SVENSK-DANSK ADJEKTIVORDBOG - Bogstav O

 

Svensk-dansk adjektivordbog henvender sig til alle, der arbejder med oversættelse fra svensk til dansk. Der er hentet adjektiver fra såvel almensproget som en lang række fagområder, hvor der stilles høje krav til en stillistisk korrekt oversættelse mellem dansk og svensk.  Med et udvalg på over 8.000 svenske adjektiver og over 20.000 danske oversættelsesforslag dækker ordbogen en stor del af de adjektiver, der forekommer i moderne svensk og dansk.

 

Ordbogen er udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK

 

oadresserad

uadresseret

oaktat 

uagtet

oaktsam 

skødesløs

 

uforsigtig

 

uagtsom

oanad 

uanet

 

uhørt

oandlig

verdslig

oanfäktad

uberørt

 

uanfægtet

oangenäm

grim

 

kedelig

 

ubehagelig

 

ubekvem

 

uoplagt

oanmärkt 

upåtalt

oansad 

uplejet

 

uren

 

uklippet

oansenlig

betydningsløs

 

fattig

 

lav

 

lille

 

uanseelig

 

uanselig

 

ubetydelig

oanskaffbar 

ikke til at få fat i

 

ikke til at opdrive

 

utilgængelig

oanständig

fræk

 

grov

 

snavset

 

tvivlagtig

 

vulgær

oansvarig 

uansvarlig

oantagbar

uacceptabel

oantaglig

uacceptabel

oantastbar 

ukrænkelig

 

uantastelig

oantastlig

hellig

 

uantastelig

 

ulastelig (f.eks. påklædning)

oanträffbar

fiktiv

 

ikke til at træffe

oanvänd

frisk

 

ny

 

uanvendt

 

ubrugt

oanvändbar 

uanvendelig

 

ubrugelig

 

umulig

 

værdiløs

oaptitlig

frastødende

 

modbydelig

 

uappetitlig

 

ulækker

 

væmmelig

oartig 

uhøflig

 

uartig 

oavbruten

bestandig

 

evig

 

jævn

 

konstant

 

kontinuerlig

 

permanent

 

til stadighed

 

uafbrudt

oavgjord

død

 

uafgjort

oavhängig

neutral

 

selvstændig

 

uafhængig

 

suveræn

oavkortad 

ubeskåret

 

uforkortet

oavlåtlig

bestandig

 

uafbrudt

 

uafladelig

oavsiktlig 

utilsigtet

oavslutad

ufuldstændig

 

uafsluttet

oavvislig 

som ikke kan afvises

 

uundgåelig

 

uafviselig

oavvitrad

uskiftet (ældre svensk juridisk udtryk)

 

ikke opmålt (ældre svensk juridisk udtryk)

oavvänd 

ufravendt

obalanserad 

uligevægtig

 

ubalanceret

obarmhärtig

grusom

 

streng

 

ubarmhjertig

 

umenneskelig

obeaktad 

tilsidesat

 

upåagtet

obearbetad

grov

 

 

ubrudt

 

ubearbejdet

obebodd

øde

 

ubeboet

obedd 

ubuden

 

uopfordret

obefintlig

fiktiv

 

ikke eksisterende

obefläckad

pletfri

obefogad 

grundløs

 

ubeføjet

 

uberettiget

 

umotiveret

 

uretfærdig

obefolkad

øde

 

ubefolket

obefäst

åben

obegagnad

frisk

 

ny

 

ubenyttet

 

ubrugt

obegriplig

ubegribelig

obegränsad

endeløs

 

fri

 

ubegrænset

 

uendelig

 

utallig

 

åben

obegåvad

dum

 

ubegavet

 

trang

obehaglig

frastødende

 

kedelig

 

makaber

 

modbydelig

 

pinlig

 

slem

 

ubehagelig

 

ubekvem

 

uoplagt

 

usympatisk

 

væmmelig

obehandlad

naturlig

 

ubehandlet

obehindrad 

fri

 

let

 

ubehindret

 

ubundet

 

uhindret

obehändig

fumlet

 

ubehændig

obehärskad

hidsig

 

ubehersket

 

hysterisk

obehörig

fremmed

 

uberettiget

 

udenforstående

 

uvedkommende

obehövlig 

ikke påkrævet

 

overflødig

 

ubeføjet

 

unødvendig

 

uvæsentlig

obekant

fremmed

 

ubekendt

 

ubevidst

 

ukendt

 

ukyndig

obekräftad

ubekræftet

obekväm 

besværlig

 

hård

 

ubekvem

 

ubelejlig

obekymrad

let

 

tryg

 

ubekymret

obelevad 

uartig

 

uopdragen

obelyst

ubelyst

obelåten

misfornøjet (ældre ord)

obelönad

ubelønnet

obemannad

ubemandet

obemedlad

fattig

obemängd

ublandet (ældre ord)

obemärkt

anonym

 

ubemærket

 

upersonlig

obenägen 

utilbøjelig

 

uvillig (til at)

obenägen för strid

fredelig

oberoende

fri

 

neutral

 

selvstændig

 

suveræn

 

uafhængig

oberoende av tiden

tidløs

oberäknad 

uforudset

oberäknelig

irrationel

 

spontan

 

uberegnelig

 

uforudsigelig

 

uvis

oberättigad

falsk

 

fremmed

 

uberettiget

 

umotiveret

oberörd

iskold

 

ligegyldig

 

rolig

 

uberørt

 

ufølsom

obesatt 

ikke besat

 

ledig

obesedd 

ubeset

obeskrivlig

uendelig

 

ubeskrivelig

 

uhørt

obeskuren 

ubeskåret

obeslutsam

tvivlsom

 

ubeslutsom

 

usikker

 

uvis

obeslöjad

nøgen

 

utilsløret

obesticklig

ubestikkelig

obestridd

selvfølge

 

ubestridt

obestridlig

definitiv

 

ren

 

selvfølge

 

ubestridelig

 

uundgåelig

 

vis

 

åbenbar

obestyrkt 

ikke bekræftet

obeställbar 

(om postforsendelse) uanbringelig

obestämbar 

ubestemmelig

obestämd

almen

 

diffus

 

dunkel

 

neutral

 

ubeslutsom

 

ubestemt

 

uklar

 

utydelig

 

vag

obeständig

flygtig

 

ustadig

obesvarad

ubesvaret

obesvärad

ledig

obetagen 

frit

 

uforpligtende

obetalbar

festlig

 

ubetalelig

 

uvurderlig

obetingad

uundgåelig

obetingat

absolut

 

ubetinget

obetonad

ubetonet

obeträdd

urørt

 

ubetrådt

obetvingad

overlegen

obetydlig

betydningsløs

 

hensynsfuld

 

lav

 

let

 

lille

 

mager

 

minimal

 

mådefuld

 

ringe

 

spinkel

 

uanseelig

 

ubetydelig

 

uvæsentlig

obetydliga

små

obetydligare

mindre

obetäckt

bar

 

nøgen

 

åben

obetänksam

dum

 

ubetænksom

 

hastig

obetänkt

ubetænkt

obevakad 

ubevogtet

obevandrad

ukyndig

obeveklig

blind

 

principfast

 

ubevægelig

 

stædig

 

streng

obevuxen

nøgen

obeväpnad

ubevæbnet

obildad 

 

udannet

 

ukultiveret

 

ukyndig

obildbar

uimodtagelig for undervisning

obillig 

urimelig

objektiv

forudsætningsløs

 

neutral

 

objektiv

 

retfærdig

 

saglig

oblandad

homogen

 

ublandet

 

pletfri

oblekt

ubleget

oblid 

ublid

 

ugunstig

oblidkelig 

ubønhørlig

 

uforsonlig

obligatorisk

obligatorisk

oblik

oblik (om tegntyper)

 

bøjet

 

skrå

 

skæv

 

på tværs

 

falsk kursiveret

oblodig

ublodig

oblyad 

(om benzin) blyfri

oblyg 

fræk

 

ublu

oborstad

klumpet

 

ubørstet

obotlig

håbløs

 

kronisk

 

ubodelig

 

uforbederlig

 

uhelbredelig

obrottslig 

ubrydelig

obrukad

ny

 

ubrugt

 

uopdyrket

 

uudnyttet

 

øde

obrukbar 

ubrugelig

obruklig 

gået af brug

 

umoderne

obruten 

uafbrudt

 

ubrudt

 

uåbnet

obränd

ubrændt

obscen

fræk

 

obskøn

observant

opmærksom

 

observant

obskyr 

skummel

 

tvivlagtig

 

tvivlsom

 

ubekendt

 

ukendt

obsolet

antik

 

gået af brug

 

obsolet

 

uaktuel

 

umoderne

obstinat

stædig

 

obstinat

 

halsstarrig

 

egensindig

obunden 

(om bog) uindbundet

 

fri

 

ledig

 

løs

 

neutral

 

selvstændig

 

ubegrænset

 

ubundet

obäddad 

(om seng) uredt

obändig

hidsig

 

stædig

oböjlig

stædig

 

ubøjelig

 

stiv

 

usmidig

ocensurerad

ucensureret

ociviliserad

mørk

 

uciviliseret

ockult

mystisk

 

okkult

odeciderad

tvivlsom

 

ubeslutsom

 

usikker

 

udecideret

odefinierbar 

ubestemmelig

 

udefinerlig

odelad

ensartet

 

fuld

 

fuldstændig

 

komplet

 

udelt

odelbar

enkel

 

udelelig

odemokratisk

fascistisk

 

udemokratisk

 

feudal

odiplomatisk

klumpet

 

udiplomatisk

odiskutabel

ubestridelig

 

udiskutabel

odiös

modbydelig

 

forhadt

 

frastødende

 

odiøs

odogmatisk

forudsætningsløs

 

udogmatisk

odryg 

uøkonomisk

odräglig 

ulidelig

 

umulig

 

uudholdelig

oduglig

dårlig

 

uduelig

 

inkapabel

 

uegnet

 

umulig

 

værdiløs

odygdig

legefuld

odäckad

uoverdækket

 

åben

odödlig

evig

 

udødelig

 

evinderlig

oeftergivlig

ufravigelig

 

uigenkaldelig

 

ueftergivelig

oefterhärmlig

enestående

 

ikke til at gøre efter

 

uforlignelig

oefterliknelig

enestående

 

uefterlignelig

oefterrättlig 

uforbederlig

 

uefterrettelig

 

urimelig

oegennyttig

ideel

 

uegennyttig

oegentlig

billedlig

 

fejlagtig

 

overført

 

uegnet

 

ukorrekt

 

urigtig

oelastisk

hård

 

uelastisk

 

ufleksibel

 

stum

oeldad

kold

 

uopvarmet

oemotståndlig

uimodståelig

oemotsäglig

ubestridelig

 

uimodsigelig

oemottaglig

resistent

 

uimodtagelig

 

afvisende

oengagerad

afkølet

 

uengageret

 

ligegyldig

 

lunken

 

objektiv

 

upersonlig

oenhetlig

broget

 

uensartet

 

ujævn

oense

raget uklar

 

uenig

oerfaren

barnlig

 

uerfaren

 

fersk

 

grøn

 

ukyndig

 

ung

 

uskyldig

oerhörd 

enestående

 

enorm

 

fantastisk

 

forfærdelig

 

frygtelig

 

horribel

 

mageløs

 

overordentlig

 

ubegrænset

 

uendelig

 

uhørt

 

umådelig

 

utallig

 

utrolig

 

voldsom

oerhört skicklig

dreven

oerhört stor

umådelig

oersättlig 

uerstattelig

 

uundværlig

oestetisk

grim

ofantlig 

enorm

 

kæmpestor

 

kolossal

 

stor

 

uendelig

 

uhørt

 

umådelig

 

vældig

ofantligt stor

kolossal

ofarlig

sikker

 

ufarlig

 

uskyldig

ofasonlig 

uformelig

ofattbar 

fantastisk

 

forbavsende

 

ubegribelig

 

uendelig

 

ufattelig

ofattlig

ubegribelig

ofelbar

betryggende

 

sikker

 

ufejlbarlig

offensiv

aggressiv

 

offensiv

offentlig

almen

 

offentlig

 

officiel

 

stats-

 

åben

offentliganställd 

offentlig ansat

officiell

formel

 

offentlig

 

officiel

officinell

officinel

 

brugt/anerkendt som lægemiddel

offline

fritstående

off-pist 

(om skiløb) uden for løjpen

ofin 

grov

 

klumpet

 

taktløs

 

ufin

 

uopdragen

ofinkänslig

taktløs

ofjädrad

nøgen

ofodrad

uforet

 

usioleret

oformlig

diffus

 

enorm

 

klumpet

 

uformelig

ofri 

ufri

ofrivillig

automatisk

 

ufrivillig

 

ubevidst

ofruktbar

fattig

 

ufrugtbar

 

mager

 

steril

ofruktsam 

gold

 

steril

 

ufrugtbar

ofrånkomlig

nødvendig

 

ufrakommelig

 

obligatorisk

 

ubestridelig

 

uundgåelig

ofrånkomligen

absolut

ofta använd

vanlig

 

hyppigt brugt

ofta upprepad

flittig

 

ofte gentaget

ofullbordad 

ufærdig

 

ufuldbyrdet

 

ufuldendt

 

ufuldstændig

ofullgången 

(om foster) ikke fuldbåren

 

ufuldstændig

ofullkomlig

fejlagtig

 

mangelfuld

 

ufuldkommen

ofullständig

ensidig

 

fragmentarisk

 

mangelfuld

 

ufuldstændig

 

utilstrækkelig

ofärdig 

handicappet

 

ufærdig

 

vanfør

ofärgad

hvid

oförarglig

harmløs

 

ufarlig

 

uskyldig

oförbehållsam 

uforbeholden

 

åben

oförberedd

uforberedt

oförberett

uforberedt

oförblommerad 

direkte

 

tydelig

 

uforblommet

 

usminket

 

åben

oförbätterlig

håbløs

 

uforbederlig

ofördelaktig

dårlig

 

ufordelagtig

 

farlig

 

ond

 

skadelig

 

ugunstig

ofördragsam 

intolerant

 

ortodoks

ofördröjlig

straks

ofördröjligen

akut

ofördärvad

sund

 

ufordærvet

oförenlig

uforenelig

oföretagsam 

initiativløs

 

passiv

 

uforetagsom

oförfalskad

ægte

 

uforfalsket

 

genuin

 

pletfri

 

veritabel

oförfärad 

uforfærdet

 

frygtløs

 

modig

oförglömlig

evig

 

uforglemmelig

oförgriplig

hellig

 

principfast

 

ubestridelig

oförgänglig

evig

 

uforgængelig

oförgätlig

evig

 

uforglemmelig

oförhindrad

ubundet

 

uforhindret

oförklarlig

dunkel

 

uforklarlig

 

gådefuld

 

mystisk

 

mørk

 

overnaturlig

 

ubegribelig

oförliknelig

enestående

 

uforlignelig

 

mageløs

 

uovertruffet

oförlåtlig 

utilgivelig

 

uforladelig

oförmedlad

direkte

 

spontan

 

straks

 

uventet

oförminskad

ubrudt

 

uformindsket

oförmodad

pludselig

 

uformodet

 

uventet

oförmånlig 

ufordelagtig

 

ugunstig

oförmärkt 

i smug

 

ubemærket

oförmögen

inkapabel

 

ude af stand (til at)

oförneklig

ubestridelig

 

unægtelig

oförnimbar 

umærkelig

oförnuftig

absurd

 

ufornuftig

 

blind

 

dum

 

irrationel

oförsagd

dristig

oförsiktig

overmodig

 

uforsigtig

oförskräckt 

frygtløs

 

uforskrækket

 

kold

 

modig

 

tapper

 

uforfærdet

oförskylld

uforskyldt

 

ufortjent

 

uretfærdig

oförskämd

fræk

 

hensynsløs

 

uforskammet

oförståelig

ubegribelig

 

uforståelig

oförstående

blind

 

uforstående

oförståndig

barnlig

 

dum

 

uforstandig

 

ubetænksom

 

uklog

oförställd 

ægte

 

oprigtig

 

uforstillet

 

umanipuleret

oförstörbar

evig

oförsvagad

ubrudt

 

usvækket

oförsvarbar

uholdbar

oförsynt

hensynsløs

 

påtrængende

 

uforskammet

oförsäkrad

uforsikret

oförsökt 

uprøvet

oförtjänt

uretfærdig

 

ufortjent

oförtruten

flittig

 

ihærdig

 

ufortrøden

 

utrættelig

oförtröttlig

flittig

 

utrættelig

oförtäckt

tydelig

 

utilsløret

 

åbenlys

oförtövad

straks

oförutsebar

uvis

 

uforudselig

oförutsedd

pludselig

 

uforudset

oförutsägbar

uforudsigeligt

oförvillad 

uhildet

 

upåvirket

oförvitlig 

uangribelig

 

uantastelig

 

upåklagelig

oförvållad 

uforskyldt

oförvägen 

dristig

 

fræk

 

frejdig

 

modig

 

overmodig

oförytterlig

ubestridelig

oförädlad

naturlig

 

oföränderlig

jævn

 

uforanderlig

 

konstant

 

permanent

 

principfast

 

statisk

 

stereotyp

 

tidløs

 

vedvarende

oförändrad

konstant

 

uforandret

ogemytlig

ubehagelig

ogenerad

ledig

 

påtrængende

 

ugenert

ogenerös

nærig

 

ugenerøs

ogenomförbar

ugørlig

 

uigennemførlig

 

umulig

 

virkelighedsfjern

ogenomtränglig

lukket

 

uigennemtrængelig

 

tæt

 

tyk

ogenomtränglig för väta

vandtæt

ogenomtänkt

luftig

 

ugennemtænkt

ogensäglig

ubestridelig

ogift

ugift

ogillande

misbilligende

ogiltig

ugyldig

ogin

nærig

 

uvenlig

 

uvillig

ogjord

ugjort

ogrannlaga 

indiskret

 

taktløs

ograverad

urørt

ogripbar

abstrakt

 

uhåndgribelig

 

uvirkelig

ogrumlad 

(om f.eks. kilde) klar

 

ikke forurenet

 

ugrumset

 

pletfri

 

ren

 

ublandet

 

uforstyrret

ogrundad

falsk

 

ubegrundet

 

uberettiget

 

uholdbar

 

uretfærdig

ogudaktig

hedensk

ogunstig

ugunstig

 

ulykkelig

ogynnsam

dårlig

 

farlig

 

negativ

 

ond

 

ufordelagtig

 

ugunstig

ogörlig

ugørlig

 

uladsiggørlig

 

umulig

ohanterlig

besværlig

 

uhåndterlig

 

tung

ohederlig

falsk

 

uhæderlig

 

grim

ohejdad

fri

 

overstrømmende

 

uhæmmet

ohejdbar 

ustyrlig

 

utæmmelig

ohemul

ubeføjet

 

uretfærdig

oherrans 

herrens

 

ukristelig

ohindrad

løs

 

uhindret

 

ubundet

ohjälplig 

(om skade etc.) ubodelig

 

hjælpeløs

 

uhjælpelig

 

håbløs

 

uforbederlig

 

uhelbredelig

ohjälpt

selv

 

uhjulpet

ohotad

sikker

 

tryg

ohyfsad 

(om udseende) uordentlig

 

grov

 

klumpet

 

 

sjusket

 

ubehøvlet

 

uopdragen

 

vulgær

ohygglig

forfærdelig

 

makaber

 

skrækkelig

 

uhyggelig

ohågad 

ikke i humør

 

uvillig

ohållbar

uholdbar

 

umulig

ohälsosam

farlig

 

skadelig

 

usund

ohämmad

fri

 

uhæmmet

 

hjertelig

 

løs

 

vild

ohängd 

fræk

 

uforskammet

ohöljd

nøgen

 

ugenert

 

utilsløret

 

åben

ohörbar 

uhørlig

ohörsam 

ulydig

ohövlig

 

ubehøvlet

 

snæver

oigenkännlig

uigenkendelig

oinskränkt

absolut

 

fuldstændig

 

ubegrænset

 

åben

 

uindskrænket

ointelligent

dum

 

uintelligent

ointressant

kedelig

 

ligegyldig

 

trist

 

trivial

 

uinteressant

 

glat

ointresserad

afkølet

 

ligegyldig

oinvigd

udenforstående

 

uindviet

ojust

unfair

 

uretfærdig

ojämförbar 

usammenlignelig

ojämförlig

enestående

 

mageløs

 

uforlignelig

ojämn

grov

 

kantet

 

ru

 

svingende

 

uensartet

 

ujævn

 

varierende

ojävig

neutral

 

upartisk

 

uvildig

OK

acceptabel

 

OK

okammad 

uredt

okej

ok

oklanderlig

korrekt

 

rigtig

 

ulastelig

 

upåklagelig

 

uklanderlig 

oklar

diffus

 

dunkel

 

fjern

 

tvivlsom

 

tyk

 

uklar

 

utydelig

 

uvis

 

vag

oklippt

langhåret

 

uklippet

oklok

blind

 

dum

 

uklog

oklädd 

(om møbel) upolstret

 

bar

 

nøgen

 

ubetrukket

 

upåklædt

okokad

ukogt

okokt

okomplicerad

enkel

 

let

 

naiv

 

ukompliceret

okonstlad

direkte

 

enkel

 

idyllisk

 

landlig

 

lige

 

ligefrem

 

naiv

 

naturlig

 

oprindelig

 

original

 

straks

 

ukompliceret

okontrollerad

vild

okonventionell

naturlig

 

ukonventionel

okrigisk

fredelig

okristlig

urimelig

okritisk

troskyldig

okränkbar

hellig

 

ukrænkelig

okrönt

ukronet

okular

objektiv

okultiverad

vulgær

 

ukultiveret

okunnig

fremmed

 

ubekendt

 

ubevidst

 

ukyndig

 

uvidende

okuvlig

stærk

 

stolt

 

ukuelig

okvalificerad

uegnet

 

ukvalificeret

okynnig 

drillesyg

 

ondskabsfuld

 

uartig

okänd

anonym

 

fremmed

 

fremmed

 

ubekendt

 

ukendt

okänslig

følelsesløs

 

grov

 

hård

 

kold

 

resistent

 

ufølsom

okänt

ukendt

olaga 

kriminel

 

ulovlig

olaglig

illegal

 

kriminel

 

sort

 

ulovlig

olidlig 

ulidelig

 

uudholdelig

oligotrof

oligotrof

 

næringsfattig

 

mineralfattig

olik

afvigende

 

anderledes

 

anderledes end

 

forskellig fra

 

modsigende

 

ulig

olika

adskillig

 

afvekslende

 

anderledes

 

forskellig

 

varierende

olikartad

anderledes

 

forskelligartet

 

modsigende

 

uensartet

 

uforenelig

olikformig

ujævn

oliktänkande 

anderledestænkende

olivfärgad

olivenfarvet

olivgrön

olivengrøn

oljeeldad 

oliefyret

oljig 

(om person) slesk

 

fed

 

fedtet

 

indsmigrende

 

olieagtig

 

olieret

ologisk

absurd

 

ulogisk

 

irrationel

olustig

bedrøvet

 

deprimeret

 

ubehagelig

 

ubehageligt til mode

 

ulidelig

 

uoplagt

olycklig

bedrøvet

 

beklagelig

 

fatal

 

fattig

 

katastrofal

 

skæbnesvanger

 

stakkels

 

sørgmodig

 

uheldig

 

ulykkelig

olycksalig

ulykkelig

 

skæbnesvanger

 

ulyksalig

olycksbringande 

fatal

 

skæbnesvanger

 

ulykkelig

olycksbådande

farlig

 

ildevarslende

 

skæbnesvanger

olycksdiger 

uheldssvanger

 

skæbnesvanger

 

ulykkelig

olympisk

olympisk

olåst

åben

 

ulåst

oläglig 

ubelejlig

 

uegnet

oläklig

uhelbredelig

olämplig

dårlig

 

ubelejlig

 

uegnet

 

uheldig

 

ulykkelig

 

upassende

oländig 

gold

 

ufremkommelig

 

uopdyrkelig

oläraktig 

ulærd

olärd

ukyndig

olönad 

ulønnet

olönsam

som ikke betaler sig

 

urentabel

olöslig 

uløselig

 

uopløselig

om bara

blot

om endast

blot

om sig

forsigtig

omaka 

umage (f.eks. sko)

ombedd 

anmodet

 

ombedt 

 

ønsket

ombonad 

(om bolig) hyggelig

 

beskyttet

 

lun

ombunden

blindfolded

 

forbundet

ombyltad 

varmt påklædt

ombytlig

flygtig

 

foranderlig

 

omskiftelig

 

ujævn

omdöme

pæn

omdömesgill

ædru

 

fornuftig

 

klog

 

kompetent

 

moden

 

psykologisk

 

relevant

 

sagkyndig

 

sund

omdömeslös

blind

 

enfoldig

 

uklog

 

ukritisk

omedelbar 

direkte

 

naturlig

 

rask

 

spontan

 

straks

 

umiddelbar

omedelbart

akut

 

direkte

omedgörlig

negativ

 

umedgørlig

 

stædig

omedveten

mekanisk

 

spontan

 

ubevidst

omfattande

alsidig

 

betydelig

 

fremstående

 

klækkelig

 

mægtig

 

massiv

 

omfattende

 

omfangsrig

 

stor

 

udførlig

 

udstrakt

 

vid

omfluten 

omgivet af vand

omfångsrik

anselig

 

bred

 

diger

 

fed

 

omfangsrig

 

rummelig

 

stor

 

tyk

 

vid

omgift

gift igen

omgjord

ændret

 

lavet om

omgående

straks

 

omgående

omild

brysk

 

hård

 

umild

 

streng

 

ublid

 

voldsom

ominös

fatal

 

ominøs

 

skæbnesvanger

 

ildevarslende

 

faretruende

omisskännelig

påtagelig

omisskännlig

påtagelig

 

umiskendelig

omistlig 

uerstattelig

 

uundværlig

 

uvurderlig

omkommen

død

 

omkommen

omlindad 

indpakket

 

indsvøbt

 

omviklet

omnipotent

omnipotent

omodern

alderdommelig

 

gammeldags

 

uaktuel

 

umoderne

omogen

barnlig

 

fersk

 

grøn

 

spæd

 

sur

 

umoden

 

ung

 

ungdommelig

omoralisk

umoralsk

 

dårlig

 

ond

 

snavset

omorgnad 

ikke rigtig vågen

 

søvndrukken

omornad 

ikke rigtig vågen

 

søvndrukken

omotiverad

ubeføjet

 

umotiveret

omsedd 

efterset

 

tilset

omskakad

rystet

omskriven

berømt

 

debatteret

 

omdiskuteret

omsorgsfull

grundig

 

nøje

 

omhyggeligt

 

omsorgsfuld

 

ordentlig

omsorgsfullt

nøje

omstridd

kontroversiel

 

omstridt

omställbar 

indstillelig

omständlig

lang

 

omfangsrig

 

omstændig

omstörtande 

omstyrtende

 

revolutionær

 

undergravende

omstörtare-

revolutionær

omstörtnings-

revolutionær

omtalad

berømt

 

kendt

 

omtalt

 

navnkundig

 

velbekendt

 

velkendt

omtalad tidigare

ovennævnt

omtjatad

fortærsket

omtumlad 

fortumlet

 

ør

omtvistad

kontroversiel

 

omstridt

omtvistlig

diskutabel

omtyckt

afholdt

 

forelsket

 

populær

 

vellidt

omtänksam 

betænksom

 

forsigtig

 

hensynsfuld

 

omsorgsfuld

 

opmærksom

omtöcknad 

groggy

 

omtåget

omutlig

hæderlig

 

ubestikkelig

omvald

genvalgt

omvälvande 

revolutionerende

omvänd

negativ

 

omvendt

omvärvd 

omgivet

 

omsluttet

omväxlande 

afvekslende

 

alternativ

 

omskiftende

 

broget

 

malerisk

 

skiftende

omåttlig

enorm

 

fantastisk

 

forfærdelig

 

overdreven

 

umådeholden

 

umådelig

omänsklig

brutal

 

grusom

 

umenneskelig

omärklig

anonym

 

usynlig

 

umærkelig

omätlig

endeløs

 

enorm

 

ubegrænset

 

uendelig

 

umådelig

 

umålelig

omättlig 

umættelig

omöjlig

absurd

 

forrykt

 

ugørlig

 

uholdbar

 

umulig

 

urimelig

 

usandsynlig

 

utrolig

omöjlig att begripa

ubegribelig

omöjlig att se

usynlig

omöjlig att tåla

ulidelig

onaturlig

artificiel

 

kunstig

 

spændt

 

syntetisk

 

teatralsk

 

unaturlig

 

usmidig

ond

dårlig

 

gal

 

ond

 

rasende

 

slem

 

vred

ondsint 

arrig

 

lumsk

 

ond

 

ondsindet

 

ondskabsfuld

 

tarvelig

ondskefull

ond

 

ondskabsfuld

 

sort

 

uhyggelig

onomatopoetisk

onomatopoetisk

 

lydefterlignende

onormal

paradoksal

 

unormal

 

patologisk

onskefull

slem

ont

dårlig

 

gal

 

ond

 

vred

onyanserad

firkantet

 

unuanceret

onykter  

beruset

 

fuld

onyttig

overflødig

 

værdiløs

 

unyttig

onåbar

utilgængelig

onådig

ugunstig

onämnbar 

unævnelig

onämnd

anonym

onödig 

overflødig

 

ubeføjet

 

unødvendig

 

uvæsentlig

onödvändig

unødvendig

onöjaktig

utilfredsstillende

 

unøjagtig

oombedd

frivillig

 

uopfordret

oomkullrunkelig

uomstødelig

 

urokkelig

oomkullrunklig

uomstødelig

 

urokkelig

oomtvistlig

absolut

 

ubestridelig

oordnad

(om hår) uredt

 

broget

 

kaotisk

 

rodet

 

uordnet

opak

opak

 

uigennemskinnelig

 

uigennemsigtig

 

uklar

 

mat

 

mælkeagtig

opaketerad 

i løs vægt

 

uindpakket

opartisk

forudsætningsløs

 

neutral

 

objektiv

 

upartisk

 

uafhængig

 

uvildig

 

retfærdig

opassande

dårlig

 

upassende

 

uegnet

opasslig

dårlig

 

syg

 

utilpas

operativ

operativ

opersonlig

anonym

 

formel

 

kølig

 

objektiv

 

upersonlig

opinionsbildande

indflydelsesrig

 

opinionsdannende

oplockad

uafklaret

 

ufærdig

opportun

opportun

 

politisk

opportunistisk

opportunistisk

 

føjelig

 

tilpasningsbar

oppositionell

oppositionel

oppositionslysten

oppositionel

 

oppositionslysten

opraktisk

fumlet

 

teoretisk

 

virkelighedsfjern

 

upraktisk

opretentiös

uanseelig

 

upretentiøs

 

uhøjtidelig

oproportionerlig 

uforholdsmæssig

 

uproportionerlig

oprövad

ny

 

uprøvet

optimal

optimal

 

bedst mulig

optimistisk

lys

 

optimistisk

opåkallad

ubeføjet

 

umotiveret

 

unødvendig

 

uopfordret

opålitlig

falsk

 

upålidelig

 

farlig

 

forræderisk

 

lumsk

 

usikker

opåräknad 

uventet

opåverkad

ædru

 

upåvirket

 

urørt

opåverkad av kulturen

vild

opåverkad av sprit

ædru

orakad 

ubarberet

orakel

visionær

 

orakel

oral

mundtlig

 

oral

orange

orange

ordagrann 

ordret

 

trofast

ordentlig

bastant

 

disciplineret

 

distinkt

 

grundig

 

hæderlig

 

nøje

 

omhyggeligt

 

ordentlig

 

præcis

 

prægtig

 

pragtfuld

 

proper

 

prydelig

 

regelmæssig

 

tapper

 

udførlig

ordentligt

nøje

ordentligt tilltagen

god

ordhållig 

ordholden

 

pålidelig

ordinarie 

almindelig

 

fast

 

fastansat

 

lovmæssig

 

ordinær

 

regulær

ordinär

gennemsnitlig

 

ordinær

ordkarg

fåmælt

 

ordfattig

 

ordknap

 

tyst

ordkarg

ufrugtbar

ordknapp

tyst

ordnad

disciplineret

 

velordnet

 

systematisk

ordningsam

ordentlig

orealistisk

luftig

 

urealistisk

 

virkelighedsfjern

oredig

diffus

 

forvirret

 

uklar

 

uordentlig

 

usammenhængende

oredlig

falsk

 

uærlig

 

uredelig

oreflekterad

mekanisk

 

spontan

oregelbunden

ujævn

 

uregelmæssig

oregerlig

hidsig

 

vild

 

uregerlig

oreglerad 

(f.eks. om gæld) ubetalt

 

fri

oren

falsk

 

snavset

 

uklar

 

uren

oreparabel 

ikke til at reparere

oreserverad

ledig

 

åben

oresonlig 

umedgørlig

 

urimelig

organiserad

systematisk

 

organiseret

organisk

organisk

orienterad

orienteret

 

informeret

originell

ejendommelig

 

excentrisk

 

farverig

 

original

 

personlig

 

særpræget

 

selvstændig

 

uafhængig

 

usædvanlig

oriktig

falsk

 

fejlagtig

 

forkert

 

gal

 

skæv

 

uretfærdig

 

urigtig

 

vanvittig

oriktigt

forkert

orimlig

absurd

 

besynderlig

 

forrykt

 

grotesk

 

horribel

 

umulig

 

urimelig

 

vanvittig

orkeslös 

affældig

 

gammel

 

kraftesløs

 

svag

ornitologisk

ornitologisk

oroande 

alarmerende

 

alvorlig

 

besværlig

 

foruroligende

orolig 

ængstelig

 

bange

 

broget

 

nervøs

 

urolig

 

utålmodig

oromantisk

hverdagsagtig

 

uromantisk

oroväckande 

alarmerende

 

foruroligende

orsak till

ansvarlig

ortodox

ortodoks

ortsbestämd

lokal

orubbad 

(juridisk) uskiftet

 

uforstyrret

 

urørt

orubblig

bestemt

 

fast

 

principfast

 

stærk

 

uforstyrrelig

 

urokkelig

orygglig

definitiv

 

konsekvent

 

principfast

 

uforanderlig

 

uigenkaldelig

orädd

dristig

 

modig

 

tapper

 

tryg

 

uforfærdet

oräknad 

ikke medregnet

 

utalt

oräknebar

utallig

 

utællelig

oräknelig 

utallig

orätt

fejlagtig

 

uret

 

forkert

 

uretfærdig

 

urigtig

orättfärdig

uretfærdig

orättmätig 

uretsmæssig

orättvis

ensidig

 

skæv

 

uretfærdig

orörd

intakt

 

uberørt

 

urørt

orörlig

fast

 

ubevægelig

 

statisk

 

stille

 

stiv

 

træg

 

usmidig

orörligt

stille

osaklig

subjektiv

 

uretfærdig

 

usaglig

osalig

ulykkelig

 

usalig

osaltad

usaltet

osammanhängande

fragmentarisk

 

uklar

 

usammenhængende

osammansatt

enkel

 

ukompliceret

osams 

fjendtlig indstillet

 

uenig

osann

falsk

 

usand

osannolik

fantastisk

 

forrykt

 

umulig

 

usandsynlig

 

utrolig

oschyst

slem

osedlig

dårlig

 

usædelig

 

snavset

osedvanlig

usædvanlig

osentimental

brysk

 

usentimental

osignerad

anonym

 

usigneret

 

ikke-underskrevet

osiktad 

fuldkorns-

osjälvisk

ædel

 

uselvisk

 

ideel

osjälvständig

svag

 

uselvstændig

oskadad

intakt

 

rask

 

uskadt

oskadlig

ufarlig

 

uskadelig

oskalad 

uskrællet

oskarp

diffus

 

uskarp

 

løs

 

uklar

 

utydelig

oskattbar

dyr

 

dyrebar

 

uvurderlig

 

værdifuld

oskicklig

fumlet

 

kejtet

 

kluntet

 

uduelig

 

uopdragen

 

upassende

oskiljaktig

uadskillelig

oskriven

blank

 

uskreven

oskrymtad 

oprigtig

 

uforstilt

oskuldsfull

barnlig

 

enfoldig

 

pletfri

 

troskyldig

 

uskyldig

oskyddad

åben

 

ubeskyttet

oskyld

åben

oskyldig

hvid

 

troskyldig

 

uskyldig

oskälig

(om dyr) umælende

 

uretfærdig

 

urimelig

oskön

grim

 

uskøn

oslagbar 

uovervindelig

 

uovertruffen

oslipad 

(overført betydning) ubehøvlet

 

usleben

osläcklig 

uudslukkelig

osläckt 

(om kalk) ulæsket

osmaklig

frastødende

 

modbydelig

 

ulækker

 

usmagelig

 

usympatisk

osmidig

bureaukratisk

 

klumpet

 

stum

 

usmidig

osminkad

drastisk

 

usminket

osmält 

ufordøjet

 

usmeltet

osmältbar 

ufordøjelig

osnabb

langsom

osnuten 

(om person) fræk

 

næsvis

osnygg 

beskidt

 

snavset

 

uplejet

 

væmmelig

osockrad

sur

 

usødet

osolid

uholdbar

ospontan

uspontan

ostadig

løs

 

svag

 

usikker

 

ustadig

ostekt

ostlig 

østlig

ostraffad

ustraffet

ostridig

ubestridelig

ostruken

ustrøget

ostyrig

legefuld

 

livlig

 

urolig

 

ustyrlig

ostädad 

rodet

 

støvet

 

ubearbejdet

 

uordentlig

ostörd

fredfyldt

 

rolig

 

uafbrudt

 

uforstyrret

osund

dårlig

 

syg

 

sygelig

 

usund

osviklig

betryggende

 

sikker

 

vis

 

usvigelig

osvuren 

forsigtig

 

tilbageholdende

osymmetrisk

ujævn

 

usymmetrisk

osympatisk

usympatisk

osynlig

usynlig

osyrad

usyret

osårbar

usårlig

osäker

diskutabel

 

forsigtig

 

tvivlagtig

 

tvivlsom

 

uholdbar

 

upålidelig

 

usikker

 

uvis

 

vanskelig

osällskaplig

tornet

 

uselskabelig

osökt 

naturlig

 

ukunstlet

 

usøgt

otacksam 

utaknemmelig

otadlig

korrekt

otalig

uendelig

 

utallig

otalt 

fredelig

 

konfliktfri

otidig 

uforskammet

otidsenlig 

umoderne

 

utidssvarende

otillbörlig

uegnet

 

utilbørlig

otillfreds

utilfreds

otillfredsställande

mangelfuld

 

utilfredsstillende

otillfredsställd

uoplagt

 

utilfreds

otillförlitlig 

upålidelig

 

urigtig

otillgänglig

kantet

 

utilgængelig

otillräcklig

knap

 

mangelfuld

 

nærig

 

ufuldstændig

 

urigtig

 

utilfredsstillende

 

utilstrækkelig

otillständig

fræk

 

uforsvarlig

 

upassende

 

utilbørlig

otillåten

illegal

otillåtlig 

utilladelig

otippad 

overraskende

 

uventet

otjänlig

ond

 

uanvendelig

 

uegnet

otrevlig

fræk

 

frastødende

 

grim

 

grå

 

irriterende

 

kedelig

 

pinlig

 

slem

 

tornet

 

ubehagelig

 

uoplagt

 

usympatisk

otrimmad

langhåret

otrivsam

ubehagelig

 

uhyggelig

otrogen 

utro

otrolig

bundløs

 

enestående

 

enorm

 

fantastisk

 

forbavsende

 

forrykt

 

uhørt

 

umulig

 

usandsynlig

 

utrolig

 

vidunderlig

otrygg

usikker

oträngd 

uforpligtende (juridisk)

 

utvungen

otröstlig

trøstesløs

otröttlig

utrættelig

otuktad 

uopdragen

 

uplejet

otuktig 

løsagtig

 

utugtig

oturlig

uheldig

otursam 

uheldig

otvetydig

umiskendelig

 

utvetydig

otvivelaktig

påtagelig

 

utvivlagtig

 

selvfølge

 

ubestridelig

 

utvivlsom

 

vis

otvungen

ledig

 

naturlig

 

sorgløs

 

ukonventionel

otydlig

diffus

 

dunkel

 

lav

 

uklar

 

utydelig

otyglad

vild

 

voldsom

otymplig

besværlig

 

klodset

 

klumpet

 

kluntet

 

sværthåndterlig

otålig

forhippet

 

ivrig

 

nervøs

 

utålmodig

otäck 

ækel

 

frastødende

 

grim

 

led

 

makaber

 

skræmmende

 

ubehagelig

 

uhyggelig

 

ulækker

 

væmmelig

otänkbar

forrykt

 

umulig

 

usandsynlig

 

utænkelig

 

utrolig

otörstig 

slukket tørst

 

utørstig

oumbärlig

nødvendig

 

uerstattelig

 

uundværlig

 

væsentlig

oundgänglig

nødvendig

 

uundværlig

oundviklig

nødvendig

 

uundgåelig

ouppfostrad

miljøskadet

 

uopdragen

ouppgjord 

uafgjort

oupphinnelig

utilgængelig

oupphörlig

bestandig

 

uophørlig

 

til stadighed

 

uafbrudt

oupplyst

mørk

 

uoplyst

 

ukyndig

ouppmärksam

uopmærksom

 

distraheret

ouppnådd

uovertruffet

 

uopnået

ouppnåelig

utilgængelig

ouppodlad

ubrudt

ouppräknelig

utællelig

ouppsåtlig 

uforsætlig

 

ufrivillig

ouppvärmd

kold

 

uopvarmet

oursäktlig 

utilgivelig

outbildad 

uuddannet

outforskad

uudforsket

outförbar

ugørlig

 

uigennemførlig

 

uvirkelig

outgrundlig

gådefuld

 

uudgrundelig

 

tilknappet

outhärdlig

ulidelig

 

uudholdelig

outplånlig

evig

 

uudslettelig

outredd

gådefuld

 

uopklaret

 

uudforsket

outrotlig 

indgroet

 

uudryddelig

outsagd

stum

outsider

udenforstående

outsinlig

ubegrænset

 

uendelig

outslitlig 

uopslidelig

outspädd

ufortyndet

outsäglig

ubeskrivelig

 

uhørt

 

usigelig

outtalad

stum

 

uutalt

 

tyst

outtröttlig

stædig

 

utrættelig

outtömlig

ubegrænset

 

uendelig

 

uudtømmelig

outvecklad

barnlig

 

grøn

 

primitiv

 

uudviklet

 

spæd

 

ung

ovaggad 

nemt

 

ukompliceret

oval

oval

ovan

fremmed

 

ubekendt

 

ukendt

 

uvant

 

uøvet

ovanlig

anderledes

 

ejendommelig

 

eksotisk

 

fremmed

 

mærkværdig

 

original

 

rar

 

særegen

 

særpræget

 

sjælden

 

ualmindelig

 

ukonventionel

 

usædvanlig

ovanligt bra

udmærket

ovannämnd

ovennævnt

ovansklig

evig

 

uforgængelig

ovanstående

ovennævnt

 

ovenstående

ovarsam 

ubetænksom

 

uforsigtig

ovederhäftig

urigtig

ovedersäglig

selvfølge

 

ubestridelig

 

uimodsigelig

 

vis

overklig

fantastisk

 

fiktiv

 

illusorisk

 

indbildt

 

uvirkelig

 

vidunderlig

overksam 

passiv

 

ubeskæftiget

 

uvirksom

ovetande