SVENSKE SMÅORD (PRÆPOSITIONER, ADVERBIER, KONJUNKTIONER M.M.)

(Ca. 80 almindelige svenske småord, der adskiller sig fra dansk)

De ord, der er mærket med asteriks (*), er forældede og forekommer kun i ældre svenske tekster.

Ordlisten er udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK

Copyright © 2007, Öresunds Översättningsbyrå

Svensk

Dansk

aj

av

antingen - eller

enten - eller

av och an

frem og tilbage

bakom

bag ved

bredvid

ved siden af

det går utför med honom

det går tilbage for ham

då och då

af og til

ehuru*

endskønt

eller hur?

ikke sandt?

emedan

fordi

emellanåt

af og til

endast

kun, blot

enkom*

særlig, specielt

enligt

ifølge

f.d. (för detta)

forhenværende

fastän

endskønt

framdeles

en gang i fremtiden

från och till

frem og tilbage

förr i världen

forhen, tidligere, i fordums tid

gent emot

lige over for

hur

hvorledes, hvordan

hur mycket?

hvor meget?

hur står det till?

hvorledes går det?

huru

hvorledes

härs och tvärs

på kryds og tværs

härvidlag

i dette tilfælde

i alla fall

alligevel

i förtid

for tidlig

i jons*

nylig

i sänder

ad gangen

i sär

fra hinanden, itu

ibland

undertiden

icke ens

ikke engang

invid

lige ved

jämte

tillige med

jämväl

tillige, og desuden

kvar

tilbage, tilovers

lagom

tilpas

mitt emot

lige over for

mitt över

lige over for

numera

nu for tiden

och

og

ock*

også

ofantlig

overordentlig

ovillkorligen

ubetinget, absolut

redan

allerede

ren*

allerede

rent av

lige frem, helt og holdent

sedan

siden, efter at

sen

siden, efter at

sitta kvar

blive siddende

skenbarligen

tydelig, klart

småningom

straks

snett emot

skråt over for

stanna kvar

forblive, blive (på et sted)

tills

til (om tiden)

tills vidare

indtil videre

undan

bort, af vejen

understundom*

undertiden

undertiden

imidlertid

ungefär

omtrent

uppför

opad

ur

ud fra, (ud) af

usch

uha! adr!

utan

men (derimod)

utför

ned ad

utmed

langs med

utom

undtagen, uden for

utomordentlig

overordentlig

vadan

hvorfor, hvorfra

var

hvor, på hvilket sted

varest*

der hvor

varken - eller

hverken - eller

vid pass

omtrent

vida större

langt større

ända till

lige til, helt til

ändå

alligevel

även

også, selv (om)

å

åt

ad, til

åt Hälsingland

ad Hedehusene til

åtminstone

i det mindste, i hvert fald

Copyright © 2007, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen