SVENSK-DANSK ADJEKTIVORDBOG - Bogstav I

 

Svensk-dansk adjektivordbog henvender sig til alle, der arbejder med oversættelse fra svensk til dansk. Der er hentet adjektiver fra såvel almensproget som en lang række fagområder, hvor der stilles høje krav til en stillistisk korrekt oversættelse mellem dansk og svensk.  Med et udvalg på over 8.000 svenske adjektiver og over 20.000 danske oversættelsesforslag dækker ordbogen en stor del af de adjektiver, der forekommer i moderne svensk og dansk.

 

Ordbogen er udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK

 

i adamsdräkt

nøgen

i all stillhet

tyst

i allt annat

øvrig

i andra avseenden

øvrig

i andra hand

indirekte

 

fremlejet

 

sekundært

i arbete

operativ

 

fungerende

i avskildhet

alene

i begrepp att

færdig

i behov av toalett

nødtvungen

i centrum

central

i det blå

urealistisk

i det inre

central

i det lämpliga ögonblicket

psykologisk

i det psykologiska ögonblicket

psykologisk

i det tysta

tyst

i en klass för sig

uovertruffet

i enlighet med moralens krav

etisk

 

moralsk

i etapper

gradvis

i evakostym

nøgen

i följd

lige

i förgrunden

aktuel

i gamla tider bruklig

gammeldags

i god form

frisk

i god tid

tidlig

i hjärtat av

central

i hög grad

direkte

i jämvikt

stabil

 

statisk

i kristen anda

kristelig

i lägervall

øde

i lägre grad

mindre

i minsta laget

knap

i mitten

central

 

mellemst

i norr

nordlig

i någon mån

i nogen udstrækning

i närheten

nærliggende

i ordning

færdig

 

klar

i princip

principiel

i ringare omfattning

mindre

i ropet

berømt

 

moderne

 

populær

i rätta stunden

psykologisk

i rätta ögonblicket

opportun

i rödaste rappet

rap

i sikte

synlig

i sin helhet

total

i sin ordning

ret

i själva verket

selv

i skrift

skriftlig

i stora partiklar

grov

i stånd

rig

i säkerhet

sikker

i särklass

enestående

 

uovertruffet

i söder

sydlig

i tid

præcis

i tysthet

tyst

i ursprungligt skick

intakt

i utkanten

perifer

i verkligheten

selv

i verksamhet

aktiv

i viss mån

forstandig

i vissa avseenden

forstandig

i väster

vestlig

i öster

østlig

i övrigt

øvrig

iakttagbar

synlig

 

iagttagbar

 

observerbar

icke avbildande

konkret

icke bunden

fri

icke existerande

død

icke inhemsk

fremmed

icke kristen

hedensk

icke laglig

illegal

icke namngiven

anonym

icke seende

blind

icke täckande

urigtig

icke täckt

bar

ickekommersiell

ideel

ickekyrklig

borgerlig

ickematematisk

ikkematematisk

icke-matematisk

ikke-matematisk

ickesocialistisk

borgerlig

ickevärldslig

åndelig

ideal

fuldendt

 

ideel

idealisk

eksemplarisk

 

fuldendt

 

perfekt

 

ideel

idealistisk

ideel

 

romantisk

ideell

idealistisk

 

ideel

 

ikke for vinding

 

åndelig

idéfattig

idéfattig

idel

pletfri

 

lutter

idelig

bestandig

 

til stadighed

idélös

idéløs

idempotent

idempotent

identisk

identisk

idiomatisk

idiomatisk

ignorant

ignorant

 

uvidende

idiotsäker

idiotsikker

 

bombesikker

idog

aktiv

 

arbejdsom

 

flittig

 

utrættelig

idrottslig

atletisk

 

idrætslig

 

sportslig

idyllisk

fredfyldt

 

idyllisk

 

landlig

 

pittoresk

ifrågavarande

aktuel

 

pågældende

 

foreliggende

igenkännlig

genkendelig

igenmulen

overskyet

igång

i gang

ihålig

hul

 

tom

ihållande

intensiv

 

jævn

 

kronisk

 

langvarig

 

uafbrudt

ihärdig

ambitiøs

 

energisk

 

flittig

 

ihærdig

 

på det bestemteste

 

sej

 

stædig

 

udholdende

 

utrættelig

illa anpassad

miljøskadet

illa behandlad

slidt

illa beryktad

berygtet

illa beräknad

uegnet

illa däran

ilde stedt

 

i knibe

illa fästad

løs

illa känd

berygtet

illa medfaren

slidt

illa tajmad

uegnet

illamående

dårlig

 

syg

 

utilpas

illasinnad

ond

 

slem

illasmakande

frastødende

 

ildesmagende

illavarslande

farlig

 

ildevarslende

illegal

illegal

 

kriminel

 

underjordisk

illegitim

illegal

 

illegitim

illfundig

lumsk

 

smart

 

snedig

 

åleglat

illistig

lumsk

 

smart

 

snedig

 

åleglat

illitterat

ukyndig

 

illitterat

illmarig

listig

 

skælmsk

 

snu

illojal

illoyal

 

unfair

illusionslös

kynisk

 

illusionsløs

illusorisk

illusorisk

 

indbildt

 

uvirkelig

illuster

berømt

illvillig

fjendtlig

 

ond

 

ondskabsfuld

 

slem

 

tarvelig

 

vred

ilsk 

vred

ilsken

gal

 

arrig

 

lumsk

 

ond

 

rasende

 

slem

 

vred

imaginär

indbildt

 

imaginær

imbecill

enfoldig

 

imbecil

 

dum

 

underbegavet

 

småt begavet

immanent

immanent

 

iboende

immig

dugget

 

fugtig

immun

resistent

imperialistisk

imperialistisk

 

som stræber efter verdensherredømme

impermeabel

tæt

 

impermeabel

impertinent

impertinent

 

fræk

 

uforskammet

 

næsvis

imponerande

imponerende

 

mægtig

 

magnefik

 

modig

 

monumental

importerad

udenlandsk

impotent

inkapabel

 

impotent

impregnerad

vandtæt

 

imprægneret

impulsiv

spontan

 

impulsiv

inadekvat

urigtig

 

inadækvat

inaktuell

uaktuel

inbillad

fiktiv

 

indbildt

inbillningssjuk

indbildt syg

inbilsk

indbilsk

inbiten

indædt

 

inkarneret

 

principfast

inbringande

fed

 

indbringende

 

produktiv

 

rentabel

inbunden

lukket

 

ufrugtbar

inbördes

fælles

 

gensidig

 

indbyrdes

indefinit

indefinit

indiansk

indiansk

indifferent

ligegyldig

 

indifferent

 

neutral

indignerad

vred

 

indigneret

indigo

indigo

indigofärgad

blå

 

indigofarvet

indirekt

indirekte

 

sekundær

indisk

indisk

indiskret

påtrængende

 

indiskret

indisponerad

uoplagt

 

indisponeret

indisputabel

ubestridelig

 

indisputabel

 

udiskutabel

individuell

individuel

 

isoleret

 

personlig

 

privat

 

uafhængig

indolent

træg

 

indolent

ineffektiv

ineffektiv

inert

inert

infam

tarvelig

 

infam

infantil

barnlig

 

infantil

infernalisk

skrækkelig

 

infernalisk

 

uudholdelig

inflytelserik

fremstående

 

høj

 

indflydelsesrig

 

mægtig

 

stærk

 

toneangivende

 

tung

inflytelserik rådgivare

grå

informativ

informativ

 

instruktiv

informell

ledig

 

personlig

 

uformel

informerad

velunderrettet

infödd

indfødt

ingen alls

slet ikke

ingen mindre än

selv

ingenjörsmässig

teknisk

 

ingeniørmæssig

ingripande

gennemgribende

 

radikal

 

vidtgående

ingrodd

indgroet

 

principfast

ingående

ankommende

 

grundig

 

indgående

 

indgående

 

indløbende

inhemsk

hjemlig

 

indenlandsk

 

indenrigs

 

indfødt

 

intern

 

national

inhuman

brutal

 

inhuman

 

grusom

 

umenneskelig

inhyrd arbetskraft

hyret arbejdskraft

initierad

velunderrettet

 

initieret

injektiv

injektiv

inkapabel

inkapabel

inkiett

utålmodig

inkognito

ukendt

 

inkognito

inkombustibel

inkombustibel

inkompatibel

uforenelig

 

inkompatibel

inkompetent

uegnet

 

inkompetent

inkomplett

ufuldstændig

 

inkomplet

inkomstbringande

rentabel

 

indkomstbringende

inkorrekt

forkert

 

inkorrekt

 

urigtig

 

fejlfuld

inkrånglad

indviklet

inkrökt

(om person) indadvendt

inkurabel

uhelbredelig

inkörd

(om bil) tilkørt

 

øvet

inledande

foreløbig

 

indledende

inländsk

indenlandsk

 

indenrigs

inne

inne

 

smart

 

moderne

 

populær

inneboende

iboende

 

latent

 

medfødt

 

naturlig

innebördsrik

meningsfuld

innehållslig

indholdsmæssig

innehållslös

indholdsløs

 

meningsløs

 

tom

 

tynd

innehållsrik

klækkelig

 

indholdsrig

 

fyldig

 

rummelig

inner-

inder-

innerlig

from

 

inderlig

 

hjertelig

 

høj

 

intim

 

varm

innersta

intim

 

inderste

innevarande

indeværende

 

nuværende

inomskärs 

indenskærs

inopportun

uegnet

 

inopportun

 

ubelejlig

 

ubekvem

inpiskad

ærke-

 

indpisket

 

dreven

 

gennemført (f.eks. løgner)

inpyrd

fyldt

 

gennemsyret

 

støvet

inre

indre

 

intern

 

mental

 

sjælelig

 

åndelig

inrikes

indenrigs

 

intern

inriktad på vinst

kommerciel

inrotad

dybt rodfæstet

 

indgroet

 

principfast

inrökt

(om pibe) tilrøget

insatt

bevidst

 

indsat

 

kyndig

insidiös

lumsk

insiktsfull

indsigtsfuld

 

klog

 

kompetent

 

psykologisk

 

velinformeret

inskränkt

dum

 

indskrænket

 

snæversynet

 

snerpet

 

enfoldig

 

ensidig

 

snæver

 

trang

inslagen

(om f.eks. vare) indpakket

 

(om rude) knust

 

slået ind

insmickrande

indsmigrende

insnöad

(overført betydning) indskrænket

 

med støv i hjernevindingerne

 

sneet inde

 

umoderne

insolent

fræk

inspirerad

lys

 

inspireret

inspirerande

inspirerende

insprängd 

isprængt

instabil

svag

 

instabil

 

uholdbar

 

usikker

instinktiv

spontan

 

ubevidst

 

informativ

 

instruktiv

 

lærerig

 

veldisponeret

instundande

kommende

 

tilstundende

inställd

indstillet

inställsam

beskæftig

 

indsmigrende

 

slesk

instängd 

indelukket

insufficient

insufficient

 

uvederhæftig

 

utilstrækkelig

insulär

insulær

 

ø-

 

vedrørende øer

insutten

(om f.eks. sofa) siddet til

insydd

buret inde

 

i fængsel

 

indsyet

insyltad

indblandet

 

rodet ind i

intagande

attraktiv

 

indtagende

 

fordelagtig

 

graciøs

 

skøn

 

smuk

intagande

sympatisk

intakt

intakt

 

ubrudt

 

urørt

inte aktiv

passiv

inte alls

overhovedet ikke

inte balanserad

ujævn

inte bearbetad

grov

 

inte bebodd

øde

inte bekant

ukendt

inte bekväm

ubekvem

inte berusad

ædru

inte bra

negativ

 

utilfredsstillende

inte bred

smal

inte bunden

ubundet

inte delbar med två

ujævn

inte direkt

indirekte

inte djup

grund

inte djupfryst

fersk

inte dold

åben

inte dubbel

enkel

inte dum

klog

inte dyr

billig

inte eftergjord

ægte

inte en endaste en

eneste

inte falsk

ægte

inte farlig

ufarlig

inte fast

løs

inte fattig

velhavende

inte fel

ret

inte felfri

fejlagtig

inte fin

grov

inte fjädrande

stum

inte frisk

syg

inte frivillig

obligatorisk

inte fuktig

tør

inte fullgod

fejlagtig

inte fullständig

ufuldstændig

inte förfalskad

ægte

inte förorenad

pletfri

inte förtrogen med

ubekendt

inte förändrad

uforandret

inte gammal

lille

 

ny

 

ung

inte gles

kompakt

inte god nog

uværdig

inte grund

dyb

inte gynnsam

ugunstig

inte hjärtlig

kølig

inte hållbar

ømtålelig

inte hård

blød

inte hög

lav

inte högtidlig

hverdagsagtig

inte ihålig

massiv

inte intressant

uinteressant

inte iögonfallande

diskret

inte jobbig

bekvem

inte kall

mild

inte konkret

abstrakt

inte konserverad

fersk

inte konstgjord

ægte

 

naturlig

inte kort

lang

inte kronisk

akut

inte kyrklig

verdslig

inte känd

ukendt

inte laddad

umotiveret

inte lik

afvigende

inte likvärdig

ujævn

inte liten

stor

inte ljus

mørk

inte lyckad

ulykkelig

inte lycklig

ulykkelig

inte lång

kort

inte långvarig

kort

inte lämplig

uegnet

inte lätt

svær

 

tung

inte meddelsam

lukket

inte mer än

blot

inte modern

umoderne

inte motiverad

umotiveret

inte mottaglig

ufølsom

inte muntlig

skriftlig

inte möjlig

umulig

inte naturlig

artificiel

 

kunstig

inte negativ

positiv

inte nödvändig

ubeføjet

inte nöjd

utilfreds

inte offentlig

privat

inte orolig

rolig

inte oäven

udmærket

inte passande

uegnet

inte positiv

negativ

inte provisorisk

permanent

inte på samma sätt

anderledes

inte påtaglig

abstrakt

inte påverkad

uberørt

inte rakt på sak

indirekte

inte realistisk

urealistisk

inte religiös

verdslig

inte ren

falsk

inte riskfull

ufarlig

inte rätt

forkert

inte salt

sød

inte sammanbyggd

fritstående

inte sann

falsk

inte sjuk

rask

inte självklar

usikker

inte skarp

blød

inte skyldig

uskyldig

inte skämtsam

alvorlig

inte slutgiltig

foreløbig

inte slät

ujævn

inte smal

bred

inte smutsig

pletfri

inte sovande

vågen

inte sporrad

umotiveret

inte spänd

løs

inte stark

mild

 

svag

inte stel

ledig

inte stor

lille

inte styv

blød

 

kraftløs

inte stängd

åben

inte svår

enkel

 

let

 

ukompliceret

inte så mycket

mindre

inte så stor

mådefuld

inte säker

usikker

 

uvis

inte söt

tør

inte tam

vild

inte teoretisk

praktisk

inte tillagad

inte tillfredsställande

utilfredsstillende

inte tillgjord

ægte

inte tillgänglig för alla

eksklusiv

inte tillräckligt stor

trang

inte tillsatt

ledig

inte tokig

normal

inte trevlig

usympatisk

inte trång

vid

inte trångsynt

liberal

inte tung

let

inte täckt

åben

inte ung

gammel

inte uppblandad

absolut

inte uppenbar

uklar

inte upptagen

ledig

inte vacker

grim

inte valfri

obligatorisk

inte varaktig

uholdbar

inte varm

afkølet

 

kold

inte verklig

abstrakt

inte vuxna

små

inte våt

tør

inte väntad

uventet

inte värdig

uværdig

inte äkta

falsk

inte ärlig

falsk

inte önska mer

fornøjet

inte överdriven

mådefuld

integrerad

organisk

intellektuel

intellektuel

intellektuell

intellektuel

 

litterær

 

mental

 

åndelig

intelligent

fornuftig

 

intelligent

 

klog

 

kvik

 

skarp

intensiv

hed

 

hidsig

 

høj

 

intensiv

 

kompakt

 

livlig

 

passioneret

 

spændt

 

stærk

 

tapper

 

voldsom

intergalaktisk

intergalaktisk

interimistisk

provisorisk

 

interimistisk

 

temporær

interims-

provisorisk

 

interims-

intermittent

intermittent

 

ujævn

 

stødvis tilbagevendende

intermolekylär

intermolekylar

intern

indre

 

intern 

internationell

international

interplanetarisk

interplanetarisk

interrogativ

interrogativ

interstellär

interstellar

intetsägande

banal

 

intetsigende

 

flad

 

indholdsløs

 

ufarlig

intig

tom

 

udtryksløs

intilliggande

nærliggende

intim

hjertelig

 

indsat

 

intim

 

personlig

intimt förbunden

nærliggende

 

nært relateret

intramolekylär

intramolekylar

intravenös

intravenøs

 

i blodåre

intressant

farverig

 

flerfarvet

 

interessant

 

mærkværdig

 

slående

intressant just nu

aktuel

intresserad

nysgerrig

 

interesseret

 

opmærksom

 

positiv

 

villig

intresserad av kyrkan

kirkelig

intresseväckande

interessant

intrigant

intrigant

intrikat

intrikat

 

ømtålelig

introspektiv

introspektiv

 

indadskuende

 

selviagttagende

introvert

introvert

 

indadvendt

inträffande vid samma tid

simultan

inträngande

grundig

 

indtrængende

intuitiv

intuitiv

invand

indgroet

 

tilvant

 

øvet

invariabel

konstant

 

invariabel

invariant

invariant

invasiv

invasiv

invecklad

indviklet

 

intrikat

 

mærkelig

 

sindrig

 

sofistikeret

 

svær

inventiös

rummelig

inverterbar

inverterbar

invändig

indre

 

indvendig

invärtes

indre

 

indvendig

 

indvortes

 

intern

inåtvänd

indadvendt

iordningställd

færdig

IQbefriad

dum

irisk

irsk

irländsk

irsk

ironisk

besk

 

ironisk

irrationell

irrationel

irreal

uvirkelig

irreell

uvirkelig

irrelevant

uvæsentlig

 

irrelevant

 

uvedkommende

irreparabel

uhelbredelig

 

irreparabel

irreversibel

 irreversibel

 

som ikke kan vendes

 

som ikke kan byttes

 

uhelbredelig

irriterad

nervøs

 

irriteret

irriterande

irriterende

iråkad 

tilraget

isad

frossen

isande

iskold

 

isnende

isbelagd

frossen

isblå

blå

isig

iset

 

iskold

 

kold

 

kølig

iskall

iskold

isländsk

islandsk

isokor

isokor

isolerad

alene

 

fritstående

 

isoleret

 

øde

 

øde

isomer

isomer

isometrisk

isometrisk

isomorf

isomorf

isoterm

isoterm

israelisk

jødisk

 

israelsk

israelitisk

jødisk

 

israelitisk

istadig

(om hest) stædig

 

genstridig

 

utålmodig

isärtagbar

til at skille ad

italiensk

italiensk

ivrig

forhippet

 

hed

 

henført

 

hidsig

 

intensiv

 

ivrig

 

spændt

 

stædig

 

sulten

 

utålmodig

ivrigt väntad

savnet

iögonenfallande

åbenbar

iögonfallande

iøjnefaldende

 

påfaldende

 

sensationel

 

åbenbar

i adamsdräkt

nøgen

i all stillhet

tyst

i allt annat

øvrig

i andra avseenden

øvrig

i andra hand

indirekte

 

fremlejet

 

sekundært

i arbete

operativ

 

fungerende

i avskildhet

alene

i begrepp att

færdig

i behov av toalett

nødtvungen

i centrum

central

i det blå

urealistisk

i det inre

central

i det lämpliga ögonblicket

psykologisk

i det psykologiska ögonblicket

psykologisk

i det tysta

tyst

i en klass för sig

uovertruffet

i enlighet med moralens krav

etisk

 

moralsk

i etapper

gradvis

i evakostym

nøgen

i följd

lige

i förgrunden

aktuel

i gamla tider bruklig

gammeldags

i god form

frisk

i god tid

tidlig

i hjärtat av

central

i hög grad

direkte

i jämvikt

stabil

 

statisk

i kristen anda

kristelig

i lägervall

øde

i lägre grad

mindre

i minsta laget

knap

i mitten

central

 

mellemst

i norr

nordlig

i någon mån

i nogen udstrækning

i närheten

nærliggende

i ordning

færdig

 

klar

i princip

principiel

i ringare omfattning

mindre

i ropet

berømt

 

moderne

 

populær

i rätta stunden

psykologisk

i rätta ögonblicket

opportun

i rödaste rappet

rap

i sikte

synlig

i sin helhet

total

i sin ordning

ret

i själva verket

selv

i skrift

skriftlig

i stora partiklar

grov

i stånd

rig

i säkerhet

sikker

i särklass

enestående

 

uovertruffet

i söder

sydlig

i tid

præcis

i tysthet

tyst

i ursprungligt skick

intakt

i utkanten

perifer

i verkligheten

selv

i verksamhet

aktiv

i viss mån

forstandig

i vissa avseenden

forstandig

i väster

vestlig

i öster

østlig

i övrigt

øvrig

iakttagbar

synlig

 

iagttagbar

 

observerbar

icke avbildande

konkret

icke bunden

fri

icke existerande

død

icke inhemsk

fremmed

icke kristen

hedensk

icke laglig

illegal

icke namngiven

anonym

icke seende

blind

icke täckande

urigtig

icke täckt

bar

ickekommersiell

ideel

ickekyrklig

borgerlig

ickematematisk

ikkematematisk

icke-matematisk

ikke-matematisk

ickesocialistisk

borgerlig

ickevärldslig

åndelig

ideal

fuldendt

 

ideel

idealisk

eksemplarisk

 

fuldendt

 

perfekt

 

ideel

idealistisk

ideel

 

romantisk

ideell

idealistisk

 

ideel

 

ikke for vinding

 

åndelig

idéfattig

idéfattig

idel

pletfri

 

lutter

idelig

bestandig

 

til stadighed

idélös

idéløs

idempotent

idempotent

identisk

identisk

idiomatisk

idiomatisk

ignorant

ignorant

 

uvidende

idiotsäker

idiotsikker

 

bombesikker

idog

aktiv

 

arbejdsom

 

flittig

 

utrættelig

idrottslig

atletisk

 

idrætslig

 

sportslig

idyllisk

fredfyldt

 

idyllisk

 

landlig

 

pittoresk

ifrågavarande

aktuel

 

pågældende

 

foreliggende

igenkännlig

genkendelig

igenmulen

overskyet

igång

i gang

ihålig

hul

 

tom

ihållande

intensiv

 

jævn

 

kronisk

 

langvarig

 

uafbrudt

ihärdig

ambitiøs

 

energisk

 

flittig

 

ihærdig

 

på det bestemteste

 

sej

 

stædig

 

udholdende

 

utrættelig

illa anpassad

miljøskadet

illa behandlad

slidt

illa beryktad

berygtet

illa beräknad

uegnet

illa däran

ilde stedt

 

i knibe

illa fästad

løs

illa känd

berygtet

illa medfaren

slidt

illa tajmad

uegnet

illamående

dårlig

 

syg

 

utilpas

illasinnad

ond

 

slem

illasmakande

frastødende

 

ildesmagende

illavarslande

farlig

 

ildevarslende

illegal

illegal

 

kriminel

 

underjordisk

illegitim

illegal

 

illegitim

illfundig

lumsk

 

smart

 

snedig

 

åleglat

illistig

lumsk

 

smart

 

snedig

 

åleglat

illitterat

ukyndig

 

illitterat

illmarig

listig

 

skælmsk

 

snu

illojal

illoyal

 

unfair

illusionslös

kynisk

 

illusionsløs

illusorisk

illusorisk

 

indbildt

 

uvirkelig

illuster

berømt

illvillig

fjendtlig

 

ond

 

ondskabsfuld

 

slem

 

tarvelig

 

vred

ilsk 

vred

ilsken

gal

 

arrig

 

lumsk

 

ond

 

rasende

 

slem

 

vred

imaginär

indbildt

 

imaginær

imbecill

enfoldig

 

imbecil

 

dum

 

underbegavet

 

småt begavet

immanent

immanent

 

iboende

immig

dugget

 

fugtig

immun

resistent

imperialistisk

imperialistisk

 

som stræber efter verdensherredømme

impermeabel

tæt

 

impermeabel

impertinent

impertinent

 

fræk

 

uforskammet

 

næsvis

imponerande

imponerende

 

mægtig

 

magnefik

 

modig

 

monumental

importerad

udenlandsk

impotent

inkapabel

 

impotent

impregnerad

vandtæt

 

imprægneret

impulsiv

spontan

 

impulsiv

inadekvat

urigtig

 

inadækvat

inaktuell

uaktuel

inbillad

fiktiv

 

indbildt

inbillningssjuk

indbildt syg

inbilsk

indbilsk

inbiten

indædt

 

inkarneret

 

principfast

inbringande

fed

 

indbringende

 

produktiv

 

rentabel

inbunden

lukket

 

ufrugtbar

inbördes

fælles

 

gensidig

 

indbyrdes

indefinit

indefinit

indiansk

indiansk

indifferent

ligegyldig

 

indifferent

 

neutral

indignerad

vred

 

indigneret

indigo

indigo

indigofärgad

blå

 

indigofarvet

indirekt

indirekte

 

sekundær

indisk

indisk

indiskret

påtrængende

 

indiskret

indisponerad

uoplagt

 

indisponeret

indisputabel

ubestridelig

 

indisputabel

 

udiskutabel

individuell

individuel

 

isoleret

 

personlig

 

privat

 

uafhængig

indolent

træg

 

indolent

ineffektiv

ineffektiv

inert

inert

infam

tarvelig

 

infam

infantil

barnlig

 

infantil

infernalisk

skrækkelig

 

infernalisk

 

uudholdelig

inflytelserik

fremstående

 

høj

 

indflydelsesrig

 

mægtig

 

stærk

 

toneangivende

 

tung

inflytelserik rådgivare

grå

informativ

informativ

 

instruktiv

informell

ledig

 

personlig

 

uformel

informerad

velunderrettet

infödd

indfødt

ingen alls

slet ikke

ingen mindre än

selv

ingenjörsmässig

teknisk

 

ingeniørmæssig

ingripande

gennemgribende

 

radikal

 

vidtgående

ingrodd

indgroet

 

principfast

ingående

ankommende

 

grundig

 

indgående

 

indgående

 

indløbende

inhemsk

hjemlig

 

indenlandsk

 

indenrigs

 

indfødt

 

intern

 

national

inhuman

brutal

 

inhuman

 

grusom

 

umenneskelig

inhyrd arbetskraft

hyret arbejdskraft

initierad

velunderrettet

 

initieret

injektiv

injektiv

inkapabel

inkapabel

inkiett

utålmodig

inkognito

ukendt

 

inkognito

inkombustibel

inkombustibel

inkompatibel

uforenelig

 

inkompatibel

inkompetent

uegnet

 

inkompetent

inkomplett

ufuldstændig

 

inkomplet

inkomstbringande

rentabel

 

indkomstbringende

inkorrekt

forkert

 

inkorrekt

 

urigtig

 

fejlfuld

inkrånglad

indviklet

inkrökt

(om person) indadvendt

inkurabel

uhelbredelig

inkörd

(om bil) tilkørt

 

øvet

inledande

foreløbig

 

indledende

inländsk

indenlandsk

 

indenrigs

inne

inne

 

smart

 

moderne

 

populær

inneboende

iboende

 

latent

 

medfødt

 

naturlig

innebördsrik

meningsfuld

innehållslig

indholdsmæssig

innehållslös

indholdsløs

 

meningsløs

 

tom

 

tynd

innehållsrik

klækkelig

 

indholdsrig

 

fyldig

 

rummelig

inner-

inder-

innerlig

from

 

inderlig

 

hjertelig

 

høj

 

intim

 

varm

innersta

intim

 

inderste

innevarande

indeværende

 

nuværende

inomskärs 

indenskærs

inopportun

uegnet

 

inopportun

 

ubelejlig

 

ubekvem

inpiskad

ærke-

 

indpisket

 

dreven

 

gennemført (f.eks. løgner)

inpyrd

fyldt

 

gennemsyret

 

støvet

inre

indre

 

intern

 

mental

 

sjælelig

 

åndelig

inrikes

indenrigs

 

intern

inriktad på vinst

kommerciel

inrotad

dybt rodfæstet

 

indgroet

 

principfast

inrökt

(om pibe) tilrøget

insatt

bevidst

 

indsat

 

kyndig

insidiös

lumsk

insiktsfull

indsigtsfuld

 

klog

 

kompetent

 

psykologisk

 

velinformeret

inskränkt

dum

 

indskrænket

 

snæversynet

 

snerpet

 

enfoldig

 

ensidig

 

snæver

 

trang

inslagen

(om f.eks. vare) indpakket

 

(om rude) knust

 

slået ind

insmickrande

indsmigrende

insnöad

(overført betydning) indskrænket

 

med støv i hjernevindingerne

 

sneet inde

 

umoderne

insolent

fræk

inspirerad

lys

 

inspireret

inspirerande

inspirerende

insprängd 

isprængt

instabil

svag

 

instabil

 

uholdbar

 

usikker

instinktiv

spontan

 

ubevidst

 

informativ

 

instruktiv

 

lærerig

 

veldisponeret

instundande

kommende

 

tilstundende

inställd

indstillet

inställsam

beskæftig

 

indsmigrende

 

slesk

instängd 

indelukket

insufficient

insufficient

 

uvederhæftig

 

utilstrækkelig

insulär

insulær

 

ø-

 

vedrørende øer

insutten

(om f.eks. sofa) siddet til

insydd

buret inde

 

i fængsel

 

indsyet

insyltad

indblandet

 

rodet ind i

intagande

attraktiv

 

indtagende

 

fordelagtig

 

graciøs

 

skøn

 

smuk

intagande

sympatisk

intakt

intakt

 

ubrudt

 

urørt

inte aktiv

passiv

inte alls

overhovedet ikke

inte balanserad

ujævn

inte bearbetad

grov

 

inte bebodd

øde

inte bekant

ukendt

inte bekväm

ubekvem

inte berusad

ædru

inte bra

negativ

 

utilfredsstillende

inte bred

smal

inte bunden

ubundet

inte delbar med två

ujævn

inte direkt

indirekte

inte djup

grund

inte djupfryst

fersk

inte dold

åben

inte dubbel

enkel

inte dum

klog

inte dyr

billig

inte eftergjord

ægte

inte en endaste en

eneste

inte falsk

ægte

inte farlig

ufarlig

inte fast

løs

inte fattig

velhavende

inte fel

ret

inte felfri

fejlagtig

inte fin

grov

inte fjädrande

stum

inte frisk

syg

inte frivillig

obligatorisk

inte fuktig

tør

inte fullgod

fejlagtig

inte fullständig

ufuldstændig

inte förfalskad

ægte

inte förorenad

pletfri

inte förtrogen med

ubekendt

inte förändrad

uforandret

inte gammal

lille

 

ny

 

ung

inte gles

kompakt

inte god nog

uværdig

inte grund

dyb

inte gynnsam

ugunstig

inte hjärtlig

kølig

inte hållbar

ømtålelig

inte hård

blød

inte hög

lav

inte högtidlig

hverdagsagtig

inte ihålig

massiv

inte intressant

uinteressant

inte iögonfallande

diskret

inte jobbig

bekvem

inte kall

mild

inte konkret

abstrakt

inte konserverad

fersk

inte konstgjord

ægte

 

naturlig

inte kort

lang

inte kronisk

akut

inte kyrklig

verdslig

inte känd

ukendt

inte laddad

umotiveret

inte lik

afvigende

inte likvärdig

ujævn

inte liten

stor

inte ljus

mørk

inte lyckad

ulykkelig

inte lycklig

ulykkelig

inte lång

kort

inte långvarig

kort

inte lämplig

uegnet

inte lätt

svær

 

tung

inte meddelsam

lukket

inte mer än

blot

inte modern

umoderne

inte motiverad

umotiveret

inte mottaglig

ufølsom

inte muntlig

skriftlig

inte möjlig

umulig

inte naturlig

artificiel

 

kunstig

inte negativ

positiv

inte nödvändig

ubeføjet

inte nöjd

utilfreds

inte offentlig

privat

inte orolig

rolig

inte oäven

udmærket

inte passande

uegnet

inte positiv

negativ

inte provisorisk

permanent

inte på samma sätt

anderledes

inte påtaglig

abstrakt

inte påverkad

uberørt

inte rakt på sak

indirekte

inte realistisk

urealistisk

inte religiös

verdslig

inte ren

falsk

inte riskfull

ufarlig

inte rätt

forkert

inte salt

sød

inte sammanbyggd

fritstående

inte sann

falsk

inte sjuk

rask

inte självklar

usikker

inte skarp

blød

inte skyldig

uskyldig

inte skämtsam

alvorlig

inte slutgiltig

foreløbig

inte slät

ujævn

inte smal

bred

inte smutsig

pletfri

inte sovande

vågen

inte sporrad

umotiveret

inte spänd

løs

inte stark

mild

 

svag

inte stel

ledig

inte stor

lille

inte styv

blød

 

kraftløs

inte stängd

åben

inte svår

enkel

 

let

 

ukompliceret

inte så mycket

mindre

inte så stor

mådefuld

inte säker

usikker

 

uvis

inte söt

tør

inte tam

vild

inte teoretisk

praktisk

inte tillagad

inte tillfredsställande

utilfredsstillende

inte tillgjord

ægte

inte tillgänglig för alla

eksklusiv

inte tillräckligt stor

trang

inte tillsatt

ledig

inte tokig

normal

inte trevlig

usympatisk

inte trång

vid

inte trångsynt

liberal

inte tung

let

inte täckt

åben

inte ung

gammel

inte uppblandad

absolut

inte uppenbar

uklar

inte upptagen

ledig

inte vacker

grim

inte valfri

obligatorisk

inte varaktig

uholdbar

inte varm

afkølet

 

kold

inte verklig

abstrakt

inte vuxna

små

inte våt

tør

inte väntad

uventet

inte värdig

uværdig

inte äkta

falsk

inte ärlig

falsk

inte önska mer

fornøjet

inte överdriven

mådefuld

integrerad

organisk

intellektuel

intellektuel

intellektuell

intellektuel

 

litterær

 

mental

 

åndelig

intelligent

fornuftig

 

intelligent

 

klog

 

kvik

 

skarp

intensiv

hed

 

hidsig

 

høj

 

intensiv

 

kompakt

 

livlig

 

passioneret

 

spændt

 

stærk

 

tapper

 

voldsom

intergalaktisk

intergalaktisk

interimistisk

provisorisk

 

interimistisk

 

temporær

interims-

provisorisk

 

interims-

intermittent

intermittent

 

ujævn

 

stødvis tilbagevendende

intermolekylär

intermolekylar

intern

indre

 

intern 

internationell

international

interplanetarisk

interplanetarisk

interrogativ

interrogativ

interstellär

interstellar

intetsägande

banal

 

intetsigende

 

flad

 

indholdsløs

 

ufarlig

intig

tom

 

udtryksløs

intilliggande

nærliggende

intim

hjertelig

 

indsat

 

intim

 

personlig

intimt förbunden

nærliggende

 

nært relateret

intramolekylär

intramolekylar

intravenös

intravenøs

 

i blodåre

intressant

farverig

 

flerfarvet

 

interessant

 

mærkværdig

 

slående

intressant just nu

aktuel

intresserad

nysgerrig

 

interesseret

 

opmærksom

 

positiv

 

villig

intresserad av kyrkan

kirkelig

intresseväckande

interessant

intrigant

intrigant

intrikat

intrikat

 

ømtålelig

introspektiv

introspektiv

 

indadskuende

 

selviagttagende

introvert

introvert

 

indadvendt

inträffande vid samma tid

simultan

inträngande

grundig

 

indtrængende

intuitiv

intuitiv

invand

indgroet

 

tilvant

 

øvet

invariabel

konstant

 

invariabel

invariant

invariant

invasiv

invasiv

invecklad

indviklet

 

intrikat

 

mærkelig

 

sindrig

 

sofistikeret

 

svær

inventiös

rummelig

inverterbar

inverterbar

invändig

indre

 

indvendig

invärtes

indre

 

indvendig

 

indvortes

 

intern

inåtvänd

indadvendt

iordningställd

færdig

IQbefriad

dum

irisk

irsk

irländsk

irsk

ironisk

besk

 

ironisk

irrationell

irrationel

irreal

uvirkelig

irreell

uvirkelig

irrelevant

uvæsentlig

 

irrelevant

 

uvedkommende

irreparabel

uhelbredelig

 

irreparabel

irreversibel

 irreversibel

 

som ikke kan vendes

 

som ikke kan byttes

 

uhelbredelig

irriterad

nervøs

 

irriteret

irriterande

irriterende

iråkad 

tilraget

isad

frossen

isande

iskold

 

isnende

isbelagd

frossen

isblå

blå

isig

iset

 

iskold

 

kold

 

kølig

iskall

iskold

isländsk

islandsk

isokor

isokor

isolerad

alene

 

fritstående

 

isoleret

 

øde

 

øde

isomer

isomer

isometrisk

isometrisk

isomorf

isomorf

isoterm

isoterm

israelisk

jødisk

 

israelsk

israelitisk

jødisk

 

israelitisk

istadig

(om hest) stædig

 

genstridig

 

utålmodig

isärtagbar

til at skille ad

italiensk

italiensk

ivrig

forhippet

 

hed

 

henført

 

hidsig

 

intensiv

 

ivrig

 

spændt

 

stædig

 

sulten

 

utålmodig

ivrigt väntad

savnet

iögonenfallande

åbenbar

iögonfallande

iøjnefaldende

 

påfaldende

 

sensationel

 

åbenbar

Copyright © 2009, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen