SÆRDELES LUMSKE FLERTALSFORMER I SVENSK (SUBSTANTIVER)

(Ca. 125 svenske særdeles lumske flertalsformer, som de fleste danskere misforstår. Utallige tekster oversættes forkert på grund af disse misforståelser)

Ordbogen er udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK

Copyright © 2007, Öresunds Översättningsbyrå

Svenska

Dansk

ackorden

akkorderne (da. akkorden = sv. ackordet)

antaganden

antagelser (da. antagelsen = sv. antagandet)

apanagen

apanagerne (da. apanagen = sv. apanaget)

artbestånden

artsbestandene (da. artsbestanden = sv. artbeståndet)

avstånden

afstandene (da. afstanden = sv. afståndet)

avtalen

aftalerne (da. aftalen = sv. avtalet)

bagagen

bagagerne (da. bagagen = sv. bagaget)

bandagen

bandagerne (da. bandagen = sv. bandaget)

bekymren

bekymringerne (da. bekymringen = sv. bekymret)

bestånden

bestandene (da. bestanden = sv. beståndet)

bildfelen

billedfejlene (da. billedfejlen = sv. bildfelet)

bildreportagen

billedreportagerne (da. billedreportagen = sv. bildreportaget)

bin

bier (da. bien = sv. biet)

blocken

blokkene (da. blokken = sv. blocket)

bordsskicken

bordskikkene (da. bordskikken = sv. bordsskicket)

brocken

brokkene (da. brokken = sv. bråcket)

brosken

bruskene (da. brusken = sv. brosket)

bruken

brugene (da. brugen = sv.  bruket)

bråcken

brokkene (da. brokken = sv. bråcket)

bråken

brøkerne (da. brøken = sv. bråket)

bylten

bylter (da. bylten = sv. byltet)

båsen

båsene (da. båsen = sv. båset)

camouflagen

camouflagerne (da. camouflagen = sv. camouflaget)

cementen (t.ex. ”analyser av de båda cementen”)

cementer (da. cementen = sv. cementet eller cementen)

cityn

cityer (da. cityen = sv. cityt eller cityn)

cykelstallen

cykelstaldene (da. cykelstalden = sv. cykelstallet)

cylinderlåsen

cylinderlåsene (da. cylinderlåsen = sv. cylinderlåset)

diskonton

diskontoer (da. diskontoen = sv. diskontot)

dopen

dåbene (da. dåben = sv. dopet)

dåden

dådene (da. dåden = sv. dådet)

ekipagen

ekvipagerne (da. ekvipagen = sv. ekipaget)

eksemen

eksemerne (da. eksemen = sv. eksemet)

ensilagen (t.ex. ”smältbarheterna för de två ensilagen”)

ensilagerne (da. ensilagen = sv. ensilaget)

exportavtalen

eksportaftalerne (da. eksportaftalen = sv. exportavtalet)

fakulteten

fakulteterne (da. fakulteten = sv. fakultetet)

faneren

finererne (da. fineren = sv. faneret)

faxen

faxene (da. faxen = sv. faxet)

felen

fejlene (da. fejlen = sv. felet)

fiaskon

fiaskoer (da. fiaskoen = sv. fiaskot)

fikonen

figenerne (da. figenen = sv. fikonet)

fingren

fingrene (da. fingeren = sv. fingret)

fiskbestånden

fiskebestandene (da. fiskestanden = sv. fiskbeståndet)

fotomontagen

fotomontagerne (da. fotomontagen = sv. fotomontaget)

förhörsprotokollen

forhørsprotokollerne (da. forhørsprotokollen = sv. förhörsprotokollet)

gagen

gagerne (da. gagen = sv. gaget)

garagen

garagerne (da. garagen = sv. garaget)

gipsbandagen

gipsbandagerne (da. gipsbandagen = sv. gipsbandaget)

girokonton

girokontoer (da. girokontoen = sv. girokontot)

giron

giroer (da. giroen = sv. girot)

gräsensilagen

græsensilagerne (da. græsensilagen = sv. gräsensilaget)

gummin

gummier (da. gummien = sv. gummit)

helgonen

helgenerne (da. helgenen = sv. helgonet)

husblocken

husblokkene (da. husblokken = sv. husblocket)

inflytanden

indflydelser (da. indflydelsen = sv. inflytandet)

isblocken

isblokkene (da. isblokken = sv. isblocket)

IT-krigen

IT-krigene (da. IT-krigen = sv. IT-kriget)

kamouflagen

kamouflagerne (da. kamouflagen = sv. kamouflaget)

kapitalen

kapitalerne (da. kapitalen = sv. kapitalet)

kollagen

collagerne (da. collagen = sv. kollaget)

konton

kontoer/konti (da. kontoen = sv. kontot)

krigen

krigene (da. krigen = sv. kriget)

krokblocken

krogblokkene (da. krogblokken = sv. krokblocket)

kuverten

kuverterne (da. kuverten = sv. kuvertet)

kvalen

kvalerne (da. kvalen = sv. kvalet)

larmen (OBS! da. larm=sv. oväsen)

alarmerne (OBS! da. larm = sv. oväsen) (da. alarmen = sv. larmet)

lejonen

løverne (da. løven = sv. lejonet)

Libanonkrigen

Libanonkrigene (da. Libanonkrigen = sv. Libanonkriget)

ljuden

lydene (da. lyden = sv. ljudet)

låsen

låsene (da. låsen = sv. låset)

läckagen

lækagerne (da. lækagen = sv. läckaget)

löpen

løbene (da. løben = sv. löpet)

mailen

mailene (da. mailen = sv. mailet)

meddelanden

meddelelser (da. meddelelsen = sv. meddelelandet)

mms-en

mms-ene (da. mms-en = sv. mms-et)

moden

moderne (da. moden = sv. modet)

montagen

montagerne (da. montagen = sv. montaget)

motstånden

modstandene (da. modstanden = sv. motståndet)

mynten

mønterne (da. mønten = sv. myntet)

Napoleonkrigen

Napoleonskrigene (da. Napoleonskrigen = sv. Napoleonkriget)

nervkrigen

nervekrigene (da. nervekrigen = sv. nervkriget)

paraplyn

paraplyer (da. paraplyen = sv. paraplyt)

porton

portoer (da. portoen = sv. portot)

preventivkrigen

præventivkrigene (da. præventivkrigen = sv. preventivkriget)

priskrigen

priskrigene (da. priskrigen = sv. priskriget)

proven

prøverne (da. prøven = sv. provet)

psyken

psyker (da. psyken = sv. psyket)

päronen

pærerne (da. pæren = sv. präronet)

recepten

recepterne (da. recepten = sv. receptet)

rekorden

rekorderne (da. rekorden = sv. rekordet)

reportagen

reportagerne (da. reportagen = sv. reportaget)

rusen

rusene (da. rusen = sv. ruset)

russinen

rosinerne (da. rosinen = sv. russinet)

sabotagen

sabotagerne (da. sabotagen = sv. sabotaget)

saldon

saldoer el. saldi (da. saldoen = sv. saldot)

sammanhangen

sammenhængene (da. sammenhængen = sv. sammanhanget)

servituten

servitutterne (da. servitutten = sv. servitutet)

sjölejonen

søløverne (da. søløven = sv. sjölejonet)

skicken

skikkene (da. skikken = sv. skicket)

skyttegravskrigen

skyttegravskrigene (da. skyttegravskrigen = sv. skyttegravskriget)

sms-en

sms-ene (da. sms-en = sv. sms-et)

snören

snører (da. snøren = sv. snöret)

solon (av solo)

soloer el. soli (da. soloen = sv. solot)

stallen

staldene (da. stalden = sv. stallet)

stillestånden

stilstandene (da. stilstanden = sv. stilleståndet)

stimmen

stimerne (da. stimen = sv. stimmet)

straffen

straffene (da. straffen = sv. straffet)

strandlejonen

strandløverne (da. strandløven = sv. strandlejonet)

strecken

stregerne (da. stregen = sv. strecket)

ställningskrigen

stillingskrigene (da. stillingskrigen = sv. ställningskriget)

stöden

støtterne (da. støtten = sv. stödet)

sviskonen

sveskerne (da. svesken = sv. sviskonet)

talen

talerne (da. talen = sv. talet)

talfelen

talefejlene (da. talefejlen = sv. talfelet)

tingen

tingene (da. tingen = sv. tinget)

tonnagen

tonnagerne (da. tonnagen = sv. tonnaget)

torskbestånden

torskebestandene (da. torskebestanden = sv. torskbeståndet)

treman

tremaer (da. tremaen = sv. tremat)

trollen

troldene (da. trolden = sv. trollet)

tvivlen

tvivlene (da. tvivlen = sv. tvivlet)

TV-krigen

TV-krigene (da. TV-krigen = sv. TV-kriget)

vattenstånden

vandstandene (da. vandstanden = sv. vattenståndet)

virusen

viruserne eller vira (da. virusen = sv. viruset)

värden

værdier (da. værdien = sv. värdet)

världskrigen

verdenskrigene (da. verdenskrigen = sv. världskriget)

ålbestånden

ålebestandene (da. ålebestanden = sv. ålbeståndet)

ören (mynt)

ører (mønt) (da. øren = sv. öret)

Copyright © 2007, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen