

 

besparende

bestialisk

brutal

 

bestialsk

 

grusom

 

besticklig

bestikkelig

bestulen

bestjålet

bestående

evig

 

bestående

 

permanent

 

vedvarende

beställsam

beskæftig

 

foretagsom

 

geskæftig

bestämbar

bestemmelig

bestämd

bestemt

 

fast

 

lovmæssig

 

positiv

 

regelmæssig

 

speciel

 

streng

 

tydelig

 

uafhængig

 

vis

bestämmande

afgørende

 

bestemmende

bestämmelse i livet

kald

bestämt

absolut

beständig

bestandig

 

evig

 

konstant

 

permanent

 

robust

 

stabil

beständig

vedvarende

bestört

bestyrtet

besutten

formuende

 

rig

 

velbjærget

besviken

bedrøvet

 

bitter

 

skuffet

besvärad

generet

 

genert

 

plaget

 

usikker

besvärande

generende

 

besværende

 

graverende

 

pinlig

besvärlig

anstrengende

 

besværlig

 

brysk

 

drøj

 

frastødende

 

hed

 

intrikat

 

kedelig

 

mærkelig

 

slem

 

streng

 

svær

 

sværthåndterlig

 

tung

 

ubekvem

 

vanskelig

besynnerlig

besynderlig

 

bizar

 

ejendommelig

 

kuriøs

 

morsom

 

mystisk

 

mærkelig

 

mærkværdig

 

original

 

sælsom

 

særegen

 

særpræget

 

uafhængig

 

underlig

 

vanvittig

besökande

fremmed

 

besøgende

betagande

betagende

betagen

forelsket

 

betaget

betalningsskyldig

skyldig

betecknande

betegnende

 

karakteristisk

 

repræsentativ

 

symbolsk

 

typisk

betingad

betinget

 

relativ

betrodd

ansvarlig

 

betroet

 

pålidelig

betryckt

bedrøvet

 

beklemt

 

nedtrykt

 

nødlidende

betryggande

betryggende

 

pålidelig

 

tilforladelig

 

tilstrækkelig

 

tryg

beträngd

beklemt

 

betrængt

 

i knibe

betungande

drøj

 

tung

betuttad

bekymret

 

betuttet

 

nedslået

betydande

anselig

 

betydelig

 

forsvarlig

 

fremstående

 

høj

 

indflydelsesrig

 

markant

 

mægtig

 

respektabel

 

slående

 

stor

 

vigtig

 

vældig

 

væsentlig

betydelsefull

fremstående

 

betydningsfuld

 

hovedsagelig

 

magtpåliggende

 

skæbnesvanger

 

stor

 

tung

 

vigtig

 

væsentlig

betydelselös

betydningsløs

 

ligegyldig

 

ubetydelig

 

uvæsentlig

betydlig

anselig

 

betydelig

betänklig

diskutabel

betänksam

eftertænksom

 

tvivlsom

betänkt

planlagt

 

påtænkt

 

betænkt

beundrad

afholdt

beundransvärd

beundringsværdig

 

imponerende

bevandrad

erfaren

 

bevandret

bevekande

alvorlig

 

bevægende

 

tvingende

bevislig

virkelig

 

bevislig

bevuxen

bevokset

bevågen

bevågen

 

gunstig

 

velvillig

beväpnad

bevæbnet

bi-

sekundær

 

bi-

biblisk

biblisk

bienn

toårig

bifogad

vedlagt

bigott

ortodoks

 

bigot

 

skinhellig

 

hyklerisk

 

snæversynet

bijektiv

bijektiv

bilateral

bilateral

 

gensidig

bilburen

i bil

 

kørende

bildad

dannet

 

intellektuel

 

kulturel

 

kyndig

 

lærd

 

oplyst

 

uddannet

 

velopdragen

bildande

(om kunst) bildende

 

billed-

 

kulturel

bildbar

plastisk

 

smidig

 

som kan formes

bildlig

symbolsk

 

billedlig

bildnings-

kulturel

bildstormare

revolutionær

 

billedstormer

bilinjär

biliniar

billig

billig

 

indbringende

 

lav

 

letkøbt

 

rimelig

 

tilpas

 

vulgær

bilsjuk

køresyg

bindande

obligatorisk

 

bindende

binär

binær

biologisk

biologisk

biotisk

biotisk

bisarr

bizar

 

ejendommelig

 

excentrisk

 

fantastisk

 

original

 

sælsom

 

særegen

 

underlig

bisexuell

biseksuel

bister

bister

 

brysk

 

ru

 

skarp

 

streng

bitande

bidende

 

bister

 

bitter

 

iskold

 

nærig

 

satirisk

 

skarp

 

spids

 

streng

biträdande

under- (f.eks. direktør)

 

vice-

 

hjælpende

 

assisterende

bitsk

aggressiv

 

bidsk

bitter

besk

 

bitter

 

brysk

 

ru

 

sort

 

stikkende

 

svær

bitterljuv

bittersød

bittida

tidlig

bjärt

(om farve etc.) skrigende

 

farverig

 

flerfarvet

 

skarp

 

skarp (f.eks. kontrast)

 

stærk

black

fattig

bladig

(om person) beruset

 

med blade

bladlös

ryddet

 

bladløs

blamant

beskæmmende

 

flov

blandad

broget

 

blandet

blank

blank

 

ren

 

skinnende

 

ubeskrevet

blanksliten

blank

 

blankslidt

blankt

eksakt

 

blankt

blasé

blaseret

 

livstræt

 

overlegent ligeglad

blaserad

ligegyldig

 

blaseret

blaskig

smagløs

 

tynd

 

vandet

blek

bleg

 

farveløs

 

hvid

 

lys

 

ufarlig

blekaktig

bleg

blekblå

lyseblå

bleklagd

bleg

bleknosig

bleg

bleksiktig

bleg

blekt gulbrun

beige

blid

blid

 

from

 

lun

 

lunken

 

mild

 

stille

 

varm

 

venlig

blind

blind

blivande

fremtidig

 

kommende

 

vordende

blixtkär

lynforelsket

blixtsnabb

lynhurtig

bloddrypande

bloddryppende

 

blodig

bloddränkt

blodig

blodfattig

bleg

 

blodfattig

blodfull

farverig

 

livfuld

 

varmblodig

blodfärgad

rød

 

blodfarvet

blodig

blodig

blodlös

bleg

 

blodløs

blodröd

blodrød

blodtörstig

blodtørstig

blommig

blomstret

blomstrande

frisk

 

blomstrende

blond

blond

 

lys

blossande

rød

 

blussende

blott

blot

blottad

bar

 

blottet

 

fri

 

nøgen

 

åben

blottställd

hjælpeløs

blyfri

blyfri

blyg

bly

 

genert

 

hensynsfuld

 

undselig

 

usikker

blygrå

grå

 

blygrå

blygsam

beskeden

 

blufærdig

 

hensynsfuld

 

uanseelig

 

ydmyg

blå

blå

blåaktig

blåagtig

blåblodig

ædel

 

blåblodet

blåfärgad

blå

 

blåfarvet

blågul

svensk

blåröd

violet

blåsig

blæsende

 

fuld af vabler

 

stormende

blåst

dum

 

blæst

blåögd

enfoldig

 

blåøjet

 

naiv

 

romantisk

 

troskyldig

bländad

blind

 

blændet

bländande

blændende

bländvit

hvid

 

blændhvid

 

blændende hvid

blödig

blødagtig

 

følsom

 

sensibel

 

veg

blöt

fugtig

 

sur

 

våd

bofast

bofast

bofällig

faldefærdig

boken

(om frugt) overmoden

boklig

litterær

 

boglig

bokstavlig

egentlig

 

bogstavelig

 

formelig

boksynt

lærd

boliviansk

boliviansk

bollbegåvad

teknisk

 

boldbegavet

bombad

dum

 

bombet

bombastisk

drøj

 

bombastisk

bondsk

landlig

 

bondsk

 

rustik

bondslug

bondesnu

boren

født

 

skabt til

borgerlig

borgerlig

borta

død

bortbjuden

inviteret ud

bortblåst

forsvundet

 

væk

bortersta

øvre

 

fjerneste

bortglömd

bortglemt

bortgången

død

bortkastad

spildt

bortklemad

forkælet

bortkommen

enkel

 

faret vild

 

forfjamsket

 

fremmed

 

fumlet

 

hjælpeløs

bortre

bag-

 

fjernere

 

længere væk

 

øvre

bortskämd

forkælet

bosatt

bofast

 

bosat

 

hjemmehørende

bosnisk

bosnisk

bostadslös

hjemløs

bostadssökande

boligsøgende

botad

rask

 

helbredt

bottenlös

bundløs

 

dyb

bottenärlig

bundærlig

bovin

bovin

bra

driftig

 

dygtig

 

fin

 

fremragende

 

frisk

 

god

 

ok

 

overordentlig

 

positiv

 

prægtig

 

pæn

 

rask

 

spids

 

udmærket

 

ønskelig

bra gjord

vellavet

bra på alla sätt

perfekt

brackig

indbildsk

 

småborgerlig

 

snæversynet

brandfri

brandsikker

brandgul

brandgul

brant

stejl

 

stærkt skrånende

brasiliansk

brasiliansk

braskande

effektfuld

 

forbløffende

 

opsigtsvækkende

bravissimo

udmærket

 

bravissimo

bred

bred

 

episk

 

fyldig

 

grov

 

tyk

 

vid

bredbar

smøre- (f.eks. ost)

bredbent

skrævende

 

bredbenet

bredvid

nærliggende

briljant

brillant

 

prima

briljant

storartet

brinnande

(om hovedpine) drønende

 

brændende

 

ivrig

bristande

fejlagtig

 

mangelfuld

 

manglende

 

ufuldstændig

 

utilfredsstillende

bristfällig

mangelfuld

 

simpel

 

ufuldstændig

 

ussel

 

utilfredsstillende

brittisk

britisk

 

engelsk

broderlig

kristelig

 

venskabelig

 

broderlig

brokig

blandet (om selskab)

 

broget

 

henrivende

 

malerisk

brokig och fängslande

pittoresk

bromsad

opbremset

brottmåls-

kriminel

brottslig

illegal

 

kriminel

 

strafbar

brukbar

brugbar

 

nyttig

 

anvendelig

bruklig

accepteret

 

almindelig

 

anvendt

 

sædvanlig

 

vanlig

brun

brun

 

chokoladefarvet

brunaktig

brunagtig

brunbränd

brun

brutal

brutal

 

grov

 

hensynsløs

 

plump

 

 

umenneskelig

 

voldsom

brydd

(også) forvirret

 

usikker

brydsam

besværlig

 

kritisk

 

svær

 

vanskelig

 

ømtålelig

bryggmalet

(om kaffe) finmalet (til filter)

brysk

brysk

 

hidsig

 

hård

 

skarp

brytbar

sprød

 

brydbar

bråd

hastig

 

hurtig

 

pludselig

 

travl

bråddjup

(om vand) dybt helt ind til land

 

bundløs

 

stejl

brådmogen

for tidligt udviklet

 

tidlig

 

tidligt moden

brådskande

magtpåliggende

 

hastende

 

akut

 

presserende

 

overhængende

 

travl

brådstörtad

brat

 

hastig

 

hovedkulds

bråkig

besværlig

 

livlig

 

støjende

 

urolig

 

vanskelig

brått

hastig

 

hurtig

 

pludselig

 

skyndsom

 

travl

bräcklig

kraftløs

 

skrøbelig

 

skør

 

sprød

 

svag

 

sygelig

 

ømtålelig

bräckt

fersk (vand)

bräddfull

fuld til randen

brännande

aktuel

 

akut

 

brændende

 

hed

 

magtpåliggende

 

vigtig

brännbar

(overført betydning) brandfarlig

 

antændelig

 

følelsesladet

 

følsom

 

letantændelig

bränslesnål

brændstofbesparende

 

som kun bruger lidt benzin

bröstgänges

lige på og hårdt

bucklig

bulet

 

ujævn

bufflig

grov

 

ubehøvlet

bukig

udadbuet

buktig

bugtet

 

krum

bulgarisk

bulgarsk

bullersam

højlydt

 

livlig

 

støjende

bullig

rund

bullrig

støjende

bums

akut

bunden

bunden

bunden av dogmer

dogmatisk

burdus

drastisk

 

grov

 

hensynsløs

 

voldsom

burgen

formuende

 

holden

 

rig

 

velhavende

 

velstående

burlesk

burlesk

 

overdreven komisk

 

snurrig

 

latterlig

 

lavkomisk

 

løssluppen

burmesisk

burmesisk

burrig

kruset (om hår)

 

pjusket

busig

larmende

 

støjende

buskig

busket

 

langhåret

bussig

artig

 

godmodig

 

hyggelig

 

rar

butter

brysk

 

muggen

 

ru

 

sur

 

tvær

byggd

bygget

byggd på folkviljan

demokratisk

byig

(om vind) blæsende

 

som kommer i kast

 

stormende

byråkratisk

bureaukratisk

byxis

nervøs

 

ængstelig

byxmyndig

seksuel lavalder

båda

begge

båld

stolt

 

djærv

 

tapper

 

ædel

 

dristig

 

kæk

bångstyrig

balstyrig

 

hidsig

 

uregerlig

 

svær at kontrollere

bärbar

bærbar

 

transportabel

bärig

som har bærekraft (f.eks. sangstemme)

bärkraftig

holdbar

 

rentabel

 

bæredygtig

bäst

bedst

bäst som

ret

bästa tänkbara

fuldendt

bättre

bedre

 

overlegen

böjd

tilbøjelig (til)

 

bøjet

böjlig

bevægelig

 

blød

 

bøjelig

 

elastisk

 

fleksibel

 

kraftløs

 

smidig

bökig

besværlig

 

rodet

bördig

fed

 

frugtbar

 

velhavende

Copyright © 2009, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen