Bogstav L A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Æ Ø Å      Menusiden


 

DANSK-SVENSK ORDBOG FOR VARER OG TJENESTER

 

- Dansk-svensk ordbog for varer og tjenester er formodentligt den første ordbog inden for dette område mellem dansk og svensk og henvender sig til alle, der arbejder med svensk-dansk og dansk-svensk oversættelse. Ordbogen dækker en lang række samfundsaktiviteter og forbrugerområder i det moderne samfund, samt konkrete serviceydelser rettet mod borgere, erhvervsliv og den offentlige sektor. Der er hentet materiale fra en lang række åbne kilder, herunder f.eks. varekataloger, salgsmaterialer og reservedelsfortegnelser, og opslagsordene er så vidt muligt bragt i overensstemmelse med betegnelser brugt hos en række virksomheder med salg både i Danmark og Sverige. Med 30.000 opslagsord er ordbogen særdeles omfattende og dækker rigtigt mange fagområder.

- Ordbogen er også udviklet med særligt henblik på at undgå misforståelser med hensyn til de drilagtige singularis/pluralis-former i dansk og svensk. 

- Vær opmærksom på, at ordbogen er et igangværende arbejde og endnu ikke helt afsluttet og færdigredigeret. Vi tager gerne mod rettelser.

 

Ordbogen er udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK   Hele Øresunds Oversættelsesbureau

     


Copyright © 2010, Öresunds Översättningsbyrå  (Bemærk! Materialet er gratis at benytte via nettet, men det er ikke tilladt at kopiere det til computeren eller at printe det ud)

 

Laboratorieapparat

Laboratorieapparat

Laboratoriearbejdspladser

Arbetsstationer för laboratorier

Laboratorieartikler af glas

Laboratorieglas

Laboratorieartikler, hygiejniske eller farmaceutiske artikler, af glas

Laboratorieglas, hygieniskt eller farmaceutiskt glas

Laboratoriebord

Laboratoriebänk

Laboratoriebord, Laboratorieborde

Laboratoriebord

Laboratorieborde

Laboratoriebänkar

Laboratoriebygning

Laboratoriebyggnad

Laboratoriebænke

Laboratoriebänkar

Laboratoriecentrifuger og tilbehør

Laboratoriecentrifuger och tillbehör

Laboratoriehæverter

Laboratoriesifoner

Laboratoriemøbel

Laboratoriemöbel

Laboratoriemøbler

Laboratoriemöbler

Laboratoriepipetter og tilbehør

Pipetter för laboratorier och tillbehör

Laboratoriereagenser

Laboratoriereagenser

Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)

Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl glas)

Laboratorievægte

Analysvågar

Lacing or stringing accessories

Snörningstillbehör

Lacrosse-bolde

Lacrossebollar

Lacrosse-stave

Lacrosseklubbor

Lad [Auto]

Flak

Lad med sidestykker

Containrar

Lade

Lada

Ladeaggregater

Laddningsanordningar

Ladeaggregater

Laddningsanordningar

Ladeamperemeter [teknik]

Amperemeter laddare

Ladeapparat med vekselretter

Laddningsapparater med växelriktare

Ladeboks [teknik]

Laddningsdosa

Ladeluft/intercooler [Auto]

Laddluft/Intercooler

Ladeluft/intercooler køler [Auto]

Laddluft/Intercooler Kyl

Ladelufttryksensor [auto]

Laddluftstryck givare

Lader

Lador

Lader [teknik]

Laddare

Ladere

Laddningsvaggor

Laderelæ [auto]

Laddning relä

Ladestationer

Laddningsstationer

Ladevugger

Laddningsvaggor

Lagdelte beklædningsgenstande

Klädesplagg med flera lager

Lagen, Lagener

Sänglakan

Lagen, Lagner, Lagener [hus og hjem]

Lakan

Lager

Lager

Lager-, indlæse- eller udlæseenheder

Minnes-, indata- eller utdataenheter

Lageranordninger til hukommelser

Lagringsanordningar för minnen

Lageranordninger til hukommelseskort

Lagringsanordningar för minneskort

Lagerbeholder, Lagerbeholdere

Lagerbehållare

Lagercontainer, Lagercontainere

Förvaringsbehållare

Lagerenheder

Förvaringsenheter

Lagerenheder

Lagringsenheter

Lagerenheder til datamater

Minnesenheter

Lagerhylder til frugt

Lagerhyllor för frukt

Lagerhåndtering

Lagerhantering

Lagerkassepanel [teknik]

Panelbox

Lagerlister eller bøger

Inventarieformulär eller inventarieböcker

Lagermedie

Lagringsmedie

Lagermedier

Lagringsmedier

Lagerstyring

Lagerhantering

Lagerstyringssystem

Driftssystem för lager

Lagertanke

Lagringstankar

Lagkage  [fødevarer]

Tårta

Lagkageboks [køkken]

Tårtbox

Lagkagedekorationer

Tårtdekorationer

Lagkagedekorationer [ikke spiselige]

Tårtdekorationer (ej ätliga)

Lagring af gas

Lagring av gas

Lagring af landprodukter

Magasinering av jordbruksprodukter

Lagring og genfinding

Lagring och hämtning

Lakforstøvere [undtagen aerosoldåser]

Sprutor för fernissa (utom aerosolbehållare)

Lakker

Fernissor

Laklæder

Lackskinn

Lakrids  [fødevarer]

Lakrits

Lakridsrod

Lakritsrot

Laks

Lax

Laks  [fødevarer]

Lax

Laks på dåse

Konserverad lax

Laks, fersk eller kølet

Lax, färsk eller kyld

Laks, levende

Levande lax

Laks/ skinkekniv [køkken]

Lax-/ skinkkniv

Laksantia

Laxantia

Laksesild [Fisk]

Laxsill

Lakskind

Lackskinn

Laksprøjte [teknik]

Lackspruta

Laktometer, Laktometre

Mjölkprovare

Laktose eller laktosesirup

Laktos eller laktossirap

Lambdasonde [auto]

Lambdasond

Lamel [teknik]

Lamell

Lamelaksel [auto]

Lamellaxel

Lamelbund [hus og hjem]

Ribbotten

Lamelbund, indstillelig [hus og hjem]

Ribbotten, ställbar

Lamelfræser [teknik]

Lamellfräs

Lameller

Lameller

Lameller til persienner

Persiennlameller

Lamelslibeskive [teknik]

Lamellslipskiva

Lamelslibesortiment [teknik]

Lamellslipsortiment

Laminat, Laminater

Laminat

Laminater af papir, metal eller plasticmaterialer

Laminat av papper, metall eller plastmaterial

Laminatorbakker [kontor]

Skivfack

Lamineret papir

Laminerat papper

Laminering til elektriske motorer

Laminering för elektriska motorer

Lamineringmaskine [kontor]

Laminator

Lamineringsfilm [kontor]

Film för laminering

Lamineringslommer [kontor]

Lamineringsplast

Lamineringsmaskine

Lamineringsmaskin

Lamineringsplast [kontor]

Lamineringsplast

Lamineringstilbehør

Lamineringstillbehör

Lamineringstilbehør [kontor]

Materiel för laminering

Lamme- og fårekød

Lamm- och fårkött

Lammefars [fødevarer]

Lammfärs

Lammekød  [fødevarer]

Lammkött

Lampe [teknik]

Lampa

Lampe- og lampefittings

Lampor och belysningsarmatur

Lampe/pære [teknik]

Lampa

Lampearme

Lamparmar

Lampeenheder

Lampenheter

Lampeenheder med lysdioder (LED)

Lampenheter med ljusavgivande dioder

Lampefatning, Lampefatninger

Lamphållare

Lampefatning, Lampefatninger

Lamphållare/fästen

Lampefatninger

Lampsocklar

Lampefødder

Lampfötter

Lampefødder

Lampsocklar

Lampeglas

Lampglas

Lampeholder, Lampeholdere

Lamphållare

Lampeholder/fatning [teknik]

Lamphållare

Lampekupler

Lampkupor

Lampeophæng

Upphängningar för lampor

Lamper

Lampor

Lamper (belysningsapparat)

Lampor (apparater för belysning)

Lamper [ikke bærbare]

Lampor (ej bärbara)

Lamper med fod

Golvlampor

Lamper og lysstofrør

Lampor och lysrör

Lamper til fikseringsenheder

Lampor för fixeringsenhet

Lamper til fotografering

Lampor för fotografering

Lamper til fotografering eller filmoptagelser [undtagen blitzlamper]

Lampor för fotografi eller kinematografi (ej med blixt)

Lamper til gennemlysning af æg

Lampor för genomlysning av ägg

Lamper til medicinske formål [belysning]

Lampor för medicinska ändamål (belysning)

Lamper til operationsstuer

Operationslampor

Lamper til vejbelysning

Lampa för vägbelysning

Lamperammer

Lampramar

Lampereaktorer

Lampreaktorer

Lampereflektorer

Lampreflektorer

Lamperegulatorer

Lampregulatorer

Lampeskærme

Lamphuvar

Lampeskærme

Lampskärmar

Lampeskærme til havelamper

Lampglas för trädgårdslampor

Lampesokler

Lampsocklar

Lampestativ, Lampestativer

Lampstativ

Lampetter

Lampetter/vägglampor

Lampret  [fødevarer]

Nejonöga

Lancetter

Lansetter

Land and soil preparation and management and protection

Mark- och jord bearbetning, skötsel och skydd

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner til bearbejdning eller dyrkning af jorden

Jordbruks- och skogsmaskiner för markberedning eller odling

Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsmaskiner

Maskiner för jordbruk, trädgårdsbruk och skogsbruk

Landbrugsapparat

Jordbruksapparater

Landbrugsbygninger

Lantbruksbyggnader

Landbrugsmaskine

Jordbruksmaskin

Landbrugstraktorer uden førerplads

Ledtraktorer

Landbrugsvarer

Jordbruksvaror

Landevej

Landsväg

Landgang for passagerer

Passagerargångar

Landgangsbroer

Landgångar för båtar

Landgangstrapper

Passagerartrappor

Landindvinding

Landåtervinning

Landindvinding

Tjänster avseende landåtervinning

Landingsanordning

Däcklåsutrustning

Landingsbanelys

Belysning för start- och landningsbanor

Landingsstelsreparation

Landningsställsreparation

Landkort

Karta

Landminer

Landminor

Landmålerstadier

Riktpålar (lantmäteri)

Landmålerstokke

Avvägningslinjaler/stänger

Landmålerstokke

Avvägningsstänger

Landmåling

Landmätning

Landpiller til broer

Brofästen

Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med golfbaner

Utformning av golfbanor

Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med grønne områder

Utformning av grönområden

Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med haver

Utformning av trädgårdar

Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med kirkegårde

Utformning av kyrkogårdar

Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med legepladser

Utformning av lekplatser

Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med lufthavne

Utformning av den yttre miljön kring flygplatser

Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med parker

Utformning av parker

Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med rideområder

Utformning av ridområden

Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med sportspladser og rekreative områder

Utformning av idrottsplatser och grönområden

Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med taghaver

Utformning av takträdgårdar

Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med veje og motorveje

Utformning av vägmiljöer

Landskabsarkitekturarbejder

Trädgårdsanläggning

Landskabsarkitekturarbejder

Trädgårdsarkitektur

Landtransport af gods

Landtransport av gods

Landtransport af personer

Passagerartransport på land

Landtransportydelser

Transporttjänster på land

Landvinding

Uppodling av land

Langbærere

Bärbalkar (längsgående)

Langdistancetelefonitjenester

Långdistanstelefoni

Lange  [fødevarer]

Långa

Lange bukser, benklæder og shorts

Fritidsbyxor, byxor och shorts

Lange overtræksstrømper

Långa ytterstrumpor

Lange strømper

Strumpor (ej strumpbyxor)

Lange træbor [teknik]

Långa träborr

Langhalet sneppeål [Fisk]

Trådål

Langkornet ris

Långkornigt ris

Langpigget knurhane [Fisk]

Lyrknot

Langskaftede støvler

Lårhöga stövlar

Langtidsholdbar mælk

Mjölk med lång hållbarhet

Langtornet ulk  [fødevarer]

Oxsimpa

Langtursbus

Långfärdsbuss

Langtursbusser

Långfärdsbussar

Langust  [fødevarer]

Langust

Lanser

Lansar

Lanterne

Lanterna

Lanterne til bloklys [hus og hjem]

Lykta för blockljus

Lanterne til fyrfadslys [hus og hjem]

Lykta för ljus i metallkopp

Lanterner

Lanternor

Lanthan (La)

Lanthanum (La)

LAN-tjenester

Tjänster för lokalt datanät

Lappegrej [teknik]

Lagningssats

Lapper

Lappar

Lappeskum [teknik]

Däckpilot

Lappetilbehør [teknik]

Lagningstillbehör

Laptop

Bärbar dator

Laptop-computere

Bärbara datorer (laptop)

Laptops

Bärbara datorer

Laptops

Portföljdatorer

Larvefodsbælter til køretøjer

Traktorbandskedjor för fordon

Larvefødder til traktor

Larvkättingar

Laryngoskop, Laryngoskoper

Laryngoskop

Lasagne

Lasagne

Lasagnefad [køkken]

Lasagnefat

Lasagnefad [teknik]

Lasagneform

Lasagneform [teknik]

Lasagneform

Laserdioder

Laserdioder

Laserdiskafspiller, Laserdiskafspillere

Laserskivspelare

Lasere

Lasrar

Lasere til industriel brug

Industrilasrar

Lasergeneratorer

Lasergeneratorer

Laserjet coating kits [Kontor]

Beläggningskit för laserjet

Lasernivellerinstrument, Lasernivellerinstrumenter

Laseravvägningsinstrument

Laserprinter, Laserprintere

Laserskrivare

Laserprinter, Laserprintere

Lasertryckare

Laserprojekteringsapparat

Apparater för laserprojektion

Laskeplader [til jernbaner]

Skarvskenor för räls

Lasker af stål

Stållaskar

Lassoer

Lasson

Lastadskillere

Brytarkontakter

Lastbildæk

Lastbilsdäck

Lastbiler

Lastbilar

Lastbiler (Legetøjs-)

Lastbilar (leksak)

Lastbiler med anhængere

Långtradare

Lastbiler med drejestige

Lastbilar med maskinstege

Lastbiler med fladt lad

Lastbilar med flak

Lastbiler med fladt lad og med tippelad

Lastbilar med flak och tipptruckar

Lastbiler med løfteplatform

Lastbilar med hissflak

Lastbiler med tippelad

Dumprar

Lastbiler med tippelad

Tipptruckar

Lastbilkraner

Truckkranar

Lastbånd med spænde [hus og hjem]

Lastband med spännare

Lastcentrum [teknik]

Lastcentrum

Lastepaller med elastisk snor

Lastpallar med gummilinor

Lastforskubningsbeskyttelse, Lastforskubningsbeskyttelser [auto]

Lastförskjutningsskydd

Lastfølerenhed [auto]

Lastavkänningsdon

Lastlem [auto]

Lastlucka

Lastmåtte [auto]

Lastmatta/Skydd

Lastnet [auto]

Lastnät

Lastning og losning af fragt

Lasta och lossa gods

Lastpalle

Lastpall

Lastpaller

Lastpallar

Lastrumsdør Van/varebil [Auto]

Lastdörr Van/Skåp

Lastskibe

Godsfartyg

Lastvogn [teknik]

Lastvagn

Lastvogne

Lastbilar

Latexbehandlet kreppapir

Latexbehandlat kräppapper

Latexbehandlet papir

Latexbelagt papper

Latexbehandlet ubestrøget papir

Latexbehandlat, obelagt papper

Latexgummi

Latexgummi

Latexmadras [hus og hjem]

Latexmadrass

Latexprodukter

Latexprodukter

Latextråd

Latextråd

Latriner

Latriner

Laurbærblad  [fødevarer]

Lagerblad

Lav

Lavar

Lav- og middelspændingskabel

Låg- och medelspänningskabel

Lavdensitetspolyethen (LDPE)

Lågdensitetspolyeten (LDPE)

Lave skærmvægge eller legepaneler

Låga rumsdelare eller lekpaneler

Lavementmidler

Emenaberedningar

Lavendel  [fødevarer]

Lavendel

Lavenergipærer [teknik]

Lågenergilampor

Lavfrekvensforstærker, Lavfrekvensforstærkere

Ljudfrekvensförstärkare

Lavinebeskyttelse, Lavinebeskyttelser

Lavinskydd

Lavspændingskabel

Lågspänningskabel

Lavtgulvsbusser

Låggolvsbussar

Lavtryksrør

Lågtrycksrör

Lavtryksrørledning

Lågtrycksledningar

Lawrencium (Lr)

Lawrencium (Lr)

Layout- eller grafiske redigeringstjenester

Layout eller grafisk redigering

LCD-computerskærme

LCD-datorskärmar

LCD-fjernsynsfod

LCD TV-ställ

Lcd-fjernsynsmodtagere med dvd-ram optager

Lcd-tv-mottagare med DVD-RAM-inspelare

LCD-holder, LCD-holdere

LCD-behållare

LCD-hylde, LCD-hylder

LCD-ställ

LCD-monitorer

Lcd-bildskärmar

LCD-stativ, LCD-stativer

LCD-ställ

LCD-telefoner med indbygget joystick til fjernbetjening

LCD-telefoner med inbyggd joystick för fjärrstyrning

Leasing af køretøjer

Fordonsleasing

Leasing eller udlejning af høstmaskiner eller landbrugsmaskiner med betjeningspersonale

Uthyrning av slåttermaskiner eller jordbruksutrustning med maskinskötare

Led

Länkar

Led [teknik]

Led

Led til armbånd

Armbandslänkar

Led til urlænker

Länkar till klockarmband

Led til urremme

Kedjelänkar för klockarmband

Ledbusser

Ledade bussar

Leddele til væskestyringsapparat

Anslutningsdelar till vätskekontrollapparater

Leddelte larvefødder

Ledade bandtraktorer

Leddelte lastbiler

Ledade lastbilar

Leddelte lastvogne

Ledade lastbilar

Leddelte stænger til sammenklappelig markise

Ledade armar till hopfällbara markiser

Leder, Ledere

Ledare

Ledere af kobber eller bronze

Ledare av koppar eller brons

Ledere af stål eller aluminium

Ledare av stål eller aluminium

Ledere, elektriske

Ledare, elektriska

Ledeskinner

Glidskenor

Ledforbindelser

Förbindningsskarvdon

LED-forlygter

LED-strålkastare

Ledhjul [Teknik]

Ledhjul

Ledhoved, Stempelstangtrækleje [Teknik]

Länkhuvud

Ledhåndtag [teknik]

Stängselhandtag

Ledkæder

Ledade kedjor

LED-lamper til hjelme

LED-lampor för hjälmar

Ledleje, Ledlejer [teknik]

Ledlager

LED-lommelygter

LED ficklampor

Ledninger

Ledningar

Ledninger (elektriske -)

Trådar (elektriska -)

Ledninger [teknik]

Kabelledning

Ledningsadaptere

Ledningsadaptrar

Ledningsfri skruetrækkere

Skruvmejslar utan sladd

Ledningsgas

Ledningsgas

Ledningsholdere til strygejern

Sladdhållare för strykjärn

Ledningskanaler af plast

Elledningar av plast

Ledningsmaster

Ledningsmaster

Ledningsmaster, stolper og pæle

Ledningsmaster, stolpar och pålar

Ledningsmateriale

Ledningsmaterial

Ledningsnet

Huvudledningar

Ledningsrør

Ledningar

Ledningsrør

Ledningsrör

Ledningsrør af kulstål

Ledningsrör av kolstål

Ledningstænger [værktøjer]

Tänger (verktyg)

Ledproteser

Ledproteser

Ledstangshoveder [teknik]

Länkhuvuden

Ledtopnøglesæt [teknik]

Lednyckelsats

Leer

Liar

Legeattraktioner for børn

Åkleksaker för småbarn

Legebøjler

Lekbågar

Legedragter

Sparkbyxor

Legehuse

Lekstugor

Legehuse for børn

Lekhus

Legepladsudstyr

Lekplatsutrustning

Legeredskaber til legepladser

Lekplatsredskap

Legeringer

Legeringar

Legesager

Lekutrustning

Legeterninger

Spelkuber

Legetæppe [hus og hjem]

Lekmatta

Legetøj

Leksaker

Legetøj (sæt af -)

Leksaker (Uppsättning av -)

Legetøj af tekstilstof

Tygleksaker

Legetøj med hjul

Leksaker på hjul

Legetøj til at køre og ride på

Åkleksaker

Legetøj til dyr

Djurleksaker

Legetøj til kæledyr

Djurleksaker

Legetøj togbane og dele dertil

Leksaksjärnväg och tillhörande delar

Legetøj, bold [Babyartikler]

Mjukleksak, boll

Legetøj, der trækkes op

Uppvridbara leksaker

Legetøjsbiler

Leksaksbilar

Legetøjsbold [teknik]

Leksaksboll

Legetøjsbyggeklodser

Byggklossar (leksaker)

Legetøjsbægre

Leksaksmuggar

Legetøjsbåde

Leksaksbåtar

Legetøjsfigurer

Leksaksfigurer

Legetøjsfly

Leksaksflygplan

Legetøjsflyvemaskiner

Leksaksflygplan

Legetøjskøkken, Legetøjskøkkener

Leksakskök

Legetøjskøretø, Legetøjskøretøjer

Leksaksfordon

Legetøjslastbiler

Leksakslastbilar

Legetøjsmusikinstrument, Legetøjsmusikinstrumenter

Leksaksinstrument

Legetøjsmusikinstrument, Legetøjsmusikinstrumenter

Leksaksmusikinstrument

Legetøjspistoler, som kan puste sæbebobler

Såpbubbleblåsare i form av en leksakspistol

Legetøjsrobotter

Leksaksrobotar

Legetøjsscootere

Sparkcyklar (leksaker)

Legetøjsspande

Leksakshinkar

Legetøjssværd

Leksakssvärd

Legetøjstog

Leksakståg

Legetøjstog og  biler

Leksakståg och leksaksbilar

Legetøjsvåben

Leksaksvapen

Legeudstyr

Lekutrustning

Lejder til skibe

Fartygsstegar

Leje af brøndoprensningsudstyr

Brunnsarbete

Leje af jord

Uthyrning av mark

Leje af køretøjer

Fordonsuthyrning

Leje eller salg af bygninger

Uthyrning eller försäljning av byggnad

Leje eller salg af bygninger til beboelsesformål

Uthyrning eller försäljning av bostadshus

Leje eller salg af jord

Uthyrning eller försäljning av mark

Leje eller salg af ubebyggede grunde

Uthyrning eller försäljning av herrelös egendom

Leje, Lejer [Teknik]

Lager

Lejeblok [teknik]

Lagerblock

Lejeblokke og lejehuse [Teknik]

Lagerblock och lagerhus

Lejebøsning [teknik]

Lagerbussning

Lejeflange [teknik]

Lagerfläns

Lejeforing [teknik]

Lagerinsats

Lejeholder, Lejeholderere [teknik]

Lagerhållare

Lejehus , Lejehuse [teknik]

Lagerhus

Lejehus(e) i komposit [teknik]

Lagerhus i komposit

Lejehus(e) med sfæriske rullelejer [teknik]

Lagerhus med sfäriska rullager

Lejeindsats [teknik]

Lagersats

Lejeindsatse [teknik]

Insatslager

Lejemøtrik [Teknik]

Lagermutter

Lejer, bøsninger, hjul og gear [Teknik]

Lager, bussningar, hjul och kugghjul

Lejeruller eller lejekugler [Teknik]

Lagerrullar och lagerkulor

Lejeskjold [teknik]

Lagersköld

Lejeskål [teknik]

Lagerskål

Lejetappe [Teknik]

Lagertappar

Lejligheder

Lägenheter

Leksika

Uppslagsböcker

Leksikon

Uppslagsbok

Leksikon, Leksika

Lexikon

Lem [Auto]

Lucka

Lem [teknik]

Skydd

Leopardkutling [Fisk]

Leopardbult

Ler

Lera

Ler

Leror

Ler og kaolin

Lera och kaolin

Lerduer

Lerduvor

Lerdueskydning

Utrustning för lerduveskytte

Lergryde [køkken]

Lergryta

Lerkutling [Fisk]

Lerstubb

Lerpotter til husholdningsbrug

Grytor för långkok för hushållsbruk

Lerstabilisator, Lerstabilisatorer

Lerstabiliserare

Lertøj

Lergods

Lertøj

Lerkärl

Lertøj

Porslin

Lertøjsservice

Lerkärl

Let cateringudstyr

Lättare cateringutrustning

Letmetalkuffert [teknik]

Aluminiumväska

Letmetalsbeholdere, propper, låg til beholdere og andre låg

Lättmetallbehållare, korkar, kapsyler och lock

Letmælk

Lättmjölk

Letspartel [teknik]

Lättspackel

Lette beholdere

Lätta förpackningar

Lette beholdere, propper, kapsler, kar og låg

Lätta behållare, korkar, kapsyler, kar och lock

Lette kampvogne

Lätta stridsvagnar

Lette og middelsvære olier og derivater deraf

Lättoljor, mellanoljor och produkter av dessa

Lette olier

Tunn olja

Lette senge eller tilbehør

Barnsängar

Lette skydevåben

Lätta skjutvapen

Lette skydevåben af en kaliber på 7 mm eller derover

Lätta skjutvapen med 7 mm kaliber eller mer

Lette skydevåben af en kaliber på under 7 mm

Lätta skjutvapen med mindre än 7 mm kaliber

Letvægtsfiller [teknik]

Lättspackel filler

Leucit

Leucit

Levende dyr

Levande djur

Levende dyr og animalske produkter

Levande djur och djurprodukter

Levende fisk

Levande fisk

Levende fjerkræ

Levande fjäderfä

Levende fjerkræ og æg

Levande fjäderfä och ägg

Levende foder til fugle

Levande foder för fåglar

Levende foder til krybdyr

Levande foder för reptiler

Levende hornkvæg

Levande nötkreatur

Levende og animalsk materiale, tilbehør og forsyning

Levande växter och djur, tillbehör och materiel

Levende planter; blomsterløg, rødder, podekviste og stiklinger

Levande växter, lökar, rötter, skott och sticklingar

Levende smådyr og produkter heraf

Levande smådjur och produkter därav

Lever  [fødevarer]

Lever

Leverancer til datamater

Datormateriel

Leverancer til kaserner

Utrustning för kaserner

Leverancer til rørsystemer

Rörledningsmaterial

Levering af data

Tillhandahållande av data

Levering af mad ud af huset

Måltidsleveranser

Levering af programmel

Tillhandahållande av programvara

Levering af sengetøj til hospitaler

Leverans av sänglinne till sjukhus

Levering af software

Tillhandahållande av programvara

Leveringsydelser vedrørende aviser og reklamemateriale

Leveranser av tidningar och reklammaterial

Leverprodukter

Leverprodukter

Leverpølse, Leverpølser

Leverkorv

Levested

Hemvist

Levnedsmiddel, Levnedsmidler

Livsmedel

Levnedsmiddelemballeringer

Livsmedelsförpackningar

Levnedsmiddelprodukter

Livsmedelsprodukter

Levnedsmidler af grøntsager

Vegetabiliska livsmedel

Levnedsmidler af kød

Köttprodukter

Licenser

Licenser

Lidser

Snörmakerivaror (dekorativa band)

Lifte

Hissverk

Ligaturer

Ligaturer

Ligbakker

Kadaverbrickor

Ligbakkereoler

Förvaringsställ för kadaver

Ligbrætter til obduktion

Kroppsbräden för obduktion

Ligbårer med hjul

Bårar på hjul

Lige rør [teknik]

Rakt rör

Lige rørkobling [teknik]

Koppling rakt rör

Liggemøbler

Liggmöbler

Liggestol

Däckstol

Liggestol [hus og hjem]

Liggfåtölj

Liggestole

Däcksstolar

Liggestole

Däckstolar

Liggeunderlag

Liggunderlag

Lighter, Lightere

Cigarrettändare

Lighter, Lightere

Cigarrtändare

Lighter, Lightere

Tändare

Lightere; varer af brændbart materiale; pyroteknik, tændstikker og flydende gas

Tändare, artiklar av brännbart material, pyrotekniska produkter, tändstickor och flytande bränsle eller gasbränsle

Ligkapeludstyr

Bårhusutstyrslar

Ligkasser

Kadavertransportörer

Ligposer

Bårhussvepen

Ligposesæt

Bårhuspaket

Ligtorneknive

Liktornsknivar

Ligtorneplaster

Liktornsplåster

Ligtransportposer

Likpåsar för transport

Likør  [fødevarer]

Likör

Likører

Likörer

Liljeløg

Liljelökar

Liljer, afskårede

Liljor som snittblommor

Lille dørrude [Auto]

Liten dörruta

Lille helleflynder [Fisk]

Liten hälleflundra

Lille næbsnog [Fisk]

Mindre havsnål

Lille pung

Portmonnä

Lille rødfisk [Fisk]

Mindre kungsfisk

Lille sokkel

Liten sockel

Lille tangnål [Fisk]

Mindre kantnål

Lille/Kortfinnet fløjfisk [Fisk]

Fläckig sjökock

Lim

Lim

Lim- & låsevæsker [teknik]

Lim- & låsvätskor

Limabønne  [fødevarer]

Limaböna

Limdispensere eller refills [Kontor]

Limautomater eller påfyllnadssatser

Lime  [fødevarer]

Lime

Limefrugter

Limefrukter

Limindbinding

Limmade böcker

Limklemme

Limklämma

Limklemmer [teknik]

Limklämmor

Limonade  [fødevarer]

Lemonad

Limpistoler

Limpistoler

Limpåføringsruller

Rollrar för kalkstrykning

Limstift, Limstifter [teknik]

Limstift

Lineal [teknik]

Linjal

Linealer

Linjaler

Linealer til kontorbrug

Linjaler (kontors -)

Linearskinner [teknik]

Linjärskenor

Linearsystemer [teknik]

Linjärsystem

Lineholder [teknik]

Knape

Lineære acceleratorer

Linjära acceleratorer

Lineære kodere

Linjära kodare

Lineære lejer [Teknik]

Linjära lager

Lingeri

Damunderkläder

Linieforstærker [teknik]

Linjeförstärkare

Linjering til præsentation af oplysninger

Linjering för presentation av information

Linkkoblinger

Länkkopplingar

Linned

Linne

Linned til spædbørn

Babyunderkläder

Linnedskab [hus og hjem]

Linneskåp

Linnedstof

Linnetyger

Linninger til undertøj

Midjeband till underkläder

Linoleum

Linoleum

Linoliekit [teknik]

Linoljekitt

Linse  [fødevarer]

Lins

Linse, lygteglas [teknik]

Lins

Linse, lygteglas, grøn [teknik]

Lins, grön

Linse, lygteglas, gul [teknik]

Lins, gul

Linse, lygteglas, hvid [teknik]

Lins, vit

Linse, lygteglas, rød [teknik]

Lins, röd

Linseadaptere

Linsadaptrars

Linser

Linser

Linser

Linser för matlagning

Linser

Torkade grönsaker

Linser til sikkerhedsbriller

Linser till säkerhetsglasögon

Linser, enkelt-

Linser, enkla

Lipid

Lipid

Lirekasse, Lirekasser

Positiv

List bag/bagklap [Auto]

List Bak/Baklucka

Liste [auto]

List

Liste for/motorhjelm/front [Auto]

List Fram/Huv/Front

Liste skærmkant [Auto]

List Skärmkant

Liste til vægplade [hus og hjem]

List för väggplatta

Lister

Lister

Lister

Listor

Lister [tømrerarbejde]

Ribbor (snickeri)

Lister til billedrammer

Lister för tavelramar

Lister til billedrammer

Lister för tavelramar

Lister til billedrammer

Ramlister

Litchi [fødevarer]

Litchi, litchiplommon

Lithium

Litium

Lithium (Li)

Litium (Li)

Lithiumbatterier

Litiumbatterier

Lithotriptor

Litotriptor

Litografer

Litografer

Litografisk virksomhed

Litografiska tjänster

Livbælte

Livbälte

Livbælter

Livbälten

Livbøjer

Livbojar

Livredningsdukker

Livräddningsdockor

Livsforsikring og individuelle pensionsforsikringer

Livförsäkringar och individuella pensionsförsäkringar

Livsforsikringer

Livförsäkringar

Lodde  [fødevarer]

Lodda

Loddeapparater

Utrustning för mjuklödning

Loddeevnemåler,e Loddeevnemålere

Lödbarhetsprovare

Lodde-Fitting  [hjemmet]

Svetsfläns

Lodde-Fittings  [hjemmet]

Svetsflänsar

Loddeforbindelse [teknik]

Anslutning

Loddekolbe [teknik]

Lödpenna

Loddekolber

Lödkolvar

Loddepistoler

Lödningspistoler

Loddestation [teknik]

Lödstation

Loddetin [teknik]

Lödtenn

Lodliner

Lodlinor

Lodrette føringsprofiler

Vertikala ledprofiler

Lodrette jalousier

Vertikala persienner

Lodsfisk [Fisk]

Lotsfisk

Lodstjenester

Lotsning

Loft

Undertak

Loftbeslag [hus og hjem]

Takbeslag

Loftentreprise, renovering af lofter

Uppförande eller reparation av innertak

Lofter

Innertak

Lofthængt redskabshylde [hus og hjem]

Takhängd redskapshylla

Loftkontakt [hus og hjem]

Takanslutning

Loftlampe [hus og hjem]

Pendellampa

Loftlampe [hus og hjem]

Taklampa

Loftlampe med skinne [hus og hjem]

Taklampa med skena

Loftlamper [hjemmet]

Taklampor

Loftlampeskærm [hus og hjem]

Taklampskärm

Loftmaling [teknik]

Takfärg

Loftsbelysning med 5 spots [hus og hjem]

Takspot med 5 spots

Loftsengestel [hus og hjem]

Loftsängstomme

Loftsengestel med bordplade [hus og hjem]

Loftsängsstomme med arbetsskiva

Loftskinne [hus og hjem]

Takskena

Loftslampe, Loftslamper

Takbelysning

Loftslamper

Taklampor

Loftspaneler

Takpaneler

Lofttrækstænger

Stänger för att öppna takluckor

Loftudluftningskanaler

Takventiler

Loganbær  [fødevarer]

Loganbär

Logbøger eller blokke

Loggböcker eller block

Logger (til måling af skibes faktiske hastighed)

Fartygsloggar

Logning af brønde

Borrhålsloggning

Logning af brønde

Brunnsloggning

Logoer

Logotyper

Logotyper

Logotyper

Lokal lastvognstransport

Lokala lastbilsfrakter

Lokale budtjenester for breve og småpakker

Brev och småpaket med leverans lokalt

Lokale telefonitjenester

Lokaltelefoni

Lokale, Lokaler

Rum

Lokaler

Lokaler

Lokaler af glas til bagstavnen på krydstogtsskibe

Inglasade rum för akter på kryssningsfartyg

Lokaler af glas til forstavnen på krydstogtsskibe

Glasade utrymmen för fören på kryssningsfartyg

Lokaler til screening

Lokaler för screening

Lokaliserings- og opsporingsværktøj

Redskap för utmärkning och utstakning

Lokaliseringssystemer kombineret med harddiskdrev til biler

Lokaliseringssystem kombinerad med hårddiskenhet för bilar

Lokalnet

Lokalt nät

Lokbejtler

Stämjärn

Lokkedyr til jagt

Vettar

Lokkefløjter mv

Lockpipor

Lokkefugl

Vette

Lokkefugle til jagt

Lockbeten för jakt

Lokkemaskine [til industrielle formål]

Stansmaskin (industri)

Lokomotiv, Lokomotiver

Lokomotiv

Lokomotiver

Lok

Lokomotiver og motorvogne samt rullende materiel og tilhørende dele

Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt tillhörande delar

Lokomotiver og tendere

Lok och tendrar

Lokomotivskorstene

Skorstenar till lokomotiv

Lomme- og armbåndsure

Fickur

Lommebeskyttere

Fickskydd

Lommecomputere

Handdatorer

Lommeknive

Fickknivar

Lommeknive

Pennknivar

Lommelygte

Ficklampa

Lommelygter

Blixtljus

Lommelygter

Ficklampor

Lommelygter

Handlyktor

Lommelygter [elektriske]

Ficklampor (elektriska)

Lommelærker

Resepluntor

Lommenavigationsudstyr

Bärbara navigatorer

Lomme-pc'er

Fickdatorer (PC)

Lommer til beklædningsgenstande

Fickor för klädesplagg

Lommer til beklædningsgenstande

Fickor till klädesplagg

Lommer til mapper [Kontor]

Mappfickor

Lommer til trusser

Fickor för trosor

Lommeregner, Lommeregnere

Miniräknare

Lommetørklæde

Näsduk

Lommetørklæder

Bröstnäsdukar

Lommetørklæder

Näsdukar

Lommeur

Fickur

Lommeure

Fickur

Lommeure

Ur som hänger i halskedja

Longan  [fødevarer]

Longan

Longer

Löplinor

Longeringsliner

Longeringslinor

Lorgnetter

Pincenéer

Losseplads

Avfallsupplag

Losseplads med afdækning

Avfallsupplag

Lotteri- og totalisatorspil

Spel- och vadhållningstjänster

Lotterimaskiner

Lotterimaskiner

Lotterisedler (trykte)

Lottsedlar (tryckta)

Lotterivirksomhed

Lotteriverksamhet

Lotto [spil]

Lottospel

Lottokuponer

Lottobrickor

Lottospil

Lottospel

Lovgivende myndigheders tjenester

Lagstiftande tjänster

Lovpligtig socialsikring

Obligatorisk socialförsäkring

LPG- og CNG-systemer til eftermontering  [Teknik]

LPG- och CNG-utrustning för eftermontering

L-profil [teknik]

L-profil

L-stang [teknik]

L-stång

LTO-kassetter (linear tape-open)

LTO-kassetter (Linear Tape-Open)

Lubbe  [fødevarer]

Lyrtorsk

Lubbe, lyssej, blåsej [Fisk]

Lyrtorsk, bleka

Lucerne  [fødevarer]

Blålusern

Lucernefrø eller frøplanter

Frön och fröplantor för alfalfa

Luft- og havtransport

Flygfrakt-sjöfrakt

Luft- og rumfartøjer

Flygplan och rymdfarkoster

Luft- og vandblæsepistol [teknik]

Luft- & vattenblåspistol

Luft-, jord- søbaserede krydsermissiler

Luft-/mark-/sjöbaserade kryssningsrobotar

Luft/gas-blandingsenheder

Blandare för luft/gas

Luftaffjedring [auto]

Luftfjädring

Luftaktivator, Luftaktivatorer [teknik]

Luftstartare

Luftballoner

Luftballonger

Luftbefugter(e) til opvarmningsudstyr

Luftfuktare för uppvärmningsutrustning

Luftbehandlingsapparat

Luftbehandlingsapparater

Luftbeholder, Luftbeholdere [teknik]

Luftbehållare

Luftblæsere

Luftblåsningsanordningar

Luftbørster

Färgsprutor

Luftbørster

Sprutpistoler

Luftcylindre

Luftcylindrar

Luftdesodoriseringsapparat

Apparater för luftuppfriskning

Luft-desodoriseringsmiddel, Luft-desodoriseringsmidler

Luktborttagningsmedel

Luftdiffusorer

Luftspridare

Luftfartøjer

Luftfarkoster

Luftfartøjer med pilot

Pilotmanövrerade flygplan

Luftfartøjer uden pilot

Flygplan utan pilotmanövrering

Luftfilter [auto]

Luftrenare

Luftfilter, Luftfiltre [teknik]

Luftfilter

Luftfilterbeholder(e) til motorer

Luftfilterbehållare till motorer

Luftfilterelement, Luftfilterelementer [teknik]

Luftfilterelement

Luftflasker

Luftcylindrar

Luftforsvarsradar

Luftvärnsradar

Luftfotografering

Flygfotografering

Luftfotografi tjenester

Flygfotografering

Luftfragttransport

Flygfrakt

Luftfrisker, Luftfriskere

Luftfräschare

Luftfriskerdispensere

Behållare för luftfräschare

Luftfugter(e) til centralvarmeradiatorer

Luftfuktare för värmeelement

Luftfugter, Luftfugtere

Luftfuktare

Luftgummihjul [teknik]

Luftgummihjul

Lufthavnsaktiviteter

Flygplatsdrift

Lufthavnsbelysning

Flygplatsbelysning

Lufthavnsbygninger

Flygplatsbyggnader

Lufthavnskontroltårn

Kontrolltorn för flygplats

Lufthavnsudstyr

Flygplatsutrustning

Luftindgang

Luftintag

Luftindsugning

Luftintag

Luftindsugningsboks, Luftindsugningsbokse [teknik]

Luftinloppsskåp

Luftindsugningsfiltre

Luftintagsfilter

Luftindsugningsrør [teknik]

Luftinloppsrör

Luftindtag [teknik]

Luftintag

Luftkammer, Luftkamre [teknik]

Luftkammare

Luftkanal [teknik]

Luftkanal

Luftkanal [teknik]

Luftledning

Luftkanal [teknik]

Luftrör

Luftkompresset spray [Kontor]

Sammanpressat luftspray

Luftkompressor

Luftkompressor

Luftkompressorer

Luftkompressorer

Luftkompressorer til dæk

Pumpanordningar för fordonsdäck

Luftkondensationsapparater

Luftkondensationsapparater

Luftkonditioneringsanlæg

Luftkonditioneringsmaskin

Luftkonditioneringsanordning

Anordningar ur luftkonditionering

Luftkonditioneringsapparat(er) til køretøjer

Luftkonditioneringssystem för fordon

Luftkonditioneringsapparater

Luftkonditioneringsapparater

Luftkonditioneringsapparater, vinduesmonterede

Fönsterklimatapparater

Luftkonditioneringsapparater, vægmonterede

Rumsklimatapparater

Luftkonditioneringsinstallationer

Installationer för luftkonditionering

Luftkonditioneringsudstyr

Luftkonditioneringsutrustning

Luftkvalitetsstyring

Hantering av luftkvalitet

Luftkøler, Luftkølere [teknik]

Luftkylare

Luftkølesystem(er) med kondensator

Luftkylningssystem för kondensatorer

Luftkølingsapparater

Luftkylningsapparater

Luftledningskonstruktioner

Anläggning av luftledningar

Luftmadras [teknik]

Luftmadrass

Luftmadrasser

Luftmadrasser

Luftmassemåler, Luftmassemålere [auto]

Luftmassamätare

Luftmængdemåler, Luftmængdemålere [Auto]

Luftmängdmätare

Luftopfriskende middel, Luftopfriskende midler

Luftuppfriskare

Luftopfrisker(e) til biler

Luftuppfriskare för bilar

Luftopfrisker, Luftopfriskere [dog ikke apparat]

Luftuppfriskare [ej apparater]

Luftpistoler

Luftpistoler/-gevär

Luftpudefartøj

Svävarfarkost

Luftpudekøretøjer

Luftkuddefarkoster

Luftpuder

Kuddar (luft-)

Luftpumpe

Luftpump

Luftpumpe skildpadde [teknik]

Luftpump sköldpadda

Luftpumper

Luftpumpar

Luftpumper til dæk [hånddrevne]

Handpumpar för däck

Luftpumper til dæk [maskiner]

Pumpar för pumpning av däck (maskiner)

Luftpumper til gummibåde og luftmadrasser

Pumpar för jollar och madrasser

Luftpumper til kondensatorer

Luftpumpar för kondensatorer

Luftpumper til laboratorier

Luftpumpar för laboratorier

Luftredningstjenester

Flygräddning

Luftrenser [teknik]

Luftrenare

Luftrensere [hjemmet]

Luftrenare

Luftrensningsapparat

Apparater för luftuppfriskning

Luftrensningssystemer

Luftbehandlingssystem

Luftskib, Luftskibe

Luftskepp

Luftslange [teknik]

Luftslang

Luftspjæld [opvarmning]

Dragregulatorer (värme)

Luftspjæld til pejse

Spjäl för öppna spisar

Luftsteriliseringsapparater

Luftfiltreringsapparater

Lufttank, Lufttanke [teknik]

Luftbehållare

Luft-til-jord-missiler

Attackrobotar

Luft-til-jord-telekommunikationstjenester

Luft-till-jordkommunikation

Luft-til-luft-missiler

Jaktrobotar

Lufttransport

Flygtransport

Lufttrykkontakt, Lufttrykkontakter

Lufttrycksomkopplare

Lufttørrere

Lufttorkar

Lufttørrere til trykluft

Tryckluftstorkar

Luftudsugning

Luftutsug

Luftvarmepumper

Luftvärmepumpar

Luftventil [teknik]

Luftventil

Luftværnsartilleri

Luftvärnsartilleri

Luge

Lucka

Lugemaskine

Ogräsrensningsmaskin

Lugeredskab, Lugeredskaber

Ogräsborttagare

Lukkeanordninger

Stängningsanordningar

Lukkeanordninger

Tillslutningar

Lukkeanordninger til døre og vinduer

Stänganordningar för dörrar och fönster

Lukkeanordninger til emballage

Förslutningar för förpackningar

Lukkeanordninger til emballage

Stängningsanordningar för förpackning

Lukkeanordninger til kanter på lastvognslad

Stängningsanordningar för flaksidorna på en lastbil

Lukkeartikler [kontor]

Fastsättningsmateriel, förslutningsmedel

Lukkede brevkort

Brevkort

Lukkede brevkort

Korrespondenskort

Lukkede briller

Korgglasögon

Lukkede brugertelefonnettjenester

Särskilda nättjänster för företag

Lukkefladepakning [teknik]

Läpptätning

Lukkehægter til bagklapper på lastbiler

Fästen för lastgrindar på lastbilar

Lukkeindretninger

Förslutningsanordningar

Lukkeindretninger med doseringsfunktion

Proppar till utmatare

Lukkeindretninger med hældefunktion

Hällpipar

Lukkeindretninger med målefunktion

Mätglasproppar

Lukkeindretninger med sprøjtefunktion

Proppar med sprayanordning

Lukkeindretninger til aerosolbeholdere

Aerosolförslutningar

Lukkeindretninger til beholdere

Tillslutningar till behållare

Lukkeindretninger til drikkeflasker

Förslutningar för dryckesflaskor

Lukkeindretninger til flasker

Flaskproppar

Lukkemaskine

Förslutningsmaskin

Lukkemekanismer

Fästen

Lukkemekanismer til babybleer

Fästanordningar för babyblöjor

Lukkemekanismer til fodtøj

Fästanordningar för fotbeklädnader

Lukkeprop til en flange i en beholder

Förslutningspluggar till en fläns som installerats i behållare

Lukker, Lukkere [fotografering]

Kameraslutare

Lukkere

Tillslutningar

Lukkere til cigaretæsker

Knäppen för cigarettetuier

Lukket godsvognstransport ydelser

Transport i slutna järnvägsvagnar

Lukketøj

Hasp

Lukketøj

Haspar

Lukketøj til kasser

Lådfästen

Lukketøj, dele til låse og nøgler

Haspar, låsdelar och nycklar

Lukninger til folieposer

Förslutningar för foliepåsar

Lunde  [fødevarer]

Lunnefågel

Lunkepudser [teknik]

Putsbräde

Lunter

Tändrör

Lup [kontor]

Lupp

Lutetium

Lutetium

Lutetium (Lu)

Lutetium (Lu)

Lutter (elektriske)

Lutor (elektriska)

Luv

Lugg

Luvar [Fisk]

Luvar

Luxmeter, Luxmetre

Luxmätare

Lyd- og ladestationer til elektronisk udstyr

Ljud- och laddningsstationer för elektroniska anordningar

Lyd/videoapparat

Audio/videoapparater

Lyd-/videosystemer

Ljud-/videosystem

Lydabsorberende overflader

Ljudabsorberande ytor

Lydafspilningsudstyr

Utrustning för ljudåtergivning

Lyddæmpende skærme [byggematerialer]

Ljuddämpande skärmar (byggnadsmaterial)

Lyddæmper, Lyddæmpere [teknik]

Ljuddämpare

Lyddæmpere til motorer

Ljuddämpare för motorer

Lyddæmpere til skydevåben

Ljuddämpare för skjutvapen

Lyddæmperkappe [teknik]

Ljuddämparhuv

Lyddæmpersæt [teknik]

Ljuddämparsats

Lyddæmpning

Ljuddämpning

Lyddødt rum

Ekofritt rum

Lydforstærker, Lydforstærkere

Ljudförstärkare

Lydgeneratorer

Ljudgeneratorer

Lydgivere

Ljudanordningar

Lydhastighedsmåler, Lydhastighedsmålere

Ljudhastighetsmätare

Lydisolerende byggeelementer

Ljuddämpande byggnadselement

Lydisolering

Ljudisolering

Lydisoleringsarbejde

Ljudisoleringsarbeten

Lydkasser

Ljuddosor

Lydkassetter

Ljudkassetter

Lydkompressorer

Ljudkompressorer

Lydkontroludstyr til biler

Ljudkontrollutrustning till bilar

Lydkort

Ljudkort

Lydmåleinstrument, Lydmåleinstrumenter

Ljudmätningsinstrument

Lydoptagelser

Ljudinspelningar

Lydoptager, Lydoptagere

Ljudbandspelare

Lydoptager, Lydoptagere

Ljudupptagare

Lydpotte, Lydpotter [teknik]

Avgasdämpare

Lydpotte, Lydpotter [teknik]

Ljuddämpare

Lydpotter

Ljuddämpare för avgassystem

Lydpotter og udstødningsrør

Ljuddämpare och avgasrör

Lydsignalapparater  [Teknik]

Ljudsignalanordningar

Lydtekniker

Ljudteknikertjänster

Lydtæt yderbeklædning til fjernskrivere

Kåpor, ljudisolerande, för teleprintrar

Lydudstyr

Ljudutrustning

Lydæmperindsats [teknik]

Ljuddämparinsats

Lygte, Lygter

Strålkastare

Lygteafskærmning

Skärmar för strålkastare

Lygteholder [teknik]

Lykthållare

Lygtepæl

Lyktstolpe

Lygtepæle

Fyrar

Lygtepæle

Lyktstolpar

Lygtepæle

Lyktstolpar (gatu-)

Lygter

Batterilampor

Lygter med asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys (glødelamper)  [Teknik]

Asymmetriska huvudstrålkastare (glödlampor)

Lygter med asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys (R2 og/eller HS1) [Teknik]

Asymmetriska huvudstrålkastare (R2 och/eller HS1)

Lygter med symmetrisk nærlys og/eller fjernlys (glødelamper)  [Teknik]

Symmetriska huvudstrålkastare (glödlampor)

Lygter til automobiler

Billyktor

Lygter til gasudladningslamper med asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys  [Teknik]

Huvudstrålkastare med gasurladdningslampor

Lygter til halogenlamper med asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys  [Teknik]

Asymmetriska huvudstrålkastare

Lygter til køretøjer

Fordonslampor

Lygter til motoriserede scootere

Lampor till motorskotrar

Lygteviskere og -vaskere  [Teknik]

Rengörare för huvudstrålkastare

Lykønskningskort

Gratulationskort

Lykønskningskort

Gratulationskort, korrespondenskort eller vykort

Lynafleder, Lynafledere

Blixtledare

Lynafleder, Lynafledere

Åskavledare

Lynafleder, Lynafledere

Åskledare

Lynafledere

Överspänningsskydd

Lynbeskyttelsesudstyr

Blixtskyddsutrustning

Lynkobling [teknik]

Snabbkoppling

Lynkoblinger [teknik]

Snabbkopplingar

Lynleder, Lynledere

Åskledare

Lynlås

Blixtlås

Lynlåse

Blixtlås

Lynlåse til genluk-anordninger

Löparanordningar för återförslutningsbara tillslutningar

Lynlåse til skridtet i bukser

Blixtlås för byxor

Lys højt/lavt-kontakt, gulv [Auto]

Ljus Hel/Halvljus Strömställare Golv

Lys i glas [hus og hjem]

Ljus i glas

Lys og horn [teknik]

Lampa och signalhorn

Lys sirup  [fødevarer]

Ljus sirap

Lys til golfvogne

Lyse för golfvagn

Lys-, strøm- eller datakomponenter til computer møbler

Armatur, el- eller datatillbehör till datamöbler

Lys-, strøm- eller datakomponenter til industriformål

Industriella belysnings-, strömförsörjnings- eller datorkomponenter

Lys-, strøm- eller datakomponenter til skærmvægssystemer

Armatur-, el-, eller datatillbehör till skärmsystem

Lysafmærkninger [luftfart, søfart]

Fyrar (flyg, sjöfart)

Lysanlæg

Belysningssystem

Lysanordninger til køretøjer

Ljusanordningar för fordon

Lysarmaturer

Armaturer för belysning

Lysarmaturer af plast

Belysningsarmatur av plast

Lysbilledapparat

Diabildsprojektorer

Lysbilledapparat

Diaprojektor

Lysbilledapparater

Diaprojektorer

Lysbilledbetragtere

Diaskop/diabetraktare

Lysbilledrammer

Ramar för diapositiv

Lysbredde/reguleringskontakt [Auto]

Ljusvidd/Reglering Strömställare

Lysdekoration [hjemmet]

Dekorationsbelysning

Lysdioder

Ljusemitterande dioder

Lysdæmper [hus og hjem]

Sladdimmer

Lysdæmpere

Avbländningsanordningar

Lysdæmpere

Avbländningsljus

Lysdæmpere

Dimrar

Lysdæmperkontakt, Lysdæmperkontakter

Strömbrytare med dimmerfunktion

Lyseduge

Tallriksunderlägg

Lyseholdere

Ljusstakar

Lyseholdere til havelys

Hållare för marschaller

Lysekrone [hus og hjem]

Takkrona

Lysekrone til 10 lys [hus og hjem]

Ljuskrona för 10 ljus

Lysekroner

Ljuskronor

Lysemitterende dioder

Lysdioder

Lysemitterende dioder Blinklys

LED Ficklampor

Lysende displays

Lysande skyltar

Lysende stjerner til vinduer [julepynt]

Adventsstjärnor för fönster

Lysende sømærker

Lysmarkeringar

Lysende vejskilte

Lysande vägmärken

Lysesakse

Ljussaxar

Lyseskjulere

Ljuslyktor

Lyseslukker, Lyseslukkere [hus og hjem]

Ljussläckare

Lysestage [hus og hjem]

Ljusstake

Lysestage til bloklys [hus og hjem]

Hållare för blockljus

Lysestage, 3-armet [hus og hjem]

Ljuskrona, 3-armad

Lysestager [hjemmet]

Ljusstakar

Lysestager og stearinlys [hjemmet]

Ljushållare & ljus

Lysfad [hus og hjem]

Ljusfat

Lysfølsomme dioder

Ljuskänsliga dioder

Lysfølsomme transistorer

Ljuskänsliga transistorer

Lysfølsomt papir eller pap

Fotopapper

Lysfølsomt papir eller pap

Ljuskänsligt papper eller kartong

Lysfølsomt, varmefølsomt eller termografisk papir og pap

Ljuskänsligt, värmekänsligt eller termografiskt papper och kartong

Lysholdere til juletræer

Julgransljushållare

Lyshøjdereguleringskontakt [auto]

Ljusinställning Höjd Strömställare

Lyskilder

Ljuskällor

Lyskilder og tilbehør [hjemmet]

Ljuskällor & tillbehör

Lyskilder til mikroskoper

Belysning för mikroskop

Lyskontakt [auto]

Ljus Strömställare

Lyskontakter

Ljusströmbrytare

Lyskopiapparater

Blåkopieringsapparater

Lyskæder

Elektriska ljuskedjor

Lyslederforbindelser

Fiberoptiska kopplingar

Lysledermaterialer

Fiberoptiska material

Lysliste [hus og hjem]

Ljuslist

Lyslygter

Ljuslyktor

Lysmanchetter

Ljusringar

Lysmarkeringer

Fyrar

Lysmast [teknik]

Lampstolpe

Lysmålere

Exponeringsmätare

Lyspenne

Ljuspennor

Lysplader [belysning]

Lysrör

Lysprojektører

Ljusprojektorer

Lysreflektor [teknik]

Lampreflektor

Lysrelæ [auto]

Ljus relä

Lyssensorer

Ljussensorer

Lysskilte

Upplysta skyltar

Lysskilte og belyste navneplader

Upplysta skyltar och namnskyltar

Lysslanger

Lysande slangar

Lysspredere

Ljusdiffusorer

Lysspredere

Ljusorglar

Lysstativer

Belysningsstativ

Lysstoflamper

Fluorescerande ljus

Lysstoflamper

Lysrör

Lysstofrør

Lysrör

Lysstofrør [belysning]

Lysrör (belysning)

Lysstofrørslamper

Lysrörslampor

Lysstøbning

Ljusstöpning

Lystbådehavn

Segelbåtshamn

Lystfartøjer og sportbåde

Nöjes- och sportbåtar

Lysthus, Lysthuse

Lusthus

Lysthuse

Inglasade lusthus

Lystrykspapir

Ljuskänsligt kopieringspapper

Læbebalsam

Läppbalsam

Læbepomade

Cerat

Læbesmykker [smykker til piercing]

Labrets [piercing-smycken]

Læbestift, Læbestifter

Läppstift

Læbestiftetui

Läppstiftsfodral

Læbestiftholder, Læbestiftholdere

Läppstifthållare

Læder

Läder

Læder

Skinn

Læder af andre dyr

Övrigt djurskinn

Læder af andre dyr, kunstlæder og andet læder

Läder från övriga djur, konstläder (fiberläder) och annat läder

Læder af får, geder eller svin

Får-, getskinn eller svinläder

Læder af fåre- eller lammeskind

Får- eller lammskinn

Læder af gede- eller gedekidsskind

Get- eller killingskinn

Læder af hornkvæg eller af dyr af hestefamilien

Skinn från nötboskap eller häst

Læder af svin

Svinläder

Læder eller læderlidsningsmaterialer

Läder- eller lädergarneringsmaterial

Læder og tekstilstoffer, plast- og gummimaterialer

Skinn och textilier, plast- och gummimaterial

Læder til stigbøjler

Stigläder

Læder, lædervarer og fodtøj

Skinn, och skinnprodukter och skor

Læder-, tekstil-, gummi- og plastaffald

Skinnrester, textil-, gummi- och plastavfall

Læder, tilbehør

Lädertillbehör

Læderaffald

Läderrester

Læderhandsker eller -vanter

Skinnhandskar eller vantar

Læderrengøringsmiddel [hus og hjem]

Läderrengöring

Lædervarer

Läder

Lædervarer

Lädervaror

Lædervarer til brug i maskiner eller mekaniske redskaber

Läderartiklar för maskiner eller mekaniska redskap

Lædervarer, bagage og sadelmagervarer

Lädervaror, väskor och sadelvaror

lægeassistentuniformer

Uniformer för paramedicinsk personal

Lægejernurt, lægeverbena [Kulturplanter og urter]

Läkeverbena

Lægekitler

Läkarrockar

Lægemidler

Läkemedel

Lægemidler mod diabetes

Diabetesmedel

Lægemidler mod funktionelle forstyrrelser i mave-tarmkanalen

Medel vid funktionella mag-tarmsymtom

Lægemidler mod syrerelaterede forstyrrelser

Medel vid syrarelaterade symtom

Lægemidler til blod og bloddannende organer

Läkemedel för blod och blodbildande organ

Lægemidler til blod, bloddannende organer, hjerte og kredsløb

Läkemedel för blod, blodbildande organ samt hjärta och kretslopp

Lægemidler til centralnervesystemet

Läkemedel som verkar på nervsystemet

Lægemidler til centralnervesystemet og sanseorganer

Läkemedel som verkar på nervsystemet och sinnesorganen

Lægemidler til endokrin terapi

Läkemedel för endokrin terapi

Lægemidler til fordøjelsesorganer og stofskifte

Läkemedel för matsmältningsorgan och ämnesomsättning

Lægemidler til hjerte og kredsløb

Läkemedel för hjärta och kretslopp

Lægemidler til hjerteterapi

Medel vid hjärtsjukdomar

Lægemidler til muskler, led og knogler

Läkemedel som verkar på rörelseapparaten

Lægemidler til respirationssystemet

Läkemedel som verkar på andningsorganen

Lægemidler til sanseorganer

Läkemedel som verkar på sinnesorganen

Lægemidler til uorgenitalsystemet samt hormoner

Läkemedel som verkar på urin- och könsorgan; hormoner

Lægemidler til uorgenitalsystemet samt kønshormoner

Läkemedel som verkar på urin- och könsorgan; könshormoner

Læger (Faststående apparat og udstyr til -)

Apparater och -utrustning för läkare (fast monterade)

Lægesalvie [Kulturplanter og urter]

Salvia

Lægetasker

Instrumentväskor för läkare (behållare)

Lægning af afløbsrør

Läggning av avloppsledningar

Lægning af dobbelte gulve

Installationsgolv

Lægning af gulve

Golvläggning

Lægning af gulvfliser

Läggning av golvplattor

Lægning af parketgulv

Läggning av parkettgolv

Lægning af rør

Rörläggning

Lægning af tagskifer

Läggning av takskiffer

Lægning af tagsten

Läggning av taktegel

Lægning og belægning af gulve

Golvläggning och beläggning

Lægningssæt til laminat/ trægulv [hus og hjem]

Läggningsset för laminat/ trägolv

Læhegn til beskyttelse af plantevækst

Vindskydd (för skydd av växter)

Læhegn til haven

Trädgårdsvindskydd

Læhegn til stranden

Strandvindskydd

Lækagebakke [hus og hjem]

Läckageskydd

Lækkerier og snacks til hunde og katte

Foder eller snacks för hundar eller katter

Læmole

Fördämning

Læmur, Støttemur

Konstruktion av stödmurar

Lændepude [hus og hjem]

Svankkudde

Lænestol [hus og hjem]

Fåtölj

Lænestole

Länstolar

Lænestole [hjemmet]

Fåtöljer

Lænestole med armlæn der kan stables

Stapelbara stolar med armstöd

Lænestole med mellemhøjt ryglæn

Medelhöga emmastolar med ryggstöd

Lænestole til skønhedssaloner

Fåtöljer för skönhetsbehandling

Lænestolsseng [hus og hjem]

Bäddfåtölj

Lænker til dyr

Bojor för djur

Læplantning eller læbælter

Vindskydd eller skyddsområden för skog

Lærebøger

Textböcker

Lærkespejle

Lärkspeglar

Lærred

Kanvas

Lærred til emballering

Kanvas (packning)

Lærredssko (med gummisåler)

Gymnastikskor

Lærredsvarer

Kanvasartiklar

Læsebord, Læseborde

Läsbord

Læseborde med skråtstillede bordplader

Lutande läsebord

Læselamper

Boklampor

Læsepult

Läspulpet

Læsepulte

Läspulpeter

Læser, Læsere

Läsare

Læsere [databehandling]

Läsare (databehandling)

Læsere til betalingsanordning

Läsare för betalningsapparater

Læsestativ, Læsestativer

Läsställ

Læsestativer [kontor]

Stöd till dokument eller böcker

Læskedrik  [fødevarer]

Läskedryck

Læskedrikke

Läskedrycker

Læsket kalk

Släckt kalk

Læskure

Busskurer

Læskure

Skyddsrum

Læskure

Väntkurer för passagerare

Læskure i moduler

Modulära överbyggnader

Læskure til busstoppesteder

Busskurer

Læskure til dyr

Djurskjul

Læskure til dyr

Skyddskonstruktioner för djur

Læskure til markedspladser

Skydd för torgstånd

Læskure til tankstationer

Överbyggnader för bensinstationer

Læskærm, Læskærme

Vindskydd

Læsseindretninger til højovne

Påfyllningsapparatur för masugnar

Læssemaskine(r) på hjul

Hjullastare

Læsseplatform [auto]

Bakgavellyft

Læsser, Læssere

Lastare

Læsseramper til lastbiler

Lastplattformar för lastbilar

Læste

Läster

Læster til støvler og sko

Skoblock för stövlar och skor

Løbebrætter til togvogne

Fotsteg för järnvägsvagnar

Løbebånd [teknik]

Löparband

Løbebånd [træningsudstyr]

Löparband(träningsutrustning)

Løbehjul

Sparkcyklar

Løbehjul [til is]

Sparkcykel [för is]

Løbekran

Löpkranar

Løbeliner

Löplinor

Løber(e) [køkken]

Bordslöpare

Løber, Løbere [Teknik]

Löpare

Løbere til gardinstænger

Gardinglid

Løbeshorts

Shorts för löpning

Løbesko

Löparskor

Løbeveste

Tävlingsvästar

Løfte- eller flytteanordninger til lig

Kadaverlyftare eller flyttutrustning

Løfte- og håndteringsudstyr

Lyft- och hanteringsutrustning

Løfte- og håndteringsudstyr samt dele dertil

Lyft- och hanteringsutrustning samt delar till sådan utrustning

Løfteanordning [teknik]

Lyftanordning

Løfteanordninger

Lyftanordningar

Løfteanordninger og transportapparat

Lyftanordningar och transportapparater

Løfteanordninger til køretøjer

Lyftanordningar för fordon

Løfteanordninger til personer

Lyftanordningar för personer

Løftearm [teknik]

Hävarm

Løftebælter

Lyftremmar

Løfteinstrumenter til tandlægebrug

Dentalelevatorer

Løftekran [teknik]

Lyftkran

Løftekraner

Borrtorn

Løftekroge [Teknik]

Lyftkrokar

Løftekæder

Lyftkedjor

Løfteophæng [teknik]

Lyftstöd

Løfteplade [teknik]

Lyftplåt

Løfteplatforme

Lyftplattformar

Løfteramme [teknik]

Lyftram

Løftestang (traktor) [teknik]

Lyftstång

Løftestang [teknik]

Hävarm

Løftestang [teknik]

Lyftok

Løftestangsmekanismer

Hävstångsmekanismer

Løftestropper

Lyftband

Løftestænger [Teknik]

Hävarmar

Løftestænger [værktøj]

Hävstänger (verktyg)

Løftestænger til indstilling af ryglæn [til køretøjer]

Spak för inställning av ryggstöd [för fordon]

Løftetrucker

Lyfttruckar

Løfteudstyr til brug i sundhedsplejen

Lyftanordningar för vårdsektorn

Løfteudstyr til løftning af dyr

Lyftanordningar för djur

Løfteudstyr til løftning af invalide

Lyftanordningar för handikappade

Løfteventil [teknik]

Tallriksventil

Løftevogne til lig

Saxlyftarvagnar för kadaver

Løfteværktøj [teknik]

Lyftverktyg

Løfteøje [teknik]

Lyftögla

Løfteøje [teknik]

Ögla

Løfteåg [teknik]

Lyftok

Løg  [fødevarer]

Lök

Løgfrø eller frøplanter

Frön och fröplantor för lök

Løghakkere, elektriske

Lökhackare (elektriska)

Løghakkere, ikke-elektriske

Lökhackare, ej elektriska

Løgnedetektorer

Lögndetektorer

Løje  [fødevarer]

Löja

Løkke [teknik]

Slinga

Lønkuverter

Lönekuvert

Lønkvittering [Kontor]

Avlöningskvitto

Lønningsposer

Betalningskuvert

Lønseddel [Kontor]

Avlöningskvitto

Løsblade (Trykte -) til kassebøger

Blad/ark (tryck) för liggare

Løsblade med lommer til albummer

Albumblad med fickor

Løsblade med lommer til mønter til møntsamlere

Registerblad för samlarmynt

Løsblade til frimærkealbummer

Blad/ark för frimärksalbum

Løse klinger til el-stiksave [teknik]

Sticksågsblad

Løse sider til kalendere

Lösblad för dagböcker/kalendrar

Løse toppe [teknik]

Lösa hylsor

Løsning, 1 skinne [hus og hjem]

Lösning, 1-spårig skena

Løst dampstrygebetræk [teknik]

Överdrag för ångstrykning

Løvsave

Bågsågar

Løvsave

Lövsågar

Løvstikke  [fødevarer]

Libbsticka

Løvsuger

Lövuppsugningsmaskin

Løvtræ

Lövträ

Løvværk (Kunstigt -)

Bladverk (konstgjorda)

Låg [teknik]

Lock

Låg med spejl

Lock med spegel

Låg med sprayindretning

Spraykorkar

Låg til affaldsspande

Lock till soptunnor

Låg til bade

Lock till termostatbad

Låg til beholder

Lock till behållare

Låg til beholdere til opbevaring af madvarer

Lock till behållare för förvaring av livsmedel

Låg til emballage

Lock för förpackning

Låg til flasker

Lock för flaskor

Låg til kander

Lock till kannor

Låg til kogeapparat

Grytlock

Låg til krukker

Burklock

Låg til køkkenbeholdere

Överdrag för köksbehållare

Låg til køkkenredskaber

Lock för köksgeråd

Låg til mikroovn [køkken]

Mikrolock

Låg til måltidsbestanddele i pureret form, som portioner og/eller i flydende form

Lock för måltidsingredienser, i puréform, portionerade och/eller i flytande form

Låg til sikringsdåse/el-central [Auto]

Säkringsdosa/Elcentral Lock

Låg til smørasietter

Lock till smörbyttor

Låg til vandkedler

Lock för vattenkokare

Låg til æsker

Lådomslag

Låge

Grind

Låger til dyr

Grindar för djur

Låger til møbler

Möbeldörrar

Låger til småbørn

Trappgrindar

Lågestolper

Grindstolpar

Lågflapper [køkken]

Lockflikar

Lågholder, Lågholdere [køkken]

Lockhållare

Lågkrans [køkken]

Lock-krans

Lågkrus

Sejdlar

Lånemæglervirksomhed

Låneförmedling

Lånerkort

Lånekort

Lås, Låse [teknik]

Lås

Låse til døre

Dörrlås

Låse til køretøjer

Fordonslås

Låse til lædervarer

Knäppen till lädervaror

Låse til møbler

Möbellås

Låse til punge og håndtasker

Knäppen för portmonnäer och handväskor

Låse til tasker

Knäppen för väskor

Låse, nøgler og hængsler

Lås, nycklar och gångjärn

Låseanordning [teknik]

Låsanordning

Låseanordning,vent.rude, for [Auto]

Låsanordning Vent.ruta fram

Låsebeslag

Låsbeslag

Låseblik

Slutbleck för lås

Låsebolt [Teknik]

Låsbult

Låsebolte

Låsbultar

Låsecylinderbeskyttelse

Låscylinderskydd

Låsedele til smykker

Låsdelar för smycken

Låsedirker

Låsdyrkar

Låsefjeder [teknik]

Låsfjäder

Låsefjedre

Låsringar

Låsekasse bagklap [Auto]

Låskista Baklucka

Låsekasse dørlås [Auto]

Låskista Dörrlås

Låsekasser

Låshöljen

Låseklemme [teknik]

Låsklämma

Låseklemmer

Låsklämmor

Låsekrog [teknik]

Låshake

Låsemekanismer

Låsmekanismer

Låsemøtrik [teknik]

Låsmutter

Låsemøtrik/topmøtrik [teknik]

Kupolmutter

Låsemøtrikker [Teknik]

Låsmuttrar

Låsepakninger, Låseskiver [Teknik]

Låsbrickor

Låseplade [teknik]

Låsplåt

Låserigler til hængslede vinduer eller døre

Haspar till fönster- eller dörrkarmar

Låsering [teknik]

Låsring

Låsering [teknik]

Stoppring

Låseringe [Teknik]

Stoppringar

Låseringesortiment [teknik]

Låsring sortiment

Låseringstangsæt [teknik]

Spårringstänger

Låseskive [teknik]

Låsbricka

Låseskrue [Teknik]

Låsskruv

Låseskrue/cylinderskrue [teknik]

Insexskruv

Låseskruer [Teknik]

Låsande skruvar

Låsesmed

Låssmedstjänster

Låsestang [teknik]

Låskolv

Låsestang [teknik]

Låsstång

Låsestift [teknik]

Låsbult

Låsestænger

Låsstänger

Låsesæt døre [Auto]

Låssats Dörrar

Låsetap [teknik]

Styrbult

Låsetråd [teknik]

Låstråd

Låseudstyr

Låsanordningar

Copyright © 2010, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen