Bogstav R A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Æ Ø Å      Menusiden


 

DANSK-SVENSK ORDBOG FOR VARER OG TJENESTER

 

- Dansk-svensk ordbog for varer og tjenester er formodentligt den første ordbog inden for dette område mellem dansk og svensk og henvender sig til alle, der arbejder med svensk-dansk og dansk-svensk oversættelse. Ordbogen dækker en lang række samfundsaktiviteter og forbrugerområder i det moderne samfund, samt konkrete serviceydelser rettet mod borgere, erhvervsliv og den offentlige sektor. Der er hentet materiale fra en lang række åbne kilder, herunder f.eks. varekataloger, salgsmaterialer og reservedelsfortegnelser, og opslagsordene er så vidt muligt bragt i overensstemmelse med betegnelser brugt hos en række virksomheder med salg både i Danmark og Sverige. Med 30.000 opslagsord er ordbogen særdeles omfattende og dækker rigtigt mange fagområder.

- Ordbogen er også udviklet med særligt henblik på at undgå misforståelser med hensyn til de drilagtige singularis/pluralis-former i dansk og svensk. 

- Vær opmærksom på, at ordbogen er et igangværende arbejde og endnu ikke helt afsluttet og færdigredigeret. Vi tager gerne mod rettelser.

 

Ordbogen er udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK   Hele Øresunds Oversættelsesbureau

     


Copyright © 2010, Öresunds Översättningsbyrå  (Bemærk! Materialet er gratis at benytte via nettet, men det er ikke tilladt at kopiere det til computeren eller at printe det ud)

 

Rabarber  [fødevarer]

Rabarber

Racerbaner til legetøjsracerbiler

Skenor för racerbilar (leksaker)

Racerbiler

Racerbilar

Racerdæk [teknik]

Racerdäck

Racerklokke [teknik]

Ringklocka för tävlingscykel

Racketballbolde

Bollar till racketsporter

Racketballbolde,  greb og  strenge

Bollar till racketsporter, rackethandtag och -strängar

Radar

Radar

Radaranlæg

Radar

Radaranlæg

Radaranläggningar

Radarapparat

Radarutrustning

Radarapparatur

Radarutrustning

Radardetektorer

Utrustning för nukleärt och radiologiskt skydd, eller mot biologiska och kemiska agens

Radarmaster

Radarstolpar

Radarovervågningsudstyr

Övervakningsradarutrustning

Radarstation

Radarstation

Radarudstyr

Radarutrustning

Raderskjolde

Radermallar

Radersæt

Satser för radering

Radial lukkefladetætning [teknik]

Radiell läpptätning

Radialleje, Radiallejer [Teknik]

Radiallager

Radiator [hjemmet]

Radiator

Radiatorer

Element

Radiatorer

Värmeelement

Radiatorer  [hjemmet]

Radiatorer

Radiatorer og kedler

Element och värmepannor

Radiatorer til centralvarmeanlæg

Värmeledningselement

Radiatorer, kedler og dele til centralvarmeanlæg

Värmeledningselement och centralvärmepannor samt delar

Radiatorforsatser

Elementskydd

Radio

Radio

Radio kabelsamling [Auto]

Radio Kabelhärva

Radio kassette/stereo 8 [auto]

Radio Kassett/Stereo 8

Radio- og fjernsynsmaster

Radio- och televisionsmaster

Radio- og fjernsynstjenester

Radio- och televisionstjänster

Radio- og multiplekserudstyr

Radioutrustning och multiplexerad utrustning

Radio- og telefonbetjeningssystem

Radio- och telefonövervakningssystem

Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og -apparater

Radio-, televisions-, kommunikations- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning och apparater

Radio/ diskafspiller, Radio/ diskafspillere

Radio-/ skivspelare

Radioaktiv dekontaminering

Sanering av radioaktivitet

Radioaktive kilder

Radioisotopkällor

Radioaktivt materiale, Radioaktive materialer

Radioaktivt material

Radioantenner

Antenner (radio)

Radioapparat med lommelygtefunktion

Radioapparater med ficklampa

Radioapparater

Radioapparater

Radiobiler

Radiobilar

Radioer

Radioapparater

Radioer med projektor, ure og termometre

Radioapparater med projektorklockor och termometrar

Radioer til køretøjer

Radior för fordon

Radiofonimodtager, Radiofonimodtagere

Rundradiomottagare

Radioforstærker, Radioforstærkere

Radioförstärkare

Radiofrekvenstunere

Radiofrekvenstuners

Radiofyr

Radiofyrar

Radiogoniometre

Radiogoniometrar

Radioinstallationer

Radioanläggningar

Radioisotoper

Radioisotoper

Radiokaldeanlæg

Personsökare

Radiologifilm

Radiologifilm

Radiomast

Radiomast

Radiomaster

Radiomaster

Radiometer, Radiometre

Strålningsmätare

Radiomodtager, Radiomodtagere

Radiomottagare

Radiomodtagere med ur

Radiomottagare med klocka

Radionet

Radionät

Radiopanel [auto]

Radio Sarg

Radiopejleapparat (RDF)

Radiopejl (RDF)

Radiopejleapparat og rundstrålende radiofyr

Radiopejl (RDF) och oriktade radiofyrar (NDB)

Radiopejleudstyr

Pejlingsutrustning

Radioreklame

Radioannonsering

Radiosenderenheder

Radiosändarenheter

Radioskalaer

Sifferskalor (radio)

Radiosonder

Radiosonder

Radiostationer

Radiostationer

Radiostyret vægur [teknik]

Radiostyrd väggklocka

Radiotelefon

Radiotelefon

Radiotelefoner

Radiotelefoner

Radiotårn

Radiomast

Radioudsendelser

Radioutsändningar

Radioudstyr

Radioutrustning

Radise  [fødevarer]

Rädisa

Radisefrø eller -frøplanter

Rädisa, frön eller groddplantor

Radium (Ra)

Radium (Ra)

Radon (Rn)

Radon (Rn)

Radrensere

Rotorkultivatorer

Raffinerede fedtstoffer

Raffinerade fetter

Raffinerede olieprodukter

Raffinerade petroleumprodukter

Raffinerede olier

Raffinerade oljor

Raffinerede olier og fedtstoffer

Raffinerade oljor och fetter

Raffineret svovl

Raffinerat svavel

Raflebægre

Tärningsbägare

Raketaffyringssystem, Raketaffyringssystemer

Raketavfyrningssystem

Raketter

Raketer

Raketter [fyrværkeri eller missiler]

Raketer (fyrverkerier eller missiler)

Rambukke

Pålkranar

Rambukke

Rammar för pålkranar

Rambutan  [fødevarer]

Rambutan

Ramekiner til aperitif

Fat med flera avdelningar för tilltugg

RAM-hukommelser (Random access memory)

RAM-minne (Random Access Memory)

Ramiegarn

Ramigarn

Ramme

Tavelram

Ramme [teknik]

Ram

Ramme til 4 billeder [hus og hjem]

Ram för 4 bilder

Ramme til 7 foto [hus og hjem]

Collageram för 7 kort

Ramme til skærmplade [teknik]

Skärmplåt, ram

Rammeantenner [radio og fjernsyn]

Ramantenner (radio och television)

Rammebunde

Passepartouter för ramar

Rammefælder til bidronninger

Yngelrum för bidrottningar

Rammeprofiler til vinduer og døre

Ramprofiler för fönster och dörrar

Rammer

Stommar

Rammer

Tavelramar

Rammer af hård PVC

Ramar av PVC

Rammer og billeder [hjemmet]

Ramar & bilder

Rammer til billeder

Tavelramar

Rammer til elektriske afbrydere

Ramar för omkopplare

Rammer til fotos

Fotoramar

Rammer til fremstilling af madrasser

Ramar för tillverkning av madrasser

Rammer til frontdele på lydinstallationsmekanismer

Ramar för fronter på ljudinstallationsmekanismer

Rammer til hulmure

Stommar för dubbelmurar

Rammer til nedgangsbrønde

Brunnsbeslag

Rammer til plakater

Affischramar

Rammer til stativer

Ramar för ställ

Rammer til terrestiske antenner til digitalfjernsyn

Ramar till antenner för digital marksänd television

Rammer til udstillingenheder

Ramar för visningsändamål

Rammespænder [teknik]

Ramtving

Rammestave

Ramstavar

Rammestrukturer til kunstværker

Ramstrukturer till konstverk

Rammestøtte, Rammestøtter

Ramstöd

Rammesømmaskine

Ramspikverktyg

Rampe

Ramp

Ramper

Ramper

Ramper til entreprenørmaskiner

Ramper för byggmaskiner

Ramper til køretøjer

Fordonsramper

Ramper til spredning af mikroskopiske vanddråber

Ramper för spridning av mikroskopiska vattendroppar

Rangle [Babyartikler]

Skallra

Rangler [legetøj]

Skallror (leksaker)

Rapportomslag

Rapportomslag

Raps  [fødevarer]

Raps

Rapsfrø

Rapsfrön

Rapsfrø-rester

Rester från rapsfrön

Rapsolie  [fødevarer]

Rapsolja

Rasp  [fødevarer]

Brödsmulor

Raspe [teknik]

Raspar

Raspe [værktøj]

Raspar (verktyg)

Raspesæt [teknik]

Raspset

Rasteanlæg

Rastplats

Rasteplads

Rastplats

Rat

Rattar

Rat [teknik]

Ratt

Rat deformationselement [Auto]

Ratt Deformationselement

Rat til elektroniske spilsystemer

Rattar för elektroniska spelsystem

Rat til køretøjer

Rattar för fordon

Rat, ratstammer og styrehuse

Rattar, styrrör och styrhus

Rat, signal/ring [Auto]

Ratt Signalkudde/ring

Ratbeklædningsskal/ skaller [Auto]

Rattkåpa/Kåpor

Ratlås/tændingslås [Auto]

Rattlås/Tändlås

Ratlåskontaktenhed [auto]

Rattlåskontaktdon

Ratpude [auto]

Rattkudde

Ratstamme [auto]

Rattaxel

Ratstamme [auto]

Styrstag

Ratstammeende/led [Auto]

Styrstagsände/Led

Ratstammeenhed [auto]

Rattaxelaggregat

Ratstammeenhed, justerbar [Auto]

Rattaxelaggregat Justerbart

Ratstammekardanled [auto]

Rattaxelknut

Ratstammer og styrehuse

Styrrör och styrhus

Ratstammerør [auto]

Rattaxelrör

Ratstammerør/akselservo [Auto]

Rattaxelrör/Axel Servo

Rattan

Rotting

Ravioli

Ravioli

Ravplugs

Pluggar för fenor

Rayonfibre

Rayonfibrer

RDRAM-hukommelser (Rambus dynamic random access memory)

RDRAM-minne (Rambus Dynamic Random Access Memory)

Reagenser og kontrastmidler

Reagens och kontrastmedel

Reagenser til elektroforese

Reagenser för elektrofores

Reagensglas

Provrör

Reagensglasholder til rystemaskiner

Provrörsställ för skakapparater

Reagensglasstativer

Provrörsställ

Reagensglasstativer til vandbade

Provrörsställ för vattenbad

Reagenskits

Reagenssatser

Reagensmidler til blodprøver

Blodprovsreagenser

Reagensmidler til blodtypebestemmelse

Blodgruppsreagenser

Reagensstrimler

Reagensremsor

Reaktionsmotorer

Jetmotorer

Reaktor [teknik]

Reaktor

Reaktorer til lysstofrør

Lysrörsreaktorer

Realtidsoperativsystem, Realtidsoperativsystemer

Realtidsoperativsystem

Reb

Rep

Reb til pressenning [hus og hjem]

Presenningslina

Rebstige [Børneartikler]

Repstege

Receptblok, Receptblokke

Receptblock

Receptionsarbejde

Receptionstjänster

Recirkulationskøleaggregat, Recirkulationskøleaggregater

Cirkulationskylare

Recirkulationsudstyr

Återvinningsutrustning

Recker [sport]

Horisontella träningsstänger

Reder

Fågelbon

Rednings- og nødudstyr

Räddnings- och nödutrustning

Redningsanordninger

Utrymningsanordningar

Redningsbælte

Livbälte

Redningsbælter

Livbojar

Redningsbælter

Livbälten

Redningsbøjer

Livbojar

Redningsbåd

Livbåt

Redningsbåde

Livbåtar

Redningsbåde

Räddningsbåtar

Redningsbådsstation

Livbåtsstation

Redningsflåder

Räddningsbåtar

Redningsflåder [oppustelige]

Räddningsflottar (uppblåsbara)

Redningskranse

Livbojar

Redningskøretøj, Redningskøretøjer

Räddningsfordon

Redningsmiddel,  Redningsmidler

Flythjälpmedel

Redningsnet

Räddningsnät

Redningsposer til transport af personer

Räddningssäckar för persontransport

Redningsskib, Redningsskibe

Räddningsfartyg

Redningsslidsker

Rutschkanor (för räddningsändamål)

Redningsslæder

Räddningspulkor

Redningstjenester

Räddningstjänster

Redningstjenester for biler

Bärgning av bilar

Redningstjenester for busser

Bärgning av bussar

Redningstjenester for erhvervskøretøjer

Bärgning av nyttofordon

Redningstjenester for køretøjer

Utryckningsservice för bilar

Redningstjenester for motorcykler

Bärgning av motorcyklar

Redningstjenester for motorkøretøjer

Bärgning av motorfordon

Redningsudstyr

Räddningsutrustning

Redningsudstyr til brug under vandet

Utrymningsanordningar för ubåtar

Redningsvest

Flytväst

Redningsvest [teknik]

Räddningsväst

Redningsveste

Flytvästar

Redskab til åbning af beholdere

Öppnare för behållare

Redskaber og rekvisitter til gymnastik

Gymnastikutrustning

Redskaber og rekvisitter til løb, spring og kast

Utrustning för löpsporter

Redskaber og rekvisitter til udendørs sport

Utrustning till utomhusidrott

Redskaber og udstyr til brandbekæmpelse

Anordningar och utrustning för brandvarning

Redskaber til anformning af hatte

Utrustning för formning av hattar

Redskaber til at pille rejer

Redskap för att skala räkor

Redskaber til at skære pommes frites [elektriske]

Skärmaskin för potatis chips, elektriska

Redskaber til at skære pommes frites, ikke-elektriske

Skärapparater för pommes frites, ej elektriska

Redskaber til brandbekæmpelse

Brandskyddsutrustning

Redskaber til elektromedicinsk ultralydsudstyr til maxillofacial anvendelse

Utrustning för elektromedicinska ultraljudsapparater för maxillofacial användning

Redskaber til fremstilling af drikke

Redskap för tillagning av drycker

Redskaber til fremstilling af mos (husholdning)

Pressar [hushåll]

Redskaber til kalkering

Diktningsverktyg

Redskaber til konsumering af levnedsmidler

Redskap för livsmedelskonsumtion

Redskaber til påføring af kosmetiske præparater

Redskap för att applicera kosmetiska produkter

Redskaber til rengøringsformål (husholdning)

Rengöringsutrustning (hushåll)

Redskaber til tegning af kurver

Kurvlinjaler

Redskaber til tilberedning af drikke

Apparater för tillagning av drycker

Redskaber til tilberedning af fødevarer

Redskap för tillagning av livsmedel

Redskaber til udpresning af tubers indhold

Tubpressar

Redskaber til vinduespudsning

Fönsterputsredskap

Redskaber til vægt- og modstandstræning

Vikt- och styrketräningsutrustning

Redskabsbærere

Stavar och stänger för instrument och verktyg

Redskabsholder [teknik]

Redskapshållare

Redskabshus, Redskabshuse [teknik]

Redskapsskjul

Redskabskroge [teknik]

Redskapskrokar

Reduceringspakninger [Teknik]

Förminskningsbrickor

Reduktionsanordning [teknik]

Reduceringsstycke

Reduktionsknæ [teknik]

Reduceringsstycke

Reduktionskobling [teknik]

Reducerkoppling

Reduktionsmuffe [teknik]

Reducerhylsa

Reduktionsmuffe [teknik]

Reduceringshylsa

Reduktionsmuffe [teknik]

Reducermantel

Reduktionsmøtrik [teknik]

Reduceringsmutter

Reduktionsmøtrik [teknik]

Reducermutter

Reduktionsovne

Smältugnar

Reduktionsplade [teknik]

Reducerplåt

Reduktionsring [teknik]

Reduceringsring

Reduktionsring [teknik]

Reducerring

Reduktionsskive [teknik]

Reducerbricka

Reduktionsstykke [teknik]

Reduceringsstycke

Reduktionsventil [teknik]

Reduceringsventil

Reduktionsventilarrangementer

Chokeförgreningsrör

Reduktionsventiler til rørsamlinger

Tryckreducerare (rördelar)

Reduktor, Reduktorer [elektricitet]

Spänningsdelare (elektriska)

Redundant Array Of Independent Disk Drives (RAID)

Redundant anordning av oberoende skivminnen (RAID)

Reel compact [teknik]

Autoreel

Refillpatroner med blæk til printere

Bläckpåfyllningspatroner för skrivare

Refleks [auto]

Reflex

Refleksanordninger  [Teknik]

Reflexanordningar

Refleksbelægning til hundesnor

Reflexöverdrag till hundkoppel

Refleksbånd

Reflexband

Refleksbånd til fodtøj

Fotreflexband

Reflekshalsbånd [teknik]

Reflexhalsband

Refleksrampe [auto]

Reflexramp

Refleksstriber til tasker

Reflexband för väskor

Refleksvest [teknik]

Reflexväst

Reflekterende perler

Reflexband för väg

Reflekterende signalveste

Reflekterande signalvästar

Reflekterende tape

Reflexband

Reflekterende veste

Reflekterande västar

Reflekterende veste

Skyddsöverdrag eller skyddskåpa

Reflektor [teknik]

Reflektor

Reflektorer

Reflektorer

Reflektorer [offentlig belysning]

Reflektorer (offentlig belysning)

Reflektorer til fotografering eller filmoptagelser

Reflektorer för fotografi eller kinematografi

Reflektorlamper

Reflektorlampor

Reflektorpærer [teknik]

Reflektorlampor

Refraktometre

Refraktometrar

Refraktorer

Refraktorer

Regelmæssigt udkommende publikationer

Periodiska publikationer

Regenereret aktivt kul

Regenererat aktivt kol

Regenereret gummi

Gummiregenerat

Regionale eller nationale lastvognstransportydelser

Regionala eller nationella lastbilsfrakter

Registere [kontor]

Index med flikar

Registerrem, tandrem [teknik]

Tidsinställningsband

Registrerede mikrobiocider

Registrerade mikrobiocider

Registrering af salg og køb

Försäljnings- och inköpsregistrering

Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr

System för registrering och undersökningsutrustning

Registreringsterminal

Registreringsterminal

Regnbueørred  [fødevarer]

Regnbågslax

Regne- og bogholderimaskiner

Räknare och räknemaskiner

Regneark

Kalkylprogram

Regnearkprogrampakke, Regnearkprogrampakker

Kalkylprogram

Regnearksprogrammel

Kalkylprogram

Regnemaskine

Räknemaskin

Regnemaskine [dog ikke computere]

Räknemaskin (ej datorer)

Regnemaskine med alarmfunktion

Räknemaskin med väckarklocka

Regnemaskine, lommeregner [Kontor]

Kalkylator, räknadosa,  fickräknare

Regnemaskiner

Räknare

Regnemaskiner [kontor]

Räknemaskiner

Regnemaskiner [undtagen til computere]

Kalkylatorer [ej för datorer]

Regnemaskiner med printfunktion

Skrivande räknare

Regnemaskiner og lignende

Maskiner med räkneverk

Regneruller

Kalkylatorpapper

Regneruller

Räknerullar

Regnestok

Räknesticka

Regnestokke

Räknestickor

Regnfrakker

Regnkappor

Regnfrakker

Regnrockar

Regnhatte

Regnhattar

Regnkanon på spyd [teknik]

Vattenspridare på spett

Regnløje  [fødevarer]

Groplöja

Regnlåg [teknik]

Regnlock

Regnmåler, Regnmålere

Nederbördsmätare

Regnmåler, Regnmålere [teknik]

Regnmätare

Regnraketter

Regnraketer

Regnrender

Regnrännor

Regnsensor [auto]

Regnsensor

Regnskabs- og revisionsvirksomhed

Redovisning och revision

Regnskabs- og revisionsvirksomhed, skatterådgivning

Redovisning, revision och skattemässiga tjänster

Regnskabsark

Bokföringsblad

Regnskabsbog

Räkenskapsbok

Regnskabsbøger

Räkenskapsböcker

Regnskabsføring

Redovisning

Regnskinner

Regnrännor

Regntøj

Regnkläder

Regnvandsafløb

Avloppsrännor

Regnvandsrørledninger

Regnvattenledningar

Regnvandstønde [teknik]

Regnvattentunna

Regnvandstønder

Regnvattentunnor

Regulator [teknik]

Regulator

Regulator til brændstoftryk [Auto]

Bränsletrycksregulator

Regulatorer [opvarmningsudstyr]

Regulatorer [värmeutrustning]

Regulatorer til buelamper

Regulatorer för båglampor

Regulatorer til motorer

Regulatorer för motorer

Regulatorer til varmeinstallationer

Regulatorer för värmeinstallationer

Regulatorure

Regulatorer (klockor)

Reguleringsmotor [auto]

Reglermotor

Reguleringssystem, Reguleringssystemer

Reglersystem

Reguleringsudstyr

Reglerutrustning

Reguleringsventil [teknik]

Reglerventil

Reguleringsventiler

Reglerventiler

Regummierede dæk

Regummerade däck

Regummierede dæk til lastkøretøjer  [Teknik]

Regummerade däck (nyttofordon och släpvagnar till dem)

Regummierede dæk til personbiler  [Teknik]

Regummerade däck (motorfordon och släpvagnar till dem)

Regummiering af dæk

Regummering av däck

Reje  [fødevarer]

Räka

Rejeopdræt

Räkodling

Rejer, levende

Levande räkor

Rejseartikler

Enskilda reseffekter

Rejsebarnesenge

Resesängar för spädbarn

Rejsebord, Rejseborde

Traversbord

Rejsebureau-, turoperatør- og turistvejledningsvirksomhed

Tjänster utförda av resebyråer, utflyktsarrangörer och turistbyråer

Rejsebureauvirksomhed og lignende

Resebyråtjänster och liknande tjänster

Rejsebørster

Resborstar

Rejseetuier

Reseetuier

Rejsegarderobe

Resväskor

Rejsegarderober

Resegarderober

Rejsegods

Resgods

Rejsehjemler

Färdbiljetter

Rejsehøjttaler, Rejsehøjttalere

Resehögtalare

Rejsekister, kufferter, dokumentmapper, håndtasker, nøglepunge, etuier, som især er

Koffertar, resväskor, portföljer, handväskor, nyckelfodral, väskor speciellt anpassade

Rejsekufferter

Koffertar

Rejsenecessairer

Reseetuier

Rejsepung [hjemmet]

Reseplånbok

Rejsesenge

Resesängar

Rejseservice

Resetjänster

Rejseskamler

Respallar

Rejsesæt

Reseset

Rejsesæt og -tilbehør

Reseset och tillbehör

Rejsesæt til bærbare computere

Reseset för bärbara datorer

Rejsetaske på hjul med mappe [hjemmet]

Kabinväska på hjul och portfölj

Rejsetasker

Kappsäckar

Rejsetasker

Resebäggar

Rejsetasker

Resväskor

Rejsetæpper

Resplädar

Rejseudstyr til kontormaskiner [Kontor]

Reseutrustning för kontorsmaskiner

Rejseur, Rejseure

Reseur

Reklame

Annonsering

Reklame i aviser

Annonsering i dagstidningar

Reklame i biografen

Biografreklam

Reklame i fjernsynet

TV-annonsering

Reklame i handels- eller tjeneste- håndbøger eller telefonbøger, de gule sider

Annonsering på gula sidorna

Reklame i luften

Himmelskrift

Reklame i radioen

Radioannonsering

Reklame i tidsskrifter

Annonsering i tidskrifter

Reklame på bredbånd, massemedier

Annonsering i massmedia

Reklame på Internettet

Internet-annonsering

Reklame på løbesedler eller i kuponhæfter

Annonsering på flygblad eller kuponger

Reklame på opslagstavler

Annonsering på affischtavlor

Reklame på plakater

Annonsering på posters

Reklameanordninger

Anordningar för marknadsföring

Reklameanordninger

Anordningar för reklamändamål

Reklameartikler

Reklamartiklar

Reklamebannere

Reklambanner

Reklameblad, Reklameblade

Reklamblad

Reklamebærere

Reklammedia

Reklamefigurer

Reklamfigurer

Reklameholder, Reklameholdere

Reklamhållare

Reklameklæbemærker og  bånd

Reklamdekaler och -klistermärken

Reklamekrave til flasker

Reklamhalsetikett för flaskor

Reklamemateriale

Annonsmaterial

Reklamemateriale, Reklamematerialer

Reklammaterial

Reklamemedier

Reklammedia

Reklameneonlyskilder

Neonreklamskyltar

Reklameplakat

Reklamplakat

Reklameplakater

Reklamaffischer

Reklamestativ, Reklamestativer

Reklamställ

Reklamesøjle, Reklamesøjler

Annonspelare

Reklametavler

Affischtavlor för reklamändamål

Reklametavler

Anslagstavlor

Reklametekster

Reklamtexter (straplines)

Reklametryksager, varekataloger og håndbøger

Reklamtrycksaker, varukataloger och manualer

Reklametændstikker

Tändsticksmappar

Reklameudstyr [med eller uden lys, mobilt eller stationært]

Annons- och reklamanordningar (lysande eller ej, mobila eller fasta)

Reklamevirksomhed

Reklam

Rekognoscerings- og patruljekøretøjer

Spanings- och övervakningsfordon

Rekognosceringsfly

Spaningsplan

Rekombinatorer

Rekombinatorer

Rekreationscenter

Rekreationscenter

Rekreativt anlæg

Fritidsanläggning

Rekreativt center

Rekreationscenter

Rekrutteringstjenester

Rekryteringstjänster

Reliefmateriale, Reliefmaterialer

Reliefmaterial

Religiøse bøger

Religiösa böcker

Relæ [teknik]

Relä

Relæblok, Relæblokke [teknik]

Reläblock

Relæboks [auto]

Reläcentral

Relæcentral [auto]

Reläcentral

Relæenhed [teknik]

Reläblock

Relækasse, Relækasser [teknik]

Reläskåp

Relæmuffe [teknik]

Relähylsa

Relæstation til radiofrekvenser

Radiofrekvensförstärkare

Rembeskyttelse, Rembeskyttelser [teknik]

Remskydd

Rembeskytter, Rembeskyttere [auto]

Remskydd

Remlås, Remlåse

Remlås

Remme

Band, remmar

Remme

Remmar eller ledtyglar

Remme [dog ikke til sadelmagervarer]

Remmar (ej seldon)

Remme eller bæltespænder [Teknik]

Spännband

Remskive [teknik]

Remskiva

Remskiveaksel [teknik]

Axel remskiva

Remskiver [Teknik]

Linskivor

Remstrammer til ventilator [Auto]

Remspännare för Fläktrem

Remstrammer, Remstrammere [teknik]

Remspännare

Ren, rensdyr  [fødevarer]

Ren

Rendegravning

Dikesgrävning

Rendegravning

Dikning

Rendejernsbukker [teknik]

Rännkroksbockare

Rengøring

Städning

Rengøring af affaldsbeholdere

Rengöring av avfallsbehållare

Rengøring af beholdere

Tankrengöring

Rengøring af biler eller både

Bil- eller båtvård

Rengøring af boliger, bygninger og vinduer

Städning av bostäder och byggnader samt fönsterputsning

Rengøring af bygninger

Städning av byggnader

Rengøring af bygningskomponenter

Städning av byggkomponenter

Rengøring af godskøretøjer

Rengöring av transportfordon

Rengøring af kontorer

Kontorsstädning

Rengøring af kontorer, skoler og kontorudstyr

Kontors- och skolstädning samt rengöring av kontorsutrustning

Rengøring af kontorudstyr

Rengöring av kontorsutrustning

Rengøring af lokaler

Städning av bostäder

Rengøring af ovne samt skorstensfejning

Ugns- och skorstenssotning

Rengøring af parkeringsanlæg

Rengöring av bilparkeringar

Rengøring af parkeringshuse

Rengöring av parkering

Rengøring af reservoirer

Reservoarrengöring

Rengøring af skoler

Städning av skolor

Rengøring af strande

Strandrengöring

Rengøring af tanke og reservoirer

Tankrengöring och reservoarrengöring

Rengøring af telefonudstyr

Rengöring av telefonutrustning

Rengøring af transportmidler

Rengöring av transportutrustning

Rengøring af ydermure ved sandblæsning

Rengöring av fasader genom blästring

Rengøring og hushjælp

Hushållstjänster

Rengøring til bycastlæder [hus og hjem]

Rengöring för bycastläder

Rengørings- og pedelservice

Städning och fastighetsskötsel

Rengørings- og sanitetstjenester

Städning och renhållning

Rengørings-, pudse- og poleringsmidler

Rengörings- och polermedel

Rengøringsanordninger

Rengöringsanordningar

Rengøringsanordninger til elektriske barbermaskiner

Rengöringsanordningar till elektriska rakapparater

Rengøringsanordninger til fremkaldere [fotografier, film- og/ eller lysbilleder]

Rengöringingsanordningar för framkallningsapparater (fotografering, film- och/ eller

Rengøringsanordninger til fremvisere

Rengöringingsanordningar för betraktningsanordningar

Rengøringsanordninger til kameraer

Rengöringsanordningar för kameror

Rengøringsanordninger til kopimaskiner

Rengöringingsanordningar för kopieringsapparater

Rengøringsanordninger til linser

Rengöringsanordningar för linser

Rengøringsanordninger til projektorer

Rengöringsanordningar för projektorer

Rengøringsanordninger til tandbørster

Rengöringsanordningar för tandborstar

Rengøringsapparat til gulve

Golvrengöringsapparater

Rengøringsartikler

Rengöringsverktyg

Rengøringsbørster

Rengöringsborstar

Rengøringsklude

Rengöringsdukar

Rengøringsklude

Rengöringskuddar

Rengøringsklude

Rengöringstrasor

Rengøringsklude

Trasor

Rengøringsløsninger til kontorudstyr [Kontor]

Rengöringslösningar för kontorsmaskiner

Rengøringsmaskine

Rengöringsmaskin

Rengøringsmiddel, Rengøringsmidler

Rengöringsmedel

Rengøringsmiddelbeholdere med aftagelige måleskeer

Behållare som innehåller rengöringsmedel och är försedda med löstagbara skedar

Rengøringsmidler i tabletform

Tvättproduktsblock

Rengøringsmidler med alkali

Rengöringsmedel med kaustiksoda

Rengøringsmidler med ammoniak

Rengöringsmedel med ammoniak

Rengøringsmidler til gulve

Golvrengöringsmedel

Rengøringspræparater

Rengöringssammansättningar

Rengøringsredskab, Rengøringsredskaber

Rengöringsredskap

Rengøringsrobotter

Robotdammsugare

Rengøringsrobotter til svømmebassiner

Robotar för rengöring av simbassänger

Rengøringsservice af toiletter og vaskerum

Rengöring av toaletter

Rengøringssvampe

Tvättsvampar

Rengøringstrimler til afløb

Rengöringsremsor för avlopp

Rengøringsvogne

Städvagnar

Rengøringsværktøjer til metalrør

Rengöringsdon för metallrör

Renovation

Renhållning

Renovationsvogn

Sopbil

Renovationsvogne

Sopbilar

Renovationsvogne med komprimering

Sopbilar med komprimator

Renovering af bygninger, landmærker eller monumenter

Renovering av byggnader, landmärken eller monument

Renovering af hovedvandledninger

Renovering av huvudvattenledning

Renovering af udslidte bygninger

Renovering av byggnader

Rensdyr  [fødevarer]

Ren

Rensdyrkød  [fødevarer]

Renkött

Renseanlæg

Reningsverk

Renseanlæg til svømmebassiner (automatiske -)

Simbassängsrengöringsmaskiner (automatiska -)

Renseanordninger til cd'er

Rengöringingsanordningar för cd-skivor

Renseanordninger til dvd'er

Rengöringingsanordningar för dvd-skivor

Renseanordninger til svømmebassiner

Anordningar för rengöring av simbassänger

Renseapparat til rør

Utrustning för rengöring av rör

Renseapparater (væske)

Renare (vätske-)

Renseblokke til toiletter

Rengöringsblock för toalettbruk

Rensebånd [teknik]

Rensband

Rensedyser

Rengöringsmunstycken

Renseervietter til kontormaskiner [Kontor]

Rengöringsdukar för kontorsmaskiner

Rensefjeder [teknik]

Rensfjäder

Rensehoveder

Rengöringsmunstycken

Rensemaskine (Bomulds-)

Bomullsrensningsmaskin

Rensemidler i tabletform

Rengöringstabletter

Rensepuder og filtre til skriveenhed (fuser) [Kontor]

Utrustning för rengöring av fixeringsenhet

Rensere til CD-ROM drev [Kontor]

Rengöring för cd-enheter

Renserulle til fikseringsenhed

Rengöringsdyna för fixeringsenhet

Rensetabletter til tandproteser

Rengöringstabletter för tandproteser

Rensning [Auto]

Rening

Rensning af bygningsgrund

Städning av byggnadsmark

Rensning af kloakledninger

Rensning av avlopp

Rensning af nedløbsbrønde

Renhållning av rännstenar

Rensning af pelse og skind

Rengöring av pälsvaror

Rensning af ventilationskanaler

Rengöring av luftkanaler

Rensning og behandling af jord

Markrening och markbehandling

Rensning og tømning af nedløbsbrønde

Renhållning och tömning av rännstenar

Rensningsanlæg

Anläggning för behandling av avlopp

Rensningsanordninger til optiske apparat

Rengöringingsanordningar för optiska apparater

Rensningsfilter [teknik]

Reningsfilter

Rensningsservice

Saneringstjänster

Rensningsværk

Reningsverk

Renstragt

Renstratt

Reolbelysning [hus og hjem]

Bokhyllebelysning

Reoler [hjemmet]

Bokhyllor

Reoler eller holdere til hvilemåtter til børn

Hållare eller ställningar för vilomattor

Reoler til ringbind

Hängmappsställningar

Reoler til stereoanlæg

Hi fi-hylla

Reoler til stereoanlæg

HiFi-ställ

Reoler til varer

Ställ för utmatning av varor

Reolsystem, Reolsystemer

Ställ

Reolsystem, Reolsystemer

Ställsystem

Reolsystem, Reolsystemer [hjemmet]

Hyllsystem

Reometre

Reometrar

Reostat [teknik]

Reostat

Reostater

Reostater

Reparation af beklædning og tekstiler

Lagning av kläder och textilier

Reparation af biler

Reparation av bilar

Reparation af busser

Reparation av bussar

Reparation af datanetudstyr

Reparation av datornätutrustning

Reparation af dæk, herunder montering og afbalancering

Reparation av däck, inklusive montering och balansering

Reparation af elektrisk system

Reparation av elsystem

Reparation af flymotorer

Reparation av flygplansmotorer

Reparation af fotokopimaskiner

Reparation av fotokopiatorer

Reparation af færger

Reparation av färjor

Reparation af informationsteknologisk udstyr

Reparation av IT-utrustning

Reparation af karosseri

Karossreparationer

Reparation af lastbiler

Reparation av lastbilar

Reparation af luftfartøjer

Reparation av flygplan

Reparation af mainframedatamater

Reparation av stordatorer

Reparation af mikrodatamater

Reparation av mikrodatorer

Reparation af minidatamater

Reparation av minidatorer

Reparation af motorcykler

Reparation av motorcyklar

Reparation af PC'er

Reparation av persondatorer

Reparation af perifert udstyr til datamater

Reparation av kringutrustning till datorer

Reparation af personlige ejendele af læder

Lagning av personliga lädervaror

Reparation af programmel til informationsteknologi

Reparation av IT-programvara

Reparation af rekreative områder

Reparationsarbeten i rekreationsområden

Reparation af rørledningssystemer

Reparation av muffar

Reparation af skibe

Reparation av fartyg

Reparation af sko

Lagning av skor

Reparation af smykker

Lagning av smycken

Reparation af sportspladser

Reparationsarbeten på idrottsplatser

Reparation af støvler

Lagning av kängor

Reparation af veje

Vägreparationer

Reparation og vedligeholdelse af anlæg

Reparation och underhåll av anläggningar

Reparation og vedligeholdelse af apparater til radiotelefoni

Reparation och underhåll av radiotelefoniapparatur

Reparation og vedligeholdelse af armbåndsure

Reparation och underhåll av armbandsur

Reparation og vedligeholdelse af audioudstyr

Reparation och underhåll av ljudutrustning

Reparation og vedligeholdelse af audiovisuelt og optisk udstyr

Reparation och underhåll av audiovisuell och optisk utrustning

Reparation og vedligeholdelse af bilbremser og dele hertil

Reparation och underhåll av fordonsbromsar och bromsdelar

Reparation og vedligeholdelse af biler

Reparation och underhåll av bilar

Reparation og vedligeholdelse af brandslukningsanlæg

Reparation och underhåll av utrustning och anordningar för brandbekämpning

Reparation og vedligeholdelse af bremser og dele hertil til lokomotiver

Reparation och underhåll av bromsar och bromsdelar för lokomotiv

Reparation og vedligeholdelse af busser

Reparation och underhåll av bussar

Reparation og vedligeholdelse af campingudstyr

Reparation och underhåll av campingutrustning

Reparation og vedligeholdelse af cateringudstyr

Reparation och underhåll av cateringutrustning

Reparation og vedligeholdelse af centralvarmeanlæg

Reparation och underhåll av centralvärme

Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger

Reparation och underhåll av elektrisk utrustning i byggnader

Reparation og vedligeholdelse af elektriske maskiner, apparater og tilhørende udstyr

Reparation och underhåll av elektriska maskiner, apparater och tillhörande utrustning

Reparation og vedligeholdelse af elektriske motorer

Reparation och underhåll av elektriska motorer

Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Reparation och underhåll av elektrisk och maskinteknisk utrustning i byggnader

Reparation og vedligeholdelse af elmålere

Reparation och underhåll av elmätare

Reparation og vedligeholdelse af fjernsyn

Reparation och underhåll av televisionsutrustning

Reparation og vedligeholdelse af flydende konstruktioner

Reparation och underhåll av flytkonstruktioner

Reparation og vedligeholdelse af flydende platforme

Reparation och underhåll av flytplattformar

Reparation og vedligeholdelse af flymotorer

Reparation och underhåll av flygplansmotorer

Reparation og vedligeholdelse af fotografiudstyr

Reparation och underhåll av fotoutrustning

Reparation og vedligeholdelse af gasmålere

Reparation och underhåll av gasmätare

Reparation og vedligeholdelse af gaspumper

Reparation och underhåll av gaspumpar

Reparation og vedligeholdelse af gearkasser til køretøjer

Reparation och underhåll av växellådor till fordon

Reparation og vedligeholdelse af gearkasser til lokomotiver

Reparation och underhåll av växellådor för lokomotiv

Reparation og vedligeholdelse af generatorer

Reparation och underhåll av generatorer

Reparation og vedligeholdelse af haner

Reparations- och underhållstjänster avseende kranar/tappar

Reparation og vedligeholdelse af hastighedsmålere

Reparation och underhåll av varvräknare

Reparation og vedligeholdelse af helikoptere

Reparation och underhåll av helikoptrar

Reparation og vedligeholdelse af hjulsæt til lokomotiver

Reparation och underhåll av hjulsatser för lokomotiv

Reparation og vedligeholdelse af hotel- og restaurantudstyr

Reparation och underhåll av hotell- och restaurangutrustning

Reparation og vedligeholdelse af hoteludstyr

Reparation och underhåll av hotellutrustning

Reparation og vedligeholdelse af idrætsanlæg

Reparation och underhåll av idrottsanläggningar

Reparation og vedligeholdelse af ikke-elektrisk maskineri

Reparation och underhåll av icke-elektriska maskiner

Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger

Reparation och underhåll av utrustning i byggnader

Reparation og vedligeholdelse af kedler

Reparation och underhåll av varmvattenberedare

Reparation og vedligeholdelse af kinematografisk udstyr

Reparation och underhåll av kinematografisk utrustning

Reparation og vedligeholdelse af kirurgisk udstyr

Reparation och underhåll av kirurgisk utrustning

Reparation og vedligeholdelse af kompressorer

Reparation och underhåll av kompressorer

Reparation og vedligeholdelse af kraner

Reparations- och underhållstjänster avseende kranar

Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe

Reparation och underhåll av örlogsfartyg

Reparation og vedligeholdelse af køleanlæg

Reparation och underhåll av kylargrupper

Reparation og vedligeholdelse af lastbiler

Reparation och underhåll av lastbilar

Reparation og vedligeholdelse af lokomotiver

Reparation och underhåll av lokomotiv

Reparation og vedligeholdelse af luftfartøjer

Reparation och underhåll av flygplan

Reparation og vedligeholdelse af løftekraner

Reparation och underhåll av lyftkranar

Reparation og vedligeholdelse af maskiner

Reparation och underhåll av maskiner

Reparation og vedligeholdelse af medicinsk og kirurgisk udstyr

Reparation och underhåll av medicinsk och kirurgisk utrustning

Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr

Reparation och underhåll av medicinsk utrustning

Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr

Reparation och underhåll av medicinsk utrustning och precisionsutrustning

Reparation og vedligeholdelse af mekaniske installationer i bygninger

Reparation och underhåll av maskinteknisk utrustning i byggnader

Reparation og vedligeholdelse af metalbeholdere

Reparation och underhåll av metallbehållare

Reparation og vedligeholdelse af militære elektroniske systemer

Reparation och underhåll av elektroniska system för militärt bruk

Reparation og vedligeholdelse af motorcykler

Reparation och underhåll av motorcyklar

Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer og beslægtet udstyr

Reparations- och underhållstjänster av motorfordon och tillhörande utrustning

Reparation og vedligeholdelse af musikinstrumenter

Reparation och underhåll av musikinstrument

Reparation og vedligeholdelse af møbler

Reparation och underhåll av möbler

Reparation og vedligeholdelse af måle-, test- og prøveapparater

Reparation och underhåll av mät-, test- och kontrollapparater

Reparation og vedligeholdelse af måleapparater

Reparation och underhåll av mätapparater

Reparation og vedligeholdelse af offentlige toiletter

Reparation och underhåll av offentliga toaletter

Reparation og vedligeholdelse af optisk udstyr

Reparation och underhåll av optisk utrustning

Reparation og vedligeholdelse af personlige computere

Reparation och underhåll av persondatorer

Reparation og vedligeholdelse af præcisionsudstyr

Reparation och underhåll av precisionsutrustning

Reparation og vedligeholdelse af prøveapparater

Reparation och underhåll av kontrollapparater

Reparation og vedligeholdelse af pumper

Reparation och underhåll av pumpar

Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner og metalbeholdere

Reparation och underhåll av pumpar, ventiler, kranar och metallbehållare

Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner, metalbeholdere og maskiner

Reparation och underhåll av pumpar, ventiler, kranar, metallbehållare och maskiner

Reparation og vedligeholdelse af radiosendere

Reparation och underhåll av radiosändare

Reparation og vedligeholdelse af rensningsanlæg

Reparation och underhåll av reningsverk

Reparation og vedligeholdelse af reservoirer

Reparation och underhåll av reservoarer

Reparation og vedligeholdelse af restaurantudstyr

Reparation och underhåll av restaurangutrustning

Reparation og vedligeholdelse af rullende materiel

Reparation och underhåll av vagnpark

Reparation og vedligeholdelse af rullestole

Reparation och underhåll av rullstolar

Reparation og vedligeholdelse af rulletrapper

Reparation och underhåll av hissar

Reparation og vedligeholdelse af røntgenudstyr

Reparation och underhåll av röntgenutrustning

Reparation og vedligeholdelse af sikkerheds- og forsvarsmateriel

Reparation och underhåll av säkerhets- och försvarsmateriel

Reparation og vedligeholdelse af sikkerhedsmateriel

Reparation och underhåll av säkerhetsutrustning

Reparation og vedligeholdelse af skibe

Reparation och underhåll av skepp

Reparation og vedligeholdelse af skibe og både

Riggningstjänster

Reparation og vedligeholdelse af spildevandsrensningsanlæg

Reparation och underhåll av anläggning för avloppsvatten

Reparation og vedligeholdelse af startmotorer

Reparation och underhåll av startmotorer

Reparation og vedligeholdelse af støddæmpere

Reparation och underhåll av stötdämpare

Reparation og vedligeholdelse af tanke

Reparation och underhåll av tankar

Reparation og vedligeholdelse af telefaxmaskiner

Reparation och underhåll av telefaxmaskiner

Reparation og vedligeholdelse af telefoncentraler

Reparation och underhåll av telefonväxlar

Reparation og vedligeholdelse af telefoner

Reparation och underhåll av telefonapparater

Reparation og vedligeholdelse af telefonsvarere

Reparation och underhåll av automatiska telefonsvarare

Reparation og vedligeholdelse af telekommunikationslinjer

Reparation och underhåll av telekommunikationslinjer

Reparation og vedligeholdelse af telexudstyr

Reparation och underhåll av trådtelexutrustning

Reparation og vedligeholdelse af testapparater

Reparation och underhåll av testapparater

Reparation og vedligeholdelse af tidsmålingsapparater til industriel brug

Reparation och underhåll av industriell tidsmätande utrustning

Reparation og vedligeholdelse af transformatorer

Reparation och underhåll av transformatorer

Reparation og vedligeholdelse af transmissionssystemer til køretøjer

Reparation och underhåll av transmission för fordon

Reparation og vedligeholdelse af transmissionssystemer til lokomotiver

Reparation och underhåll av transmission för lokomotiv

Reparation og vedligeholdelse af tv-sendere

Reparation och underhåll av televisionssändare

Reparation og vedligeholdelse af udstyr til el-distribution

Reparation och underhåll av elektrisk distributionsutrustning

Reparation og vedligeholdelse af udstyr til gassporing

Reparation och underhåll av gasdetektorutrustning

Reparation og vedligeholdelse af udstyr til legepladser

Reparation och underhåll av lekplatsutrustning

Reparation og vedligeholdelse af udstyr til trådtelefoni

Reparation och underhåll av trådtelefoniutrustning

Reparation og vedligeholdelse af udstyr til trådtelefoni og -telegrafi

Reparation och underhåll av trådtelefoni- och trådtelegrafiutrustning

Reparation og vedligeholdelse af udstyr til trådtelegrafi

Reparation och underhåll av trådtelegrafiutrustning

Reparation og vedligeholdelse af ure

Reparation och underhåll av klockor

Reparation og vedligeholdelse af vandmålere

Reparation och underhåll av vattenmätare

Reparation og vedligeholdelse af varmeanlæg

Reparation och underhåll av värmeverk

Reparation og vedligeholdelse af ventiler

Reparation och underhåll av ventiler

Reparation og vedligeholdelse af videotekstudstyr

Reparation och underhåll av videotextutrustning

Reparation og vedligeholdelse af videoudstyr

Reparation och underhåll av videoutrustning

Reparation og vedligeholdelse af væskepumper

Reparation och underhåll av vätskepumpar

Reparation og vedligeholdelse af våben

Reparation och underhåll av vapen

Reparation og vedligeholdelse af våben og våbensystemer

Reparation och underhåll av vapen och vapensystem

Reparation og vedligeholdelse af våbensystemer

Reparation och underhåll av vapensystem

Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser for PC'er, kontorudstyr, telekommunikations- og av-udstyr

Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende persondatorer, kontorsutrustning, telekommunikations- och audiovisuell utrustning

Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer og andet udstyr

Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan och annan utrustning

Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer

Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan, järnvägar, vägar och marin utrustning

Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr

Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende sjöfart och annan utrustning

Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet udstyr

Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning

Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende køretøjer og beslægtet udstyr

Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för fordon och liknande utrustning

Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr

Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning

Reparations- og vedligeholdelse af raffinaderiudstyr

Oljerafinnering

Reparations- og vedligeholdelsestjenester

Reparation och underhåll

Reparations-, vedligeholdelses- og installationstjenester

Reparationer, underhåll och installationstjänster

Reparationsbandage [teknik]

Reparationsband

Reparationsbånd [teknik]

Reparationsband

Reparationsplade [auto]

Reparationsplåt

Reparationsspændstykker og -muffer

Skruvtvingar och medbringarklackar

Reparationssæt

Reparationssatser för klockor

Reparationssæt [teknik]

Renoveringssats

Reparationssæt [teknik]

Reparationssats

Reparerbare køretøjer [Auto]

Reparerbara Fordon

Reparering af brøndborebits

Reparation av borr för oljeborrning

Reproduktion af programmel

Programkopiering

Reproduktionstjenester

Reproduktionstjänster

Reprografiartikler

Repromateriel

Reprografisk virksomhed

Reprotjänster

Reprokameraer til fremstilling af trykplader og trykcylindre

Kameror för beredning av tryckplåtar eller tryckvalsar

Repræsentation af interesseparter

Partsrepresentation

Reservedele og tilbehør til radar

Reservdelar och tillbehör till radar

Reservedele til biler

Reservdelar till bilar

Reservedele til lastbiler

Reservdelar till lastfordon

Reservedele til lastbiler, varebiler og personbiler

Reservdelar till lastfordon, skåpbilar och bilar

Reservedele til varevogne

Reservdelar till skåpbilar

Reservedelsliste [teknik]

Reservdelslista

Reservehjul [Auto]

Reservhjul

Reservehjul til midlertidig brug  [Teknik]

Däck (reservdäck/hjul för tillfälligt bruk)

Reservehjulsholder, Reservehjulsholdere [auto]

Reservhjulshållare

Reservehjulsinddækning [auto]

Reservhjulsskydd

Reservepærer til laboratoriemikroskoper

Ersättningslampor till laboratoriemikroskop

Reservespillere til bordfodbold

Ersättningsspelare till fotbollsspel

Reservetank [teknik]

Reservtank

Reserveudstyr

Reservutrustning

Reservoir [Auto]

Tank

Resistans [teknik]

Motstånd

Resistorer

Resistorer

Resonatorer

Resonatorer

Resorberbare hæmostatika

Resorberbara hemostatika

Respirationsmaske

Andningsmask

Respirationsmasker med ventil

Andningsmasker med ventil

Respirationsmonitorer

Andningsmonitorer

Ressourcer inden for agroskovbrug

Skogsodlingsresurser

Ressourcer inden for bredbladet beplantning

Plantering av lövskog

Ressourcer inden for brændselstræ

Skogsbränsleresurser

Ressourcer inden for gold, naturligt vandet beplantning

Resurser för plantering på ofruktbar och nederbördsrik mark

Restaurant

Restaurang

Restaurantionsdiske

Restaurangdiskar

Restaurantionsstande

Restaurangdiskar

Restaurantudstyr

Restaurangutrustning

Restaurationsvirksomhed og servering

Restaurang- och serveringstjänster

Restaurering

Restaureringsarbeten

Restaurering af brøndanlæg

Återställning av brunnsplatsen

Restaurering af bygninger, landmærker eller monumenter

Restaurering av byggnader, landmärken eller monument

Restaurering af murværk, stenhuggeri eller fliser

Restaurering av mureriarbeten, stenarbeten och plattläggningsarbeten

Restaurering, kopiering og retouchering af fotografier

Restaurering, kopiering och retuschering av foton

Rester – ikke dyrefoder

Andra rester än djurfoder

Restprodukter fra mineralolie

Restprodukter av petroleum

Resultattavler

Resultattavlor

Resultattavler til sport

Resultattavlor för idrott

Retablering efter katastrofe

Återhämtningstjänster efter driftsstörning

Retardere

Ratardatorer

Retningsboring

Borrning av riktad brunn

Retningsviserblinklygter  [Teknik]

Körriktningsvisare

Retningsvisere til køretøjer

Körriktningsvisare för fordon

Retningsvisere til motorkøretøjer

Körriktningsvisare för motorfordon

Retroreflekterende anordninger

Retroreflekterande anordningar

Retsbygning

Domstolsbyggnad

Retshjælpforsikring og entrepriseforsikring

Rättshjälps- och allriskförsäkringar

Retshjælpsforsikringer

Rättsskyddsförsäkringar

Retshjælpsforsikringstjenester

Rättshjälpsförsäkringar

Retskeder

Rätskivor

Retslige tjenester

Juridiska tjänster

Retslige tjenester

Tjänster med avseende på rättsverksamhet

Retsmedicinske lokaler

Rättsmedicinskt laboratorium

Rettebånd

Korrekturband

Rettelak [kontor]

Korrigeringsvätska

Rettelakdispensere

Behållare/utmatare/ för korrekturvätska

Rettemidler

Korrigeringsmedel

Rettepen, refills [Kontor]

Påfyllnad för korrigeringspennor

Rettepenne

Korrigeringspennor

Retteplaner

Riktplattor

Rettetape eller film [Kontor]

Korrigeringsfilm eller tejp

Rettevæske

Korrigeringsvätska

Returledningskobling

Kopplingsutrustning för stigarledningar

Returpapir og -pap

Avfall och rester av papper eller kartong

Retursnegl [teknik]

Returskruv

Revalideringsvirksomhed

Rehabiliteringstjänster

Revet ost

Riven ost

Revet ost og ost i pulverform, blåskimmelost og anden ost

Riven, pulvriserad, blåmögel- och övrig ost

Revision i forbindelse med bedrageri

Revision i samband med bedrägeri

Revision og testning af computer

Tjänster för datorloggning och -provning

Revisionsvirksomhed

Revision

Revling  [fødevarer]

Kråkbär

Revolver

Revolver

Revolvere

Revolvrar

Revolverhylstre

Revolverhölster

Rexlace

Rexlace

Rf-dioder (radiofrekvensdioder)

Radiofrekvensdioder (RF-dioder)

Rhenium

Rhenium

Rhenium (Re)

Rhenium (Re)

Rhodium (Rh)

Rhodium (Rh)

Ribben  [fødevarer]

Revben

Ribber

Ribbor

Ribber

Ribbstolar

Ribber [tømrerarbejde]

Ribbor (snickeri)

Ribbevæg til gymnastiksale

Ribbstolar

Ribs  [fødevarer]

Rött vinbär

Ridebeklædning

Ridkläder

Ridebukser

Ridbyxor

Ridehjelme

Ridhjälmar

Ridepiske

Ridpiskor

Ridepiske til ryttere

Ridspön för ryttare

Ridesadel

Sadel

Ridesadler

Ridsadlar

Ridesadler

Sadlar

Rideskoletjenester

Ridskoletjänster

Ridestigbøjler

Stigbyglar

Ridsefjernere, CD-ROM-rensere [Kontor]

Rengörings- och reparationsset  för cd-skivor

Ridsemål

Ritsmått

Ridsestifter

Ritsnålar

Riffel, Rifler

Gevär

Riffelsigter

Kikarsikten för gevär

Riflede bakker til transport af dyr

Räfflade bottenlådor för transport av djur

Riflede møtrikker [Teknik]

Lettrade muttrar

Rigel [teknik]

Regel

Rigelfastgørelse

Regelfäste

Rigellåse

Regelfäste

Riglejern/møbelvinkler [teknik]

Möbelvinkel

Rigningsskruer til skibe

Vantskruvar för fartyg

Rillemøtrik [Teknik]

Fyrkantsmuttrar

Rimte [Fisk]

Id

Ring [teknik]

Ring

Ringbeskyttelse

Skydd för smyckesringar

Ringbind

Pärmar

Ringbind

Pärmringar

Ringbind

Ringpärm

Ringbind [kontor]

Ringpärmar

Ringbind og papirclips

Ringpärmar och gem

Ringbindsmekanismer

Ringpärmsmekanismer

Ringdue  [fødevarer]

Ringduva

Ringe

Ringar

Ringe

Äkta ringar

Ringe (smykker)

Armband (smycken)

Ringe (til fastgørelse, understøtning og/eller montering)

Ringar (för fastgöring, stöd och/ eller montering)

Ringe til badeforhæng [hus og hjem]

Duschdraperiring

Ringe til dyr

Ringar för djur

Ringe til fuglemærkning

Ringar för fåglar

Ringe til identificering af dyr

Ringar för identifiering av djur

Ringe til strandspil

Ringar för strandspel

Ringe til urskiver

Ring för urtavla

Ringe, pakninger, bånd, pinde og tætningsmasser

Ringar, packningar, band, stavar och injekteringstätning

Ringeapparat

Ringklocka

Ringeapparater

Ringklockor (elektriska)

Ringformede holdere

Ringformade hållare

Ring-gaffelnøgle [teknik]

Pu-nyckel

Ring-gaffelnøgle [teknik]

U-ringnycklar

Ringhaj [Fisk]

Hågäl

Ringhjul [Teknik]

Kronhjul

Ringklokke [teknik]

Ringklocka

Ringklokker

Ringklockor

Ringlås [teknik]

Cykellås

Ringmål

Ringstock

Ringordner [kontor]

Ringpärm

Ringpyramide [Børneartikler]

Ringpyramid

Ring-skraldenøglesæt [teknik]

Ringspärrnyckelset

Ringstifter

Hjulsprintar

Ringvej

Förbifartsled

Ris  [fødevarer]

Ris

Riseddike  [fødevarer]

Risvinäger

Riser pads (til skateboard)

Riser pads (till skateboard)

Risfrø eller frøplanter

Frön och fröplantor för ris

Risikovurdering for andet end bygge- og anlægsarbejder

Risk- eller farobedömning utom för byggprojekt

Risikovurdering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

Riskbedömning för bygg- och anläggningsarbeten

Riskoger, Riskogere

Riskokare

Rismel  [fødevarer]

Rismjöl

Rispapir

Rispapper

Risso's laksetobis [Fisk]

Mindre laxtobis

Rist [køkken]

Halster

Rist, Riste [teknik]

Galler

Riste til nedløbsbrønde

Kloakbrunnsgaller

Riste til sanitære apparat

Vattenlås för sanitetsutrustning

Risteapparater (til næringsmidler)

Rostningsapparater [för livsmedel]

Ristede brødprodukter

Rostade brödprodukter

Ristede brødprodukter og konditorvarer

Rostade brödprodukter och bakverk

Ristede eller saltede nødder

Rostade eller salta nötter

Risteovne

Ugnar för grillning på spett

Risteovne, kogeplader, varmeplader og kogespiraler

Grillar, spishällar, värmeplattor och kokplattor

Ristet brød

Rostat bröd

Rivebjælke [teknik]

Fingerbalk

Rivejern [køkken]

Rivjärn

Rivejern [til husholdningsbrug]

Rivjärn (hushåll)

Rivejern med boks [køkken]

Rivjärn med behållare

Rivejern til ost

Ostrivjärn

Rivejern, ikke-elektriske [til husholdningsbrug]

Kvarnar, ej elektriska, (hushåll)

River

Krattor

River

Räfsor

River (teaterbelysningsapparat)

Lister

River [håndredskaber]

Krattor, räfsor

River [maskiner]

Räfsningsmaskiner

Rivesæt [køkken]

Rivsats

R-kort [teknik]

Områdestabell

Roastbeeffade [teknik]

Uppläggningsfat

Robotplæneklippere

Automatiska gräsklippare

Robotter

Robotar

Robåde

Roddbåtar

Rod- og knoldfrugter

Rotfrukter och rotknölar

Rodenticider

Rodenticider

Rodfrugt  [fødevarer]

Rotfrukt, rotsak

Rodfrugter

Rotfrukter

Rododendronbuske

Rhododendronbuskar

Rodpersille [Kulturplanter og urter]

Rotpersilja

Rodspidshakkere til tandlægebrug

Dentala rotspetsplockare

Rodspidshakkere, tandrensningsinstrumenter, vægte til tandlægebrug

Dentala rotspetsplockare, tandstensskrapor och dentalvågar

Roeoptagere [maskiner]

Upptagningsmaskin (betor)

Roesnitter, Roesnittere [hånddrevne]

Stubbrytare (handdrivna)

Roesnittere [maskiner]

Rotskärmaskiner

Rogn

Fiskrom

Rogn  [fødevarer]

Rom

Rokke, skade  [fødevarer]

Rocka

Roll on-deodoranter

Roll on-deodoranter

Rollator [teknik]

Rullator

Rollatorer

Gåvagnar

Rollerballpenne [Kontor]

Bläckpennor

Roll-on-roll-off-skibe

Ro-ro-fartyg

Roll-on-roll-off-terminal

Roro-terminal

Rolodex [kontor]

Roterande korthållare eller visitkortshållare

Rom  [fødevarer]

Rom

Romaskine

Roddmaskin (träningsmaskin)

Romaskine

Träningsmaskin för paddling

Romaskine [teknik]

Roddmaskin

Romerske ringe [Børneartikler]

Romerska ringar

ROM-hukommelser (Read only memory)

ROM-minne (Read-Only Memory)

Rondeller til opsamling af støv

Dukar för damminsamling

Ror til luftfartøjer

Roder för flygplan

Ror til skibe

Fartygsroder

Rorpind til både

Rorpinnar för båtar

Rosa peber  [fødevarer]

Rosépeppar

Rosanilinfarvestof, Rosanilinfarvestoffer

Rosanilinfärgningsmedel

Rosenfrø eller frøplanter eller stiklinger

Rosor: frön, lökar, fröplantor och sticklingar

Rosenkrans, Rosenkranse

Radband

Rosenkål  [fødevarer]

Brysselkål

Rosenkålfrø eller -frøplanter

Brysselkål, frön eller groddplantor

Rosenplanter

Rosplantor

Rosenvand  [fødevarer]

Rosenvatten

Rosetter  [hjemmet]

Blandarfästen

Rosetter [pyntegenstande]

Rosetter (prydnadsföremål)

Rosetter til låse

Täckskyltar för lås

Rosetter til radiatorrør

Rosetter till radiatorrör

Rosévin  [fødevarer]

Rosévin

Rosin, Rosiner [fødevarer]

Russin

Rosmarin  [fødevarer]

Rosmarin

Rotationsinddamper, Rotationsinddampere

Rotationsindunstare

Rotationskompressorer

Rotationskompressorer

Rotationspil [teknik]

Rotationspil

Rotationspumper

Rotationspumpar

Roterende arkivsystemer

Roterande registersystem

Roterende beholdere til varer

Roterande behållare för utmatning av varor

Roterende diodebro [teknik]

Roterande diodbrygga

Roterende fræsere

Roterande fräsar

roterende griller

Grillar med roterande stekspett

Roterende koder, Roterende kodere

Rotationskodare

Roterende kugler til tøjvask

Roterande tvättkar

Roterende og slibende instrument

Roterande instrument och slipinstrument

Roterende omformere

Kommutatorer

Roterende soltag til både

Roterande soltak för båtar

Roterende trykknapper til låg til askebægre

Roterande tryckknappar för lock till askfat

Roterende udstillingsbakker

Roterande visningslådor

Roterende udstillingsmontre

Roterande montrar

Roterende udstillingsskabe

Roterande visningsskåp

Roterende udstillingsstativer

Roterande visningsstativ

Roterende udstillingsstativer

Roterande visningsställ

Roterende værktøj

Roterande verktyg

Rotochutes

Rotochutes

Rotor [teknik]

Rotor

Rotorer

Rotorer

Rotorer til elektriske motorer og generatorer

Rotorer till elmotorer och generatorer

Rotorer til vindhjul

Rotorer till vindhjul

Rotorhus, Rotorhuse [teknik]

Rotorhus

Rotorsæt [teknik]

Rotorsats

Rotorudskiller [teknik]

Rotor

Rotorudstyr

Rotationsutrustning

Rotte

Råtta

Rottebekæmpelse

Desinfestation av råttor

Rottefælder

Råttfällor

Rotter

Råttor

Rough carpentry

Grovsnickeri

Roulade  [fødevarer]

Rulltårta

Roulette [spil]

Roulettspel

Round head bindere [Kontor]

Fästen med runda huvuden

Rp dørsidespejl [auto]

RP Dörrspegel

RP Forskærm monteringsbeslag [Auto]

RP Framskärmsfäste

Rp reservehjulsfordybning [auto]

RP Reservhjulsbalja

Rp sideplade [auto]

RP Sidoplåt

RP Sideplade baghjul [Auto]

RP Sidoplåt Bakhjul

Rp skærmkant [auto]

RP Skärmkant

Rubidium

Rubidium

Rubidium (Rb)

Rubidium (Rb)

Rubin

Rubin

Rubiner

Rubiner

Rudehejseenhed [auto]

Fönsterhissats

Rudehejsemekanisme [auto]

Fönsterhissmekanism

Rudehejsemotor [auto]

Fönsterhissmotor

Rudehejs-relæ [Auto]

Fönsterhiss relä

Rudehåndtag [auto]

Fönstervev

Rudekonvolutter [kontor]

Fönsterkuvert

Ruder med dobbeltglas

Dubbelfönster

Ruder til brusekabine

Skivor för duschkabiner

Ruder til køretøjer

Fordonsfönster

Ruderamme [auto]

Rutram

Rudskalle  [fødevarer]

Sarv

Rufferter, rejsetasker og rejseartikler

Reseffekter, handväskor, ryggsäckar och väskor

Rug  [fødevarer]

Råg

Rugbrød  [fødevarer]

Rågbröd

Rugbybolde

Rugbybollar

Rugemaskine

Kläckningsmaskin för ägg

Rugemaskine

Äggkläckningsmaskine

Rugemaskiner og kyllingemødre

Äggkläckningsmaskiner

Rugfrø

Utsäde för råg

Rughvede  [fødevarer]

Rågvete

Rulle [teknik]

Rulle

Rullebane

Förbindelsebana

Rullebord

Extrabord

Rullebord [hus og hjem]

Rullvagn

Rulleborde

Bord med hjul

Rulleborde

Buffévagnar

Rulleborde til opbevaringsformål

Lagervagnar

Rullebroer

Rullbroar

Rullebræt

Rullbräda

Rullegardin [hus og hjem]

Rullgardin

Rullegardiner

Fönstermarkiser

Rullegardiner

Rullgardiner

Rullegardiner

Rullgardiner för fönster

Rullegræs

Rullgräs

Rulleholder, Rulleholdere

Rullhållare

Rulleholdere

Hållare för pappersrullar

Rullehåndklæder

Rullhanddukar

Rullejalousier

Rulljalusier

Rullekædehjul [Teknik]

Rullkedjehjul

Rullekæder [teknik]

Rullkedjor

Rulleleje, Rulleleje, [teknik]

Rullager

Rullende enheder til pudsemaskine med langt skaft

Rullande enheter för putsmaskin med lång hals

Rullende fortov

Rullrampe

Rullende fortove

Rullramper

Rullende holder, sliske/skøjte [teknik]

Rullhållare

Rullende materiel

Rullande materiel

Rullende støtteanordninger til maskine til overfladebehandling

Rullstöd för anordningar för ytbehandling

Rullende værkstedstjenester

Mobila verkstäder

Rullepressere til papirfremstilling

Kalandrar (papperstillverkning)

Rullepølseforme [hjemmet]

Rullkorvformar

Ruller

Rullar

Ruller eller pakker af papir [toiletpapir eller servietter]

Rullar eller förpackningar med pappersvaror (toalettpapper eller servetter)

Ruller eller pakninger af papir

Rullar eller packar av papper

Ruller til elektriske ledninger

Spolar för elektriska kablar

Ruller til metervarer i butikker

Tygrullar (för utmatning av tyg) (i butiker)

Ruller til tekstilmaskine

Spolar för textilmaskin

Rulleski

Rullskidor

Rulleskodder

Jalusier

Rulleskøjter

Rullskridskor

Rullestander, Rullestandere [teknik]

Rullstöd

Rullestøtte, Rullestøtter [teknik]

Rullstöd

Rulletrappe

Rulltrappa

Rulletrapper

Rulltrappor

Rullevogn [teknik]

Rullbräda

Rullevogn [teknik]

Rullvagn

Rum

Rum

Rum (i møbler)

Fackförvaring

Rum til røntgendiagnosticering

Rum för röntgendiagnostik

Rumbetjeningsapparat

Reglerutrustning för utrymmen

Rumdeler [hus og hjem]

Skärmvägg

Rumdeler, Rumdelere

Avskiljare

Rumdeler, Rumdelere

Rumsavdelare

Rumdelere (emballage)

Avskiljare (emballage)

Rumfartøj

Rymdfarkost

Rumfartøjer

Rymdfarkoster

Rumfartøjer, satellitter og hjælperaketter

Rymdfarkoster, satelliter och uppskjutningsfordon

Rumfartøjer, satellitter og hjælperaketter

Rymdfarkoster, satelliter och uppskjutningsfordon

Rumfartøjstransport

Rymdtransporter

Ruminddelte møbler

Möbler med fack

Rundbord, Rundborde

Rotationsbord

Rundfil [teknik]

Rundfil

Rundkørsel

Rondell

Rundkørsler [til underholdning]

Karuseller [lekplatser]

Rundsav [teknik]

Cirkelsåg

Rundsave [maskiner]

Cirkelsågar [maskiner]

Rundsavklinger [teknik]

Cirkelsågklingor

Rundspørger

Undersökningar

Rundspørger i forbindelse med kunder

Kundundersökningar

Rundspørger i forbindelse med kundernes tilfredshed

Undersökning av kundtillfredställelse

Rundspørgetjenester

Genomförande av undersökningar

Rundstang [teknik]

Rundstång

Rundstrikkepinde

Rundstickor

Rundstrålende radiofyr (NDB)

Oriktade radiofyrar (NDB)

Rundstrålende VHF-radioanlæg af Doppler-typen (DVOR)

Riktade radiofyrar som använder Doppler (DVOR)

Rundstykke

Småfranska

Rundstykker

Småfranskor

Rundt søjlebord [hus og hjem]

Pelarbord runt

Runkelroe [Kulturplanter og urter]

Foderbeta

Ruser og net til rejefangst

Behållare/kistor/ för räkfiske

Ruser til hummere, ål, osv.

Behållare för hummer, ål, osv.

Ruskind

Mockaskinn

Rustfrie lejehuse [teknik]

Rostfria lagerhus

Rustvogne

Likvagnar

Rutebiler

Bussar

Rutebåd, Rutebåde

Linjefartyg

Ruteflyvning

Reguljär flygtrafik

Ruthenium

Rutenium

Ruthenium (Ru)

Ruthenium (Ru)

Rutherfordium (Rf)

Rutherfordium (Rf)

Rutschebaner

Rutschkanor

Rutsjebaner

Rutschkanor

Rybs [Kulturplanter og urter]

Rybs

Ryddehakke

Bredhacka

Ryddehakker

Bredhackor

Ryddehakker, spidshakker, hakker, river og strandriver

Bredhackor, hackor, räfsor och strandkrattor

Rydning af byggeplads

Tomtrivning

Rydning af byggepladser

Städning av byggarbetsplatser

Rydning af udstødningshætter- eller ventileringssystemer

Rengöring av ventilationshuvar eller fläktar

Rygekabiner

Rökrum

Rygerum

Rökrum

Ryglæn

Ryggstöd

Ryglæn til beskyttelse af motorcyklister

Ryggstöd för motorcyklister

Ryglæn til sæder

Ryggstöd för säten

Ryglæn til sæder i køretøjer

Ryggstöd för fordonssäten

Rygsprøjte [teknik]

Ryggspruta

Rygstribet pelamide  [fødevarer]

Ryggstrimmig pelamid

Rygstøtte, Rygstøtter

Ryggstöd

Rygsæk [hjemmet]

Ryggsäck

Rygsæk med hjul [hjemmet]

Ryggsäck på hjul

Rygsæk, som kan omdannes

Förvandlingsbar ryggsäck

Rygsække

Ryggsäckar

Rygsække

Ränslar

Rygsække til dykkere

Ryggsäckar för dykare

Rygsækstativ

Ryggsäcksramar

Rynkebånd [hus og hjem]

Rynkband

Rynkninger til gardiner

Huvud för gardiner

Rypsolie  [fødevarer]

Rybsolja

Rysteanordning til køretøjer til affaldsindsamling

Skakanordning till fordon för uppsamling av avfall

Rysteinkubatorer

Inkuberade skakapparater

Rystemaskiner og tilbehør

Skakapparater och tillbehör

Rystepudser [teknik]

Planslip

Rystere

Cocktailshakers

Ryttere til kartotekskort

Ryttare för registerkort

Ræddike [Kulturplanter og urter]

Rättika

Ræddike, vinterræddike  [fødevarer]

Rättika, vinterrättika

Rækværk

Balustrader

Rækværk

Räck

Rækværk

Räcken

Rækværk, Rækværker

Bröstvärn

Ræve, levende

Räv, levande

Rævehaj , tærsker [Fisk]

Rävhaj

Rævehale-amarant  [fødevarer]

Rävsvans, amarant

Rævesaks

Bensax

Rævesakse

Bensaxar

Rød cikoriesalat, radicchio  [fødevarer]

Rossisallat, rosésallat

Rød knurhane [Fisk]

Fenknot

Rød mulle  [fødevarer]

Rosenmulle

Rød snapper [fødevarer]

Röd snapper

Rødbede

Rödbeta

Rødbeder  [fødevarer]

Rödbetor

Rød-kløver [Kulturplanter og urter]

Rödklöver

Rødkål  [fødevarer]

Rödkål

Rødløg  [fødevarer]

Rödlök

Rødplettet kutling [Fisk]

Leopardbult

Rødspætte  [fødevarer]

Rödspätta

Rødspætte, fersk eller kølet

Rödspätta, färsk eller kyld

Rødspættegarn [teknik]

Rödspättenät

Rødtunge  [fødevarer]

Bergskädda

Rødvin  [fødevarer]

Rödvin

Rødvinseddike  [fødevarer]

Rödvinsvinäger

Rødvinsglas [køkken]

Rödvinsglas

Røg-/brandtætninger til døre eller vinduer

Rök-/brandtätningar för dörrar eller fönster

Røgalarm optisk [hjemmet]

Brandvarnare optisk

Røganalyseringsapparat

Rökanalysatorer

Røgdesinfektionsapparat til behandling af planter

Rökningsapparater för behandling av växter

Røgdesinfektionsapparat til medicinsk brug

Desinfektionsapparat

Røgdetektor

Rökdetektor

Røgdetektorer

Rökdetektorer

Røgelsesbrænder, Røgelsesbrændere

Rökelsekar

Røgelseskar

Rökelsekar

Røget fisk

Rökt fisk

Røget laks

Rökt lax

Røget sild

Böckling

Røget ørred

Rökt forell

Røggardiner

Tyngre gardiner

Røggasfiltre til køretøjer

Rökgasfilter för fordon

Røgovne [hjemmet]

Rökugnar

Røgtætninger til døre og vinduer

Röktätningar för dörrar eller fönster

Røgudsugninger

Rökextraktorer/kåpor

Røgudsugningsudstyr

Rökfläktar

Rømmejern til tandlægebrug

Dentala brotschar

Rømmerivaler

Brotschar

Røngtenapparat

Apparater för röntgenbildtagning

Rønnebær  [fødevarer]

Rönnbär

Røntgenanlæg til hjerteundersøgelser

Röntgenanläggning för hjärtundersökning

Røntgenapparat

Röntgenapparat

Røntgenapparat

Utrustning för framkallning av röntgenbilder

Røntgenapparatur

Röntgenapparatur

Røntgenarbejdsstationer

Röntgenlaboratorier

Røntgenbord, Røntgenborde

Röntgenbord

Røntgendiagnostikanlæg

Anläggning för röntgendiagnostik

Røntgenfilm

Röntgenfilm

Røntgenfluoroskopi-apparatur

Apparatur för röntgenfluoroskopi

Røntgenfotografering

Röntgenfotografering

Røntgenfremkaldemaskiner

Framkallningsapparatur för röntgenfilm

Røntgenhandsker

Strålskyddshandskar

Røntgenkontroludstyr

Röntgenutrustning för kontroll

Røntgenmikroanalysatorer

Apparater för mikroanalys av röntgenstrålning

Røntgenrør

Röntgenrör

Rør [beton- eller cement-]

Betong- eller cementrör

Rør [emballeringsbeholdere]

Rör (förpackningsbehållare)

Rør [teknik]

Rör

Rør [til fordeling af væske]

Rör [för distribution av vätskor]

Rør af hård PVC

PVC-rör

Rør af kulstål

Kolstålsrör

Rør af plast

Plaströr

Rør og fittings

Rör och armatur

Rør og fittings

Rörledningar och armatur

Rør og hule profiler

Rör, ledningar och ihåliga profiler

Rør og rørfittings af aluminium

Rör, rörledningar och rörledningsarmatur av aluminium

Rør og rørfittings af jern

Rör och armatur av järn

Rør og rørfittings af kobber

Rör, rörledningar och rörledningsarmatur av koppar

Rør og rørfittings af nikkel

Rör, rörledningar och rörledningsarmatur av nickel

Rør og rørfittings, af bly

Rör, rörledningar och rörledningsarmatur av bly

Rør og rørfittings, af stål

Rör och armatur av stål

Rør og rørfittings, af tin

Rör, rörledningar och rörledningsarmatur av tenn

Rør og rørfittings, af zink

Rör, rörledningar och rörledningsarmatur av zink

Rør og rørledninger, undtagen af jern og stål

Rör, med undantag av järn- och stålrör

Rør- og slangekoblinger

Kopplingar för rör- och slangledningar

Rør og slanger

Rör, ledningar och slangar

Rør og tilhørende produkter af sintret ler

Rörledningar och tillhörande produkter av förglasad keramik

Rør- og trådforbindelser

Rör- och trådanslutningar

Rør til fjernsynskameraer

Bildrör

Rør til senge

Sängrör

Rør til stilladser

Rör för uppförande av byggnadsställningar

Rør, ledninger og slanger af vulkaniseret gummi

Ledningar, rör och slangar av vulkat gummi

Rørankre [Teknik]

Rörankare

Rørblad, Rørblade

Rörblad

Rørbærer, Rørbærere

Rörhållare

Rørbærer, Rørbærere

Rörhängare

Rørbæringer

Rörkonsoler

Rørbøjere

Rörböjare

Rørbøjninger, t-stykker og rørfittings

Knärör, T-rör och rörledningsarmatur

Rørdel med udvendig gevind, skruegevind, hunfitting [teknik]

Skruvgänga

Rørdele

Rördelar

Røre- og måleredskaber [hjemmet]

Vispskålar & måttredskap

Røremaskine, Røremaskiner [hjemmet]

Matberedare

Røremaskiner

Mixrar

Røremaskiner, industrielle

Blandare (industri)

Røremne, Røremner

Rörmaterial

Rørende [teknik]

Rörända

Rørepinde

Omröringspinnar

Røreske [køkken]

Rörslev

Røreskål [køkken]

Vispskål

Rørespatel [køkken]

Rörspatel

Rørfittings

Rördelar

Rørfittings af aluminium

Rörledningsarmatur av aluminium

Rørfittings af kobber

Rör eller rörledningsarmatur av koppar

Rørfittings af messing

Rörledningsarmatur av mässing

Rørfittings af rødgods

Rörledningsarmatur av brons

Rørfittings af sintret ler

Förglasade rörledningsfattningar i keramik

Rørfittings med gevind

Gängad rörledningsarmatur

Rørfittings, der ikke er støbt

Rörledningsarmatur ej gjuten

Rørforbindelse [teknik]

Röranslutning

Rørforbindelser og adaptere af sintret ler

Förglasade rörledningsfattningar och mellanstycken av keramik

Rørforlægningsarbejder

Omläggning av rörledningar

Rørgevind

Rörgängskärningsverktyg

Rørgevindsæt [teknik]

Gängset

Rørgevindsæt [teknik]

Rörgängningssats

Rørhat  [fødevarer]

Sopp

Rørholdere

Stöd för rör

Rørhætte [teknik]

Rörhatt

Rørisolering

Inkapsling av rör

Rørisolering

Rörisolering

Rørklemme [teknik]

Rörklämma

Rørklemmer

Klämmor för skyddsrör

Rørklemmer

Rörklämmor

Rørknæ

Rörböjar

Rørknæ

Rörböjare

Rørknæ [teknik]

Knärör

Rørknæ og -bøjninger, svejsede

Svetsade rörböjar och knärör

Rørkoblinger

Rörkopplingar

Rørkonnektorer

Kontaktdon för rör

Rørkonsoller

Rörkonsoler

Rørkøler, Rørkølere [teknik]

Rörkylare

Rørlamper

Rörlampor

Rørledning

Rörledning

Rørledning, rørsystemer, rør, foringsrør, rørledningssystemer og hermed beslægtede emner

Rörledningar, ledningar, foderrör, rör och liknande föremål

Rørledninger

Rörledningar

Rørledninger [elektricitet]

Ledare (elektriska)

Rørledninger af epoxyharpiks

Rör av epoxiharts

Rørledninger af hård PVC

Rörledningar av PVC

Rørledninger af plast

Rörledningar av plast

Rørledninger af sintret ler

Rörledningar av förglasad keramik

Rørledninger og fittings

Rörledningar och armatur

Rørledninger og rør af jern

Järnrör

Rørledninger og rør af kobber

Kopparrör

Rørledninger og rør af messing

Mässingsrör

Rørledninger til drikkevand

Rörledningar för dricksvatten

Rørledningsbro

Rörledningsbro

Rørledningsudstyr

Pipeline-utrustning

Rørledningsudstyr

Rörledningsutrustning

Rørlægning

Rörläggning

Rørlægningsarbejde

Rörläggningsarbete

Rørmateriale til olieindustrien

Borrör och foderrör för olja

Rørmateriale, Rørmaterialer

Rörmaterial

Rørmuffer

Kragar för rör

Rørmuffer

Rörskarvar

Rørmuffer af polyethylen

Röranslutningar av polyeten

Rørmøtrikker [Teknik]

Rörmuttrar

Rørophæng

Rörhållare

Rørpakning [teknik]

Rörpackning

Rørprofiler

Rörprofiler

Rørprop [teknik]

Rörpropp

Rørradiator, Rørradiatorer [teknik]

Rörkylare

Rørrenser, Rørrensere

Rörrensare

Rørrensere

Skrapanordningar för rörledningar

Rørrensermodtagere

Mottagaranordningar för rörskrapor

Rørrenserudløsere

Avskjutningsanordningar för rörskrapor

Rørring [teknik]

Beslag

Rørsamling [teknik]

Röranslutning

Rørsamling [teknik]

Rörkoppling

Rørsamlinger

Rörfogar

Rørskruestik [teknik]

Rörskruvstycke

Rørskæreinstrument, Rørskæreinstrumenter

Rörskärare

Rørskærer, Rørskærere [teknik]

Rörskärare

Rørstuds [teknik]

Rörmuff

Rørstudse til mikrodråbevandforstøvere og manchetter hertil

Rör till spridare av mikrovattendroppar och muffar

Rørstudse til mikrodråbevandforstøvere og manchetter hertil

Rörledningar till spridare för mikrovattendroppar samt rörmuffar

Rørsukker  [fødevarer]

Råsocker

Rørsystem, Rørsystemer

Rörsystem

Rørtang [teknik]

Rörtång

Rørtænger

Rörtänger

Rørvalseværk

Rörutvidgare

Rørvinkel [teknik]

Rörkrök

Rørvinkelkobling [teknik]

Vinkelkoppling

Rå animalske eller vegetabilske olier og fedtstoffer

Råa animaliska eller vegetabiliska oljor och fetter

Rå komælk

Färsk komjölk

Rå vegetabilske materialer

Vegetabiliska råvaror

Rå vegetabilske materialer, der anvendes til fremstilling af tekstiler

Vegetabiliska råvaror för textilframställning

Rå, naturlige kaliumsalte

Råa naturliga kaliumsalter

Råbyggeri af beton

Uppförande av betongstommar

Rådgivning – ventilation

Konsulttjänster inom ventilation

Rådgivning – VVS

Konsulttjänster inom VA

Rådgivning i forbindelse med beskyttelse mod og bekæmpelse af farer

Konsulttjänster för skydd mot och kontroll av faror

Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad

Rådgivning i forbindelse med byggeri

Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruktioner

Byggnadsteknisk rådgivning

Rådgivning i forbindelse med bygningsmaterialer

Byggnadsmaterialrådgivning

Rådgivning i forbindelse med bygningsteknik

Rådgivning i samband med byggnadsteknik

Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad

Konsulttjänster för energibesparing

Rådgivning i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af brand og eksplosion

Konsulttjänster för skydd och kontroll av eldsvåda och explosion

Rådgivning i forbindelse med hovedveje

Konsulttjänster för vägar

Rådgivning i forbindelse med infrastruktur

Konsulttjänster för infrastruktur

Rådgivning i forbindelse med jordforurening

Rådgivning om jordföroreningar

Rådgivning i forbindelse med kloakundersøgelser og spildevandsbehandling

Besiktning av avlopp och konsulttjänster för avloppshantering

Rådgivning i forbindelse med lydisolation og rumakustik

Konsulttjänster för ljudisolering och akustik

Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål

Miljörådgivning

Rådgivning i forbindelse med miljøteknik

Miljötekniska konsulttjänster

Rådgivning i forbindelse med spildevandsbehandling

Konsulttjänster för avloppshantering

Rådgivning i forbindelse med støjbekæmpelse

Konsulttjänster för bullerkontroll

Rådgivning i forbindelse med støjgener

Rådgivning med avseende på buller

Rådgivning i forbindelse med sundheds- og sikkerhedsfarer

Konsulttjänster för hälsa och säkerhet

Rådgivning i forbindelse med telekommunikation

Konsulttjänster för telekommunikation

Rådgivning i forbindelse med transportsystemer

Konsulttjänster för transportsystem

Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse

Konsulttjänster med avseende på vattenförsörjning och avfall

Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og spildevand undtagen i bygge-anlægssektoren

Konsulttjänster för vattenförsörjning och avloppsvatten utom för byggprojekt

Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling

Konsulttjänster för företagsutveckling

Rådgivning i forbindelse med økonomisk forvaltning

Finansiella konsulttjänster

Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri

Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Rådgivning inden for markedsføring

Konsulttjänster för marknadsföring

Rådgivning inden for personalespørgsmål

Konsulttjänster för personalförvaltning

Rådgivning inden for produktion

Konsulttjänster för produktionsledning

Rådgivning om ligestillingsspørgsmål

Konsulttjänster med avseende på lika möjligheter

Rådgivning vedrørende havebrug

Rådgivning för trädgårdsodling

Rådgivning vedrørende indkøb

Konsulttjänster för upphandling

Rådgivning vedrørende kunstvanding

Rådgivningstjänter för bevattning

Rådgivning vedrørende kvalitetssikring

Konsulttjänster för kvalitetssäkring

Rådgivning vedrørende miljøbeskyttelse

Rådgivningstjänster för vattenskydd

Rådgivning vedrørende miljøpåvirkning

Konsulttjänster för miljökonsekvenser

Rådgivning vedrørende sædskifte eller afgrødespredning

Rådgivning om växelbruk eller växtrotering

Rådgivning vedrørende vandrettigheder

Rådgivningstjänster för vattenrätter

Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen

Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning

Rådneanlæg

Rötanläggning

Rådnetanke

Rötkammare

Rådyr  [fødevarer]

Rådjur

Råemner til fremstilling af mønter, medaljer eller lignende

Råämnen för framställning av mynt, medaljer eller liknande

Råjern

Tackjärn

Råjern og råstål

Tackjärn och stål

Råmateriale, Råmaterialer

Råmaterial

Råmetal

Basmetaller

Råmetal og produkter heraf

Basmetaller och tillhörande produkter

Råolie (råolie)

Råolja

Copyright © 2010, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen