SVENSK-DANSK ORDBOG FOR PLASMASKÆRING

 

Plasmaskæring er en metode, der kan bruges til at skære i alle ledende metaller. Plasma er betegnelsen for en luftart, der bliver tilført energi. Når energien tilføres emnet via en lysbue, kommer temperaturen helt op i nærheden af 30.000oC. Det får emnet til at smelte, og materialet blæses væk af plasmastrålen, der brænder med flere gange lydens hastighed. Karakteristisk for plasmaskæring er, at den varmepåvirkede zone er relativ smal, og der sker derfor kun små deformationer i emnet. Metoden er velegnet til rustfrit stål, kobber og aluminium, hvor traditionelle gasskæringsmetoder ikke kan anvendes. Ordbogen indeholder ca. 500 opslagsord.

 

Ordbogen er udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK

 

Svensk

Dansk

aluminium

aluminium

anslutningsdel

kontakt, indgang, tilslutningsdel

anslutningsplint  

klemrække

antal starter

antal starter

användargränssnitt

brugerinterface

användarmanual  

operatørmanual

arbetsstycke

emne

argon-hydrogen

argon-hydrogen

artikelnummer  

del nr., artikelnummer

automatiskt (tillfälligt) stopp

automatisk afbrud

avfasning  

skråsnit

avjoniserat vatten  

afioniseret vand

avkänning av/inställning av starthöjd  

starthøjdeføling

avleda

aflede

avskärming, maskinbrännare

beskyttelse, maskinbrænder, kappe

avskärmning, handbrännare

beskyttelse, håndbrænder

avskärmning, mejsling

beskyttelse, fugning

avsnitt

afsnit

avstånd mellan brännare och arbetsstycke

afstand mellem brænder og arbejdsemne

avstängningsventil   

lukkeventil, motorventil

avstängningsventilenhet  

lukkeventilenhed

backventil  

kontraventil, tilbageslagsventil

bakpanel

bagpanel

baktändning  

tilbageslag, bagtænding

bandkabel

fladkabel

beläggning

belægning (se konform belægning)

benzotriazol

benzotriazol

blandare/mixer

mixer

bleck/plåt som används i rörarbeten

blik/metal der bruges til rørarbejder, kanalsystemer

bottenplatta

base, grundflade, sokkel

bredd

bredde

broms, spänning av

bremse, spænding fra

brytare

afbryder

brytare vid nedre gräns

endestopafbryder, grænseafbryder

brytare, överspänningsskydd

afbryder

brytkapacitet  

brydeevne,  brydekapacitet

brännare  

brænder

brännare av triggertyp / brännare med avtryckare

brænder med aftrækker

brännarenhet

brændersæt

brännarens slangpaket

brænderens slangebundt, brænderledningssæt

brännarhylsa

brændermuffe

brännarkabel med metallfläta

afskærmet brænderledning

brännarkropp

selve brænderen

brännarlyftanordning

brænderløfter

bränslegas  

brændstofgas

bränslegaskonsol  

brændstofgaskonsol

buntband  

bundtbånd

bygling  

kortslutningstråd, jumper

bypass ventilslang till plasmagas, plasmagasventil

bypassventilslange, plasmagasventil

bypassventil

bypass udblæsning/udluftning, bypassventil

byta ut

erstatte, udskifte

båge  

lysbue

bågspänning

lysbuespænding

bågtid

lysbuetid

bågöverföring  

lysbueoverførsel

chopper  

choppermodul

cirkelskärningsguide

rundskæringsguide, rundskæringsskabelon

CNC  

CNC (numerisk styring)

data tag

datatag

delarnas hållbarhet

reservedelenes levetid

demontera

demontere, fjerne

demontering och byte

afmontering og udskiftning

diagnosskärm  

fejlmeldinger, skærm

diagnostik, automatisk  

fejlmeldinger, automatiske

digitalsignalprocessor  

digital signalprocessor

dimensioner, mått

dimensioner

diodbrygga

diodebro

DIP-brytare

DIP-afbryder, DIP-switch

distanshållare

afstand ved montering af printkort

distansklack  

afstandsstykke

distributör

distributør

doseringsventil  

doseringsventil

dra brännaren  

at trække brænderen

dra för att justera  

træk for indstilling

dragavlastning  

trækaflastning

drift vid stabilt tillstånd  

drift ved stabil tilstand

driftdata

driftsdata

driftgas

driftsgas

driftinstruktioner

driftsinstruktioner

Dsub-kontaktdon

Dsub-kontakt, Dsub-connector

dual gas 

dual-gas, blandgas

dual gas-blandare

dualgasblander, dobbeltgasblander

dual-flow, dubbelflöde  

dual-flow, blandgasflow

dubbel båge  

dobbelt lysbue

dykning

dykning

dysa  

dyse

dämpa

nedrampe

dämpningsdiod

suppresionsdiode, dæmpningsdiode

effektmotstånd

effektmodstand

efterflöde  

eftergennemstrømning

egenskap

egenskab

elektrisk stöt kan döda

elektrisk stød kan dræbe

elektrod  

elektrode

elektroerosion

elektroerosion

elektromagnetisk störning  

elektromagnetisk støj

EMC

EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)

EMI-filter  

EMI-filter

enfas (1-fas)

en-faset

enhet

enhed

enpolig, ett läge

SPST-relæ, 1-polet brydekontakt

ETR™ (Easy Torch Removal)

ETR™ (Easy Torch Removal)

excenterpress

hulstanse

extra kraftig, förstärkt, högproduktiv

ekstra svær

extra strömenhet  

ekstra strømforsyning

fara  

fare

fast nyckel

gaffelnøgle

felsökning  

fejlsøgning

FET (fälteffekttransistor)

FET (felteffekttransistor)

filterbehållare

filterkop,  filterhus, filterbeholder

filterelement

filterelement

fjärrstartsenhet

fjernstartafbryder, fjernstyret startkontakt

fjärrströmbrytare

fjernafbryder

fjärrstyrning av spänning och ström

fjernstyring af spænding og strøm

fjärrstyrning av ström

fjernstyret strømkontrol

flash chip

flash chip

flashminne

flashhukommelse

flyback-omvandlare

flyback transformer

flätad skärm

skærmstrømpe

flöde

gennemstrømning

flödesbrytare

gennemstrømningsbryder

flödeshastighet

gennemstrømningshastighed

flödesmätare

gennemstrømningsmåler

flödestryck

gennemstrømningstryk

frontpanel

frontpanel

fältinstruktioner

instrukser om service og vedligeholdelse, feltinstrukser

fäste, hållare, konsol

fæste, holder, konsol

fästkåpa, hölje  

fastspændingshætte

fördröjning av maskinrörelse

styring af maskinel bevægelsesforsinkelse

fördröjningskontroll

forsinkelseskontrol

fördröjningstid för håltagning

hulslåningsforsinkelse

fördröjningstimer

forsinkelsesregulator

förflöde  

for-gennemstrømning

förlängd dysa

forlænget dyse

förlängd elektrod  

forlænget elektrode

förlängd elektrodlivslängd  

forlænget elektrodelevetid

förlängd sond

forlænget sonde

galler  

emne med huller, perforeret emne, gitter

garanti

garanti

gascylinder  

gascylinder/gasflaske

gasflöde

gasgennemstrømning

gasförsörjning  

gasforsyning

gaskonsol  

gaskonsol

gasskärning  

flammeskæring, skæring med oxyfuel-proces, ilt-skæring

gasslang

gasslange

gasslangset

gasslangesæt

gate drive-transformator

gate drive transformator

gemensam kabel

fælles kabel

genomsnittlig skärcykel

gennemsnitlig skæretid

gripelement/fästplatta

gribeelement, fastgørelsesplade

gränssnitt  

interface

gränssnittskabel

interface-kabel

gummiskydd  

gummibeskyttelse

gängor i kontaktdonsuttag

gevind i kontakt/udtag

hafniumdel

hafniumkomponent, hafniumdel

hafniumkärnan, hafniumdel

hafniumkerne, hafniumdel

hafniumstorlek  

hafniumkomponentens dimension

halleffektsensor

Hall-effektsensor

halvledarrelä (SSR)

solid state relæ (SSR), halvlederrelæ

handbrännare  

håndbrænder

handskydd

kappe for manuel skæring

handtag

bærehåndtag, håndtag

handvärmeskydd

varmeskjold for håndbeskyttelse

hastighetsdämpning vid hörn  

hastighedsreduktion ved sving

het  

varm

HF-gnistgap  

højfrekvensgnistgab

HF-startkrets  

højfrekvensstartkreds, HF-startkreds

huvudbrytare

afbryderkontakt, hovedafbryder

huvudskruv

unbrakoskrue, hovedskrue

huvudströmkabel

primært strømkabel

huvudströmkälla

hovedstrømforsyning, hovedstrømkilde

hål, håltagning  

hulslå, hulslåning

håltagningshöjd

hulslåningshøjde

högergänga  

højregevind

högfrekvens

højfrekvens

högfrekvensgenerator, på avstånd från brännaren

højfrekvensgenerator, monteret på afstand

högfrekvensspole  

HF spole

högfrekvensstörning, HF-störning  

højfrekvensforstyrrelse

höjd

højde

höjdfaktor för håltagning

hulslåningshøjdefaktor

höjdjustering

brænderhøjdestyring, højdestyring af brænder

hölje (sidopaneler)

kabinet (sidepaneler)

icke järnhaltig metall

ikke jernholdigt metal

identitetsmärkning  

mærkning

IGBT  

IGBT-transistor

IHS, sensor för starthöjd  

IHS (starthøjdeføling)

IHS-anslutning  

(IHS-tap)

indikator

indikator

ineffekt

indgangsstrømstyrke

infälld, försänkt

udfræset

innehållsförteckning

indholdsfortegnelse

innerkåpa  

inderste fastspændingshætte

inspänning  

indgangsspænding

insticksplugg

nøglestik, stiktilslutning, indstiksprop

instruktionsmanual

instruktionshåndbog, manual

inström  

indgangsstrøm

inställning

indstilling

inställningshylsa med ställning  

positioneringsforing med stativ

interlock  

interlock

intermittensfaktor  

arbejdscyklus, intermittens

intervall

område, interval

inverter  

inverter

isoleringshölje  

isolationskappe

jorda  

jordforbinde

jordförbindelse  

jordforbindelse

jordkabel  

jordforbindelsesledning. jordledning, returkabel

jordledning

jordledning

jordskruv  

jordforbindelsesskrue

justering, inställning

justering, indstilling

järnhaltig metall

jernholdigt metal

kabel

kabel

kabelbunt  

ledningsbundt, kabelbundt

kabeldiagram  

strømskema

kabeldiagram  

ledningsdiagram

kabelhölje i läder

kabelbeskyttelse i læder

kabelklämma

kabelklemme

kabelsko  

rørring, kabelsko

kabelstorlek

kabeltykkelse, kabeldimension

kabelupphängningsanordning  

ophæng for ledninger og slanger

kapacitet vid produktionsskärning (håltagning)  

kapningskapacitet

kapacitetsintervall

skærekapacitet

katod

katode

katodblock

katodeblok

kit

kit

klarsignal för maskinrörelse  

startsignal for fremføring

klyvning

delingstykkelse, maksimal skæretykkelse, kløvning

klyvningskapacitet

kløvningskapacitet

koalescensfilter  

koalescensfilter

koldioxid

kuldioxid

kollision

sammenstød, kollision

kollisionsdetektor  

kollisionssensor

kollisionsskydd  

kollisionsbeskyttelse, afbryder

kolv  

stempel

komponent

komponent

kompressionsring  

kompressionsring

koncentrering av bågen

lysbueindsnævring, koncentrering af lysbuen

kondensator

kondensator

konduktivitetsmätare

ledningsevnemåler, konduktivitetsmåler

kontaktdon

kontakt

kontaktor

kontaktor

kontaktring  

strømring

kontaktskärning  

kontaktskæring

kontaktstift  

stikben

kontinuerlig pilotbåge  

kontinuerlig pilotbue

kontrollpanel

kontrolpanel

konventionell plasma  

konventionel plasma

koppar

kobber

korrosionsskydd (benzotriazol)

korrosionsbeskytter, korrosionshæmmer (benzotriazol)

korsande snitt

krydsning af fuge

kretskort / mönsterkort (PCB)

trykt kredsløb, pc printplade

kretskortsenhet

printkort

kretskortslack

konform belægning, printkortslak

kundservice

kundeservice

kylare

vandkøler

kyldon  

kølelegeme

kylmedel

kølevæske

kylmedel för brännare

kølevæske til brænder

kylmedelsflöde

kølevæskegennemstrømning, vandgennemstrømning

kylmedelsledning

kølvæskeledning

kylmedelsnivå

kølevæskeniveau

kåpa

skærmdæksel, beskyttelseshætte

LCD  

LCD

LED  

LED

ledarskruv  

ledeskrue

likström

jævnstrøm

linjefilter  

liniefilter

linjespänning

netspænding

linjesäkring

netsikring

lock-out/tag-out (processbrytning med säkerhetslåsning)  

lock-out/tag out procedure

LongLife®-slitdelar

LongLife®-sliddele, forbrugsdele med lang levetid

luftcylinder

luftcylinder

luftförsörjning

lufttilførsel

lyftanordning  

løfteanordning

lyftblock

løfteblok

lågspänningsskydd  

laveffektbeskyttelse

låsring

sikringsring (på lynkobling), låsering

längd

længde

mall

skabelon

manuell applikation  

manuel anvendelse

manuell skärning  

manuel skæring

maskinbrännare  

maskinbrænder

maskinskydd

maskinskjold (for maskinel skæring)

maxkapacitet  

maksimal kapacitet

medsols  

med uret

mejsla  

fuge

mejsling  

fugning

mejslingsdysa

fugedyse

mekanisk skärning  

maskinskæring

metallstänk  

sprøjt  (smeltet), spray

metalltillverkning

metalfremstilling

mikrobrytare

mikrokontakt

mikrocontroller

mikrokontroller, mikroprocessorstyreenhed

mikroprocessor  

mikroprocessor

minusledare  

negativ leder

mittdel, utskuren del, sänkskärning  

afskåret del

mjukstart  

blød start

modell

model

moderkort

hovedkort

monteringsbygel

modtagebøjle

monteringshylsa, muff  

monteringsmuffe

motorventil  

motorventil

motsols  

mod uret

multigassystem

multigassystem

märkning, gravering  

mærkning

märkningssystem, plasma

mærkesystem, plasma

nedtid  

dødtid, spildtid

nedtoning  

nedrampning

neonljus

neonlys

nitrogen, kväve

nitrogen. kvælstof

nivåbrytare

niveauafbryder

NO SPST (normalt öppen, enpolig, ett läge)  

NO SPST (effektfordelingsrelæ/udgangsrelæ)

nollställning, viloläge  

udgangsstilling, startposition

nollställningsbrytare  

tilbagestilling, tilbagestillingskontakt

nr

nr.

nätkabel

netkabel

nätkablar/kylmedelskablar

net/køleledninger

nödstopp

nødstop

ofrivillig bågsläckning  

udblæsning, utilsigtet slukning

ohmsk kontakt  

strømovergang, ohmsk kontakt

olegerat stål

kulstofstål, ulegeret stål

olje-fri luft

oliefri luft

omflätad kabel/kabel med omflätning

afskærmet kabel, omspundet kabel, omflettet kabel

omflätning  

omfletning

operatör, användare

operatør, bruger

originaldel  

originaldel

originaltillverkare

originalproducent

O-ring  

o-ring

oskyddade delar

ubeskyttede dele

oxygen, syre

ilt

packningsmutter

pakmøtrik

partikelfilter

partikkelfilter

patent

patent

patentsökt över hela världen

patentanmeldt i hele verden

PE (skyddsjord)

PE (jordforbindelse)

pigtail / adapterkabel

pigtail, ledningsforbindelse

pilotbåge  

tænde-lysbue, pilotlysbue

pilotbågens styrenhet  

styring af tænde-lysbue

plasmabåge  

plasmalysbue

plasmaflöde

plasmagennemstrømning. plasmaflow

plasmagas

plasmagas

plasmagasblandare

plasmagasblander

plasmagasens flödeshastighet

plasmagassens gennemstrømningshastighed, flowhastighed

plasmagasens ingångstryck (psi/bar)

plasmagas inløbstryk (psi)

plasmagaskonsol

plasmagaskonsol

plasmagastryck

plasmagastryk

plasmagasventil  

plasmagasventil

plasmaskärning  

plasmaskæring

plasmaskärsystem

plasma skæresystem

plåt  

plade, metal

plåtarbetare

blikkenslager, metalarbejder

preliminär(t)  

foreløbig

proportionell ventil

proportionalventil

propylenglykol

propylenglykol

pulsbreddsmodulering

impulsbreddemodulering

rakt snitt  

lige snit

regulator  

regulator

rekommenderad kapacitet  

anbefalet kapacitet

relä  

relæ

ren luft

ren luft

reningscykel

rensecyklus

reservdelslista

reservedelsliste

responsbrytare

response switch

returhastighet

returhastighed

ringterminal

ringterminal

risk för elchock  

fare for elektrisk stød

RMA-nummer, returnummer

RMA-nummer, returnummer

rostfritt stål

rustfrit stål

rundad toppkant  

afrundet topkant

rutinunderhåll

rutinemæssig vedligeholdelse

rörbygel

rørsadel, rørbøjle

rörelsefördröjning

forsinket bevægelse

rörlig brännarhållare, portal

skæresystem af brotypen

samlingsskena

samleskinne, strømskinne, skinne

scfh (standardkubikfot per timme)

standard kubikfod pr. time

sensor för korrekt montering av slitdelar  

føler for korrekt montering af sliddele

sensorbrytare

sensorafbryder

service på plats

felt-service, service

set-up, montering 

opstilling

shunt  

shunt

signalkabel

signalkabel

signalprocessor,  DSP

digital signalprocessor,  DSP

silikonfett  

silikonefedt

skydda / avskärma

afskærme (beskytte)

skyddsadapter

beskyttelseadapter

skyddsgas  

beskyttelsesgas

skyddsgas (luft) ingångstryck

beskyttelsesgas (luft) indløbstryk

skyddsgas (luft) tryck

beskyttelsesgas (luft) tryk

skyddsgasflöde

gennemstrømning af beskyttelsesgas

skyddsgastryck

beskyttelsesgastryk

skyddskåpa

skærm, beskyttelse

skåra

at lave en rille

skårning, skåra

rilning

skårningssystem, plasma

rilningssystem, plasma

skärbord  

skærebord

skärfel

skærefejl

skärflöde, gasflöde  

skæreflow, gasflow

skärgas  

skæregas

skärhastighet

skærehastighed

skärkapacitet/kapacitetsintervall

skæretykkelsesområde

skärning

skæring

skärtabell  

skæretabel

skärtjocklek

skæretykkelse

skärvinkel  

skærevinkel

skärämne

emne

slagg  

slagger

slaggbildning

slaggedannelse

slaggborttagning

fjerne svejseslagger

slaggfri  

slaggefrit

slang 

slange

slangklämma

slangeklemme

slangpaket  

slangesæt, ledninger, slangebundt

slangpaket (för brännare)

brænderledning

slitdelar  

forbrugsdele, sliddele

slitdelshållare

sliddelsholder

slitdelskit

reservedelssæt

smärgelduk

smergellærred

snabb tillbakadragning

hurtig tilbagetrækning

snabbkoppling  

lynkobling

snabbkopplingsbrännare

brænder med lynkobling

snabbroms  

hurtigbremsning

snitt/skärspår

skærefuge

snittyta

skæreoverflade

snubber / dämpningsresistor

snubber

sockel, fattning

fatning, konsol

solenoidventil

magnetventil

sond (induktiv)  

sonde

specifikationer

specifikationer, tekniske data

spegelbild  

spejlbillede

spänningsbörvärde / spänningsinställning

spændingsindstilling

spänningsdelare (kretskort)

spændingsdeler (printkort), strømfordelerplade

spänningskrav

strømbehov, spændingskrav

starter  

starter

startfasdiagnos

fejltest ved opstart

starthöjdssensor

begyndelseshøjdekontrol (ihs)

startnivå

startniveau, grundniveau

stegmotor  

stepmotor

stickkontakt

kabelstik

stickuttag

nøgleslids

stift / stiftdon / stickontakt

stik, prop, hanstik

stopp vid kontaktavkänning

højdesensorinitieret stop ved kontakt

stoppanordning för rörelse

kørebegræsninger

stoppunkt  

stoppunkt

sträckmetall  

strækmetal

strömbrus

svingninger

strömförsörjning

strømforsyning

strömkabel för pilotbågen  

pilotbueledning

strömkälla

strømkilde, strømforsyningsenhed

strömsensor

strømføler

stumskarv

stumpsømssplejsning

styrtransformator

styretransformator, styretrafo

stålull

ståluld

sub-D-kontaktdon

sub-D kontakt, Sub-D-connector

superkoncentrera / starkt koncentrera

overindsnævre

superkoncentrering

over-indsnævring

svetssträng

svejsevulst

system för luftplasmaskärning  

luftplasmaskæresystem

säkerhetsavbrytare  

sikkerhedsafbryder for HF-brændere

säkerhetsavbrytare för systemet, safety interlock  

sikkerhedsafbryder for systemet

säkerhetsstopp av motorn

overbelastningsbeskyttelse for motoren, sikkerhedsstop

säkerhetsventil, övertrycksventil

sikkerhedsventil, overtryksventil

säkring

sikring

säkringskapacitet

sikringsværdi, sikringskapacitet

säkringsstorlek

sikringsstørrelse

sätta på strömmen, starta  

opstart

sätta tillbaka, montera (ngt) igen

reinstallere, genmontere

ta hål

gennembore

teknik för avskärmning av dysa

dysebeskyttelsesteknologi

teknik för avskärmning av dysa

afskærmet dyseteknologi

tidsfördröjning

tidsforsinkelse

tillbakadragning vid beröring

brændertilbagetrækning

tillbakadragningsfördröjning / returfördröjning

tilbagetrækningsforsinkelse, returforsinkelse

tillbakadragningshastighet / returhastighet

tilbagetrækningshastighed, returhastighed

timer/räknare

timer/tælleværk (enhed)

tips  

betjeningstips

tomgångsspänning, spänning vid öppen krets  

tomgangsspænding

toroid  

toroide

trefas (3-fas)

3-faset

tryck/skjut för att låsa  

tryk for at låse

tryckluft

trykluft

tryckmätare, manometer

trykmåler

tryckomvandlare

tryktransducer

tryckregulator

trykregulator

trög säkring  

træg sikring

tumhjulsomkopplare  

fingerhjulsafbryder

tändningsenhet  

tændingsenhed

tätning

tætning

tätningsband

forseglingsbånd, tætningsbånd

underenhet

underenhed

underhåll  

vedligeholdelse

ungefärlig rörelsefördröjning (sek)

ca. bevægelsesforsinkelse (sek.)

ungefärlig snitthastighet  

omtrentlig skærehastighed

uppgradera

opgradere, eftermontere, opdatere

uppgraderad

opdateret

uppgradering  

eftermontering, modifikation, opgradering, opdatering

uppgraderingskit

opdateringssæt

urgröpning (i en elektrod), elektrodslitage  

udhuling

uteffekt (i kW)

udgangseffekt (i kw), ydelse (i kw)

utledning  

udledning (spor)

utlösning av brännaren

brænderfrikobling, udløsning, kollisionsbeskyttelse

utlösningsmöjlighet

frikobling, udløser

utspänning

udgangsspænding

utström (i A)

udgangsstrøm (i amp)

VAC (volt växelström)

VAC (volt vekselstrøm)

varning  

advarsel

vattenbord  

vandfyldt skærebord

vattenljuddämpare  

vanddæmper

vattenrör  

vandrør

VDC (volt likström)

VDC (volt jævnstrøm)

ventil

ventil

ventil, kontrollera

ventil, kontrol

ventil, styrning

ventil, styring

ventilspindel

ventilstamme, ventilspindel

ventilöppning

ventilåbning

viloström  

hvilestrøm

vippströmbrytare  

kipafbryder, vippeafbryder

virvel

hvirvel

virvelring  

hvirvelring

vänstergänga  

venstregevind

värmeavledande koppar

varmeafledende kobber

värmekrympisolering  

krympeisolering

växelström

vekselstrøm

återledare, jordkabel

arbejdskabel (med klemme), returkabel med klemme

återledarklämma  

klemme, jordklemme, returklemme

återställa

reset, tilbagestille

ändlägesbrytare

endestopafbryder, grænseafbryder

öka

oprampe

ökning  

oprampning

överbelastningsskydd (inström)  

indgangsoverspændingssikring

överbelastningsskydd (inström)  

indgangsoverspændingsbeskyttelse

överspänningsskydd  

overspændingsbeskyttelse

överström(s)

overstrøm

Copyright © 2009, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen