SVENSK-DANSK ADJEKTIVORDBOG - Bogstav V

 

Svensk-dansk adjektivordbog henvender sig til alle, der arbejder med oversættelse fra svensk til dansk. Der er hentet adjektiver fra såvel almensproget som en lang række fagområder, hvor der stilles høje krav til en stillistisk korrekt oversættelse mellem dansk og svensk.  Med et udvalg på over 8.000 svenske adjektiver og over 20.000 danske oversættelsesforslag dækker ordbogen en stor del af de adjektiver, der forekommer i moderne svensk og dansk.

 

Ordbogen er udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK

 

vacker

dekorativ

 

fin

 

fordelagtig

 

henrivende

 

pæn

 

proper

 

repræsentativ

 

smagfuld

 

smuk

 

solrig

 

stilfuld

 

sød

vacklande

svag

 

tvivlsom

 

usikker

 

vaklende

vadlång

(om kjole etc.) til midt på læggen

vag

almen

 

diffus

 

utydelig

 

vag

vakant

ledig

 

vakant

 

ubesat

vaken

kæk

 

opmærksom

 

rap

 

vågen

vaksam

forsigtig

 

vågen

valbar

valgbar

valberättigad

valgberettiget

valen

frossen

 

følelsesløs

valfri

valgfri

valhänt

fumlet

valid

gyldig

vallonsk

vallonsk

vampig

fatal

van

erfaren

 

fejlagtig

 

rutineret

 

vant (til)

 

øvet

 

trænet

van vid

øvet

 

vant til

vanartig

miljøskadet

 

vanartet

vankelmodig

eftertænksom

 

tvivlsom

 

usikker

 

vankelmodig

 

almen

vanlig

almindelig

 

daglig

 

folkelig

 

gangbar

 

gennemsnitlig

 

hverdagsagtig

 

normal

 

ordinær

 

regulær

 

sædvanlig

 

trivial

 

vanlig

vanligtvis

sædvanligvis

 

normalt

vanlottad

uheldig

vanmäktig

afmægtig

 

hjælpeløs

 

magtløs

vansinnig

gal

 

sindssyg

 

urimelig

 

vanvittig

vansklig

risikabel

 

svær

 

vanskelig

vanställd

grotesk

vanvettigt förälskad

gal

vapenfri

civil værnepligt

 

militærnægter

 

våbenfri

vapenför

stridbar

 

våbenfør

var dag återkommande

daglig

var för sig

separat

 

hver for sig

vara nöjd

fornøjet

 

tilfreds

varaktig

bestandig

 

bestående

 

drøj

 

holdbar

 

konstant

 

kronisk

 

langvarig

 

permanent

 

robust

 

stabil

 

varig

 

vedvarende

vardaglig

almindelig

 

banal

 

daglig

 

enkel

 

hverdags

 

hverdagsagtig

 

ordinær

 

trivial

 

vanlig

variabel

variabel

varierande

ujævn

varig

betændt  (FALSK VEN! varig=varaktig)

varje dag förekommande

daglig

varje år återkommande

årlig

varlig

forsigtig

varm

hed

 

hjertelig

 

varm

varmt religiös

from

varmt tillgiven

hengiven

varsam

bange

 

blød

 

forsigtig

 

varsom

varse

bevidst om

 

klar over

 

opmærksom på

vass

elegant

 

hvas

 

ok

 

proper

 

ru

 

satirisk

 

skarp

 

spids

vattenavstötande

vandskyende

 

vandafvisende

vattendränkt

fugtig

vattenkyld

vandafkølet

vattenlöslig

vandopløselig

vattentät

vandtæt

vattnig

tynd

 

vandet

 

våd

vattrad

broget

 

moiré

vecko-

uge-

vederbörande

foreliggende

 

vedkommende

 

pågældende

vederbörlig

passende

 

tilpas

vederhäftig

ærlig

 

ansvarlig

 

autoritativ

 

gedigen

 

klog

 

pålidelig

 

saglig

 

seriøs

 

sikker

 

solid

 

troværdig

 

vederhæftig

vederkvickande

velgørende

 

opkvikkende

vederstygglig

vederstyggelig

 

modbydelig

vedertagen

accepteret

 

almindelig

 

anerkendt

 

konventionel

vedervärdig

grim

 

modbydelig

 

væmmelig

vegetabilisk

vegetabilisk

vegetarisk

vegetarisk

vek

blid

 

blød

 

bøjelig

 

fin

 

følsom

 

kraftløs

 

kvindelig

 

spæd

 

svag

 

veg

 

ømtålelig

veklig

kraftløs

velig

ubeslutsom

 

usikker

vemodig

sørgmodig

 

vemodig

verbal

mundtlig

 

sproglig

 

verbal

veritabel

sand

 

veritabel

 

virkelig

verkande

operativ

 

aktiv

 

virkende

verklig

ægte

 

autentisk

 

effektiv

 

egentlig

 

faktisk

 

formelig

 

fuld

 

konkret

 

kropslig

 

materiel

 

objektiv

 

praktisk

 

påtagelig

 

reel

 

rigtig

 

sand

 

veritabel

 

virkelig

verkligen

direkte

 

faktisk

verkligen föreliggande

faktisk

verkligen inträffad

historisk

verklighetsbetonad

dokumentarisk

verklighetsfrämmande

akademisk

 

luftig

 

teoretisk

 

troskyldig

 

urealistisk

 

virkelighedsfjern

verklighetssinnad

praktisk

 

realistisk

verklighetsskildrande

realistisk

verklighetstrogen

realistisk

 

sand

verkningsfull

effektfuld

 

effektiv

 

slagkraftig

 

virkningsfuld

verksam

aktiv

 

effektiv

 

operativ

 

virksom

verkställande

administrerende

 

gennemførende

verserad

høflig

versifierad

poetisk

 

versificeret

vertikal

vertikal

 

lodret

vetenskaplig

akademisk

 

videnskabelig

veterlig

bekendt

 

efter bedste evne

 

så vidt vides

 

nysgerrig

 

videbegærlig

vettig

fornuftig

 

forstandig

 

klog

 

meningsfuld

 

relevant

vettlös

vanvittig

vettskrämd

skræmt fra vid og sans

vice

vice

vid

bred

 

gabende

 

rummelig

 

stor

 

udstrakt

 

vid

vid god hälsa

sund

vid hälsa

rask

vid medvetande

bevidst

vid sans

bevidst

vid sina sinnens fulla bruk

normal

vid sunda vätskor

normal

vida känd

berømt

vidare

direkte

 

videre

vidbränd

brændt på

 

sveden

vidlyftig

eventyrlig

 

omfangsrig

 

udsvævende

 

udførlig

 

letsindig

vidrig

frastødende

 

modbydelig

 

skrækkelig

 

væmmelig

vidskeplig

overtroisk

vidsträckt

bred

 

lang

 

rummelig

 

stor

 

udstrakt

 

vid

 

åben

vidsynt

fordomsfri

 

klog

 

kyndig

 

oplyst

 

tolerant

vidunderlig

enestående

 

enorm

 

fantastisk (FALSK VEN! vidunderlig = underbar)

 

grotesk

 

uhyrlig

 

utrolig

vidöppen

gabende

 

vid

vietnamesisk

vietnamesisk

vig

behændig

 

bevægelig

 

blød

 

smidig

 

spændstig

vigd

helliget

viking

svensk

viktig

aktuel

 

betydelig

 

central

 

drøj

 

fremstående

 

hovedsagelig

 

mærkværdig

 

magtpåliggende

 

meningsfuld

 

overlegen

 

stor

 

tung

 

værdifuld

 

væsentlig

 

vigtig

 

vital

vild

desperat

 

hensynsløs

 

hidsig

 

rasende

 

vild

vildsint

uregerlig

 

vild

viljekraftig

energisk

 

viljestærk

viljelös

mekanisk

 

passiv

viljestark

stædig

 

stærk

 

viljestærk

viljesvag

svag

 

viljesvag

vilken som helst

vilkårlig

vill

vild

villig

klar

 

tilbøjelig

 

villig

villig att hjälpa

hjælpsom

villkorlig

vilkårlig

villrådig

tvivlsom

 

usikker

 

uvis

vilsam

beroligende

 

fredfyldt

 

rolig

vilsen

forvirret

 

rådvild

 

vildfaren

vimmelkantig

forvirret

 

rundtosset

 

svimmel

vind

skæv

vindlös

vindløs

vindpinad

vindblæst

vinglig

(overført betydning) ubeslutsom

 

uberegnelig

 

ustadig

 

vaklende

vinkelrät

vinkelret

vinklad

skæv

 

subjektiv

 

vinklet

vinnande

fordelagtig

 

vindende

 

sympatisk

vinröd

vinrød

vinstgivande

rentabel

vinstinriktad

kommerciel

vintergrön

stedsegrøn

vintrig

vinteragtig

 

vinterlig

violblå

violet

violett

violet

violfärgad

violet

viril

kraftfuld

 

mandig

virrig

forvirret

 

uklar

 

urolig

 

vanvittig

virtuell

indbildt

 

virtuel

virtuos

suveræn

 

virtuos

virulent

virulent

 

sygdomsfremkaldende

vis

forstandig

 

klog

 

lærd

 

viis

visibel

synlig

 

visuel

visionär

visionær

viskös

sej

 

viskøs

vislig

forstandig

viss

bestemt

 

speciel

 

vis

viss om

sikker

vissen

tør

vissnad

død

 

tør

visuell

visuel

vit

hvid

 

lys

vitaktig

bleg

vital

central

 

livlig

 

livskraftig

 

ung

 

ungdommelig

 

vigtig

 

vital

vithyllt

lys

vithårig

hvidhåret

vitsig

kvik

 

morsom

 

spirituel

vitt

hvidt

vitter

litterær

 

litteratur-

vittnesgill

(om vidne) habil

 

troværdig

vittomtalad

legendarisk

vokal

vokal

voluminös

diger

 

stor

 

tyk

 

vældig

 

vid

 

voluminøs

 

omfangsrig

 

meget omfattende

vred

knap

 

ond

 

vred

vredgad

vred

vresig

(om træ) knudret

 

gnaven

 

ru

 

sur

vrickad

gal

 

ikke rigtig klog

 

vanvittig

vridbar

drejelig

vriden

gal

 

ikke rigtig klog

vräkig

prangende

 

ødsel

vråltjusig

dødlækker

 

fed

vrång

fejlagtig

 

forkert

 

gnaven

 

skæv

 

sur

vulgo

vulgær-

vulgär

grim

 

grov

 

vulgær

vulkanisk

voldsom

 

vulkansk

vuxen

myndig

 

stor

 

voksen

väderbiten

vejrbidt

vägande

tung

 

vigtig

vägledande

informativ

 

vejledende

vägröjande

banebrydende

väl

ok

väl ackrediterad

afholdt

väl ansedd

afholdt

väl avvägd

harmonisk

 

rimelig

 

velafvejet

väl bekant med

indsat

 

øvet

väl bibehållen

rask

 

god behold

väl planlagd

rationel

 

strategisk

 

velplanlagt

väl synlig

tydelig

väl tilltagen

bastant

 

drøj

 

fed

 

forsvarlig

 

righoldig

väl utvecklad

skarp

 

veludviklet

väl vald

udsøgt

 

velvalgt

välartad

(om person) lovende

 

velopdragen

 

velartet

välavgränsad

distinkt

 

velafgrænset

välbalanserad

harmonisk

 

afbalanceret

 

velafbalanceret

välbehaglig

skøn

 

vebehagelig

välbehövlig

nødvendig

 

tiltrængt

 

ønskelig

välbekant

bekendt

 

velbekendt

 

velkendt

välbemedlad

formuende

välbeskriven

bestemt

 

velbeskrevet

 

veldefineret

välbeställd

formuende

 

velhavende

 

velordnet

 

velstillet

välbetänkt

fornuftig

 

klog

 

passende

 

relevant

välbärgad

fed

 

formuende

 

rig

 

solid

 

velhavende

 

velbjerget

väldefinierad

bestemt

 

velbeskrevet

 

veldefineret

väldig

diger

 

enorm

 

farlig

 

forfærdelig

 

gigantisk

 

kæmpestor

 

kolossal

 

mægtig

 

monumental

 

stor

 

uhørt

 

umådelig

 

vældig

väldisponerad

overskuelig

 

veldisponeret

väldoftande

velduftende

välformad

regelmæssig

 

velformet

välfunnen

(om f.eks. replik) velvalgt

 

passende

välfärds-

social

 

velfærds-

välfödd

fed

 

velnæret

välförsedd

velhavende

 

velforsynet

välgjord

vellavet

välgrundad

holdbar

välgörande

helsebringende

 

nyttig

 

velgørende

välgörenhets-

velgørende

 

velgørenheds-

välinsatt

velunderrettet

välkommen

velkommen

 

ønskelig

välkänd

bekendt

 

berømt

 

kendt

 

navnkundig

 

velbekendt

 

velkendt

vällagad

delikat

 

veltilberedt

välljudande

blød

 

harmonisk

 

musikalsk

 

vellydende

vällustig

sanselig

 

sensuel

välmejkad

med flot makeup

 

flot sminket

välmenande

imødekommende

 

velmenende

välment

imødekommende

 

velment

välmöblerad i hjärnan

intelligent

välmående

frodig

 

sund

välordnad

eksemplarisk

 

velordnet

välplanerad

strategisk

 

velplanlagt

välsedd

velkommen

 

velset

välsinnad

velvillig

välsituerad

formuende

 

velsitueret

 

nobel

 

velhavende

välsk

udenlandsk

 

vælsk

välskött

proper

 

velplejet

välsmakande

delikat

 

god

 

lækker

 

velsmagende

vältalig

talende

 

udtryksfuld

 

veltalende

välunderrättad

vederhæftig

 

velunderrettet

väluppfostrad

godmodig

 

høflig

 

velopdragen

välvd

hvælvet

välvillig

generøs

 

gunstig

 

positiv

 

tilbøjelig

 

velvillig

 

venlig

välväxt

proper

välvårdad

ordentlig

 

pletfri

 

proper

 

prydelig

 

velplejet

vämjelig

ækel

 

grim

 

modbydelig

 

væmmelig

vän

pæn

 

smuk

vänd åt ett håll

ensidig

vänfast

trofast over for sine venner

vänlig

artig

 

blid

 

elskværdig

 

gemytlig

 

god

 

godmodig

 

hjælpsom

 

hjertelig

 

human

 

imødekommende

 

menneskelig

 

mild

 

rar

 

skøn

 

solrig

 

velvillig

 

venlig

 

venskabelig

vänligt inställd

velvillig

 

venligtsindet

 

venligt indstillet

vänskaplig

venlig

 

venskabelig

vänster

venstre

vänsterborgerlig

liberal

vänsterhänt

venstrehåndet

 

kejthåndet

vänstersinnad

rød

vänstervriden

(især politisk) venstredrejet

 

venstreorienteret

vänsäll

afholdt

väntad

savnet

värd

værd

 

værdig

värd att begrunda

betydningsfuld

värd att minnas

historisk

 

uforglemmelig

värd att nämnas

nævneværdig

värd uppskattning

respektabel

värdefull

dyr

 

dyrebar

 

nyttig

 

positiv

 

uvurderlig

 

værdifuld

värdelös

meningsløs

 

ussel

 

værdiløs

värderande

analytisk

 

kritisk

 

vurderende

 

bedømmende

värdig

agtet

 

højtidelig

 

repræsentativ

 

seriøs

 

stolt

 

værdig

värkande

smertende

värkbruten

plaget af gigt

 

værkbruden

världs-

universel

 

verdens-

världsfrånvarande

virkelighedsfjern

världsfrånvänd

verdensfjern

världskänd

verdenskendt

världsledande

verdensledende

 

verdensførende

världslig

borgerlig

 

jordisk

 

kropslig

 

sanselig

 

verdslig

världsomfattande

international

 

verdensomfattende

världsomspännande

universel

 

global

 

verdensomspændende

världsvan

mondæn

 

sofistikeret

världsvid

økumenisk

värnlös

hjælpeløs

 

ubeskyttet

värnpliktig

værnepligtig

 

hverv

väsensskild

uforenelig

 

væsensforskellig

väsentlig

betydelig

 

central

 

egentlig

 

fremstående

 

fundamental

 

hovedsagelig

 

indgående

 

væsentlig

 

vigtig

vässad

skarp

västan

vestlig

västerländsk

vesterlandsk

västerut

vestpå

västkustsk

som kommer fra vestkysten

västlig

vestlig

västra

vestre

västsaharisk

vestsaharisk

västvart

vestlig

västvärlds-

vesterlandsk

växande

ekspansiv

 

voksende

 

stigende

växelvarm

vekselvarm

växlande

bevægelig

 

broget

 

ujævn

 

skiftende

 

vekslende

vördig

ærværdig

vördnadsbjudande

respektindgydende

vördnadsfull

høflig

 

ydmyg

vördnadsvärd

ærværdig

 

agtværdig

 

respektabel

vördsam

ærbødig

vådlig

eventyrlig

 

farlig

 

forfærdelig

 

risikabel

 

skadelig

vågad

dristig

 

fræk

 

pikant

 

vovet

våghalsig

dristig

 

dumdristig

 

overmodig

vågig

bølgende

 

bølget

vågrät

lige

 

horisontal

 

vandret

vågsam

farlig

 

risikabel

våldsam

drastisk

 

hed

 

hidsig

 

intensiv

 

stormende

 

svær

 

vild

 

voldsom

vållande

skyldig

våpig

fumlet

vårdad

proper

 

sober

 

velplejet

vårdslös

klumpet

 

sjusket

våt

fugtig

 

sur

 

våd

våtstark

(om papir) vådfast

Copyright © 2009, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen