SVENSK-DANSK ADJEKTIVORDBOG - Bogstav E

 

Svensk-dansk adjektivordbog henvender sig til alle, der arbejder med oversættelse fra svensk til dansk. Der er hentet adjektiver fra såvel almensproget som en lang række fagområder, hvor der stilles høje krav til en stillistisk korrekt oversættelse mellem dansk og svensk.  Med et udvalg på over 8.000 svenske adjektiver og over 20.000 danske oversættelsesforslag dækker ordbogen en stor del af de adjektiver, der forekommer i moderne svensk og dansk.

 

Ordbogen er udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK

 

echaufferad

varm

 

echaufferet

 

hed

 

ophidset

ecklesiastisk

kirkelig

 

eklesiastisk

ecuadoriansk

ecuadoriansk

edafisk

edafisk

 

vedrørende jordbunden

edlig

beediget

edsvuren

edsvoren

efemär

flygtig

 

efemær

effektfull

dramatisk

 

effektfuld

 

virkningsfuld

effektiv

aktiv

 

effektiv

 

kraftfuld

 

nyttig

 

operativ

 

produktiv

 

rationel

 

slagkraftig

 

virkningsfuld

 

virksom

efter alla konstens regler

nøje

 

omhyggelig

efterbliven

(mentalt) tilbagestående

efterfrågad

populær

 

efterspurgt

efterföljansvärd

eksemplarisk

eftergivande

elastisk

 

eftergivende

eftergiven

blød

 

eftergivende

 

føjelig

 

kraftløs

 

ydmyg

eftergivlig

elastisk

 

eftergivelig

efterhängsen

påtrængende

 

stædig

 

vedholdende

efterklok

bagklog

 

efterklog

efterkommande

fremtidig

 

kommende

 

efterkommende

efterlevande

efterladt

 

efterlevende

 

overlevende

efterlyst

hed

 

efterlyst

 

søgt

 

efterspurgt

 

eftersøgt

efterlåten

eftergivende

 

slap

efterlängtad

savnet

 

ventet med længsel

 

ønskelig

eftersatt

underudviklet

 

forsinket

 

tilsidesat

eftersinnande

bevidst

 

eftertænksom

efterst

sidst

eftersträvansvärd

ønskelig

 

begærlig

 

lokkende

 

attråværdig

eftersökt

eftersøgt

eftertraktad

ønskelig

 

eftertragtet

 

efterspurgt

 

søgt

eftertrycklig

alvorlig

 

eftertrykkelig

 

intensiv

 

virkningsfuld

eftertänksam

bevidst

 

eftertænksom

 

omsorgsfuld

egal

ligegyldig

 

betydningsløs

 

lige meget

egen

egen

 

ejendommelig

 

excentrisk

 

individuel

 

karakteristisk

 

original

 

sær

 

selvstændig

 

uafhængig

egenartad

individuel

 

egenartet

 

original

 

særegen

 

særpræget

 

uafhængig

egendomlig

besynderlig

 

bizar

 

ejendommelig

 

kuriøs

 

lystig

 

mærkelig

 

mærkværdig

 

original

 

sælsom

 

særegen

 

særpræget

 

slående

 

speciel

 

uafhængig

 

underlig

 

usædvanlig

egenkär

indbildsk

 

selvglad

 

selvgod

 

egoistisk

egenmyndig

egenmægtig

 

selvrådig

egenmäktig

vilkårlig

 

egenmægtig

egennyttig

plump

 

egennyttig

egenrådig

egenrådig

egensinnig

stædig

 

egensindig

egentlig

egentlig

 

faktisk

 

reel

 

rigtig

 

virkelig

egentligen

direkte

 

selv

egocentrisk

egocentrisk

egoistisk

egoistisk

egyptisk

ægyptisk

ej befintlig

fiktiv

ej elförstärkt

akustisk

ej existerande

fiktiv

ej fullvuxna

små

ej fängslad

fri

ej grundlig

overfladisk

ej inflyttad

indenrigs

ej mäktig

inkapabel

ej obetydlig

vis

ej offentlig

isoleret

ej synlig för blotta ögat

usynlig

ej tillhörande statskyrkan

frikirkelig

ej uppklarad

mørk

ej åskådlig

abstrakt

ej önskvärd ovälkommen

ønskelig

ekivok

dristig

 

vovet

 

ekvivok

 

tvetydig

 

dobbelttydig

 

uanstændig

eklatant

påfaldende

 

eklatant

 

slående

 

overbevisende

 

strålende

 

åbenbar

eklektisk

eklektisk

 

udvælgende

ekologisk

økologisk

ekonomisk

finansiel

 

sparsom

 

økonomisk

ekonomiskt outvecklad

underudviklet

ekumenisk

økumenisk

ekvivalent

jævnbyrdig

 

sammenlignelig

 

ækvivalent

elak

bitter

 

fjendtlig

 

frastødende

 

grim

 

grusom

 

ond

 

ondskabsfuld

 

slem

 

stikkende

 

tarvelig

 

uartig

 

væmmelig

 

vred

elakartad

alvorlig

 

ondartet

 

svær

elastisk

elastisk

 

plastisk

 

smidig

eldfarlig

brandfarlig (også overført betydning)

eldfast

ildfast

 

ovnfast

eldfängd

antændelig

 

forhippet

 

hed

 

passioneret

eldhärdig

ildfast

eldig

entusiastisk

 

fyrig

 

henført

 

ildfuld

 

livfuld

 

passioneret

elegant

artistisk

 

elegant

 

fin

 

flot

 

fræk

 

graciøs

 

mondæn

 

nøjagtig

 

pragtfuld

 

proper

 

repræsentativ

 

sirlig

 

smagfuld

 

sober

elegisk

sørgmodig

 

vemodig

elektrisk

elektrisk

elektromagnetisk

elektromagnetisk

elementär

elementær

 

enkel

 

fundamental

eljest

øvrig

elliptisk

elliptisk

eländig

dårlig

 

elendig

 

fattig

 

stakkels

 

ulykkelig

 

ussel

 

ynkelig

emfatisk

emfatisk

 

eftertrykkelig

 

kraftig

 

fyndig

 

højtravende

eminent

eminent

 

overordentlig

 

udmærket

emotionell

emotionel

emotiv

emotionel

emotsedd

velkommen

empirisk

empirisk

 

praktisk

en aning

en anelse

 

smule

en hel del

adskillig

en och samma

identisk

en vogue

moderne

enahanda

anstrengende

 

ens

 

ensformig

 

kedelig

 

monoton

 

stereotyp

enastående

enestående

 

mærkværdig

 

mageløs

 

overlegen

 

overordentlig

 

udsøgt

 

unik

 

uovertruffet

 

usædvanlig

encyklopedisk

encyklopædisk

endemisk

indenrigs

 

endemisk

endogenisk

endogenisk

endräktig

enig

energisk

ambitiøs

 

dynamisk

 

energisk

 

flittig

 

ivrig

 

kry

 

vital

energisnål

energibesparende

 

lavenergi-

enerverande

anstrengende

enfaldig

barnlig

 

dum

 

enfoldig

 

fumlet

 

naiv

enformig

ensformig

 

grå

 

kedelig

 

langsom

 

monoton

 

stereotyp

 

trist

enfärgad

ensfarvet

engagerad

hengiven

 

engageret

 

varm

engelsk

britisk

 

engelsk

engradig

en grad varm

enhetlig

ensartet

 

harmonisk

 

homogen

 

jævn

 

organisk

 

uforandret

enhällig

enstemmig

enig

enig

 

samdrægtig

enigmatisk

gådefuld

 

enigmatisk

enkel

billig

 

elementær

 

enkel

 

firkantet

 

folkelig

 

hverdagsagtig

 

landlig

 

let

 

naturlig

 

nøgen

 

populær

 

primitiv

 

ringe

 

simpel

 

smal

 

sober

 

spartansk

 

stram

 

uanseelig

 

ukompliceret

 

ukonventionel

enkelknäppt

enradet (f.eks. jakke)

enkelriktad

ensidig

 

ensrettet

enkelspårig

enfoldig

 

ensidig

enkelt sammanhängande

enkelt sammenhængende

enligt grundlagen

konstitutionel

enligt konvenansens regler

konventionel

enligt lag

lovlig

enligt reglerna

lovformelig

enorm

bundløs

 

enorm

 

fantastisk

 

forfærdelig

 

frygtelig

 

gigantisk

 

kæmpestor

 

kolossal

 

overnaturlig

 

overordentlig

 

stor

 

uendelig

 

uhørt

 

umådelig

 

utrolig

 

vældig

enrisrökt

enebærrøget

enrådig

egenrådig

ens

enig

 

samdrægtig

ensam

alene

 

eneste

 

enlig

 

ensom

 

isoleret

 

selv

 

øde

ensam i sitt slag

alene

 

eksklusiv

 

eneste

 

unik

 

alene

ensamstående

alene

 

enlig

 

fritstående

ensartad

ensartet

 

homogen

 

ligedan

ense

enig

 

forbrødret

 

samdrægtig

ensidig

dogmatisk

 

ensidig

 

subjektiv

enskild

alene

 

enkelt

 

individuel

 

intern

 

isoleret

 

lukket

 

personlig

 

privat

 

særlig

 

separat

 

uafhængig

enslig

alene

 

dyster

 

enlig

 

ensom

 

øde

enstaka

en og anden

 

eneste

 

enkelt(e)

 

fritstående

 

isoleret

 

nogle få

 

sporadisk

enstämmig

enstemmig

enständig

indstændig

entonig

ensformig

 

monoton

enträgen

ihærdig

 

indtrængende

 

ivrig

 

stædig

 

utrættelig

 

vedholdende

entusiastisk

entusiastisk

 

hengiven

 

ivrig

 

lyrisk

 

positiv

entydig

umiskendelig

 

utvetydig

enveten

hårdnakket

 

stædig

envis

egensindig

 

hårdnakket

 

principfast

 

sej

 

stædig

 

stolt

 

umedgørlig

envåldshärskare

suveræn

enväldig

suveræn

enväldig härskare

suveræn

enögd

ensidig

 

enøjet

epileptiker

epileptiker

episk

episk

episkopal

episkopal

 

biskoppelig

epokgörande

banebrydende

 

forbløffende

 

fremstående

erbarmlig

gudsjammerlig

 

ussel

 

ynkelig

erfaren

dygtig

 

erfaren

 

forstandig

 

kyndig

 

moden

 

rutineret

 

sagkyndig

 

sikker

 

øvet

erfarenhets-

empirisk

 

erfarings-

erfarenhetsmässig

empirisk

erforderlig

fornøden

 

nødtvungen

 

nødvendig

 

påkrævet

erkänd

anerkendt

 

kendt

erkännsam

anerkendende

 

erkendtlig

 

taknemmelig

erogen

erogen

erotisk

erotisk

 

seksuel

ersättningsskyldig

erstatningspligtig

eruptiv

forhippet

 

eruptiv

esoterisk

esoterisk

 

indre

 

skjult

 

beregnet til de indviede

 

sværttilgængelig

esoterisk

esoterisk

 

indadvendt

essentiell

central

 

væsentlig

 

vigtig

estetisk

æstetisk

 

kunstnerisk

 

smagfuld

estländsk

estlandsk

estnisk

estisk

etablerad

accepteret

 

etableret

etappvis

gradvis

 

etapevis

eterisk

flygtig

 

æterisk

 

tynd

etiopisk

etiopisk

etisk

etisk

 

moralsk

etnisk

etnisk

ettrig

arrig

 

forhippet

 

giftig

 

hidsig

ettårig

årlig

eufonisk

eufonisk

 

vellydende

euforisk

lykkelig

 

euforisk

euklidisk

euklidisk

europeisk

vesterlandsk

 

europæisk

eutrofisk

eutrofisk

 

næringsrig

eventuell

eventuel

 

mulig

 

tænkelig

evident

gennemsigtig

 

ubestridelig

 

åbenbar

 

evident

evig

endeløs

 

evig

 

tidløs

 

uendelig

evinnerlig

bestandig

 

evinderlig

 

endeløs

 

evig

evärdlig

evig

 

evindelig

exakt

betryggende

 

eksakt

 

jævn

 

nøjagtig

 

nøje

 

omhyggeligt

 

præcis

 

sand

 

træfsikker

 

trofast

excellent

prima

 

excellent

 

udmærket

 

ypperlig

excentrisk

ejendommelig

 

excentrisk

 

original

 

særegen

 

underlig

exceptionell

ekstrem

 

enestående

 

sjælden

 

usædvanlig

exempellös

enestående

 

eksempelløs

 

uden sidestykke

 

uhørt

exemplarisk

eksemplarisk

 

fuldendt

existerande

eksisterende

 

faktisk

 

virkelig

exklusiv

eksklusiv

 

fin

 

fornem

 

unik

exogen

eksogen

 

fremkaldt af ydre årsager

exoterisk

eksoterisk

 

udadvendt

exotisk

eksotisk

 

fremmed

expansiv

ekspansiv

expedit

ekspedit

expert

professionel

 

ekspert

explicit

tydelig

 

explicit

 

udpræget

exportförbjuden

belagt med udførselsforbud

exporttillåten

som gerne må eksporteres

express

direkte

 

ekspres

expressiv

ekspressiv

 

udtryksfuld

extern

ekstern

 

ydre

 

udvendig

 

udvortes

exterritorial

udenlandsk

 

exterritorial

 

uden for territoriet

extra

ekstra

extrakul

mægtig skæg

extraordinarie

ikke fastansat

extraordinär

overordentlig

 

usædvanlig

extrem

ekstrem

 

yderlig

extremitet

ekstremitet

extrovert

ekstrovert

 

udadvendt

echaufferad

varm

 

echaufferet

 

hed

 

ophidset

ecklesiastisk

kirkelig

 

eklesiastisk

ecuadoriansk

ecuadoriansk

edafisk

edafisk

 

vedrørende jordbunden

edlig

beediget

edsvuren

edsvoren

efemär

flygtig

 

efemær

effektfull

dramatisk

 

effektfuld

 

virkningsfuld

effektiv

aktiv

 

effektiv

 

kraftfuld

 

nyttig

 

operativ

 

produktiv

 

rationel

 

slagkraftig

 

virkningsfuld

 

virksom

efter alla konstens regler

nøje

 

omhyggelig

efterbliven

(mentalt) tilbagestående

efterfrågad

populær

 

efterspurgt

efterföljansvärd

eksemplarisk

eftergivande

elastisk

 

eftergivende

eftergiven

blød

 

eftergivende

 

føjelig

 

kraftløs

 

ydmyg

eftergivlig

elastisk

 

eftergivelig

efterhängsen

påtrængende

 

stædig

 

vedholdende

efterklok

bagklog

 

efterklog

efterkommande

fremtidig

 

kommende

 

efterkommende

efterlevande

efterladt

 

efterlevende

 

overlevende

efterlyst

hed

 

efterlyst

 

søgt

 

efterspurgt

 

eftersøgt

efterlåten

eftergivende

 

slap

efterlängtad

savnet

 

ventet med længsel

 

ønskelig

eftersatt

underudviklet

 

forsinket

 

tilsidesat

eftersinnande

bevidst

 

eftertænksom

efterst

sidst

eftersträvansvärd

ønskelig

 

begærlig

 

lokkende

 

attråværdig

eftersökt

eftersøgt

eftertraktad

ønskelig

 

eftertragtet

 

efterspurgt

 

søgt

eftertrycklig

alvorlig

 

eftertrykkelig

 

intensiv

 

virkningsfuld

eftertänksam

bevidst

 

eftertænksom

 

omsorgsfuld

egal

ligegyldig

 

betydningsløs

 

lige meget

egen

egen

 

ejendommelig

 

excentrisk

 

individuel

 

karakteristisk

 

original

 

sær

 

selvstændig

 

uafhængig

egenartad

individuel

 

egenartet

 

original

 

særegen

 

særpræget

 

uafhængig

egendomlig

besynderlig

 

bizar

 

ejendommelig

 

kuriøs

 

lystig

 

mærkelig

 

mærkværdig

 

original

 

sælsom

 

særegen

 

særpræget

 

slående

 

speciel

 

uafhængig

 

underlig

 

usædvanlig

egenkär

indbildsk

 

selvglad

 

selvgod

 

egoistisk

egenmyndig

egenmægtig

 

selvrådig

egenmäktig

vilkårlig

 

egenmægtig

egennyttig

plump

 

egennyttig

egenrådig

egenrådig

egensinnig

stædig

 

egensindig

egentlig

egentlig

 

faktisk

 

reel

 

rigtig

 

virkelig

egentligen

direkte

 

selv

egocentrisk

egocentrisk

egoistisk

egoistisk

egyptisk

ægyptisk

ej befintlig

fiktiv

ej elförstärkt

akustisk

ej existerande

fiktiv

ej fullvuxna

små

ej fängslad

fri

ej grundlig

overfladisk

ej inflyttad

indenrigs

ej mäktig

inkapabel

ej obetydlig

vis

ej offentlig

isoleret

ej synlig för blotta ögat

usynlig

ej tillhörande statskyrkan

frikirkelig

ej uppklarad

mørk

ej åskådlig

abstrakt

ej önskvärd ovälkommen

ønskelig

ekivok

dristig

 

vovet

 

ekvivok

 

tvetydig

 

dobbelttydig

 

uanstændig

eklatant

påfaldende

 

eklatant

 

slående

 

overbevisende

 

strålende

 

åbenbar

eklektisk

eklektisk

 

udvælgende

ekologisk

økologisk

ekonomisk

finansiel

 

sparsom

 

økonomisk

ekonomiskt outvecklad

underudviklet

ekumenisk

økumenisk

ekvivalent

jævnbyrdig

 

sammenlignelig

 

ækvivalent

elak

bitter

 

fjendtlig

 

frastødende

 

grim

 

grusom

 

ond

 

ondskabsfuld

 

slem

 

stikkende

 

tarvelig

 

uartig

 

væmmelig

 

vred

elakartad

alvorlig

 

ondartet

 

svær

elastisk

elastisk

 

plastisk

 

smidig

eldfarlig

brandfarlig (også overført betydning)

eldfast

ildfast

 

ovnfast

eldfängd

antændelig

 

forhippet

 

hed

 

passioneret

eldhärdig

ildfast

eldig

entusiastisk

 

fyrig

 

henført

 

ildfuld

 

livfuld

 

passioneret

elegant

artistisk

 

elegant

 

fin

 

flot

 

fræk

 

graciøs

 

mondæn

 

nøjagtig

 

pragtfuld

 

proper

 

repræsentativ

 

sirlig

 

smagfuld

 

sober

elegisk

sørgmodig

 

vemodig

elektrisk

elektrisk

elektromagnetisk

elektromagnetisk

elementär

elementær

 

enkel

 

fundamental

eljest

øvrig

elliptisk

elliptisk

eländig

dårlig

 

elendig

 

fattig

 

stakkels

 

ulykkelig

 

ussel

 

ynkelig

emfatisk

emfatisk

 

eftertrykkelig

 

kraftig

 

fyndig

 

højtravende

eminent

eminent

 

overordentlig

 

udmærket

emotionell

emotionel

emotiv

emotionel

emotsedd

velkommen

empirisk

empirisk

 

praktisk

en aning

en anelse

 

smule

en hel del

adskillig

en och samma

identisk

en vogue

moderne

enahanda

anstrengende

 

ens

 

ensformig

 

kedelig

 

monoton

 

stereotyp

enastående

enestående

 

mærkværdig

 

mageløs

 

overlegen

 

overordentlig

 

udsøgt

 

unik

 

uovertruffet

 

usædvanlig

encyklopedisk

encyklopædisk

endemisk

indenrigs

 

endemisk

endogenisk

endogenisk

endräktig

enig

energisk

ambitiøs

 

dynamisk

 

energisk

 

flittig

 

ivrig

 

kry

 

vital

energisnål

energibesparende

 

lavenergi-

enerverande

anstrengende

enfaldig

barnlig

 

dum

 

enfoldig

 

fumlet

 

naiv

enformig

ensformig

 

grå

 

kedelig

 

langsom

 

monoton

 

stereotyp

 

trist

enfärgad

ensfarvet

engagerad

hengiven

 

engageret

 

varm

engelsk

britisk

 

engelsk

engradig

en grad varm

enhetlig

ensartet

 

harmonisk

 

homogen

 

jævn

 

organisk

 

uforandret

enhällig

enstemmig

enig

enig

 

samdrægtig

enigmatisk

gådefuld

 

enigmatisk

enkel

billig

 

elementær

 

enkel

 

firkantet

 

folkelig

 

hverdagsagtig

 

landlig

 

let

 

naturlig

 

nøgen

 

populær

 

primitiv

 

ringe

 

simpel

 

smal

 

sober

 

spartansk

 

stram

 

uanseelig

 

ukompliceret

 

ukonventionel

enkelknäppt

enradet (f.eks. jakke)

enkelriktad

ensidig

 

ensrettet

enkelspårig

enfoldig

 

ensidig

enkelt sammanhängande

enkelt sammenhængende

enligt grundlagen

konstitutionel

enligt konvenansens regler

konventionel

enligt lag

lovlig

enligt reglerna

lovformelig

enorm

bundløs

 

enorm

 

fantastisk

 

forfærdelig

 

frygtelig

 

gigantisk

 

kæmpestor

 

kolossal

 

overnaturlig

 

overordentlig

 

stor

 

uendelig

 

uhørt

 

umådelig

 

utrolig

 

vældig

enrisrökt

enebærrøget

enrådig

egenrådig

ens

enig

 

samdrægtig

ensam

alene

 

eneste

 

enlig

 

ensom

 

isoleret

 

selv

 

øde

ensam i sitt slag

alene

 

eksklusiv

 

eneste

 

unik

 

alene

ensamstående

alene

 

enlig

 

fritstående

ensartad

ensartet

 

homogen

 

ligedan

ense

enig

 

forbrødret

 

samdrægtig

ensidig

dogmatisk

 

ensidig

 

subjektiv

enskild

alene

 

enkelt

 

individuel

 

intern

 

isoleret

 

lukket

 

personlig

 

privat

 

særlig

 

separat

 

uafhængig

enslig

alene

 

dyster

 

enlig

 

ensom

 

øde

enstaka

en og anden

 

eneste

 

enkelt(e)

 

fritstående

 

isoleret

 

nogle få

 

sporadisk

enstämmig

enstemmig

enständig

indstændig

entonig

ensformig

 

monoton

enträgen

ihærdig

 

indtrængende

 

ivrig

 

stædig

 

utrættelig

 

vedholdende

entusiastisk

entusiastisk

 

hengiven

 

ivrig

 

lyrisk

 

positiv

entydig

umiskendelig

 

utvetydig

enveten

hårdnakket

 

stædig

envis

egensindig

 

hårdnakket

 

principfast

 

sej

 

stædig

 

stolt

 

umedgørlig

envåldshärskare

suveræn

enväldig

suveræn

enväldig härskare

suveræn

enögd

ensidig

 

enøjet

epileptiker

epileptiker

episk

episk

episkopal

episkopal

 

biskoppelig

epokgörande

banebrydende

 

forbløffende

 

fremstående

erbarmlig

gudsjammerlig

 

ussel

 

ynkelig

erfaren

dygtig

 

erfaren

 

forstandig

 

kyndig

 

moden

 

rutineret

 

sagkyndig

 

sikker

 

øvet

erfarenhets-

empirisk

 

erfarings-

erfarenhetsmässig

empirisk

erforderlig

fornøden

 

nødtvungen

 

nødvendig

 

påkrævet

erkänd

anerkendt

 

kendt

erkännsam

anerkendende

 

erkendtlig

 

taknemmelig

erogen

erogen

erotisk

erotisk

 

seksuel

ersättningsskyldig

erstatningspligtig

eruptiv

forhippet

 

eruptiv

esoterisk

esoterisk

 

indre

 

skjult

 

beregnet til de indviede

 

sværttilgængelig

esoterisk

esoterisk

 

indadvendt

essentiell

central

 

væsentlig

 

vigtig

estetisk

æstetisk

 

kunstnerisk

 

smagfuld

estländsk

estlandsk

estnisk

estisk

etablerad

accepteret

 

etableret

etappvis

gradvis

 

etapevis

eterisk

flygtig

 

æterisk

 

tynd

etiopisk

etiopisk

etisk

etisk

 

moralsk

etnisk

etnisk

ettrig

arrig

 

forhippet

 

giftig

 

hidsig

ettårig

årlig

eufonisk

eufonisk

 

vellydende

euforisk

lykkelig

 

euforisk

euklidisk

euklidisk

europeisk

vesterlandsk

 

europæisk

eutrofisk

eutrofisk

 

næringsrig

eventuell

eventuel

 

mulig

 

tænkelig

evident

gennemsigtig

 

ubestridelig

 

åbenbar

 

evident

evig

endeløs

 

evig

 

tidløs

 

uendelig

evinnerlig

bestandig

 

evinderlig

 

endeløs

 

evig

evärdlig

evig

 

evindelig

exakt

betryggende

 

eksakt

 

jævn

 

nøjagtig

 

nøje

 

omhyggeligt

 

præcis

 

sand

 

træfsikker

 

trofast

excellent

prima

 

excellent

 

udmærket

 

ypperlig

excentrisk

ejendommelig

 

excentrisk

 

original

 

særegen

 

underlig

exceptionell

ekstrem

 

enestående

 

sjælden

 

usædvanlig

exempellös

enestående

 

eksempelløs

 

uden sidestykke

 

uhørt

exemplarisk

eksemplarisk

 

fuldendt

existerande

eksisterende

 

faktisk

 

virkelig

exklusiv

eksklusiv

 

fin

 

fornem

 

unik

exogen

eksogen

 

fremkaldt af ydre årsager

exoterisk

eksoterisk

 

udadvendt

exotisk

eksotisk

 

fremmed

expansiv

ekspansiv

expedit

ekspedit

expert

professionel

 

ekspert

explicit

tydelig

 

explicit

 

udpræget

exportförbjuden

belagt med udførselsforbud

exporttillåten

som gerne må eksporteres

express

direkte

 

ekspres

expressiv

ekspressiv

 

udtryksfuld

extern

ekstern

 

ydre

 

udvendig

 

udvortes

exterritorial

udenlandsk

 

exterritorial

 

uden for territoriet

extra

ekstra

extrakul

mægtig skæg

extraordinarie

ikke fastansat

extraordinär

overordentlig

 

usædvanlig

extrem

ekstrem

 

yderlig

extremitet

ekstremitet

extrovert

ekstrovert

 

udadvendt

echaufferad

varm

 

echaufferet

 

hed

 

ophidset

ecklesiastisk

kirkelig

 

eklesiastisk

ecuadoriansk

ecuadoriansk

edafisk

edafisk

 

vedrørende jordbunden

edlig

beediget

edsvuren

edsvoren

efemär

flygtig

 

efemær

effektfull

dramatisk

 

effektfuld

 

virkningsfuld

effektiv

aktiv

 

effektiv

 

kraftfuld

 

nyttig

 

operativ

 

produktiv

 

rationel

 

slagkraftig

 

virkningsfuld

 

virksom

efter alla konstens regler

nøje

 

omhyggelig

efterbliven

(mentalt) tilbagestående

efterfrågad

populær

 

efterspurgt

efterföljansvärd

eksemplarisk

eftergivande

elastisk

 

eftergivende

eftergiven

blød

 

eftergivende

 

føjelig

 

kraftløs

 

ydmyg

eftergivlig

elastisk

 

eftergivelig

efterhängsen

påtrængende

 

stædig

 

vedholdende

efterklok

bagklog

 

efterklog

efterkommande

fremtidig

 

kommende

 

efterkommende

efterlevande

efterladt

 

efterlevende

 

overlevende

efterlyst

hed

 

efterlyst

 

søgt

 

efterspurgt

 

eftersøgt

efterlåten

eftergivende

 

slap

efterlängtad

savnet

 

ventet med længsel

 

ønskelig

eftersatt

underudviklet

 

forsinket

 

tilsidesat

eftersinnande

bevidst

 

eftertænksom

efterst

sidst

eftersträvansvärd

ønskelig

 

begærlig

 

lokkende

 

attråværdig

eftersökt

eftersøgt

eftertraktad

ønskelig

 

eftertragtet

 

efterspurgt

 

søgt

eftertrycklig

alvorlig

 

eftertrykkelig

 

intensiv

 

virkningsfuld

eftertänksam

bevidst

 

eftertænksom

 

omsorgsfuld

egal

ligegyldig

 

betydningsløs

 

lige meget

egen

egen

 

ejendommelig

 

excentrisk

 

individuel

 

karakteristisk

 

original

 

sær

 

selvstændig

 

uafhængig

egenartad

individuel

 

egenartet

 

original

 

særegen

 

særpræget

 

uafhængig

egendomlig

besynderlig

 

bizar

 

ejendommelig

 

kuriøs

 

lystig

 

mærkelig

 

mærkværdig

 

original

 

sælsom

 

særegen

 

særpræget

 

slående

 

speciel

 

uafhængig

 

underlig

 

usædvanlig

egenkär

indbildsk

 

selvglad

 

selvgod

 

egoistisk

egenmyndig

egenmægtig

 

selvrådig

egenmäktig

vilkårlig

 

egenmægtig

egennyttig

plump

 

egennyttig

egenrådig

egenrådig

egensinnig

stædig

 

egensindig

egentlig

egentlig

 

faktisk

 

reel

 

rigtig

 

virkelig

egentligen

direkte

 

selv

egocentrisk

egocentrisk

egoistisk

egoistisk

egyptisk

ægyptisk

ej befintlig

fiktiv

ej elförstärkt

akustisk

ej existerande

fiktiv

ej fullvuxna

små

ej fängslad

fri

ej grundlig

overfladisk

ej inflyttad

indenrigs

ej mäktig

inkapabel

ej obetydlig

vis

ej offentlig

isoleret

ej synlig för blotta ögat

usynlig

ej tillhörande statskyrkan

frikirkelig

ej uppklarad

mørk

ej åskådlig

abstrakt

ej önskvärd ovälkommen

ønskelig

ekivok

dristig

 

vovet

 

ekvivok

 

tvetydig

 

dobbelttydig

 

uanstændig

eklatant

påfaldende

 

eklatant

 

slående

 

overbevisende

 

strålende

 

åbenbar

eklektisk

eklektisk

 

udvælgende

ekologisk

økologisk

ekonomisk

finansiel

 

sparsom

 

økonomisk

ekonomiskt outvecklad

underudviklet

ekumenisk

økumenisk

ekvivalent

jævnbyrdig

 

sammenlignelig

 

ækvivalent

elak

bitter

 

fjendtlig

 

frastødende

 

grim

 

grusom

 

ond

 

ondskabsfuld

 

slem

 

stikkende

 

tarvelig

 

uartig

 

væmmelig

 

vred

elakartad

alvorlig

 

ondartet

 

svær

elastisk

elastisk

 

plastisk

 

smidig

eldfarlig

brandfarlig (også overført betydning)

eldfast

ildfast

 

ovnfast

eldfängd

antændelig

 

forhippet

 

hed

 

passioneret

eldhärdig

ildfast

eldig

entusiastisk

 

fyrig

 

henført

 

ildfuld

 

livfuld

 

passioneret

elegant

artistisk

 

elegant

 

fin

 

flot

 

fræk

 

graciøs

 

mondæn

 

nøjagtig

 

pragtfuld

 

proper

 

repræsentativ

 

sirlig

 

smagfuld

 

sober

elegisk

sørgmodig

 

vemodig

elektrisk

elektrisk

elektromagnetisk

elektromagnetisk

elementär

elementær

 

enkel

 

fundamental

eljest

øvrig

elliptisk

elliptisk

eländig

dårlig

 

elendig

 

fattig

 

stakkels

 

ulykkelig

 

ussel

 

ynkelig

emfatisk

emfatisk

 

eftertrykkelig

 

kraftig

 

fyndig

 

højtravende

eminent

eminent

 

overordentlig

 

udmærket

emotionell

emotionel

emotiv

emotionel

emotsedd

velkommen

empirisk

empirisk

 

praktisk

en aning

en anelse

 

smule

en hel del

adskillig

en och samma

identisk

en vogue

moderne

enahanda

anstrengende

 

ens

 

ensformig

 

kedelig

 

monoton

 

stereotyp

enastående

enestående

 

mærkværdig

 

mageløs

 

overlegen

 

overordentlig

 

udsøgt

 

unik

 

uovertruffet

 

usædvanlig

encyklopedisk

encyklopædisk

endemisk

indenrigs

 

endemisk

endogenisk

endogenisk

endräktig

enig

energisk

ambitiøs

 

dynamisk

 

energisk

 

flittig

 

ivrig

 

kry

 

vital

energisnål

energibesparende

 

lavenergi-

enerverande

anstrengende

enfaldig

barnlig

 

dum

 

enfoldig

 

fumlet

 

naiv

enformig

ensformig

 

grå

 

kedelig

 

langsom

 

monoton

 

stereotyp

 

trist

enfärgad

ensfarvet

engagerad

hengiven

 

engageret

 

varm

engelsk

britisk

 

engelsk

engradig

en grad varm

enhetlig

ensartet

 

harmonisk

 

homogen

 

jævn

 

organisk

 

uforandret

enhällig

enstemmig

enig

enig

 

samdrægtig

enigmatisk

gådefuld

 

enigmatisk

enkel

billig

 

elementær

 

enkel

 

firkantet

 

folkelig

 

hverdagsagtig

 

landlig

 

let

 

naturlig

 

nøgen

 

populær

 

primitiv

 

ringe

 

simpel

 

smal

 

sober

 

spartansk

 

stram

 

uanseelig

 

ukompliceret

 

ukonventionel

enkelknäppt

enradet (f.eks. jakke)

enkelriktad

ensidig

 

ensrettet

enkelspårig

enfoldig

 

ensidig

enkelt sammanhängande

enkelt sammenhængende

enligt grundlagen

konstitutionel

enligt konvenansens regler

konventionel

enligt lag

lovlig

enligt reglerna

lovformelig

enorm

bundløs

 

enorm

 

fantastisk

 

forfærdelig

 

frygtelig

 

gigantisk

 

kæmpestor

 

kolossal

 

overnaturlig

 

overordentlig

 

stor

 

uendelig

 

uhørt

 

umådelig

 

utrolig

 

vældig

enrisrökt

enebærrøget

enrådig

egenrådig

ens

enig

 

samdrægtig

ensam

alene

 

eneste

 

enlig

 

ensom

 

isoleret

 

selv

 

øde

ensam i sitt slag

alene

 

eksklusiv

 

eneste

 

unik

 

alene

ensamstående

alene

 

enlig

 

fritstående

ensartad

ensartet

 

homogen

 

ligedan

ense

enig

 

forbrødret

 

samdrægtig

ensidig

dogmatisk

 

ensidig

 

subjektiv

enskild

alene

 

enkelt

 

individuel

 

intern

 

isoleret

 

lukket

 

personlig

 

privat

 

særlig

 

separat

 

uafhængig

enslig

alene

 

dyster

 

enlig

 

ensom

 

øde

enstaka

en og anden

 

eneste

 

enkelt(e)

 

fritstående

 

isoleret

 

nogle få

 

sporadisk

enstämmig

enstemmig

enständig

indstændig

entonig

ensformig

 

monoton

enträgen

ihærdig

 

indtrængende

 

ivrig

 

stædig

 

utrættelig

 

vedholdende

entusiastisk

entusiastisk

 

hengiven

 

ivrig

 

lyrisk

 

positiv

entydig

umiskendelig

 

utvetydig

enveten

hårdnakket

 

stædig

envis

egensindig

 

hårdnakket

 

principfast

 

sej

 

stædig

 

stolt

 

umedgørlig

envåldshärskare

suveræn

enväldig

suveræn

enväldig härskare

suveræn

enögd

ensidig

 

enøjet

epileptiker

epileptiker

episk

episk

episkopal

episkopal

 

biskoppelig

epokgörande

banebrydende

 

forbløffende

 

fremstående

erbarmlig

gudsjammerlig

 

ussel

 

ynkelig

erfaren

dygtig

 

erfaren

 

forstandig

 

kyndig

 

moden

 

rutineret

 

sagkyndig

 

sikker

 

øvet

erfarenhets-

empirisk

 

erfarings-

erfarenhetsmässig

empirisk

erforderlig

fornøden

 

nødtvungen

 

nødvendig

 

påkrævet

erkänd

anerkendt

 

kendt

erkännsam

anerkendende

 

erkendtlig

 

taknemmelig

erogen

erogen

erotisk

erotisk

 

seksuel

ersättningsskyldig

erstatningspligtig

eruptiv

forhippet

 

eruptiv

esoterisk

esoterisk

 

indre

 

skjult

 

beregnet til de indviede

 

sværttilgængelig

esoterisk

esoterisk

 

indadvendt

essentiell

central

 

væsentlig

 

vigtig

estetisk

æstetisk

 

kunstnerisk

 

smagfuld

estländsk

estlandsk

estnisk

estisk

etablerad

accepteret

 

etableret

etappvis

gradvis

 

etapevis

eterisk

flygtig

 

æterisk

 

tynd

etiopisk

etiopisk

etisk

etisk

 

moralsk

etnisk

etnisk

ettrig

arrig

 

forhippet

 

giftig

 

hidsig

ettårig

årlig

eufonisk

eufonisk

 

vellydende

euforisk

lykkelig

 

euforisk

euklidisk

euklidisk

europeisk

vesterlandsk

 

europæisk

eutrofisk

eutrofisk

 

næringsrig

eventuell

eventuel

 

mulig

 

tænkelig

evident

gennemsigtig

 

ubestridelig

 

åbenbar

 

evident

evig

endeløs

 

evig

 

tidløs

 

uendelig

evinnerlig

bestandig

 

evinderlig

 

endeløs

 

evig

evärdlig

evig

 

evindelig

exakt

betryggende

 

eksakt

 

jævn

 

nøjagtig

 

nøje

 

omhyggeligt

 

præcis

 

sand

 

træfsikker

 

trofast

excellent

prima

 

excellent

 

udmærket

 

ypperlig

excentrisk

ejendommelig

 

excentrisk

 

original

 

særegen

 

underlig

exceptionell

ekstrem

 

enestående

 

sjælden

 

usædvanlig

exempellös

enestående

 

eksempelløs

 

uden sidestykke

 

uhørt

exemplarisk

eksemplarisk

 

fuldendt

existerande

eksisterende

 

faktisk

 

virkelig

exklusiv

eksklusiv

 

fin

 

fornem

 

unik

exogen

eksogen

 

fremkaldt af ydre årsager

exoterisk

eksoterisk

 

udadvendt

exotisk

eksotisk

 

fremmed

expansiv

ekspansiv

expedit

ekspedit

expert

professionel

 

ekspert

explicit

tydelig

 

explicit

 

udpræget

exportförbjuden

belagt med udførselsforbud

exporttillåten

som gerne må eksporteres

express

direkte

 

ekspres

expressiv

ekspressiv

 

udtryksfuld

extern

ekstern

 

ydre

 

udvendig

 

udvortes

exterritorial

udenlandsk

 

exterritorial

 

uden for territoriet

extra

ekstra

extrakul

mægtig skæg

extraordinarie

ikke fastansat

extraordinär

overordentlig

 

usædvanlig

extrem

ekstrem

 

yderlig

extremitet

ekstremitet

extrovert

ekstrovert

 

udadvendt

Copyright © 2009, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen