SVENSK-DANSK ADJEKTIVORDBOG - Bogstav D

 

Svensk-dansk adjektivordbog henvender sig til alle, der arbejder med oversættelse fra svensk til dansk. Der er hentet adjektiver fra såvel almensproget som en lang række fagområder, hvor der stilles høje krav til en stillistisk korrekt oversættelse mellem dansk og svensk.  Med et udvalg på over 8.000 svenske adjektiver og over 20.000 danske oversættelsesforslag dækker ordbogen en stor del af de adjektiver, der forekommer i moderne svensk og dansk.

 

Ordbogen er udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK

 

dag för dag

daglig

 

dag for dag

dagens

nutidig

 

nuværende

 

samtidig

dagfärsk

(om æg) nylagt

 

(om brød) nybagt

 

fra i dag

 

frisk

daggig

dugget

 

dugvåd

 

fugtig

daggstänkt

dugfrisk

 

dugvåd

daglig

daglig

dagligen utkommande

daglig

dagsaktuell

aktuel

dagsfärsk

frisk

damig

damet

dammande

støvet

 

støvende

dammfri

støvfri

dammfylld

støvet

 

støvfyldt

dammhöljd

støvet

dammig

støvet

dan

dårlig

 

halvdårlig

 

kedelig

 

trist

dann

dårlig

 

halvdårlig

 

kedelig

dansk

dansk

danskfödd

danskfødt

danskspråkig

dansksproget

dansktalande

dansktalende

darrande

skælvende

darrhänt

rystende på hånden

 

skælvende

darrig

rystende

daskig

afbleget

 

sjasket

 

udvandet

dassig

dårlig

datorstyrd

computerstyret

dedikerad

dedikeret

deduktiv

deduktiv

defekt

fejlagtig

 

defekt

 

kaput

 

mangelfuld

 

værdiløs

defensiv

defensiv

definierbar

definerlig

 

definerbar

definit

definit

definitiv

definitiv

 

endegyldig

definitivt

absolut

 

definitivt

degig

dejagtig

 

klæg

dejlig

pæn

 

smuk

dekadent

dekadent

deklarerad

bestemt

 

erklæret

 

fastsat

 

deklareret

dekorativ

dekorativ

 

prydelig

 

smuk

dekrepitus

alderssvækket

delaktig

meddelagtig

 

delagtig

delbar

delbar

 

dividerbar

delbar med två

dividerbar med to

deliciös

delikat

 

lækker

 

udsøgt

 

deliciøs

 

delikat

 

lækker

delikat

delikat

 

følsom

 

god

 

lækker

 

ømtålelig

deltidsanställd

deltidsansat

delvis

delvis

demokratisk

demokratisk

 

folkelig

demoniskt

uhyggelig

 

brutal

 

dæmonisk

demonstrativ

demonstrativ

den här

den her

den tidens

samtidig

denna

indeværende

dennes

indeværende

deppig

deprimeret

 

nedslået

deprimerad

deprimeret

desillusionerad

skuffet

 

desillusioneret

desinficerad

steril

 

desinficeret

 

steriliseret

deskriptiv

deskriptiv

 

beskrivende

 

skildrende

desperat

desperat

 

rasende

destruktiv

negativ

 

destruktiv

 

ødelæggende

det enda raka

det eneste rigtige

det enda riktiga

det eneste rigtige

det fria

det fri

det gröna

det grønne

detaljerad

specifik

 

detaljeret

 

udførlig

detaljrik

fyldig

 

detaljerig

diagonal

diagonal

diakritisk

diakritisk

 

skelnende

dialektal

dialektal

diffus

diffus

 

ubestemmelig

 

løs

 

uklar

 

utydelig

 

vag

diger

diger

 

omfangsrig

 

stor

 

tyk

digital

digital

dikotom

dikotom

 

kategorisk

dikt

nærliggende

 

stum

dimhöljd

tågehyllet

 

tågesvøbt

diminutiv

ubetydelig

 

diminutiv

dimmig

(overført betydning) omtåget

 

bedugget

 

diset

 

fugtig

 

tåget

 

udvisket

 

uklar

ding

vanvittig

diplomatisk

diplomatisk

 

diskret

 

forsigtig

 

smidig

direkt

direkte

 

lige

 

straks

direkt proportionell

direkte proportional

disharmonisk

falsk

 

disharmonisk

 

mørk

 

urolig

disig

diset

 

uklar

disjunkt

disjunkt

diskontinuerlig

diskontinuerlig

diskret

diplomatisk

 

diskret

 

forsigtig

 

sober

diskutabel

diskutabel

 

kontroversiel

 

tvivlagtig

disparat

uforenelig

 

disparat

disponibel

ledig

 

disponibel

 

tilgængelig

dissonant

dissonant

 

ildelydende

distingerad

distingveret

 

fornem

distinkt

distinkt

 

skarp

 

tydelig

distraherad

distraheret

distributiv

distributiv

disträ

virkelighedsfjern

 

distræt

dithörande

dertilhørende

divergent

divergent

diverse

diverse

djungel-

tropisk

djup

dyb

 

fyldig

 

intensiv

 

lav

 

mørk

 

radikal

 

varm

djupfryst

dybfrossen

djupgående

indgående

 

grundig

 

dybdegående

 

radikal

djuplodande

grundig

 

dybdegående

 

indgående

djuprotad

dybt rodfæstet

 

fast forankret

djupsinnig

dyb

 

dybsindig

 

filosofisk

djuptänkt

filosofisk

 

meningsfuld

djurisk

brutal

 

dyrisk

 

kødelig

 

 

umenneskelig

djärv

dristig

 

djærv

 

eventyrlig

 

modig

 

tapper

 

uforskammet

 

vovet

djävlig

ondskabsfuld

 

slem

djävulsk

skrækkelig

 

djævelsk

 

uudholdelig

doftande

duftende

dogmatisk

dogmatisk

 

ortodoks

dogmbunden

dogmatisk

doktrinär

dogmatisk

 

doktrinær

dokumentarisk

dokumentarisk

dokumentär

autentisk

 

dokumentarisk

dold

latent

 

skjult

 

usynlig

dolsk 

lumsk

dominerande

central

 

dominerende

 

overlegen

 

toneangivende

domnad

bedøvet

 

sovende

 

følelsesløs

 

faldet i søvn

dov

dump

 

dyb

 

lav

 

trykkende

 

undertrykt

drabbad

ulykkelig

 

ramt

dragen

bedugget

dragig

kold

drakonisk

umenneskelig

 

drakonisk

 

overdrevent streng

dramatisk

dramatisk

 

effektfuld

 

scenisk

 

sensationel

 

virkningsfuld

drastisk

drastisk

 

saftig

 

udtryksfuld

driftig

aktiv

 

ambitiøs

 

driftig

 

dynamisk

 

virksom

driftsäker

driftsikker

 

pålidelig

 

stabil

dristig

dristig

 

modig

 

tapper

driven

dreven

 

dygtig

 

rutineret

drogfri

stoffri

 

narkofri

drucken

fuld

 

drukken

 

fordrukken

drullig

klumpet

 

klodset

 

tølperagtig

 

bondsk

 

skødesløs

 

kejtet

drumlig

fumlet

 

klodset

 

klumpet

 

klodset

 

tølperagtig

 

bondsk

 

skødesløs

 

kejtet

dryg

drøj

 

langsom

 

rigelig

 

stiv

 

stor

 

svær

 

trættende

 

vigtig

dråplig

festlig

 

drabelig

 

komisk

 

kostelig

 

morsom

 

vanvittig morsom

dräglig

(om person) omgængelig

 

nogenlunde

 

tålelig

dröjande

langsom

 

ventende

drömlik

drømmeagtig

 

romantisk

 

uvirkelig

drömsk

drømmende

 

drømsk

 

uvirkelig

dubbel

dobbelt

dubbelbottnad

dobbeltbundet

dubbelfilig

tosporet

dubbelknäppt

dobbeltradet

dubbelriktad

modsat rettet

 

dobbeltrettet

 

parallel

dubiös

tvivlagtig

 

dubiøs

 

tvivlsom

dugande

effektiv

 

fungerende

duglig

brugbar

 

driftig

 

duelig

 

dygtig

 

egnet

 

funktionel

 

kompetent

 

nyttig

duglig för strid

stridbar

duktig

bastant

 

disciplineret

 

driftig

 

dygtig

 

kraftig

 

kry

 

ok

 

praktisk

 

rask

 

sikker

 

stærk

 

stiv

 

stor

duktig med sina händer

praktisk

 

handy

dum

barnlig

 

dum

 

enfoldig

 

fumlet

 

naiv

 

slem

 

tosset

 

vanvittig

dumdristig

dristig

 

dumdristig

 

overmodig

dumdryg

blæret

 

drøj

dunig

dunblød

 

dunet

dunkel

abstrakt

 

diffus

 

dunkel

 

hemmelighedsfuld

 

mystisk

 

mørk

 

natlig

 

sort

 

uklar

 

utydelig

 

vag

dunlätt

let

 

fjederlet

durabel

holdbar

 

durabel

 

vedvarende

 

varig

durkdriven

dreven

 

durkdreven

duskig

grå

duven

(om drik) doven

 

(om person) døsig

 

(om plante) halvvissen

 

sløv

dvärglik

lille

 

dværglignende

dyblöt

gennemblødt

dygdesam

dydig

dygdig

dydig

dyig

mudret

 

pløret

 

snavset

dylik

lignende

 

sådan

dynamisk

aktiv

 

dynamisk

dyngig

snavset

dyr

blodig

 

dyr

 

dyrebar

 

kostbar

dyrbar

dyr

 

dyrebar

 

eksklusiv

 

herlig

 

værdifuld

dyrkfri

dirkefri

dyster

bedrøvet

 

bitter

 

dyster

 

grå

 

mørk

 

pessimistisk

 

sort

 

sørgelig

 

sørgmodig

 

tragisk

 

trist

 

tung

 

uoplagt

 

vemodig

 

øde

dystrof

dystrof

 

næringsfattig

dyvåt

gennemblødt

dådkraftig

handlekraftig

dålig

billig

 

dårlig

 

fejlagtig

 

grim

 

mager

 

mangelfuld

 

negativ

 

ond

 

slem

 

spinkel

 

svag

 

syg

 

sygelig

 

ugunstig

 

ulykkelig

 

ussel

 

utilfredsstillende

 

utilstrækkelig

 

uværdig

 

værdiløs

 

vemodig

 

ynkelig

dåraktig

tosset

 

dåragtig

 

tåbelig

dåsig

døsig

dåtida

daværende

 

samtidig

dåvarande

samtidig

 

daværende

dämpad

blød

 

diskret

 

sober

 

stille

däst

forædt

 

stopmæt

däven

fugtig

 

klam

död

død

dödande

dræbende

 

dødelig

dödfödd

dødfødt

dödhungrig

dødsulten

dödlig

fatal

 

livsfarlig

 

dødelig

dödsbringande

livsfarlig

 

dødbringende

dödstrött

dødtræt

dödstyst

dødstille

döpt

kristen

 

døbt

dött

dødt

döv

døv

Copyright © 2009, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen