Bogstav O A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Æ Ø Å      Menusiden


 

DANSK-SVENSK ORDBOG FOR VARER OG TJENESTER

 

- Dansk-svensk ordbog for varer og tjenester er formodentligt den første ordbog inden for dette område mellem dansk og svensk og henvender sig til alle, der arbejder med svensk-dansk og dansk-svensk oversættelse. Ordbogen dækker en lang række samfundsaktiviteter og forbrugerområder i det moderne samfund, samt konkrete serviceydelser rettet mod borgere, erhvervsliv og den offentlige sektor. Der er hentet materiale fra en lang række åbne kilder, herunder f.eks. varekataloger, salgsmaterialer og reservedelsfortegnelser, og opslagsordene er så vidt muligt bragt i overensstemmelse med betegnelser brugt hos en række virksomheder med salg både i Danmark og Sverige. Med 30.000 opslagsord er ordbogen særdeles omfattende og dækker rigtigt mange fagområder.

- Ordbogen er også udviklet med særligt henblik på at undgå misforståelser med hensyn til de drilagtige singularis/pluralis-former i dansk og svensk. 

- Vær opmærksom på, at ordbogen er et igangværende arbejde og endnu ikke helt afsluttet og færdigredigeret. Vi tager gerne mod rettelser.

 

Ordbogen er udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK   Hele Øresunds Oversættelsesbureau

     


Copyright © 2010, Öresunds Översättningsbyrå  (Bemærk! Materialet er gratis at benytte via nettet, men det er ikke tilladt at kopiere det til computeren eller at printe det ud)

 

Obduktionsarbejdsstationer med væskeudsugning, eller tilbehør

Fallströmsarbetsstationer för obduktion eller tillbehör

Obduktionsbord, Obduktionsborde

Obduktionsbord

Obduktionsborde eller tilbehør

Obduktionsbord eller tillbehör

Obduktionsmøbler

Obduktionsmöbler

Obduktionsnåle

Obduktionsnålar

Obduktionssave

Obduktionssågar

Obduktionstråd

Obduktionstråd

Obduktionsudstyr og -artikler

Utrustning och tillbehör för obduktion

Obduktionsvaske eller tilbehør

Obduktionsvaskar eller tillbehör

Obduktionsvogne

Obduktionsvagnar

Objektglas

Mikroskopglas

Objektiver til kameraer

Kameralinser

Oblater

Oblater

Oboer

Oboer

Observationsrude [teknik]

Synglas

Observationssatellitter

Observationssatelliter

Oceanografiske og hydrologiske tjenester

Oceanografi och hydrologi

Odontologiske fastgørelsesanordninger

Ortodontiska fästen

Odontologiske instrumenter

Dentala instrument

Odontologiske sprøjter

Odontologiska sprutor

Offentlig administration, forsvar og socialsikring

Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster

Offentlig jernbanetransport

Kollektivtrafik med tåg

Offentlig meningsmåling

Opinionsundersökningar

Offentlig telefontjeneste

Tjänster för offentliga telefoner

Offentlig transport

Kollektivtrafik

Offentlig transport med bus

Kollektivtrafik med långfärdsbuss

Offentlig transport med rutebil

Kollektivtrafik med buss

Offentlig transport med sporvogn

Kollektivtrafik med spårvagn

Offentlig vejtransport

Kollektivtrafik på väg

Offentlige faciliteter

Kultur- och fritidstjänster

Offentlige telefoner

Telefonautomater

Offentlige toiletter

Offentliga toaletter

Offentlige værker

El-, vatten- och energiverk

Offentligt toilet

Offentlig toalett

Offeranoder

Galvaniska anoder

Offeranoder af magnesium

Galvaniska magnesiumanoder

Offeranoder af zink

Galvaniska zinkanoder

Offroadkøretøjer

Fordon för terrängkörning

Offsetpapir

Offsetpapper

Offsetplader

Offsetplåtar

Offsettrykkemaskiner

Offsetmaskiner

Offset-trykkemaskiner til kontorbrug

Offsetmaskiner för kontorsbruk

Offshore boreenhed

Borrenheter till havs

Offshore produktionsplatforme

Produktionsplattformar till havs

Offshore stedfæstelse

Positionsbestämning till havs

Offshore værkstedsarbejder

Offshore-framställning

Offshoreaktiviteter

Tjänster till havs

Offshoreboring

Borrtjänster till havs

Offshore-platforme

Offshoreplattform

Offshoreudstyr

Offshore-utrustning

Oftalmologi

Oftalmologi

Oftalmologisk udstyr

Oftalmologisk utrustning

Oftalmologiske tjenester

Ögonsjukvård

Oftalmologiske, dermatologiske eller ortopædiske tjenester

Ögonsjukvård, hudsjukvård eller ortopedisk vård

Ohmmetre

Ohmmetrar

Okarinaer

Occarinor

Okarinaer

Okarinor

Okra  [fødevarer]

Okra

Okrafrø eller -frøplanter

Okra, frön eller groddplantor

Oksekød

Oxkött

Oksekød  [fødevarer]

Nötkött

Oksekød, kroppe

Slaktkroppar av nötkött

Oksekødspølser

Korv gjord på nötkött

Oksekødsudskæringer

Nötkött i bit

Okseøjefisk [Fisk]

Oxögonfisk

Oktanter

Oktanter

Olfers sølvøkse [Fisk]

Pärlemorfisk

Olie  [fødevarer]

Olja

Olie [teknik]

Olja

Olie i vand emulsion-breakers

Emulsionsbromsare för olja i vatten

Olie og gas udvinding og produktions forøgende ydelser

Tjänster för förbättring av utvinning och produktion av olja och gas

Olie og gasprospekteringsservice

Tjänster gällande borrning och prospektering efter olja och gas

Olie og hermed forbundne produkter

Olja och oljeprodukter

Olie- og kulrelaterede produkter

Olje- och kolrelaterade produkter

Olie til fikseringsenheder

Olja för fixeringsenhet

Olie til skriveenhed (fuser) [Kontor]

Fuserolja

Olie udvundet af kul

Kololja

Olie-, benzin- og luftfiltre

Olje-, bensin- och luftintagsfilter till dieselmotorer

Olie-/ eddikesæt [køkken]

Olje-/ vinägerset

Olieaffald

Oljeavfall

Olieaftapning [teknik]

Oljeavtappning

Olieaftapningsrør [teknik]

Oljeavtappningsrör

Olieaftapningsslange [teknik]

Oljeavtappningsslang

Oliebeholder, Oliebeholdere [teknik]

Oljebehållare

Olieboreudstyr

Oljeborrningsutrustning

Oliedeflektorer [Teknik]

Oljestyrplåtar

Oliedispergeringsmiddel

Fettlösare

Oliedyse [teknik]

Oljemunstycke

Oliefelt - brøndhulsværktøj

Frigöring av fastkilad borrutrustning på oljefält

Oliefelter, feltstudier

Fältstudier på oljefält

Oliefelter, leasing

Oljefältsleasing

Oliefelter, nedgangsanalyse

Nedgångsanalys för oljefält

Oliefelter, udviklingsmodeller

Modeller för oljefältsutveckling

Oliefeltrigge

Oljeriggar

Oliefeltsboring - boremudderydelser

Tjänster avseende slam eller vätska vid brunnsborrning

Oliefeltsboringens borehovedlængde aftale

Kontrakt på borrningsdjup för oljeborrning

Oliefilter, Oliefiltre [teknik]

Oljefilter

Oliefilter/-si [teknik]

Oljesil

Oliefilterelement [teknik]

Oljefilterinsats

Oliefilterelement, Oliefilterelementer [teknik]

Oljefilterelement

Oliefilterholder, Oliefilterholdere [auto]

Oljefilterhållare

Oliefiltertang, Oliefiltertænger [teknik]

Oljefilteravdragare

Olieholdige frø og frugter

Oljefrön och oljehaltiga frukter

Oliekage

Oljekaka

Oliekager

Oljekakor

Oliekande, Oliekander

Oljematare

Oliekander

Oljekannor

Oliekildeboring

Brunnsborrning

Oliekøler automatisk [Auto]

Oljekylare Automat

Oliekøler, motor [Auto]

Oljekylare Motor

Oliekøler, Oliekølere

Oljekylare

Oliekøler, Oliekølere [teknik]

Oljekylare

Oliekøler, servostyring [Auto]

Oljekylare Servostyrning

Oliekølerplade [teknik]

Oljekylarplåt

Olielamper

Oljelampor

Oliemaling, Oliemalinger

Oljefärg

Oliemalinger og vandbaserede malinger

Oljefärg och vattenburen färg

Oliemanifold [teknik]

Oljegrenrör

Oliemålepind [auto]

Oljesticka

Oliemåler, Oliemålere [teknik]

Oljenivamätare

Olieniveauafbryder [auto]

Oljenivåvakt

Olieniveauvagt [auto]

Oljenivåvakt

Olieopsamlingsrør [teknik]

Oljesamlingsrör

Oliepressere, elektriske

Oljepressar (elektriska)

Olieprodukter og brændsel

Petroleumprodukter och bränslen

Oliepumpe [teknik]

Oljepump

Oliepumpe med håndsving [teknik]

Oljepumpmedhandvev

Oliepumpehus, Oliepumpehuse [teknik]

Oljepumphus

Oliepåfyldningsdæksel [auto]

Oljapåfyllningslock

Oliepåfyldningshals [teknik]

Oljepåfyllningshals

Oliepåfyldningsrør [auto]

Oljapåfyllningsrör

Olier

Oljor

Olier og produkter fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære, stenkulstjærebeg og mineraltjærebeg

Oljor och produkter utvunna genom destillering av högtempererad stenkolstjära, beck- och becktjära

Olier til anvendelse i hydrauliske systemer og til andre formål

Hydrauloljor

Olier til landbrug

Jordbruksoljor

Olieraffinaderi

Oljeraffinaderi

Oliereservoir, kørehøjderegulering [Auto]

Oljebehehållare Nivåreglering

Olieræddike [Kulturplanter og urter]

Oljerättika

Olierør [teknik]

Oljerör

Olieseparator [teknik]

Oljeavskiljare

Oliestopventil [teknik]

Oljestoppventil

Oliesuger [teknik]

Oljesug

Oliesump [teknik]

Oljesump

Oliesumppumpe [teknik]

Oljesumppump

Olietank [teknik]

Oljetank

Olietanke

Oljetankar

Olieterminal

Oljeterminal

Olietermometer [auto]

Oljetemperaturmätare

Olietrykafbryder, Olietrykafbrydere [teknik]

Oljetryckbrytare

Olietrykmåler, Olietrykmålere [teknik]

Oljetryckmätare

Olietryksenhed [teknik]

Enhet, oljetryck

Olietryksensor, Olietryksensorer [auto]

Oljetryckgivare

Olietryksensor, Olietryksensorer [teknik]

Oljetryckavkännare

Olietryksventil [teknik]

Oljestrypventil

Olietætning [teknik]

Tätning

Olietætningssystemer

Tätoljesystem

Olietønde, Olietønder [teknik]

Oljefat

Olieudfælder [auto]

Oljefälla

Oliven

Oliver

Oliven  [fødevarer]

Oliv

Oliven på dåse

Oliver på burk

Olivenolie  [fødevarer]

Olivolja

Oliventræ, Oliventræer

Olivträd

Ombygning af ambulancer

Ombyggnad av ambulanser

Ombygning af køkkener eller restauranter

Ombyggnad av kök eller restaurang

Ombygning af motorkøretøjer

Ombyggnad av motorfordon

Ombygning af skibe

Ombyggnad av skepp

Ombygning og istandsættelse af køretøjer

Ombyggnad och renovering av fordon

Ombygningsarbejde

Ombyggnadsarbete

Ombygningssæt [auto]

Ombyggnadssats

Ombygningssæt til køretøjer

Utrustning för cabrioleter

Omdrejningstæller, Omdrejningstællere [auto]

Varvräknare

Omeletter

Omeletter

Omformer til satellitantenner

Konverter för satellitantenner

Omformer, der omdanner solenergi til elektricitet

Omvandlare, som förvandlar solenergi till elektrisk energi

Omformer/inverter [teknik]

Inverter

Omformere til optisk transmission

Omvandlingsanordningar för optisk överföring

Omhyllede materialer

Asfalterat material

Omhyllede stenmaterialer til vejbygning

Asfalterad gatsten

Omhyllede vejmaterialer

Asfalterat vägmaterial

Omhylningsmaterialer

Asfalteringsmaterial

Omkoblingsapparater

Omkopplingsapparater

Omkostningsberegninger, omkostningsovervågning

Kostnadsberäkning, kostnadsövervakning

Omløbermøtrikker [Teknik]

Rörmuttrar

Omløbsventil [teknik]

Överströmsventil

Omnibusser

Bussar

Omnibusser

Bussar för kollektivtrafik

Omrørings- og smeltemaskine til industriel fremstilling af ost

Omrörings- och smältmaskin för industriell osttillverkning

Omskifter, Omskiftere [teknik]

Växlare

Omskifterkontakt, Omskifterkontakter [teknik]

Väljare

Omslag

Omslag

Omslag [kontor]

Skydd för ark, plastficka

Omslag til ringbind

Omslag för pärmar

Omslag til tidsskrifter

Omslag för tidskrifter

Omslagspapir

Omslagspapper

Omsnøringsmaskiner

Bandningsmaskiner

Omstillingsborde til telefoner

Telefonväxlar

Omstillingsborde til telekommunikation

Växlar för telekommunikation

Omstillingspaneler

Växelbord

Omstillingsskab, Omstillingsskabe

Kopplingsskåp

Omstrukturering

Ombyggnadstjänster

Omvendte møntautomater og -apparat

Pant- och returmaskin

Onshore- og offshoreaktiviteter

Tjänster på land och till havs

Onshore-aktiviteter

Tjänster på land

Opaler

Opaler

Opalsten

Opaler

Opbevaring [hus og hjem]

Förvaringsfack

Opbevaring af radioaktivt affald

Deponering av radioaktivt avfall

Opbevaring af radioaktivt affald

Lagring av radioaktivt avfall

Opbevaring af varer på lager

Lagring i tullnederlag

Opbevaring med fag [hus og hjem]

Förvaring med fack

Opbevaring til male-/ tegnesager [Børneartikler]

Måla-/ ritförvaring

Opbevaringsbakker til køleskabe

Kylskåpshyllor

Opbevaringsbeholdere til papirhandlervarer

Stationära lagercontainrar

Opbevaringsboks [hus og hjem]

Förvaringslåda

Opbevaringsboks [køkken]

Burk med lock

Opbevaringsboks lænestolsseng [hus og hjem]

Förvaringslåda bäddfåtölj

Opbevaringsdåser

Förvaringsburkar

Opbevaringshylder

Förvaringshyllor

Opbevaringshylder til frugt

Lagerhyllor för frukt

Opbevaringskasse [hus og hjem]

Förvaringslåda

Opbevaringskasser

Förvaringslådor

Opbevaringskroge af metal

Förvaringskrokar av metall

Opbevaringskurv [hus og hjem]

Förvaringskorg

Opbevaringsmøbel

Förvaringsmöbler

Opbevaringsmøbler [hjemmet]

Förvaringsmöbler

Opbevaringsmøbler af kompositmaterialer

Förvaringsmöbler av kompositmaterial

Opbevaringsmøbler eller tilbehør til laboratorier

Förvaringsenheter eller tillbehör för laboratorier

Opbevaringsmøbler med vaskekummer

Förvaringsmöbler med tvättställ

Opbevaringsmøbler til bøger

Bokförvaringsenheter

Opbevaringsmøbler til industri

Industriella lagringsenheter

Opbevaringsmøbler til institutioner

Förvaringsskåp för institutioner

Opbevaringsmøbler til skoler

Bokförvaringsenheter och allmänna förvaringenheter för klassrum

Opbevaringsmøbler til skærmvægssystemer

Hyllor till skärmsystem

Opbevaringsposer

Förvaringspåsar

Opbevaringsposer af polyethylen

Förvaringspåsar av polyeten

Opbevaringsrum til køretøjer

Lagringsutrymmen för fordon

Opbevaringsskab(e) til frugt

Förvaringsskåp för frukt

Opbevaringsskab, Opbevaringsskabe

Förrådsskåp

Opbevaringsskabe

Förvaringsskåp

Opbevaringsspoler

Upplindningsrullar

Opbevaringsspoler til reb

Trummor för repförvaring

Opbevaringsstativer

Förvaringshyllor

Opbevaringstaske [hus og hjem]

Förvaringsväska

Opbevaringstaske med rumdelere

Förvaringsväskor med fack

Opbevaringstasker til diske

Förvaringslådor för skivor

Opbevaringstelt, Opbevaringstelte [teknik]

Förvaringstält

Opbevaringstilbehør for kontorsmaskiner [Kontor]

Magasinutrymme för kontorsmaskiner

Opbevaringsudstyr til volleyballbolde og  net

Förvaringsutrustning för volleybollar och nät

Opbygning eller planlægning af miljøinstitutioner

Byggande eller planering av miljöinstitutioner

Opdelingselement, Opdelingselementer

Avdelare

Opdræt

Boskapsuppfödning

Opdræt af kæledyr

Sällskapsdjursuppfödning

Opdræt af smådyr

Tjänster för uppfödning av smådjur

Opdræt eller pasning af husdyrbesætninger

Uppfödnings- eller skötseltjänster för boskap

Operationsbord, Operationsborde

Operationsbord

Operationshandsker

Operationshandskar

Operationsklemmer

Kirurgklämmor

Operationsknive

Operationsknivar

Operationslagner

Operationslakan

Operationslamper

Operationsbelysning

Operationslamper

Operationslampor

Operationslinned

Operationsdukar

Operationssakse

Agraffer för kirurgiska ändamål

Operationsskjorter

Patientplagg

Operationsstol

Operationsstol

Operationsstole

Operationsstolar

Operationsstue

Operationssal

Operationsstuemøbler, undtagen borde

Möbler för operationssalar utom bord

Operationsteknik

Operationsteknik

Operativsystem(er) til åbne systemer

Operativsystem med öppen källkod

Operativsystem, Operativsystemer

Operativsystem

Opfyldning

Utfyllnad

Opfyldning og landindvindingsarbejder

Utfyllnad och annat landåtervinningsarbete

Opførelse af alderdomshjem

Byggnation av ålderdomshem

Opførelse af banegårdsterminalbygninger

Byggnation av järnvägsterminal

Opførelse af banker

Byggnation av bank

Opførelse af benzinstationer

Byggnation av bensinstationer

Opførelse af beskyttede boliger

Byggnation av servicehus

Opførelse af biblioteker

Byggnation av bibliotek

Opførelse af billetkontorer

Byggnation av biljettkontor

Opførelse af biografer

Byggnation av biograf

Opførelse af brandstationer

Byggnation av brandstation

Opførelse af busgarager

Byggnation av bussgarage

Opførelse af butiksbygninger

Byggnation av butiksbyggnader

Opførelse af bygninger med flere funktioner

Byggnation av byggnader med flera funktioner

Opførelse af bygninger på rastepladser

Byggnation av byggnad för rastplatser

Opførelse af bygninger til udrykningstjenester

Byggnation av byggnad för utryckningstjänst

Opførelse af bygninger til underholdningsformål

Byggnation av nöjesbyggnad

Opførelse af børnehjem

Byggnation av barnhem

Opførelse af centre til underholdningsformål

Byggnation av nöjescenter

Opførelse af dagcentre

Byggnation av dagcenter

Opførelse af depoter og lagerbygninger

Anläggningsarbeten för magasin

Opførelse af ejendomme med flere boliger

Byggnation av flerfamiljshus

Opførelse af enfamiliehuse

Byggnation av bostäder

Opførelse af erhvervsbygninger

Anläggningsarbeten för kommersiella byggnader

Opførelse af faghøjskoler

Byggnation av fackhögskola

Opførelse af fagskoler

Byggnation av yrkesskola

Opførelse af fjeldredningsstationer

Byggnation av fjällräddningsstation

Opførelse af forelæsningssale

Byggnation av föreläsningssal

Opførelse af forsknings- og prøvningsfaciliteter

Byggnation av forsknings- och provningsanstalter

Opførelse af forsorgshjem

Byggnation av hem

Opførelse af fritidscentre

Byggnation av fritidscenter

Opførelse af fyrtårne

Byggnation av fyrtorn

Opførelse af fængselsbygninger

Byggnation av fängelse

Opførelse af færgeterminalbygninger

Byggnation av färjeterminal

Opførelse af grundskoler

Byggnation av låg- och mellanstadieskola

Opførelse af gymnastiksale

Byggnation av gymnastiksal

Opførelse af hoteller

Byggnation av hotell

Opførelse af huse

Bostadsbyggande

Opførelse af indkøbscentre

Byggnation av köpcenter

Opførelse af industribygninger

Anläggningsarbeten för industribyggnader

Opførelse af industrienheder

Byggnation av industrienheter

Opførelse af kasinoer

Byggnation av kasino

Opførelse af kirker

Byggnation av kyrka

Opførelse af klinikker

Byggnation av klinik

Opførelse af kontorhuse

Byggnation av kontorsbyggnad

Opførelse af kontroltårne til lufthavne

Byggnation av kontrolltorn för flygplats

Opførelse af kostalde

Byggnation av ladugårdar

Opførelse af kunstgallerier

Byggnation av konstgalleri

Opførelse af kystvagtbygninger

Byggnation av byggnad för kustbevakning

Opførelse af laboratoriebygninger

Byggnation av laboratoriebyggnad

Opførelse af lader

Byggnation av lada

Opførelse af lagerbygninger

Byggnation av magasinutrymmen

Opførelse af lagerdepoter

Byggnation av förråd

Opførelse af landbrugsbygninger

Byggnation av lantbruksbyggnader

Opførelse af lufthavnsbygninger

Byggnation av flygplatsbyggnader

Opførelse af markedshaller

Byggnation av saluhall

Opførelse af medicinske specialbygninger

Byggnation av specialvårdsbyggnader

Opførelse af meteorologiske stationer

Byggnation av meteorologistationer

Opførelse af multifunktionelle idrætsanlæg

Byggnation av idrottsanläggningar för flera idrottsgrenar

Opførelse af multimediebiblioteker

Byggnation av multimediebibliotek

Opførelse af museer

Byggnation av museum

Opførelse af overnatningslokaler

Byggnation av övernattningslokaler

Opførelse af ovne

Anläggning av ugnar

Opførelse af parkeringshuse

Byggnation av parkeringshus

Opførelse af pavilloner

Byggnation av paviljong

Opførelse af plejehjem

Byggnation av vårdhem

Opførelse af politistationer

Byggnation av polisstation

Opførelse af posthuse

Byggnation av postkontor

Opførelse af pumpestationer

Byggnation av pumpstation

Opførelse af radarstationer

Byggnation av radarstation

Opførelse af rekreationscentre

Byggnation av rekreationscenter

Opførelse af retsbygninger

Byggnation av domstolsbyggnad

Opførelse af rådhuse mv

Byggnation av kommunalhus

Opførelse af servicedepoter

Byggnation av servicedepå

Opførelse af skoler på sekundærtrinnet

Byggnation av högstadie- och gymnasieskola

Opførelse af slagterier

Byggnation av slakteri

Opførelse af specialiserede idrætsanlæg

Byggnation av idrottsanläggningar för en enda idrottsgren

Opførelse af specialskoler

Byggnation av särskola

Opførelse af sportshaller

Byggnation av sporthall

Opførelse af stadioner

Byggnation av stadion

Opførelse af station til redningstjeneste

Byggnation av station för räddningstjänst

Opførelse af teatre

Byggnation av teater

Opførelse af udstillingscentre

Byggnation av mässhall

Opførelse af vandrerhjem

Byggnation av gästhem

Opførelse af varmepumpestation

Byggnation av värmeöverföringscentral

Opførelse af vedligeholdelseshangarer

Byggnation av hangarer för underhåll

Opførelse af videregående fagskoler

Byggnation av fackskola

Opførelse af vintersportsanlæg

Byggnation av vintersportanläggningar

Opførelse af værksteder

Byggnation av verkstäder

Opgradering af anlæg

Modernisering av anläggning

Opgradering af datamater

Datoruppgradering

Opgradering af net

Nätuppgradering

Opgradering af programmel

Programutveckling

Opgraderinger [kontor]

Uppgraderingar

Opgraderinger til printeremulering [Kontor]

Uppgraderingar för skrivaremulering

Opgørelse af forsikringsserstatning

Reglering av försäkringskrav

Ophugning af køretøjer

Skrotning av fordon

Ophugning af olieplatforme

Demolering av oljeplattformar

Ophugning af rullende materiel

Skrotning av vagnpark

Ophugning af skibe

Skrotning av skepp

Ophæng [Børneartikler]

Upphäng

Ophæng for foringsrør

Rörupphängningsanordningar

Ophæng med blændebeskytter [hus og hjem]

Upphäng med bländskydd

Ophæng til borevæskeledning

Upphängningsanordningar för slamledningar

Ophæng til brug ved reparation af karosserier

Jiggar för reparation av fordonskarosser

Ophæng til centralvarmeradiatorer

Upphängningsanordningar för värmeelement

Ophæng til foringsrør

Upphängningsanordningar för foderrör

Ophæng til jernbanevogne

Upphängningar för järnvägsvagnar

Ophæng til landevejskøretøjer

Upphängningar för vägfordon

Ophæng til platter

Tallriksupphängare

Ophængningsanordninger

Upphängningsanordningar

Ophængningsanordninger til billeder

Upphängningsanordningar för tavlor

Ophængningsanordninger til emballage

Förpackningshängare

Ophængningsanordninger til udstilling af lykønskningskort

Hängare för visning av gratulationskort

Ophængningsskinne [hus og hjem]

Upphängningsskena

Ophængningsskinner eller holdere

Hängskenor eller bärlister

Ophængningssæt til panelgardin [hus og hjem]

Upphängningsset för panelgardin

Ophængningsudstyr til forlængerforingsrør

Utrustning för rörupphängning

Ophængskroge [teknik]

Upphängingskrokar

Ophængte senge

Upphängda sängar

Opiumvalmue [Kulturplanter og urter]

Opiumvallmo

Opkaldsbokse

Telefonbox

Opklappelige afdækninger til billedskærme

Luckor till paneler av ljudisolerande skärmar

Opklappelige bøjler

Uppfällbara byglar

Opklodsningsbukke [teknik]

Pallbockar

Opkoblingssæt til databehandlingsapparat

Anslutningsset för databehandlingsutrustning

Opkrævning af broafgifter

Tjänster i samband med broavgifter

Opkrævning af hovedvejsafgifter

Tjänster i samband med vägavgifter

Opkrævning af tunnelafgifter

Tjänster i samband med tunnelavgifter

Opkørselsrampe [teknik]

Uppkörningsramp

Oplader, Opladere

Uppladdare

Opladere til bærbare elektroniske apparat

Upphängningsanordningar för handhållna elektroniska anordningar

Opladerholder, Opladerholdere [kontor]

Laddningshållare

Opladerstation [kontor]

Laddningsstation

Opladestation til elektriske køretøjer

Laddningsklämmor för elektriska fordon

Opladningsanordninger

Laddningsanordningar

Opladningsenheder

Laddningsenheter

Opladningsindikatorer

Laddningsindikatorer

Opladningsudstyr til mobiltelefoner

Batteriladdare för mobiltelefoner

Oplagring

Lagring

Oplagring af farlige materialer

Lagring av riskmaterial

Oplagring af palleteret fragt

Lagring av gods på pall

Oplagring af rør til brøndboring

Förvaring av borrör

Oplagring af skibe

Förvaring av fartyg

Oplagring og magasinering

Lagring och magasinering

Oplagring og pakhusvirksomhed

Lagring och magasinering

Oplatkapsler (medicinalvarer)

Kapslar, farmaceutiska

Oplukker [køkken]

Flasköppnare

Oplukker, Oplukkere

Flasköppnare

Oplukkere

Kapsylöppnare

Oplukkere

Öppnare

Oplægning af skibe

Upptagning av fartyg

Opløsninger til rengøring af smykker

Rengöringsmedel för smycken

Opløsningsmiddel, Opløsningsmidler

Lösningsmedel

Opløst vinyl

Vinylsolution

Opmagasinering

Magasinering

Opmudring og pumpearbejder

Muddrings- och pumpningsarbeten

Opmudrings- og pumpearbejder for vandbehandlingsanlæg

Muddrings- och pumparbeten för installation av avloppsreningsverk

Opmudringsfartøjer

Mudderverk

Opmudringsmaskine

Mudderverk

Opmåling af bygninger

Byggmätning

Opmålingstjenester

Mätningstjänster

Oppudsningsservice

Golvputsning (golvpolering)

Oppustelige artikler til forlystelse og underholdning

Uppblåsbara artiklar för tidsfördriv och förströelse

Oppustelige bygninger

Uppblåsbara byggnader

Oppustelige fartøjer

Uppblåsbara båtar

Oppustelige flåder

Uppblåsbara flottar

Oppustelige juletræer

Uppblåsbara julgranar

Oppustelige madrasser

Luftmadrasser

Oppustelige poser

Uppblåsbara påsar

Oppustelige stole

Uppblåsbara stolar

Oppustelige stortelte

Uppblåsbara hallar

Oppusteligt badelegetøj

Uppblåsbara badleksaker

Oppusteligt legetøj

Uppblåsbara leksaker

Oppusteligt legetøj og ridelegetøj

Uppblåsbara leksaker och ridleksaker

Oppusteligt legetøj til at køre og ride på

Uppblåsbara åkleksaker

Oppustningsudstyr

Tryckpumpsanordningar

Oprensning af giftigt spild

Sanering av giftutsläpp

Oprettelse af forsendelseslister og postforsendelse

Sammanställning av adressregister och utskick

Oprettersæt [teknik]

Riktsats

Oprivere

Markberedningsharvar

Oprydning af toksiske stoffer

Sanering av utsläpp av giftiga ämnen

Opsamlepressere

Upptagarpressar

Opsamler, Opsamlere [værktøjer]

Uppsamlare (verktyg)

Opsamlingsapparater for knoglestøv

Bendammsinsamlare

Opsamlingsbeholdere og -poser, drainageudstyr og sæt

Uppsamlingsbehållare och -påsar, dränageset och dylikt

Opsamlingsenhed til opvarmnings- og vandledningsanlæg

Samlare för uppvärmnings- och vattenledningsanläggningar

Opsamlingspose

Uppsamlingspåse

Opsamlingsposer med kant

Dräneringspåsar med kant

Opskæring af gipsgaze (Apparat til -)

Utrustning för gipssågning

Opslagsbog

Uppslagsbok

Opslagsbøger

Facklitteratur

Opslagsbøger

Uppslagsböcker

Opslagsnål, Opslagsnåle

Nubb

Opslagstavle [hus og hjem]

Anslagstavla

Opslagstavle, opslagstavler  [Kontor]

Anslagstavla, anslagstavlor, panel

Opslagstavler

Annonstavlor

Opslagstavler

Anslagstavlor

Opslagstavler af filt

Anslagstavlor av filt

Opslagstavler eller tilbehør

Anslagstavlor och tillbehör

Opslagstavler for breve [Kontor]

Brevtavlor

Opslemningsmiddel, Opslemningsmidler

Suspenderingsmedel

Opsprætternåle

Sprättnålar

Opstilling af antenner

Montering av antenner

Opstilling af autoværn

Uppförande av vägräcken

Opstilling af rækværker

Montering av räcken

Opstilling af stillads

Uppförande av byggnadsställning

Opstilling af stålprofiler

Uppförande av stålkonstruktioner

Opstilling af stålprofiler til andre konstruktioner

Uppförande av stålstrukterer

Opstilling af stålprofiler til bygninger

Uppförande av stålkonstruktioner för byggnader

Opstrammer, Opstrammere [teknik]

Linspännare

Opstrengningsmaskine

Strängningsmaskin

Opsugningsrør

Uppsugningsrör

Opsætning af flagstænger

Montering av flaggstänger

Opsætning af fælder

Gillring av fällor

Opsætning af gipsplader

Elementbyggnad med torra fogar

Opsætning af hegn

Uppförande av stängsel

Opsætning af hegn og rækværker og installation af sikkerhedsudstyr

Montering av stängsel, räcken och säkerhetsutrustning

Opsætning af markiser

Monteringar av markiser

Opsætning af paneler

Panelning

Opsætning af parkometre

Installation av parkeringsmätare

Opsætning af persienner

Monteringar av persienner

Opsætning af postkasser ved gade eller vej

Installation av offentliga brevlådor

Opsætning af rulleskodder

Montering av rullgaller och jalusier

Opsætning af skillevægge

Montering av avskiljningar

Opsætning af snedkerarbejde

Snickerimonteringar

Opsætning af udsmykning

Montering av ornament

Opsætning af vægfliser

Montering av väggplattor

Optager, Optagere

Inspelare

Optagere med integrerede kredsløb kombineret med kamera og optager / afspiller til

Bandspelare med integrerade kretsar kombinerade med kamera och

Optagere og afspillere af lyd- og billeddata kombineret med harddiskdrev

Inspelnings- och uppspelningsapparater för ljud- och bilddata kombinerad med

Optagere og afspillere til MP3-standard

MP3-läsare och -spelare

Optagere og gengivere til lyd og video

Apparater för ljud- och videoinspelning samt ljud- och videoavspelning

Optagere til magnetiske og optiske diske

Inspelningsapparater för magnetiska optiska skivor

Optagere til optiske diske

Inspelare för optiska skivor

Optageudstyr

Inspelningsutrustning

Optagning og forlægning af rørledninger

Upptagning och omläggning av rörledningar

Optankning af fly

Flygplanstankning

Optankning af køretøjer

Tankning

Optankning af skibe

Tankning av fartyg

Optankningspåhængsvogne

Tanksläpvagnar

Optikertjenester

Optikertjänster

Optisk koblede isolatorer

Optiskt kopplade isolatorer

Optisk læsesystem

Optiskt lässystem

Optisk læsning

Optisk teckenläsning

Optisk pladesystem

System för optiska skivminnen

Optisk røgalarm

Optisk brandvarnare

Optiske anordninger i flat pack

Optiska anordningar i platta förpackningar

Optiske cd-afspillere med radiomodtagere

Optiska skivspelare med radiomottagare

Optiske cd-afspillere til biler

Optisk skivspelare för bilar

Optiske dele, af glas

Optiska glasartiklar

Optiske diskdrev

Optiska skivminnesenheter

Optiske fiberkabler

Optiska fiberkablar

Optiske fiberkabler til transmission af data

Fiberoptiska kablar för dataöverföring

Optiske fiberkabler, til informationsoverførsel

Fiberoptiska informationskablar

Optiske filtre

Optiska filter

Optiske hjælpemidler

Synhjälpmedel

Optiske instrumenter

Optiska instrument

Optiske læsere

Optiska läsare

Optiske mikroskoper

Optiska mikroskop

Optiske mus

Optisk mus

Optiske penne

Optiska pennor

Optiske pickups

Optiska pickuper

Optiske plader

Optiska skivminnen

Optiske skannere

Optiska skannrar

Optiske specialinstrumenter

Optiska specialinstrument

Optiske telekommunikationskabler

Optiska telekablar

Optoelektroniske sensorer

Optoelektroniska givare

Optoelektroniske sensorer

Optoelektroniska sensorer

Optrækshjul til ure

Uppdragningsmekanism för ur

Optrækskroner til lommeure

Uppdragskronor för klockor

Optrævlingsnåle

Sprättnålar

Optændingsbriketter

Tändbriketter

Optøningsværktøjer

Avfrostningsverktyg

Opvarmningsapparat til racletter

Kokanordningar för raclette

Opvarmningsdragter

Uppvärmningsplagg

Opvarmningsudstyr

Värmeutrustning

Opvaskebalje [hus og hjem]

Diskbalja

Opvaskebørste [køkken]

Diskborste

Opvaskebørster

Köksborstar

Opvaskebørster [hjemmet]

Diskborstar

Opvaskemaskine

Diskmaskin

Opvaskemaskiner

Diskmaskiner

Opvaskemaskiner til husholdningsbrug

Diskmaskiner för hushållsbruk

Opvaskemaskiner til industriel brug

Diskmaskiner för storkök

Opvaskemaskiner, dele

Delar till diskmaskiner

Opvaskemiddel, Opvaskemidler

Diskmedel

Opvaskepulver

Pulverdiskmedel

Opvaskestativ [hus og hjem]

Diskställ

Opvaskestativ [hus og hjem]

Hylla/ diskställ

Opvaskestativer

Tallrikshyllor (torkställ)

Opvaskestativer

Torkställ

Opvaskestativer [hus og hjem]

Diskställ

Opvaskestativer [til tallerkenrækker]

Torkställ [tallrikshyllor]

Opvaskestativer af plast

Torkställ av plast

Opviklemekanismer til gjorde

Upprullningsanordning

Opviklemekanismer til gjorde til rullejalousier

Bandupprullare för rulljalusier

Opviklingsapparat til uldgarn [håndbetjente]

Garnnystningsredskap (handdrivna)

Orale / nasale kanyleforbindelser

Förbindelseelement till orala/nasala kanyler

Orangemarmelade

Apelsinmarmelad

Orangevand  [fødevarer]

Apelsinblomsvatten

Ordbog, Ordbøger

Lexikon

Ordbøger

Ordböcker

Ordbøger, kort, nodehæfter og andre bøger

Lexikon, kartor och notböcker

Ordensbakker til kosmetik

Förvaringsanordningar för kosmetika

Ordgåder

Ordflätor

Organiser, organizer [Kontor]

Handdator, elektronisk almanacka

Organisering af arkitektkonkurrencer

Organisering av arkitektonisk formgivningstävling

Organisering af forretningsrejser

Affärsresetjänster

Organisering af seminarer

Organisering av seminarier

Organisering af udstillinger, messer og kongresser

Tjänster för organisering av utställningar, mässor och kongresser

Organisk kunstgødning og plantenæringsstoffer

Organiska gödningsmedel och näringsämnen

Organiske forbindelser med nitrogenholdige grupper

Organiska föreningar med kvävefunktioner

Organiske lerstabilisatorer

Organiska lerstabiliserare

Organiske overfladeaktive stoffer

Organiska ytaktiva medel

Organiske peroxider

Organiska peroxider

Organiske pigmenter

Organiska pigment

Organiske svovlforbindelser

Organiska svavelföreningar

Orgel

Orgel

Orgelpiber

Orgelpipor

Orgelregister, Orgelregistre

Orgelregister

Orgler

Orglar

O-ring [teknik]

O-ring

O-ringe [Teknik]

O-ringar

O-ringspakninger [Teknik]

O-ringar

Orkidéplante

Orkidé

Orkidéplanter

Orkidéer

Orm til fiskeri (Kunstige -)

Metmaskar (konstgjorda)

Ornament, Ornamenter

Ornament

Ornamentalske papirruller

Pappersrullar för dekoration

Ornamentering

Ornamentering

Ortodontisk kirurgi

Tandregleringskirurgi

Ortodontisk udstyr

Utrustning för tandreglering

Ortopædisk fodtøj

Ortopediska fotbeklädnader

Ortopædisk fodtøj

Ortopediska skodon

Ortopædiske ankelstøtter og -skinner

Ortopediska stöd och skydd för fotleder

Ortopædiske artikler

Ortopediska artiklar

Ortopædiske bandager

Ortopediska förband

Ortopædiske buestøtter

Ortopediska skenor och stöd

Ortopædiske bøjler

Ortopediska stöd

Ortopædiske hjælpemidler

Ortopediska hjälpmedel

Ortopædiske implantater

Ortopediska implantat

Ortopædiske korsetter

Ortopediska korsetter

Ortopædiske kraver

Halskragar

Ortopædiske kørestole til handicappede

Rullstolar för handikappade

Ortopædiske proteser

Ortopediska proteser

Ortopædiske senge

Ortopediska sängar

Ortopædiske sokker

Ortopediska sockor

Ortopædiske såler

Ortopediska sulor

Ortopædiske tjenester

Ortopedisk vård

Ortoser

Ortoser

Ortoser med indlæg

Ortoser med inlägg

Oscillerende fortrængningskompressorer

Oscillerande deplacementkompressorer

Oscillografer

Oscillografer

Oscilloskop, Oscilloskoper

Oscilloskop

Osmium

Osmium

Osmium (Os)

Osmium (Os)

Ost  [fødevarer]

Ost

Oste

Ostar

Ostebrætter

Ostbräden

Ostehøvl [køkken]

Osthyvel

Ostehøvle, elektriske

Ostskivare, elektriska

Ostehøvle, ikke-elektriske

Osthyvlar, icke elektriska

Ostekage  [fødevarer]

Ostkaka

Osteklokke [køkken]

Ostkupa

Osteklokker

Ostkupor

Ostekniv [køkken]

Ostkniv

Osteknive

Ostknivar

Ostelærred

Ostduk

Ostemasse  [fødevarer]

Ostmassa

Osteprodukter

Ostprodukter

Ostevarer

Ostprodukter

Ostfade

Ostbrickor

Ottomaner

Ottomaner

Outputstacker [kontor]

Efterbehandlingsenheter

Ovale tallerkener

Ovala serveringsfat

Ovenlys

Taklampor

Ovenlysmontering

Installation av takfönster

Ovenlysvinduer

Takfönster

Ovenrensemiddel

Ugnsrengöringspreparat

Overalls

Overaller

Overalls

Snickarbyxor

Overalls og kedeldragter

Överdragskäder och overaller

Overalls og kedeldragter til damer

Överdragskäder eller overaller för damer

Overalls og kedeldragter til drenge

Överdragskäder eller overaller för pojkar

Overalls og kedeldragter til herrer

Överdragskäder eller overaller för herrar

Overalls og kedeldragter til piger

Överdragskäder eller overaller för flickor

Overalls og kedeldragter til småbørn

Överdragskäder eller overaller för barn

Overbelastningsbeskyttelse [teknik]

Överströmsskydd

Overbelastningsrelæ [teknik]

Överströmrelä

Overbelastningsrelæer

Maximalreläer

Overbygninger, biler med (til at følge væddeløb)

Motorfordon med plattformar för övervakning av tävlingar

Overdele (beklædningsgenstande)

Överdelar (kläder)

Overdele til fodtøj

Ovanläder

Overdriverelæ [auto]

Overdrive relä

Overdækkede transportører (AFC) til brug i miner

Armerade gruvtransportörer

Overdækket marked

Saluhall

Overdækninger til servicestationer

Skydd för bensinstationer

overdækninger til varevognslad

Överdrag till bilflak

Overdækningsdele til kabelfordelere

Höljen till kabelfördelare

Overdækningselementer

Övertäckningselement

Overfladeaktive stoffer

Ytaktiva ämnen

Overfladebehandlet papir

Ytbehandlat papper

Overfladebehandling

Industriella eller speciella målningsarbeten (flygplan, fartyg, broar)

Overfladebehandling

Ytbehandling

Overfladebelægning

Ytbeläggning

Overfladebelægninger til ski

Skidyta

Overfladebeskyttere eller puder [Kontor]

Ytskydd eller dynor

Overflademønstre

Ytmönster

Overfladeskibe til kampopgaver

Ytstridsfartyg

Overfrakker

Överrockar

Overfræser [teknik]

Handöverfräs

Overføring

Övergångsbro

Overføringsbilleder

Avdragsbilder

Overføringsbilleder

Överföringsbilder

Overføringsfolie [kontor]

Överföringsblad

Overførselsvalser [kontor]

Överföringsrullar

Overgangsmetaller

Övergångsmetaller

Overhastighedsanordning [teknik]

Rusningsskydd

Overheadprojektorer

Overheadprojektorer

Overheadprojektorer

Stordiaprojektorer

Overhylde [kontor]

Överhylla

Overlevelsesdragter

Dykdräkter

Overlevelsesdragter

Överlevnadsoveraller

Overliggere

Dörr- och fönsterbalkar

Overliggere til højdespring

Hoppribbor

Overlæder (til sko og støvler)

Ovanläder (skor och stövlar)

Overlæder til sko og støvler

Ovanläder för skor och kängor

Overløb

Dammbyggnad

Overløbsporte

Dammluckor

Overløbsventil [teknik]

Överströmventil

Overopsyn under brøndboring

Övervakning av brunnsborrning

Overplade til bakker

Brickunderlägg

Overreol [kontor]

Överhylla

Overskabe til skriveborde

Skrivbordshyllor

Overspændingsafleder [teknik]

Vågfrontskydd

Overspændingsafledere

Överspänningsskydd

Overspændingsbeskyttere

Överspänningsskydd

Overstregningspenne [kontor]

Överstrykningspennor

Overstrømningsventil  [hjemmet]

Överströmningsventil

Overstrømningsventiler  [hjemmet]

Överströmningsventiler

Overstrømsrelæ [teknik]

Överströmsrelä

Oversvømmelseshindrende spærringer

Översvämningsbarriärer

Oversvømmelsesovervågning

Skydds- eller kontrolltjänster för översvämning

Oversættelse

Översättartjänster

Oversættelsesmaskine

Översättningsmaskin

Overtryksventil [teknik]

Overtrycksventil

Overtryksventil [teknik]

Reduceringsventil

Overtræk

Fodral

Overtræk

Överdrag

Overtræk [løse] til møbler

Möbelöverdrag, lösa

Overtræk til dæk

Däckskydd

Overtræk til juletræer

Överdrag för julgranar

Overtræk til kamerasøgere

Överdrag för kamerasökare

Overtræk til køretøjer

Övertäckningar för fordon

Overtræk til maskinbetjeningsenheder

Skydd för maskinbetjäningsenheter

Overtræk til motorer

Höljen för maskiner

Overtræk til parasolfødder

Skydd för parasollfötter

Overtræk til tennisketsjere

Fodral för tennisracketar

Overtræk til toiletsæder

Skydd för toalettsitsar

Overtræksbukser af læder til ridning

Överdragsbyxor för ridning

Overtræksdragter

Heltäckande överdragskläder

Overtrækshylstre til paraplyer

Paraplyfodral

Overtræksmaskine

Överdragsmaskin

Overtrækssko

Galoscher

Overtrækssko

Överdragsskor

Overtrækssko til babyer

Överdragsskor för spädbarn

Overtrækssko til damer

Bottiner

Overtrækssko til drenge

Överdragsskor för pojkar

Overtrækssko til mænd

Galoscher

Overtrækssko til piger

Överdragsskor för flickor

Overtrækstøj [hjemmet]

Överdragskläder

Overtøj

Överdragskläder

Overtøj med beskyttelsesmidler

Överdragskläder med skyddsmedel

Overvågning af forurening

Föroreningsövervakning

Overvågning af miljøet

Miljöövervakningssystem

Overvågning af tog

Tågreglering

Overvågning af tog

Tågövervakning

Overvågning og kontrol

Övervakning och kontroll

Overvågnings- og sikringssystemer og  anordninger

Säkerhetsmateriel

Overvågnings- og styresystem

Manöver- och styrsystem

Overvågnings- og styresystem, tryk- og grafikudstyr, kontorautomatiseringudstyr og informationsbehandlingsudstyr

Manöver- och styrsystem, tryckeriutrustning, grafisk utrustning, utrustning för kontorsautomatisering och informationsbehandlingsutrustning

Overvågningsbeklædning [f.eks. til medicinsk overvågning]

Kläder för användning vid övervakning [t.ex. för medicinsk övervakning]

Overvågningsbåde

Bevakningsbåtar

Overvågningscentral

Övervakningscentral

Overvågningskamera

Övervakningskamera

Overvågningskameraer

Övervakningskameror

Overvågningskontakt [teknik]

Övervakningsplugg

Overvågningssystem og belysningssystem til lufthavne

Övervakningssystem på flygplats och system för flygplatsljus

Overvågningssystem til lufthavne (SUR)

Övervakningssystem på flygplats (SUR)

Overvågningssystem, i lukket kredsløb

Slutet övervakningssystem

Overvågningssystem, Overvågningssystemer

Övervakningssystem

Overvågningstjenester

Övervakningstjänster

Ovn

Ugn

Ovn-/ serveringsform [køkken]

Ugns-/ serveringsform

Ovnbagt pandekage  [fødevarer]

Pannkaka, ugnspannkaka

Ovne

Smältugnar

Ovne

Ugnar

Ovne [opvarmning]

Värmekaminer

Ovne og tilbehør

Ugnar och tillbehör

Ovne til erhvervsmæssig brug

Kommersiella ugnar

Ovne til madlavning

Ugnar (matlagning)

Ovne, ikke til privat brug

Ugnar, ej för hushållsbruk

Ovnfast fad

Liten ugnsfast form

Ovnfast fad [teknik]

Ugnssäkert fat

Ovnforme [hjemmet]

Ugnsformar

Ovnhandsker

Ugnsvantar

Ovnriste

Eldgaller

Ovnriste

Ugnsgaller

Oxidcyanid

Cyanidoxid

Oxider og hydroxider af krom, mangan, magnesium, bly og kobber

Oxider och hydroxider av krom, mangan, magnesium, bly och koppar

Oxider, peroxider og hydroxider

Oxider, peroxider och hydroxider

Oxygen

Syre

Oxygen (O)

Syre (O)

Oxygenator

Oxygenator

Oxygenfjernere

Syrgasrenare

O-xylener

O-Xylener

Ozonapparat til medicinsk brug

Ozonapparater för medicinskt bruk

Ozonfilter, Ozonfiltre [kontor]

Ozonfilter

Ozongeneratorer

Ozongeneratorer

Copyright © 2010, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen