SVENSK-DANSK ADJEKTIVORDBOG - Bogstav F

 

Svensk-dansk adjektivordbog henvender sig til alle, der arbejder med oversættelse fra svensk til dansk. Der er hentet adjektiver fra såvel almensproget som en lang række fagområder, hvor der stilles høje krav til en stillistisk korrekt oversættelse mellem dansk og svensk.  Med et udvalg på over 8.000 svenske adjektiver og over 20.000 danske oversættelsesforslag dækker ordbogen en stor del af de adjektiver, der forekommer i moderne svensk og dansk.

 

Ordbogen er udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK

 

fabelaktig

usandsynlig

 

fabelagtig

 

legendarisk

 

utrolig

 

eventyrlig

 

fantastisk

fabriksgjord

fabriksfremstillet

 

fabrikslavet

fabulös

fabelagtig

 

fabuløs

 

fantastisk

 

legendarisk

 

utrolig

 

eventyrlig

 

usandsynlig

facil

billig

 

mådefuld

 

rimelig

 

facil

 

føjelig

 

omgængelig

 

villig

 

let

 

nemt

fackbildad

faguddannet

fackkunnig

sagkyndig

facklig

faglig

fackmannamässig

professionel

 

håndværksmæssig

fackmässig

professionel

 

teknisk

 

håndværksmæssig

 

fagmæssig

fadd

fad

 

indholdsløs

 

intetsigende

 

kedelig

 

smagløs

faderlig

faderlig

faderlös

faderløs

fager

pæn

 

fager

 

smuk

fair

ærlig

 

fair

 

retfærdig

faktisk

effektiv

 

egentlig

 

faktisk

 

historisk

 

konkret

 

materiel

 

objektiv

 

reel

 

sand

 

virkelig

faktiskt

selv

faktoriserbar

faktoriserbar

fakultativ

fakultativ

 

falden

 

tilbøjelig

 

dygtig

falsk

falsk

 

forkert

 

forræderisk

 

grim

 

lumsk

fanatisk

blind

 

fanatisk

 

ekstrem

 

henført

 

ortodoks

 

vred

fantasieggande

suggestiv

 

fantasiæggende

fantasifull

fantasifuld

fantasilös

fantasiløs

 

kedelig

 

plump

fantasirik

fantasifuld

fantastisk

enestående

 

enorm

 

fantastisk

 

grotesk

 

legendarisk

 

magnefik

 

overnaturlig

 

storartet

 

utrolig

 

uvirkelig

 

vidunderlig

farlig

ængstelig

 

alvorlig

 

desperat

 

eventyrlig

 

farlig

 

forræderisk

 

kritisk

 

risikabel

 

skadelig

 

skæbnesvanger

 

uegnet

 

vanskelig

farmakologisk

farmakologisk

faroframkallande

farefremkaldende

farofylld

farlig

 

usikker

 

farefyldt

fasansfull

frygtelig

 

skrækkelig

 

uhyggelig

fasaväckande

gruopvækkende

 

rædselsfuld

 

skrækkelig

fascinerande

interessant

 

fascinerende

fascistisk

fascistisk

fashionabel

elegant

 

fashionabel

 

moderne

 

mondæn

faslig

forfærdelig

 

skrækkelig

fast

bofast

 

fast

 

hård

 

kompakt

 

konstant

 

massiv

 

permanent

 

principfast

 

robust

 

sikker

 

solid

 

stabil

 

usmidig

fastande

fastende

fastställd

bestemt

 

fastsat

 

endegyldig

 

regulær

fastställd i lagen

lovlig

fatal

fatal

 

skæbnesvanger

fattbar

begribelig

 

fattelig

 

forståelig

fattig

fattig

 

knap

 

mager

 

simpel

 

stakkels

fattlig

begribelig

feberaktig

hektisk

 

febril

 

feberagtig

feberartad

hektisk

 

febril

 

feberagtig

febrig

febril

 

hed

 

som har feber

febril

febrilsk

 

hektisk

feg

bange

 

fej

fel

fejlagtig

 

forkert

 

forkert

 

gal

felaktig

falsk

 

fejlagtig

 

forkert

 

gal

 

mangelfuld

 

skæv

 

uretfærdig

 

urigtig

 

vanvittig

felande

manglende

felfri

fejlfri

 

korrekt

 

perfekt

 

rigtig

femdubbel

femdobbelt

feminin

kvindelig

 

feminin

femsitsig

(om bil) fempersoners

 

femsædet

femtielva

uoverskueligt mange

femtioelva

uoverskueligt mange

fenomenal

fantastisk

 

fænomenal

feodal

feudal

fertil

produktiv

 

frugtbar

 

fertil

festlig

festlig

 

højtidelig

 

komisk

 

lystig

 

morsom

 

sjov

fet

fed

 

fedtet

 

frodig

 

fyldig

 

tyk

fetlagd

fed

 

fedladen

 

fyldig

 

tyk

fetthaltig

fedtholdig

fettig

fedtet

fettlöslig

fedtopløselig

fettrik

fed

 

fedtrig

fientlig

fjendtlig

 

negativ

 

ond

 

spændt

fiffig

finurlig

 

fiffig

figurlig

figurlig

 

billedlig

 

uegentlig

fiken

ivrig (efter)

fiktiv

fiktiv

 

indbildt

filmbiten

filmtosset

filologisk

sproglig

 

filologisk

filosofie

dr.phil.

filosofisk

filosofisk

fin

blød

 

delikat

 

elegant

 

fin

 

flot

 

fornem

 

god

 

let

 

mondæn

 

ok

 

pletfri

 

proper

 

prydelig

 

smuk

 

spinkel

 

subtil

 

sød

 

tynd

 

udmærket

 

velplejet

fin i kanten

fornem

finansiell

finansiel

 

økonomisk

finemang

udmærket

finfin

ok

 

udmærket

fingerad

indbildt

 

fingeret

 

uvirkelig

finhyllt

med fin hud

finkänslig

delikat

 

diskret

 

fintfølende

finlandssvensk

finlandssvensk

finländsk

finsk

finnig

bumset

finrandig

smalstribet

finsk

finsk

finsk-ugrisk

finsk-ugrisk

finstilt

skrevet med små bogstaver

 

trykt med småt

fintlig

finurlig

 

snarrådig

 

opfindsom

 

snedig

 

fiffig

 

forslagen

finurlig

behændig

 

finurlig

 

sindrig

 

smart

 

snedig

 

snild

firad

berømt

 

feteret

fittig

sur (finlandssvensk)

fix

bestemt

 

fast

 

principfast

fjantig

fjantet

 

geskæftig

 

tosset

fjollig

fjollet

fjunig

dunblød

 

dunet

 

lodden

fjuttig

pedantisk

 

smålig

 

ubetydelig

fjäderlätt

let

 

fjederlet

fjädrande

elastisk

 

fjedrende

 

fleksibel

fjär

afvisende

 

stolt

 

kort for hovedet

 

studs

fjärran

fjern

 

lang

fjärrskådande

visionær

fjärrstyrd

fjernstyret

fjäskig

beskæftig

 

geskæftig

 

krybende

 

vims

 

slesk

flack

banal

 

flad

 

grund

 

overfladisk

fladdrig

flagrende

 

flygtig

flaggprydd

flagpyntet

flagrant

påtagelig

 

åbenbar

flameldfast

ildfast (dvs. tåler åben ild)

flamfast

ildfast (dvs. tåler åben ild)

flammig

broget

 

flammet

 

skjoldet

 

året

flamsig

fjantet

 

fjollet

flat

flad

 

glat

 

grund

 

svag

flegmatisk

træg

 

flegmatisk

 

upåvirkelig

 

sindig

 

koldblodig

flerfaldig

flerfoldig

 

talrig

flerfilig

(om vej) flersporet

flerfärgad

flerfarvet

flerspråkig

flersproget

flerstavig

flerstavelses

flexibel

bevægelig

 

blød

 

fleksibel

flickaktig

ungdommelig

 

pigeagtig

flikig

fliget

flink

behændig

 

flink

 

bevægelig

 

driftig

 

hastig

 

hurtig

 

kry

 

kvik

 

rap

flintis

skaldet

flintskallig

skaldet

 

flenskaldet

flitig

aktiv

 

ambitiøs

 

energisk

 

flittig

 

produktiv

 

utrættelig

 

virksom

flockig

(om mælk) klumpet

 

fnugget

flott

elegant

 

fin

 

flot

 

generøs

 

magnefik

 

pragtfuld

 

proper

flottig

fed

 

fedtet

 

olieret

fluffig

kruset

 

let

 

luftig

fluktuerande

ujævn

 

fluktuerende

 

varierende

flummig

høj

 

omtåget

 

skæv

 

uklar

flygsjuk

luftsyg

flyhänt

ferm

 

hurtig i vendingen

flyktig

flygtig

 

hastig

 

kortvarig

 

løs

flyktig

overfladisk

flytande

flydende

flyttbar

bevægelig

 

flytbar

 

fleksibel

 

løs

 

som kan flyttes

 

transportabel

flådig

flot

 

elegant

 

præsentabel

flåshurtig

hæsblæsende

flåsig

stakåndet

 

forpustet

 

stønnende

fläckfri

hvid

 

pletfri

 

uskyldig

fläckig

broget

 

plettet

 

snavset

flärdfri

enkel

 

enkel og ligetil

 

ukunstlet

 

ukrukket

flärdfull

forfængelig

 

overfladisk

fläskig

fed

flödande riklig

overstrømmende

fnasig

(om hud) skællet

 

ru

 

tør

 

knopret

fnoskig

skør

 

vanvittig

fnurrig

sur

 

vranten

foglig

blød

 

eftergivende

 

føjelig

 

godmodig

 

kraftløs

 

ydmyg

folk

national

folkfattig

tyndtbefolket

folkkär

folkelig

 

folkekær

 

populær

folklig

demokratisk

 

folkelig

 

populær

folkskygg

menneskesky

folkstyrd

demokratisk

 

folkstyret

folktom

øde

 

folketom

folkvald

folkevalgt

folkvänlig

folkelig

 

folkevenlig

fonetisk

fonetisk

forcerad

forceret

fordrande

krævende

 

fordrende

 

streng

formalistisk

bureaukratisk

 

formalistisk

formande

plastisk

 

formende

formbar

blød

 

formbar

 

elastisk

 

plastisk

 

smidig

formell

bureaukratisk

 

formel

 

konventionel

 

lovformelig

 

officiel

 

symbolsk

 

tør

 

upersonlig

formenlig

formel

formfulländad

formfuldendt

formlig

formel

 

formelig

 

lovformelig

 

reel

 

regelret

 

rigtig

 

udtrykkelig

 

virkelig

forn

forhistorisk

forngrekisk

klassisk

 

oldgræsk

fornnordisk

oldnordisk

fornromersk

klassisk

forntida

forhistorisk

 

fortidig

 

fortids-

 

old-

 

grå

 

historisk

 

oldtids-

fornåldrig

gammeldags

forskande

nysgerrig

 

forskende

fortfärdig

hurtig i vendingen

 

kry

fortgående

fortsat

 

uafbrudt

fortlöpande

kontinuerlig

 

uafbrudt

fortplantningsduglig

produktiv

 

frugtbar

fortskridande

fremadskridende

 

progressiv

fosterländsk

fædrelands-

 

national

fotoallergisk

fotoallergisk

fotogenisk

fotogenisk

fotografisk

fotografisk

foträtt

fodformet

 

fodrigtig

fotsid

(om kjole etc.) hellang

fragil

kraftløs

 

fragil

 

let at brække

 

skør

 

skrøbelig

fragmentarisk

fragmentarisk

 

ufuldstændig

fragmentartad

fragmentarisk

fraktal

fraktal

framdeles

fremdeles

framfaren

forgangen

 

hengangen

 

fordums

 

hedengangen

framfusig

fræk

 

påtrængende

 

fremfusende

 

uopdragen

 

ubeskeden

framgångsfull

heldig

 

fremgangsrig

 

lykkelig

 

succesrig

 

succesfuld

 

vellykket

framgångsrik

heldig

 

fremgangsrig

 

lykkelig

 

succesrig

 

succesfuld

 

vellykket

framkomlig

gangbar

 

fremkommelig

 

tilgængelig

framliden

afdød

 

død

framstegsfientlig

reaktionær

 

bagstræberisk

 

fremskridtsfjendtlig

framstegsvänlig

progressiv

 

fremskridtsvenlig

framstående

berømt

 

betydelig

 

eminent

 

fremstående

 

prominent

 

stor

 

udmærket

framsynt

strategisk

 

fremsynet

 

visionær

framtida

fremtidig

framtids

fremtidig

framträdande

markant

 

fremtrædende

framåt

ambitiøs

 

energisk

 

fremdriftig

framåtböjd

foroverbøjet

framåtgående

blomstrende

 

fremadgående

 

fremadskridende

framåtsträvande

ambitiøs

 

progressiv

 

fremadstræbende

fransig

frynset

 

laset

 

trævlet

fransk

fransk

fransysk

fransk

frappant

virkningsfuld

 

frappant

 

slående

 

træffende

 

påfaldende

frapperande

påfaldende

 

frapperende

 

slående

frasig

knasende

 

sprød

fredad

sikker

 

fredet

 

beskyttet

fredlig

fredelig

 

ufarlig

freds-

fredelig

 

freds-

fredsam

fredelig

 

fredsommelig

 

sagtmodig

fredstida

fredelig

 

i fredstid

fredsäll

fredelig

 

fredsæl

 

fredselskende

fredsälskande

fredelig

 

fredselskende

frejdad

berømt

frejdig

dristig

 

frejdig

frekvent

vanlig

 

frekvent

 

hyppig

frenetisk

intensiv

 

frenetisk

frestad

tilbøjelig

 

fristet

 

lokket

frestande

fristende

fri

bar

 

fri

 

ledig

 

liberal

 

løs

 

neutral

 

selvstændig

 

tom

 

ubundet

 

vild

 

åben

fri från alkohol

hvid

fri från arbete

ledig

fri från rost

rustfri

fri från smuts

pletfri

fridfull

fredelig

 

fredfyldt

 

idyllisk

 

landlig

 

rolig

 

stille

fridlyst

fredet

fridsam

fredelig

 

fredfyldt

 

godmodig

 

stilfærdig

 

stille

 

fredsommelig

 

sagtmodig

fridsäll

fredelig

 

fredsæl

 

fredselskende

fridälskande

fredelig

 

fredselskende

frigid

frigid

 

kold

 

følelsesløs

frigiven

fri

 

løsladt

 

frigivet

 

sluppet fri

frigjord

selvstændig

 

frigjort

frikostig

flot

 

gavmild

 

generøs

 

liberal

 

rund-

frikyrklig

frikirkelig

frikänd

fri

 

frikendt

frimodig

ærlig

 

åben

 

frimodig

frireligiös

frikirkelig

frisinnad

frisindet

 

liberal

frisk

afkølet

 

arbejdsdygtig

 

driftig

 

fersk

 

frisk

 

hård

 

kæk

 

kold

 

kry

 

ok

 

rask

 

stærk

 

sund

frispråkig

lige-

 

åbenhjertig

fristående

fritstående

 

uafhængig

 

løs

 

separat

friställd

arbejdsløs

 

fyret

frivillig

frivillig

 

spontan

frivol

overfladisk

 

frivol

 

pikant

 

letsindig

 

letfærdig

 

uanstændig

frodig

fed

 

frodig

 

fyldig

 

tyk

 

velhavende

from

from

 

god

 

hellig

 

kristelig

 

kristen

 

religiøs

 

ydmyg

 

åndelig

fromsint

from

frondör

revolutionær

 

frondør

frontmatad

(om vaskemaskine) som fyldes forfra

frostbiten

frostbidt

frostig

frossen

 

iskold

 

kold

frostkänslig

frostfølsom

frostlänt

frostudsat

frostöm

frostfølsom

frugal

frugal

 

tarvelig

 

enkel

 

nøjsom

 

nødtørftig

fruktansvärd

forfærdelig

 

frygtelig

 

skrækkelig

 

uhyggelig

 

vældig

fruktbar

frugtbar

 

produktiv

fruktlös

forgæves

 

frugtesløs

 

omsonst

fruktsam

frugtbar

 

produktiv

frusen

forfrossen

 

frossen

frustrerad

skuffet

 

frustreret

fryntlig

gemytlig

 

venlig

 

munter

 

velvillig

 

rar

frågvis

nysgerrig

 

spørgesyg

från alla synpunkter

alsidig

från annat land

fremmed

från antiken

antik

 

klassisk

från båda sidor

gensidig

från eget land

indenrigs

från fjärran land

eksotisk

från norr

nordlig

från söder

sydlig

från väster

vestlig

från öster

østlig

frånskild

fraskilt

frånstötande

frastødende

 

grim

 

modbydelig

 

ubehagelig

frånvarande

fraværende

 

virkelighedsfjern

fräck

fræk

 

næsvis

 

drillesyg

 

frastødende

 

hensynsløs

 

kynisk

fräknig

fregnet

frälst

entusiastisk

 

frelst

främling

fremmed

 

ubekendt

 

udenforstående

främlingsfientlig

fremmedfjendtlig

 

indvandrerfjendtlig

främmande

eksotisk

 

fremmed

 

ubekendt

 

ubekendt

 

udenforstående

 

udenlandsk

 

ukendt

 

uvedkommende

främre

for-

 

forreste

främst

egentlig

 

forrest

 

først

 

især

frän

besk

 

harsk

 

kynisk

 

ru

 

 

skarp

 

spids

 

stærk

 

stikkende

fräsch

fersk

 

frisk

 

ny

 

ok

 

pletfri

 

rask

 

ren

 

ung

 

ungdommelig

fräsig

cool

 

flot

 

fræk

 

smart

fuktfläckig

fugtplettet

fuktig

fugtig

 

våd

 

klam

fuktigt kall

 

råkold

ful

frastødende

 

grim

 

hæslig

ful i munnen

grov

 

fræk

 

svovlende

full

fuld

 

beruset

 

påvirket

full av allvar

alvorlig

full av ambition

ambitiøs

full av inlevelse

følsom

full av iver

ivrig

full av kraft och energi

livagtig

full av känsla

ekspressiv

 

udtryksfuld

full av liv

livagtig

 

livlig

full av lycka

lykkelig

full av misstankar

mistænksom

full av risker

farlig

full av saft

saftig

full av tårar

fugtig

full i sjutton

fuld

full med blod

blodig

full rulle

fuld fart

 

hele armen

fullbelagd

fuldt belagt

 

fuldbooket

fullblodig

fuldblods-

fullbokad

booket op

 

fuldt besat

fullbordad

færdig

 

fuldbyrdet

fullfjädrad

(overført betydning) udlært

 

dreven

 

flyvefærdig

 

gennemført

fullgod

fejlfri

 

udmærket

fullgången

fuldbåren

fullkomlig

absolut

 

fuldendt

 

fuldkommen

 

fuldstændig

 

komplet

 

perfekt

fullkomligt

absolut

 

fuld

fullkomligt riktig

præcis

 

helt korrekt

fullmogen

fuldmoden

fullproppad

proppet

 

fuldproppet

fullsatt

fuldt besat

 

fuldt optaget

fullständig

absolut

 

blank

 

fuld

 

fuldstændig

 

komplet

 

radikal

 

total

 

ubegrænset

 

ubrudt

fullständigt

absolut

 

præcis

fullt acceptabel

fejlfri

 

helt acceptabel

fullt bevandrad

dreven

 

kyndig

fullt hus

fuldt hus

fullt klok

helt normal

fullt laddad

skarpladet

fullt motsvarande

adækvat

fullt och fast

fuldstændig

fullt utvecklad

moden

fullt öppen

gabende åben

 

helt åben

fulltalig

komplet

fulltalig

talrig

fulltecknad

overtegnet

 

fuldtegnet

fullvuxen

moden

 

myndig

 

voksen

fullväxt

voksen

fulländad

ædel

 

brillant

 

fuldendt

 

komplet

 

perfekt

fullärd

fuldt udlært

fullödig

gedigen

 

harmonisk

fulsnygg

grim på en tiltrækkende måde

fumlig

fumlet

 

fummelfingret

 

kluntet

fundamental

elementær

 

fundamental

fundamentalistisk

fundamentalistisk

 

som hævder bogstavelig sandhed

fundersam

betænkelig

 

eftertænksom

 

spekulativ

 

tankefuld

 

tvivlsom

fungerande

fungerende

funktionell

formålstjenlig

 

funktionel

funktionellt

praktisk

funktionsduglig

brugbar

 

funktionel

 

livskraftig

 

teknisk

funtad

beskaffen

furste-

suveræn

furstlig

fyrstelig

 

stilfuld

futil

ubetydelig

 

futil

 

intetsigende

 

betydningsløs

futtig

lille

 

smålig

 

ubetydelig

 

ussel

futtig

sølle

fylld

fuld

 

fyldt

fylld av drömmar

romantisk

fylld av entusiasm

entusiastisk

fylld av harmoni

harmonisk

fylld av liv

livlig

fylld av längtan

romantisk

fylld av patos

patetisk

fylld av rädsla

bange

fyllig

fed

 

frodig

 

fyldig

 

omfangsrig

 

overstrømmende

 

rund

 

tyk

fyndig

finurlig

 

genial

 

kvik

 

morsom

 

opfindsom

 

rammende

 

sindrig

 

skarp

 

slagfærdig

 

snarrådig

 

spirituel

fyrbent

firbenet

fyrfilig

firsporet

fyrfota

firbenet

 

på alle fire

fyrfotad

firfodet

fyrkantig

firkantet

 

grov

fysikalisk

fysisk

fysisk

fysisk

 

kropslig

 

materiel

 

sanselig

fåfäng

forfængelig

 

forgæves

 

håbløs

 

indbildsk

 

meningsløs

 

omsonst

 

overfladisk

fåfänglig

forgæves

 

tom

 

verdslig

fåkunnig

ukyndig

 

uvidende

fånig

dum

 

fåret

 

idiotisk

 

komisk

 

latterlig

 

sentimental

 

tosset

 

vanvittig

 

åndssvag

fåordig

fåmælt

 

kortfattet

 

tyst

fåraktig

enfoldig

 

fåret

fåtalig

fåtallig

fåvitsk

uvidende (ældre svensk)

fäaktig

fjollet

fähund

fjols

fällande

fældende

fällbar

klap-

 

sammenklappelig

 

fældbar

fängslande

interessant

 

fængslende

 

gribende

 

magisk

färdig

færdig

 

klar

 

moden

 

ren

färdig att ätas

moden

färdigförpackad

færdigpakket

 

emballeret

färdiggjord

færdigsyet

 

afsluttet

färdigklädd

påklædt

färgad

subjektiv

 

farvet

 

påvirket

färgad som aska

askegrå

färgad som blod

blodrød

färgad som gräs

græsgrøn

färgad som snö

snehvid

färgad som sot

sodsort

färgblind

farveblind

färgglad

broget

 

farveglad

 

spraglet

färggrann

(nedsættende) skrigende

 

broget

 

farverig

 

farvestrålende

 

henrivende

 

pittoresk

färglös

farveløs

 

bleg

 

grå

 

hvid

färgmättad

farverig

 

farvemættet

färgrik

broget

 

flerfarvet

 

malerisk

 

pittoresk

färgstark

farverig

 

farvestærk

 

henrivende

 

livfuld

 

livlig

 

original

 

personlig

färgsvag

bleg

 

farvesvag

 

affarvet

färgäkta

farveægte

färm

hurtig

 

ferm

 

kry

 

rap

färsk

fersk

 

frisk

 

ny

 

sød

 

ung

färskrökt

ferskrøget

färöisk

færøsk

fäst

stærkt knyttet til

född

født

född i landet

indfødt

född inom äktenskapet

legitim

född på platsen

indfødt

föga djup

grund

föga engagerad

lunken

 

uinspireret

föga givande

ufrugtbar

föga intresserad

lunken

 

uinspireret

föga kultiverad

uinteresseret

föga närande

mager

 

åndsfraværende

 

fraværende

föga rymlig

trang

föga trolig

usandsynlig

föga utvecklad

lav

 

uudviklet

följande

næste

 

følgende

följdriktig

konsekvent

 

logisk

 

nøjagtig

följsam

elastisk

 

føjelig

 

lydig

 

smidig

 

trofast

för framtiden

fremtidig

för mycket

for meget

för viss tid

temporær

för övrigt

øvrig

föraktfull

fuld af foragt

föraktlig

foragtelig

 

ussel

 

uværdig

föraktlig

foragtelig

 

fuld af foragt

förargad

ærgerlig

 

bedrøvet

 

irriteret

 

lumsk

 

ond

 

sur

 

utilfreds

 

vred

förarglig

(FALSK VEN! forargelig = anstötlig)

 

ærgerlig

 

fatal

 

irriterende

 

pinlig

 

ubehagelig

 

usympatisk

förbannad

forbandet

 

vred

förbaskad

vred

 

forbeholden

 

lukket

 

reserveret

förbehållslös

ubegrænset

 

uforbeholden

förberedande

elementær

 

foreløbig

förbigången

forbigået

 

overset

förbindlig

elskværdig

förbittrad

bitter

 

rasende

förbittrad

vred

förbjuden

forbudt

förblindad

forblindet

förbluffad

forbløffet

förbluffande

forbavsende

 

forbløffende

 

sensationel

 

vidunderlig

förborgad

hemmelig

 

latent

 

skjult

förbryllande

ejendommelig

 

forvirrende

förbunden

med bind for øjnene

fördelaktig

fin

 

fordelagtig

 

gunstig

 

indbringende

 

lykkelig

 

nyttig

fördjupad

grundig

 

fordybet

 

omhyggeligt

fördomsfri

forudsætningsløs

 

frisindet

 

liberal

 

oplyst

fördomsfull

trang

fördragsam

liberal

 

tolerant

 

tålmodig

fördragsenlig

efter aftale

 

traktatmæssig

 

aftalemæssig

fördröjd

forsinket

fördärvlig

fordærvelig

 

skadelig

fördömd

ulykkelig

 

fordømt

fördömlig

kriminel

före alla andra

tidlig

före detta

forhenværende

 

forhistorisk

före sin tid

tidlig

förebildlig

eksemplarisk

 

forbilledlig

förebyggande

forebyggende

föredömlig

eksemplarisk

 

forbilledlig

 

fuldendt

förefintlig

eksisterende

 

herskende

föregående

tidligere

 

forrige

förekommande

eksisterende

 

eventuel

 

forekommende

 

høflig

 

opmærksom

 

påkommende

förekommande nattetid

natlig

föreliggande

foreliggende

förenad

fælles

 

forenet

förenad med äventyr

eventyrlig

föreskriven

obligatorisk

 

foreskrevet

företagsam

aktiv

 

driftig

 

foretagsom

 

dynamisk

förevarande

foreliggende

förfalskad

falsk

 

forfalsket

förfaren

dygtig

 

erfaren

författningsenlig

konstitutionel

förfinad

elegant

 

fornem

 

sirlig

 

sofistikeret

förflackad

overfladisk

förflugen

forvildet

 

uover-

förfluten

forgangen

 

forhistorisk

 

forløben

förfäad

brutaliseret

 

fordummet

förfärande

forfærdelig

förfärlig

forfærdelig

 

frygtelig

 

horribel

 

uhyggelig

förföljd

forfulgt

förgjord

besat

 

forgjort

 

forhekset

förgriplig

krænkende

 

strafbar

förgrymmad

gal

 

rasende

förgrämd

bitter

 

forbandet

 

forgræmmet

 

forbitret

förgylld

gylden

förgänglig

flygtig

 

forgængelig

 

jordisk

förgäten

forglemt

förhandenvarande

nuværende

förhatlig

forhadt

 

led

 

modbydelig

förhindrande

forhindrende

förhistorisk

forhistorisk

förhoppningsfull

forhåbningsfuld

 

lovende

 

håbefuld

 

optimistisk

förhånande

satirisk

 

forhånende

förhärdad

hensynsløs

 

toneangivende

 

forherskende

 

traditionel

förkastlig

dårlig

 

forkastlig

 

horribel

förklarad

bestemt

 

forklaret

förklarlig

begribelig

 

forklarlig

 

forståelig

 

naturlig

förkommen

bortkommet

 

forsvundet

 

væk (FALSK VEN! forkommen = utmattad, medtagen)

förkonstlad

artificiel

 

kunstlet

 

sofistikeret

 

teatralsk

 

unaturlig

förkrossad

(sønder)knust

 

trøstesløs

förkrossande

katastrofal

 

overvældigende

förkrympt

lav

 

forkrympet

förkyld

forkølet

 

milykket

förlamad

lammet

förledande

suggestiv

 

forledende

förlegad

forældet

 

gammel

 

støvet

 

uaktuel

 

umoderne

förliden

forrige

 

sidste

förljugen

falsk

 

forløjet

förlorad

forspildt

 

tabt

 

mistet

 

fortabt

förlupen

vildfaren

förlustig

gået glip af

 

mistet

förlåtlig

forsvarlig

 

som kan undskyldes

 

tilgivelig

förlägen

forlegen

 

usikker

förlöjligande

parodisk

 

satirisk

 

forløjende

förment

indbildt

 

påstået

förmodlig

sandsynlig

förmånlig

billig

 

fin

 

fordelagtig

 

gunstig

 

indbringende

 

rentabel

 

ønskelig

förmäten

formastelig

 

indbildsk

 

krævende

 

overmodig

förmögen

formuende

 

rig

 

velhavende

förnimbar

mærkbar

förnuftig

fornuftig

 

forstandig

 

klog

 

meningsfuld

 

rationel

 

relevant

 

sund

förnuftsenlig

logisk

 

rationel

förnuftsstridig

absurd

förnuftsvidrig

absurd

 

irrationel

förnumstig

snusfornuftig

förnybar

fornyelig

förnäm

ædel

 

fornem

 

prominent

 

stolt

förnämlig

fin

 

fornem

 

superb

 

udsøgt

förnämst

bedst

 

ypperst

förnämt avskild

eksklusiv

förnöjd

fornøjet

 

glad

 

tilfreds

förnöjsam

nøjsom

förolyckad

død

 

forulykket

förorenad

forurenet

förpliktad

skyldig

 

forpligtet

förra

forhenværende

 

tidligere

förre

forhenværende

 

gammel

 

tidligere

 

forrige

förresten

øvrig

 

forresten

förryckt

gal

 

forrykt

förrymd

bortrømt

förrädisk

forræderisk

förseglad

ubrudt

 

forseglet

försenad

forsinket

försigkommen

erfaren

 

fremmelig

 

tidlig

försiktig

blød

 

diplomatisk

 

diskret

 

eftertænksom

 

forsigtig

 

omhyggeligt

 

politisk

förskräcklig

forfærdelig

 

frygtelig

 

horribel

 

modbydelig

 

skrækkelig

 

uhyggelig

 

urimelig

förskräckt

ængstelig

 

forskrækket

 

bange

förskrämd

bange

 

forskræmt

förskämd

fordærvet

förslagen

forslagen

 

listig

 

durkdreven

förslappad

forslappet

försmädlig

fatal

 

forsmædelig

 

irriterende

försoffande

sløvende

försonlig

mild

 

forsonlig

 

smidig

först

først

förstklassig

fin

 

fortræffelig

 

førsteklassens

 

klassisk

 

ok

 

prima

 

udmærket

 

ypperlig

förstockad

forstokket

förströdd

adspredt

 

distræt

förstucken

skjult

förstulen

i smug

 

stjålen

förstummad

stum

 

forstummet

förståelig

begribelig

 

forklarlig

 

forståelig

förståelsefull

forståelsesfuld

förstående

psykologisk

 

forstående

förståndig

fornuftig

 

forstandig

 

intelligent

 

klog

 

relevant

förstånds-

intellektuel

förståndsmässig

intellektuel

 

rationel

 

forstandsmæssig

förståndssvag

enfoldig

förstämd

bedrøvet

 

forstemt

 

dyster

 

mørk

 

vemodig

förstörande

ødelæggende

försumbar

negligeabel

 

ubetydelig

försumlig

forsømmelig

 

sjusket

försupen

fordrukken

försvarbar

forsvarlig

 

mulig at forsvare

försvarlig

forsvarlig

 

hæderlig

försvars-

defensiv

 

försvars-

försvarslös

hjælpeløs

försvunnen

fiktiv

 

forsvunden

försynt

beskeden

 

diskret

 

forsigtig

 

genert

 

hensynsfuld

 

taktfuld

 

fordringsløs

 

undselig

 

mild

 

uanseelig

 

ydmyg

försåtlig

forræderisk

 

listig

 

lumsk

 

svigefuld

försökt

forsøgt

förtappad

fortabt

förtegen

diskret

 

hemmelighedsfuld

 

lukket

 

tavs

 

tilbageholdende

förtidig

for tidlig

 

præmatur

förtjusande

bedårende

 

dejlig

 

rar

 

skøn

 

smuk

 

udsøgt

 

vidunderlig

 

henrivende

förtjust

begejstret

 

entusiastisk

 

forelsket

 

henrykt

förtjänstfull

fremragende

 

udmærket

 

fortjenstfuld

förtjänt

værd

 

fortjent

 

værdig

förtjänt av aktning

respektabel

förtorkad

(overført betydning) vissen

 

tør

 

udtørret

förtretlig

ærgerlig

 

fatal

 

irriterende

förtroendeful

tillidsfuld

förtroendefull

tillidsfuld

förtroendeingivande

vederhæftig

 

tillidsskabende

förtrogen

bekendt

 

fortrolig

 

indsat

förtrolig

hjertelig

 

indsat

 

intim

förtrollad

fortryllet

förtrollande

magisk

 

fortryllende

 

romantisk

förtryckt

undertrykt

 

fortrykt

förtrytsam

ærgerlig

 

fortrydelig

förträfflig

ædel

 

brillant

 

disciplineret

 

eminent

 

fejlfri

 

fin

 

fortræffelig

 

mærkværdig

 

magnifik

 

ok

 

overordentlig

 

prægtig

 

prima

 

suveræn

 

udmærket

 

udsøgt

 

ypperlig

förträffligt

udmærket

förtröden

misundelig

förtröstansfull

fortrøstningsfuld

 

tryg

förtvinad

død

 

visnet

förtvivlad

desperat

 

fortvivlet

 

trøstesløs

 

ulykkelig

förtäckt

dunkel

 

lumsk

förtäckt hånande

ironisk

förtänksam

betænksom

 

forsigtig

 

forudseende

förtätad

intensiv

 

fortættet

 

spændingsfyldt

förtörnad

vred

 

fortørnet

förunderlig

besynderlig

 

forunderlig

 

ejendommelig

 

mærkelig

 

underlig

 

vidunderlig

förut okänd

ny

förutnämnd

fornævnt

 

ovennævnt

förutsedd

forudset

förutseende

forsigtig

 

forudseende

 

klog

förutsättningslös

forudsætningsløs

förutvarande

forhenværende

 

forhistorisk

 

gammel

 

tidligere

förvaltnings-

administrativ

 

forvaltnings-

förveten

nyfigen

 

nysgerrig

förvildad

vild

 

forvildet

förvillad

blind

 

forvildet

förvillande

illusorisk

 

forvildende

förvillande lik

illusorisk

förvirrad

kaotisk

 

forvirret

förvissad

sikker

 

forvisset

 

vis

förvriden

grotesk

 

patologisk

 

skæv

 

forvreden

förvrängande

parodisk

 

forvrængende

förvrängd

skæv

 

forvrænget

förvånad

forbavset

förvånande

forbavsende

 

mærkelig

förvånansvärd

forbavsende

 

forbløffende

förvägen

dristig

 

forvoven

förvänd

akavet

 

bagvendt

 

fejlagtig

 

unaturlig

förväntansfull

spændt

 

forventningsfuld

förvärvsduglig

arbejdsdygtig

föråldrad

alderdommelig

 

antik

 

forældet

 

gammel

 

gammeldags

 

museal

 

støvet

 

traditionel

 

uaktuel

 

umoderne

förälskad

forelsket

föränderlig

bevægelig

 

foranderlig

 

fleksibel

 

relativ

förödande

katastrofal

 

ødelæggende

Copyright © 2009, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen