Bogstav U A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ä Ö       Menusiden


 

SVENSK-DANSK ORDBOG FOR VARER OG TJENESTER

 

- Svensk-dansk ordbog for varer og tjenester er formodentligt den første ordbog inden for dette område mellem dansk og svensk og henvender sig til alle, der arbejder med svensk-dansk og dansk-svensk oversættelse. Ordbogen dækker en lang række samfundsaktiviteter og forbrugerområder i det moderne samfund, samt konkrete serviceydelser rettet mod borgere, erhvervsliv og den offentlige sektor. Der er hentet materiale fra en lang række åbne kilder, herunder f.eks. varekataloger, salgsmaterialer og reservedelsfortegnelser, og opslagsordene er så vidt muligt bragt i overensstemmelse med betegnelser brugt hos en række virksomheder med salg både i Danmark og Sverige. Med 30.000 opslagsord er ordbogen særdeles omfattende og dækker rigtigt mange fagområder.

- Ordbogen er også udviklet med særligt henblik på at undgå misforståelser med hensyn til de drilagtige singularis/pluralis-former i dansk og svensk. 

- Vær opmærksom på, at ordbogen er et igangværende arbejde og endnu ikke helt afsluttet og færdigredigeret. Vi tager gerne mod rettelser.

 

Ordbogen er udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK   Hele Øresunds Oversættelsesbureau

     


Copyright © 2010, Öresunds Översättningsbyrå  (Bemærk! Materialet er gratis at benytte via nettet, men det er ikke tilladt at kopiere det til computeren eller at printe det ud)

 

Ubiquinon eller Coenzym Q10

Co-Q eller coenzym Q10

U-bult

U-bolt [teknik]

U-båtar

Undervandsbåde

U-båtar

U-både

Ubåtsbaserade ballistiska robotar

Ubådsbaserede ballistiske missiler

Ugn

Ovn

Ugnar

Ovne

Ugnar (matlagning)

Ovne til madlavning

Ugnar för förbränning av avfall

Affaldsforbrændingsovne

Ugnar för grillning på spett

Bradepander

Ugnar för grillning på spett

Risteovne

Ugnar för matlagning

Køkkenovne

Ugnar och tillbehör

Ovne og tilbehør

Ugnar, ej för hushållsbruk

Ovne, ikke til privat brug

Ugnar, torkar för jordbruksprodukter och utrustning för matlagning eller uppvärmning

Bageovne, anlæg til tørring af landbrugsprodukter og udstyr til madlavning eller opvarmning

Ugns- och skorstenssotning

Rengøring af ovne samt skorstensfejning

Ugns-/ serveringsform

Ovn-/ serveringsform [køkken]

Ugnsbrännare

Fyringsaggregat, Fyringsaggregater

Ugnsdelar

Dele til ovne

Ugnsfasta formar

Bageplader

Ugnsform

Bradepande [køkken]

Ugnsform med galler

Bradepande med grillrist [køkken]

Ugnsformar

Ovnforme [hjemmet]

Ugnsgaller

Ovnriste

Ugnsrengöringspreparat

Ovenrensemiddel

Ugnssäkert fat

Ovnfast fad [teknik]

Ugnsvantar

Ovnhandsker

Ukuleler

Ukuleler

Ull

Uld [teknik]

Ull och djurhår

Uld og dyrehår

Ull, hudar och skinn från djur

Uld, huder og skind af dyr

Ullfibrer

Uldfibre

Ullgarn

Uldgarn

Ultraljudbad

Ultralydbad, Ultralydbade

Ultraljudhomogenisatorer

Ultralydsdesintegratorer

Ultraljudsapparat

Ultralydsapparat

Ultraljudsapparater för medicinsk användning

Ultralydsapparat til odontologiske formål

Ultraljudsavståndssensorer

Afstandssensorer baseret på ultralyd

Ultraljudshorn

Ultralydshorn

Ultraljudsinstrument för munsköljning

Ultralydsredskaber til mundskylning

Ultraljudsloggning av cementhärdning

Ydelser, sonisk forhold ved cementbinderlogging

Ultraljudsloggning i smala hål

Ydelser, smal adgang sonisk logging

Ultraljudsscanners

Ultralydscannere

Ultraljudssonder

Ultralydsonder

Ultravioletta lampor

Ultraviolette lamper

Ultravioletta strålningslampor för medicinska ändamål

Ultraviolette lamper til medicinske formål

UMTS-tjänster

UMTS-tjenester (Universal Mobile Telephone System)

Underbalanserad borrning

Ydelser, underafbalanceret brøndboring

Underbalansering vid slutförande av brunn

Ydelser, underafbalanceret færdiggørelse af brønde

Underbyggnader för tvättställ

Underelementer til håndvaske

Underbyxor

Underbenklæder

Underbyxor

Underbukser

Underbyxor (underkläder)

Trusser

Underbyxor för damer och barn

Underbukser til kvinder og børn

Undercentral

Understation

Underdelar för installation av avfallscontainrar

Underdele til opstilling af affaldscontainere

Underfräsning vid brunnshål

Brøndhulsunderrømming

Underfräsning vid brunnshål

Ydelser, brøndhulsunderrømming

Undergolv

Undergulv, Undergulve

Underhåll av allmänna vägar

Vedligeholdelse af hovedveje

Underhåll av belysning

Belysningsvedligeholdelse

Underhåll av bilar

Vedligeholdelse af biler

Underhåll av bojar

Vedligeholdelse af sømærker

Underhåll av bussar

Vedligeholdelse af busser

Underhåll av datanätutrustning

Vedligeholdelse af udstyr til datanetværk

Underhåll av flygplan

Vedligeholdelse af fly

Underhåll av flygplan

Vedligeholdelse af luftfartøjer

Underhåll av flygplansmotorer

Vedligeholdelse af flymotorer

Underhåll av fotokopiatorer

Vedligeholdelse af fotokopimaskiner

Underhåll av fresker

Vedligeholdelsesarbejde på freskoer

Underhåll av gasapparater

Vedligeholdelse af gasinstallationer

Underhåll av gatubelysning

Vedligeholdelse af vejbelysning

Underhåll av hamnanläggningar

Vedligeholdelse af havneudstyr

Underhåll av hissar

Vedligeholdelse af elevatorer

Underhåll av IT-programvara

Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi

Underhåll av IT-utrustning

Vedligeholdelse af informationsteknologisk udstyr

Underhåll av kommunikationssystem

Vedligeholdelse af kommunikationssystemer

Underhåll av kringutrustning till datorer

Vedligeholdelse af perifert udstyr til datamater

Underhåll av kyrkogårdar

Vedligeholdelse af kirkegårde

Underhåll av lastbilar

Vedligeholdelse af lastbiler

Underhåll av mikrodatorer

Vedligeholdelse af mikrodatamater

Underhåll av minidatorer

Vedligeholdelse af minidatamater

Underhåll av motorcyklar

Vedligeholdelse af motorcykler

Underhåll av offentlig belysning och trafikljus

Vedligeholdelse af vejbelysning og trafikfyr

Underhåll av oljefältspumpar

Ydelser, vedligeholdelse af oliefelt pumpeenheder

Underhåll av persondatorer

Vedligeholdelse af PC'er

Underhåll av produktionsplattformar

Vedligeholdelse af olieboreplatforme

Underhåll av pumpstänger för oljebrunnar

Ydelser, oliefelt vedligeholdelse af sugestænger

Underhåll av radiokommunikationsutrustning

Vedligeholdelse af radiokommunikationsudstyr

Underhåll av stordatorer

Vedligeholdelse af mainframedatamater

Underhåll av telefonnät

Vedligeholdelse af telefonnet

Underhåll av telekommunikationsinfrastruktur

Vedligeholdelse af telekommunikationsinfrastruktur

Underhåll av telekommunikationsutrustning

Vedligeholdelse af telekommunikationsudstyr

Underhåll av trafikljus

Vedligeholdelse af trafikfyr

Underhåll av utrustning vid undervattensbrunnar

Ydelser, vedligeholdelse af udstyr til offshore brønde

Underhåll av vägrenar

Vedligeholdelse af rabatter

Underhåll av översvämningsskydd

Vedligeholdelse af beskyttelsesanlæg mod oversvømmelser

Underhåll av översvämningsskydd

Vedligeholdelse af anlæg til sikring mod oversvømmelser

Underhåll eller reparationer av rörsystem

VVS entreprise og reparation

Underhåll eller reparationer eller service av parkeringsplats eller väg

Befæstede arealer, veligeholdelse, reparation og service

Underhåll eller support av telecomutrustning

Telecomudstyr, vedligeholdelse og support

Underhåll och reparation av biljettautomater

Vedligeholdelse og reparation af billetmaskiner

Underhåll och reparation av datanätutrustning

Vedligeholdelse og reparation af udstyr til datanetværk

Underhåll och reparation av datautrustning

Vedligeholdelse og reparation af computerudstyr

Underhåll och reparation av IT-programvara

Vedligeholdelse og reparation af programmel til informationsteknologi

Underhåll och reparation av IT-utrustning

Vedligeholdelse og reparation af informationsteknologisk udstyr

Underhåll och reparation av kontorsmaskiner

Vedligeholdelse og reparation af kontormaskiner

Underhåll och reparation av kringutrustning till datorer

Vedligeholdelse og reparation af perifert udstyr til datamater

Underhåll och reparation av maskiner för biljettkontroll

Vedligeholdelse og reparation af billetstemplingsmaskiner

Underhåll och reparation av mikrodatorer

Vedligeholdelse og reparation af mikrodatamater

Underhåll och reparation av minidatorer

Vedligeholdelse og reparation af minidatamater

Underhåll och reparation av programvara

Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester

Underhåll och reparation av repromaskiner

Vedligeholdelse og reparation af reprografiske maskiner

Underhåll och reparation av räknedosor och räknemaskiner

Vedligeholdelse og reparation af regne- og bogholderimaskiner

Underhåll och reparation av räknemaskiner för kontor

Vedligeholdelse og reparation af kontorbogholderimaskiner

Underhåll och reparation av specialdelar till fordon

Vedligeholdelse og reparation af specielle dele til køretøjer

Underhåll och reparation av stordatorer

Vedligeholdelse og reparation af mainframedatamater

Underhållningsanordningar

Underholdningsudstyr

Underhållningsapparater

Underholdningsapparat

Underhållningsapparater med flera oberoende spelstationer

Underholdningsapparat med flere uafhængige spillestationer

Underhållningsmaskin (kåpor för)

Underholdningsapparat (etuier til)

Underhållningstjänster

Forlystelsesvirksomhed

Underhållningstjänster utförda av musikkårer

Underholdning præsteret af bands

Underhållningstjänster utförda av orkestrar

Underholdning præsteret af orkester

Underhållningstjänster utförda av sånggrupper

Underholdning præsteret af sanggrupper

Underhållningstjänster utförda av teaterproducenter

Underholdningtjenester præsteret af teaterinstruktører

Underhållningstjänster utförda av teaterproducenter, sånggrupper, musikkårer och orkestrar

Underholdning præsteret af teaterinstruktører, sanggrupper, bands og orkestre

Underhålls- eller skötseltjänster för dammar

Vedligeholdelse og styring af damme

Underhålls- eller skötseltjänster för kanaler

Vedligeholdelse og styring af kanaler

Underhålls- eller skötseltjänster för pumpstationer

Vedligeholdelse og styring af pumpestationer

Underhålls- eller skötseltjänster för reservoarer

Vedligeholdelse og styring af reservoirer

Underhålls- eller skötseltjänster för rörledningar

Vedligeholdelse og styring af rørledninger

Underhålls- eller skötseltjänster för vattenbrunnar

Vedligeholdelse og styring af brønde

Underhålls- och skötseltjänster för jorddammar eller fördämningar

Vedligeholdelse og styring af diger og volde

Underhållsarbeten för avlopp

Kloakeringsarbejder

Underhålltjänster för motorvägsrenar

Vedligeholdelse af græsrabatter langs hovedveje

Underjordisk gaslagring

Ydelser, underjordisk gasoplagring

Underjordiskt garage

Underjordisk parkering

Underjordsteknik för kommunikationsutrustning

Teknik til kommunikationsudstyr under jorden

Underkjol

Underskørt

Underkjol

Underkjole

Underkjolar

Underkjoler

Underkjolar

Underskørter

Underkjolar och underklänningar

Underkjoler

Underkläder

Undertøj

Underkläder

Underbeklædning

Underklädesset

Kombineret undertøj

Underklädesset

Undertøjssæt

Underklänningar

Chemiser

Underlag (byggnation)

Fundamenter [bygninger]

Underlag för järn

Baser til strygejern

Underlag för skrivbordskalendrar med lösbladssystem

Holder(e) til løsbladekalendere til skrivebordsbrug

Underlagsfilt

Underlagsfilt [teknik]

Underlägg

Underlag

Underlägg (golv -)

Måtter (gulv -)

Underlägg för blöjbyte

Skifteunderlag til babyer

Underlägg för matskål

Underlag til madskål [hus og hjem]

Underlägg för tillbringare och flaskor

Bordskånere til kander og flasker

Underlägg för torkställ

Underlag til opvaskestativer

Undermadrasser

Undermadrasser

Underplagg

Chemisesæt

Underplagg

Undertøj

Underrede

Understel [hus og hjem]

Underrede

Underlag [teknik]

Underreden eller ben eller benförlängningar till möbler

Møbelunderdele eller - ben eller -benforlængelser

Underreden på hjul

Trallere / Hunde [hjemmet]

Underredsmassa

Undervognsmasse [teknik]

Underrättelseverksamhet, övervakning, målsökning och spaning (ISTAR)

Efterretning, overvågning, målsøgning og rekognoscering

Underskjortor eller linnen

Undertrøjer

Undersäng

Underseng [hus og hjem]

Undersökning av kundtillfredställelse

Rundspørger i forbindelse med kundernes tilfredshed

Undersökning av mark för kemiska industrier eller oljeraffinaderier

Undersøgelser - kemiske anlæg eller olieraffinaderier

Undersökning avseende fastighetsbok

Virksomhed i forbindelse med matrikeloversigt

Undersökning avseende miljöpåverkan

Undersøgelse af indvirkninger på miljøet

Undersökningar

Rundspørger

Undersökningar av andra utsläpp

Andre tjenester i forbindelse med forureningsundersøgelser

Undersökningar av gasverksmark

Undersøgelse - gasværker

Undersökningar av industrimark

Undersøgelse - industrianlæg

Undersökningar av kemikalie- och oljeutsläpp

Undersøgelse af kemisk forurening eller olieforurening

Undersökningar av mark för gjuterier

Undersøgelse - støberianlæg

Undersökningar av mark för industriavfall

Undersøgelse - industriaffaldsanlæg

Undersökningar av mark för kemtvättanläggningar

Undersøgelse – anlæg til kemisk rensning

Undersökningar av mark för livsmedelsindustrier

Undersøgelse - fødevarebehandlingsanlæg

Undersökningar av mark för oljedepåer eller oljeterminaler

Undersøgelser - oliedepoter eller olieterminaler

Undersökningar av mark för träbearbetningsindustrier

Undersøgelse - træbehandlingsanlæg

Undersökningar av mark för återvinningsanläggning

Undersøgelse - genvindingsanlæg

Undersöknings- och säkerhetstjänster

Efterforsknings- og sikkerhedstjenester

Undersökningsanalys

Analyse af undersøgelse

Undersökningsbord

Undersøgelseslejer

Undersökningskläder för användning på sjukhus

Undersøgelsesapparat til sygehuse

Undertak

Forsænkede lofter

Undertak

Loft

Undertröja

Undertrøje

Undertröjor

Undertrøjer

Undertröjor för småbarn

Undertrøjer til småbørn

Undervattensborrning

Arbejde i forbindelse med undersøisk boring

Undervattensfotografering

Undervandsfotografering

Undervattenskabel

Undervandskabel

Undervattenslampor

Undervandslamper

Undervattensledningar

Undersøiske rørledninger

Undervattensledningar

Undervandsrørledning

Undervattenspumpar

Dykpumper

Undervattenspumpar

Undervandspumper

Undervattensreglersystem

Undervandsbetjeningssystemer

Undervattenstunnel under flod

Tunnelunderføring under flod

Undervattenstunnel under sjö eller hav

Undersøisk tunnel

Undervattensutforskningar

Tjenester i forbindelse med undersøisk efterforskning

Undervattensutrustning

Undervandsudstyr

Undervisning

Undervisning

Undervisning för elever med handikapp

Undervisning for handicappede elever

Undervisning i diskodans

Undervisning i diskoteksdans

Undervisning i sällskapsdans

Undervisning i selskabsdans

Undervisning i ungdomsskola

Ungdomsskoleundervisning

Undervisning och utbildning

Uddannelse og undervisning

Undervisningsbås

Kabiner til undervisning

Undervisningselement

Undervisningselement

Undervisningsmaterial

Undervisningsmaterialer

Undervisningsutrustning

Undervisningsudstyr

Undervisningsutrustning (utom audiovisuella hjälpmedel)

Undervisningsapparat [dog ikke audiovisuelle hjælpemidler]

Ungdomsstol

Ungdomsstol [hus og hjem]

Uniform

Uniform

Uniformer

Uniformer

Uniformer för paramedicinsk personal

lægeassistentuniformer

Uniformer för säkerhetspersonal

Uniformer til sikkerhedsvagte

Uniformer till ambulanspersonal

Uniformer til ambulancefolk

Uniformsmössor

Kepier

Uniformsmössor

Uniformshuer

Unijunctiontransistorer

Unijunction-transistorer

Unisexhuvudbonader

Unisex-hovedbeklædning

Unisexkläder

Unisex-beklædning

Unisexskor

Unisex fodtøj

Universalhållare för glas på fot

Universalholdere til glas med fod

Universalkniv

Universalkniv [køkken]

Universalkontorsbok

Universelle forretningshæfter eller bøger

Universalmaskin

Universalmaskine

Universalmaskin för industriellt utarbetande av emulgerade varor såsom smältost

Universalmaskine til industriel fremstilling af emulgerede produkter såsom smeltet

Universalmaskiner

Maskiner til almene formål

Universalmaskiner

Universalmaskiner

Universalpapper

Universalpapir

Universalsax

Universalsaks [teknik]

Universalsläpvagnar

Universalpåhængsvogne

Universalspackel

Universalspartel [teknik]

Universalstyrenheter

Universalbetjeninger

Universalträningsmaskiner

Multimaskiner

Universalutrustning

Multifunktionsudstyr

Universalverktyg

Universalværktøj

Universalverktyg för kontorsbruk

Universalkontorredskaber

Universella öroninsatser

Universalhøresnegle

Ununbium (Uub)

Ununbium (Uub)

Ununnilium (Uum)

Ununnilium Uum

Unununium (Uuu)

Unununium (Uuu)

Uppblåsbara artiklar för tidsfördriv och förströelse

Oppustelige artikler til forlystelse og underholdning

Uppblåsbara badleksaker

Oppusteligt badelegetøj

Uppblåsbara byggnader

Oppustelige bygninger

Uppblåsbara båtar

Oppustelige fartøjer

Uppblåsbara flottar

Oppustelige flåder

Uppblåsbara hallar

Oppustelige stortelte

Uppblåsbara julgranar

Oppustelige juletræer

Uppblåsbara leksaker

Oppusteligt legetøj

Uppblåsbara leksaker och ridleksaker

Oppusteligt legetøj og ridelegetøj

Uppblåsbara påsar

Oppustelige poser

Uppblåsbara stolar

Oppustelige stole

Uppblåsbara åkleksaker

Oppusteligt legetøj til at køre og ride på

Uppdragningsmekanism för ur

Optrækshjul til ure

Uppdragskronor för klockor

Optrækskroner til lommeure

Uppfällbara byglar

Opklappelige bøjler

Uppfödnings- eller skötseltjänster för boskap

Opdræt eller pasning af husdyrbesætninger

Uppfödningsanordningar

Spirekasser

Uppförande av betongstommar

Råbyggeri af beton

Uppförande av byggnadsställning

Opstilling af stillads

Uppförande av stuprännor

Montering af tagrender

Uppförande av stålkonstruktioner

Opstilling af stålprofiler

Uppförande av stålkonstruktioner för byggnader

Opstilling af stålprofiler til bygninger

Uppförande av stålstrukterer

Opstilling af stålprofiler til andre konstruktioner

Uppförande av stängsel

Opsætning af hegn

Uppförande av taklag, takläggning och tillhörande arbeten

Montage af tagkonstruktioner og tagdækning samt følgearbejder

Uppförande av vägräcken

Opstilling af autoværn

Uppförande eller reparation av innertak

Loftentreprise, renovering af lofter

Uppförande och tillhörande arbeten för telefon- och kommunikationsledningar

Arbejder og følgearbejder i forbindelse med telefon- og kommunikationsledninger

Uppgraderingar

Opgraderinger [kontor]

Uppgraderingar för skrivaremulering

Opgraderinger til printeremulering [Kontor]

Upphissningsrigg

Jackup-platforme

Upphämtning av borrfragment genom produktionsrörspiral

Ydelser, fiskeri gennem slyngerør

Upphäng

Ophæng [Børneartikler]

Upphäng med bländskydd

Ophæng med blændebeskytter [hus og hjem]

Upphängda sängar

Ophængte senge

Upphängingskrokar

Ophængskroge [teknik]

Upphängningar för järnvägsvagnar

Ophæng til jernbanevogne

Upphängningar för lampor

Lampeophæng

Upphängningar för vägfordon

Ophæng til landevejskøretøjer

Upphängningsanordningar

Anordninger til ophængning

Upphängningsanordningar

Ophængningsanordninger

Upphängningsanordningar för foderrör

Ophæng til foringsrør

Upphängningsanordningar för handhållna elektroniska anordningar

Opladere til bærbare elektroniske apparat

Upphängningsanordningar för slamledningar

Ophæng til borevæskeledning

Upphängningsanordningar för tavlor

Ophængningsanordninger til billeder

Upphängningsanordningar för urinpåsar

Urinkolbeholdere

Upphängningsanordningar för värmeelement

Ophæng til centralvarmeradiatorer

Upphängningskrokar

Kroge til ophængning

Upphängningsset för panelgardin

Ophængningssæt til panelgardin [hus og hjem]

Upphängningsset för skjutdörrar

Anordninger til ophængning af skydedøre

Upphängningsskena

Ophængningsskinne [hus og hjem]

Upphängningsskenor

Skinnesystemer [kontor]

Upphängningsställ

Holdere til ophængning af genstande

Upphöjda reflexmarkeringar för väg

Søm med refleks

Uppkörningsramp

Vognliftsæt [teknik]

Uppkörningsramp

Opkørselsrampe [teknik]

Uppladdare

Oplader, Opladere

Uppladdningsbara bärbara elektriska lampor

Genopladelige, bærbare elektriske lamper

Uppladdningsstationer för elektroniska anordningar

Genopladningsstationer til elektronisk udstyr

Upplagssystem

Depotsystem, Depotsystemer

Upplindningsrullar

Opbevaringsspoler

Upplindningsrullar för slangar

Slangetromler

Upplindningsrullar för slangar

Slangevinder

Upplysta namnskyltar

Belyste navneplader

Upplysta skyltar

Lysskilte

Upplysta skyltar och namnskyltar

Lysskilte og belyste navneplader

Upplysta trafikskyltar

Belyste færdselstavler

Uppläggningsfat

Roastbeeffade [teknik]

Uppläggningsfat [hushåll]

Serveringsfad, Serveringsfade [husholdning]

Uppläggningsfat och underlag

Serveringsfade og fodstykker

Uppläggningsspade (spatel)

Serveringsspader

Uppländsk vallört

Foder-kulsukker [Kulturplanter og urter]

Uppodling av land

Landvinding

Upprullningsanordning

Opviklemekanismer til gjorde

Uppsamlare (verktyg)

Opsamler, Opsamlere [værktøjer]

Uppsamlat och renat vatten

Indvundet og renset vand

Uppsamling och bortskaffande av avfall

Affaldsindsamling og -behandling

Uppsamling och bortskaffande av syra-avfall

Afhentning og bortskaffelse af syreaffald

Uppsamlingsbehållare och -påsar, dränageset och dylikt

Opsamlingsbeholdere og -poser, drainageudstyr og sæt

Uppsamlingspåse

Opsamlingspose

Uppskattning eller kontroll av ökenspridning

Vurdering og overvågning af ørkendannelse

Uppslagsbok

Leksikon

Uppslagsbok

Opslagsbog

Uppslagsböcker

Leksika

Uppslagsböcker

Opslagsbøger

Uppspårning av försvunna

Sporing af flygtede personer

Uppstoppade leksaker

Udstoppet legetøj

Uppstoppade leksaksdjur

Tøjdyr

Uppstoppningstjänster

Taksidermi tjenester

Uppsugningsrör

Opsugningsrør

Uppsugningsrör

Sugerør [teknik]

Uppsättning redskap för dental användning att foga samman till ett enda skaft

Sæt af redskaber til tandlægebrug, der kan sættes i det samme skaft

Uppsättning takpannor

Tagsten

Uppsättningar av uppläggningsfat för gåslever

Sæt af fade til foie-gras

Uppsättningar för ritning

Tegnekit eller -sæt [Kontor]

Uppsättningar med etiketter

Partier af mærkater

Upptagarpressar

Opsamlepressere

Upptagning av fartyg

Oplægning af skibe

Upptagning av oönskade föremål ur brunn eller borrning på oljefält

Ydelser, oliefelt boring eller fiskeri

Upptagning av oönskade föremål ur brunn på oljefält

Fiskeudstyrsservice

Upptagning av oönskade föremål ur brunn på oljefält

Ydelser, oliefelt fiskerioperationer

Upptagning och omläggning av rörledningar

Optagning og forlægning af rørledninger

Upptagningsmaskin (betor)

Roeoptagere [maskiner]

Uppvindningsrullar för bevattningsslangar

Slangeholdere til haveslanger

Uppvridbara leksaker

Legetøj, der trækkes op

Uppvärmningsfat

Varmefad, Varmefade

Uppvärmningsplagg

Opvarmningsdragter

Uppvärmningssystem

Varmesystem, Varmesystemer

Uppvärmningssystem för spårväxlar

Sporskifteopvarmningssystem

U-profil

U-profil [teknik]

Ur

Ur

Ur- eller klockdelar

Ure - reservedele eller tilbehør

Ur- eller klockkristaller

Urglas

Ur eller klockor

Ure

Ur- eller klockvisare

Urskiver

Ur i form av ringar

Fingerringsure

Ur som hänger i halskedja

Lommeure

Uran

Uran

Uran (U)

Uran (U)

Uran- och toriummalmer

Uran- og thoriummalme

Uranmalm

Uraniummalm

Uranmalmer

Uranmalme

Urbanisering

Byudvikling

Urbanisering

Urbanisering

Urbeningskniv

Udbenerknive

Urblåsning av rörformiga konstruktioner

Spuling af rørkonstruktioner

Urboett för armbandsur

Urkasse til armbåndsure

Urboetter för armbandsur

Urkasser til armbåndsure

Urea (UF)

Urea (UF)

Ureaformaldehyd

Ureaformaldehyd

Ureiner

Ureiner

Urfjädrar

Urfjedre

Urglas

Urglas

Uringlas (behållare)

Urinaler [beholdere]

U-ringnyckelsats

Stjernegaffelnøgler [teknik]

U-ringnycklar

Ring-gaffelnøgle [teknik]

Urinmätare

Urometer, Urometre

Urinoarer

Kummer til vandladning

Urinoarer

Urinaler

Urinoarer (allmänna)

Pissoirer [offentlige]

Urinpåsar

Urinposer

Urinpåse

Urinpose

Urkärnare

Kernehusudstikkere

Urkärnare

Æblehusudstikker [køkken]

Urkärnare (handdrivna)

Kernehusudstikkere [håndbetjente]

Urladdningslampor

Udladningslamper

Urmakeriprodukter

Urmagervarer

Urnor

Urner

Urologisk vård

Urologiske tjenester

Urskrapare

Spatel, Spatler [køkken]

Urskrapare

Udskraber, Udskrabere

Urtappningsventil

Aftapventil  [hjemmet]

Urtappningsventiler

Aftapventiler  [hjemmet]

Urtavla

Urskive

Urtavlor

Urskiver

Urtavlor eller klockbryggor

Værkplader eller platine/broer

Urtavlor för kronometrar

Forsider til tidsmålere

Urtavlor till instrument för mätning, kontroll och signalering

Talskiver til instrumenter til måling, kontrol og signalering

Urtrampningslager

Udrykningsleje [auto]

Urvridningsanordningar för rengöringshinkar

Afdrypnings- og vrideanordning til rengøringsspand

USB spolmaskin

USB-spoler

USB-drivenheter

USB-drivere

USB-flashminnen

USB memory sticks

USB-flashminnen

USB-nøgler

USB-hubbar

USB-hubs

USB-kort

USB-grænseflader (Universal Serial Bus)

USB-korthållare

USB-kortholdere

USB-minnesenheter

USB-hukommelsesenheder

USB-tuners för digital-tv

USB-tunere til digitale tv-apparat

U-skruv

Bøjleskrue [Teknik]

Ut- och tillbyggnadsarbeten

Udvidelse af bygninger

Utbildning av personal

Uddannelse af personale

Utbildning med avseende på försvars- och säkerhetsmateriel

Uddannelsestjenester i forbindelse med forsvars- og sikkerhedsmateriale

Utbildning och simulering: elektroniska system för militärt bruk

Udannelse og simulering – elektroniske systemer til militære formål

Utbildning och simulering: luftfartyg, robotar och rymdfarkoster

Uddannelse og simulering - luftfartøjer, missiler og rumfartøjer

Utbildning och simulering: militärfordon

Udannelse og simulering - militærkøretøjer

Utbildning och simulering: skjutvapen och ammunition

Uddannelse og simulering – skydevåben og ammunition

Utbildning och simulering: säkerhetsutrustning

Udannelse og simulering - sikkerhedsudstyr

Utbildning och simulering: örlogsfartyg

Udannelse og simulering - krigsskibe

Utbildningsadministration

Administrative tjenester på uddannelsesområdet

Utbildningslokaler/system

Uddannelsesfaciliteter

Utbildningsplan avseende oljefält

Ydelser, oliefelt træningsmatrice

Utbildningsprogram

Programmel til undervisningsbrug

Utbildningsprogram

Uddannelsesprogrammer

Utbildningsseminarier

Uddannelsesseminarer

Utbildningstjänster

Uddannelsestilbud

Utblåsningsfläkt

Ventilator [teknik]

Utblåsningsventil

Udblæsningsventil [teknik]

Utbyggnad av datorer

Udvidelse af datamater

Utbytesborste

Ekstra børste [hus og hjem]

Utbyteskrockkuddar

Airbag (reservedele)  [Teknik]

Utdataenheter

Udlæseenheder

Utdragbar fläkt

Udtræksemhætte [Køkken]

Utdragskorg

Udtrækskurv [hus og hjem]

Utdragslådor för bord

Skuffer til borde

Utdragslådor med fack

Skuffer med rum

Utdragsskivor för bord

Klapper til udtræksborde

Utdragssäng

Vokseseng [Babyartikler]

Utdragssängar

Udtrækningssenge

Utdragssängar

Udtrækssenge

Utekök

Udekøkkener

Utemöbler

Udendørsmøbler

Uteplatsdörrar

Terrassedøre

Utesittplatser

Udendørs siddepladser

Utflyktskorgar

Picnickufferter

Utflyktskorgar

Picnickurve

Utformning av den yttre miljön kring flygplatser

Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med lufthavne

Utformning av golfbanor

Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med golfbaner

Utformning av grundmassebehandling

Ydelser, matricebehandlingskonstruktion

Utformning av grönområden

Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med grønne områder

Utformning av idrottsplatser och grönområden

Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med sportspladser og rekreative områder

Utformning av kyrkogårdar

Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med kirkegårde

Utformning av lekplatser

Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med legepladser

Utformning av parker

Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med parker

Utformning av ridområden

Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med rideområder

Utformning av takträdgårdar

Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med taghaver

Utformning av tjänster avseende upptagning av oönskade föremål ur brunn på oljefält

Ydelser, oliefelt fiskeridesign

Utformning av trädgårdar

Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med haver

Utformning av undersökningar

Udformning af undersøgelse

Utformning av vatten- eller gaskontroll

Ydelser, vand eller gas kontrol design

Utformning av vägmiljöer

Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med veje og motorveje

Utformning för screentryck

Serigrafi, tjenester

Utfyllnad

Opfyldning

Utfyllnad och annat landåtervinningsarbete

Opfyldning og landindvindingsarbejder

Utfällbara väggsängar

Vægsenge

Utfärdande av transporthandlingar

Udarbejdelse af transportdokumenter

Utgivning av ordböcker på regionala språk

Udgivelse af regionalsprogsordbøger

Utgivning av skolböcker och vetenskapliga böcker

Udgivelse af tekstbøger eller research

Utgrävning av källare

Udgravning til kældre

Utgångsklämma

Stikkontakt [teknik]

Uthyrning av bussar och långfärdsbussar med förare

Udlejning af busser og turistbusser med chauffør

Uthyrning av båtar med besättning

Udlejning af både med besætning

Uthyrning av egen fast egendom

Udlejning af egen fast ejendom

Uthyrning av farkoster med besättning för sjöfart på inre vattenvägar

Udlejning af skibe til sejlads på indre vandveje - med besætning

Uthyrning av fartyg med besättning

Udlejning af skibe med besætning

Uthyrning av flygplan med besättning

Udlejning af fly med besætning

Uthyrning av flygplan med fasta vingar med besättning

Udlejning af fastvingede fly med besætning

Uthyrning av fordon för godstransport med förare

Udlejning af varetransportkøretøjer med chauffør

Uthyrning av fordon för personbefordran med förare

Udlejning af køretøjer til personbefordring med chauffør

Uthyrning av helikoptrar med besättning

Udlejning af helikoptere med besætning

Uthyrning av industriella fordon med förare

Udlejning af industrielle køretøjer med chauffør

Uthyrning av jordbruksmaskiner med maskinskötare

Udlejning af landbrugsmaskiner med betjeningspersonale

Uthyrning av kranar med maskinskötare

Udlejning af kraner med betjeningspersonale

Uthyrning av lastbilar med förare

Udlejning af lastbiler med chauffør

Uthyrning av mark

Leje af jord

Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare

Udlejning af entreprenørmateriel og -udstyr med betjeningspersonale

Uthyrning av möblerade korttidsinkvarteringar

Udlejning af møblerede boliger til korttidsophold

Uthyrning av personbilar med förare

Udlejning af personbiler med chauffør

Uthyrning av rum inklusive frukost

Udlejning af værelser med morgenmad

Uthyrning av schaktutrustning med maskinskötare

Udlejning af jordflytningsudstyr med betjeningspersonale

Uthyrning av sjögående farkoster med besättning

Udlejning af søgående skibe med besætning

Uthyrning av skåpbilar (vans) med förare

Udlejning af varevogne med chauffør

Uthyrning av slåttermaskiner eller jordbruksutrustning med maskinskötare

Leasing eller udlejning af høstmaskiner eller landbrugsmaskiner med betjeningspersonale

Uthyrning av tillfällig personal

Vikarpersonale

Uthyrning av utrustning för lufttransport med besättning

Udlejning af lufttransportmidler med besætning

Uthyrning av utrustning för sjötransport med besättning

Udlejning af vandtransportmidler med besætning

Uthyrning eller försäljning av bostadshus

Leje eller salg af bygninger til beboelsesformål

Uthyrning eller försäljning av byggnad

Leje eller salg af bygninger

Uthyrning eller försäljning av herrelös egendom

Leje eller salg af ubebyggede grunde

Uthyrning eller försäljning av mark

Leje eller salg af jord

Uthyrning eller leasing av bostäder

Udlejning eller leasing af egen fast ejendom til beboelse

Uthyrning eller leasing av egen fast egendom

Udlejning eller leasing af egen fast ejendom

Uthyrning eller leasing av egendom annan än bostäder

Udlejning eller leasing af egen fast ejendom til erhvervsformål

Utjämnare

Udligner [teknik]

Utkast till planer (system och integration)

Udkast til planer (systemer og integration)

Utlopp

Udløb [teknik]

Utloppsgrenrör

Udløbsgrenrør [teknik]

Utloppshylsa

Udgangsterminal [teknik]

Utloppshylsa

Udløbsmuffe [teknik]

Utloppskanal

Udløbskanal [teknik]

Utloppskåpa

Udløbshætte [teknik]

Utloppsledningar för avlopp

Udløbsrørsystemer

Utloppslock

Afløbsdæksel [teknik]

Utloppsrör

Afløbsrør [teknik]

Utloppsrör

Udløbsrør [teknik]

Utloppsventil

Afløbsventil [teknik]

Utluftning

Udluftning [teknik]

Utluftningsinsats

Udluftnigsindsats [teknik]

Utluftningsrör

Udluftningsrør [teknik]

Utluftningsventil

Udluftningsventil [teknik]

Utlåningsdisk eller biblotikariebord eller komponenter

Udlånsskranker eller bibliotekarborde eller dele

Utlästare för skor

Skoblokker

Utlösningsspole

Udløserspole [teknik]

Utlösningsventil

Udløserventil [teknik]

Utmatare (kontorsutrustning)

Dispensere [kontorudstyr]

Utmatare [sanitära redskap]

Dispensere [sanitetsudstyr]

Utmatare för flytande tvål

Sæbeautomater [flydende sæbe]

Utmatare för hårfärgningsmedel

Dispensere til hårfarvningsmidler

Utmatare för korrekturband

Dispenser til rettebånd

Utmatare för kosmetika

Beholdere til kosmetiske præparater

Utmatare för pappershanddukar

Håndservietautomater

Utmatare för rakhyvlar

Dispensere til etuier til barberknive

Utmatare för snören

Snordispensere

Utmatnings- och doseringsutrustning för vatten för infussion, lösliga produkter och

Vanddispenser- og -dosimeterudstyr til infusioner, opløselige varer og lignende

Utmatningsanordningar för pulver, speciellt frystorkade drycker

Dispenserindretninger til pulver, navnlig frysetørrede drikke

Utmatningsenheter med flera fack

Sorteringsenheder med flere bakker [Kontor]

Utmatningsmoduler

Doseringsmoduler

Utmatningsmunstycken

Doseringsdyser

Utmätning

Fogedtjenester

Utombordsmotorer

Påhængsmotorer

Utombordsmotorer

Påhængsmotorer til fremdrift af skibe

Utomhusbelysning

Udendørslamper

Utomhusbelysning

Udendørsbelysning

Utomhusbelysning

Udendørsbelysning [hjemmet]

Utomhusbord eller picknickbord

Have- eller campingborde

Utomhusbänkar

Bænke til legepladser

Utomhusbänkar

Havebænke

Utomhusgrillar

Udendørs grill (stegeriste)

Utomhusjalusier

Udendørs jalousier

Utomhuskran

Udendørshane [hjemmet]

Utomhuskranar

Udendørshaner  [hjemmet]

Utomhusmålning

Eksterne maleydelser

Utomhusmöbler

Havemøbler

Utomhusstolar

Havestole

Utredning

Efterforskningstjenester

Utredning

Udredning

Utredning

Undersøgelse

Utredningskammar (grova kammar)

Friseringskamme

Utrikespolitiska och andra tjänster

Tjenester vedrørende udenrigsanliggender og lignende

Utrikespolitiska tjänster

Tjenester vedrørende udenrigsanliggender

Utrotning eller desinfektion genom rökning av skadedjur

Udryddelses- og gasningsydelser

Utrusning för styrning av elkraftsförsörjning

Kontrol af elektricitet (Udstyr til - )

Utrustning eller anordningar för osttillverkning

Anordninger eller udstyr til fremstilling af ost

Utrustning för allmän plats

Gademøbler

Utrustning för angioplastik

Apparatur til angioplasti

Utrustning för att mäta nederbörd eller avdunstning vid markytan

Måleudstyr for nedbør og fordampning ved jordoverfladen

Utrustning för att registrera nederbörd eller avdunstning

Måleudstyr for nedbør eller fordampning

Utrustning för att slå sönder och krossa glas

Anordninger til at slå på og ituslå glas

Utrustning för automatiska abonnentväxlar

PABC-udstyr

Utrustning för avgiftsupptagning

Udstyr til opkrævning af afgifter

Utrustning för avloppsrening

Udstyr til kloakeringsarbejder

Utrustning för avlägsnande av toppen på flamtorn

Udstyr til fjernelse af toppen af flammetårn

Utrustning för avståndsmätning

Afstandsmåleudstyr (DME)

Utrustning för bagagegenomlysning

Udstyr til scanning af bagage

Utrustning för beröringsmätning

Apparat til berøringsmåling

Utrustning för biblioteksautomation

Udstyr til biblioteksautomation

Utrustning för blandning och temperering

Termomiksere

Utrustning för blodtransfusion

Blodtransfusionsudstyr

Utrustning för borrhålshuvuden

Borehovedudstyr

Utrustning för borrhålsingrepp

Interventionsudstyr til borehul

Utrustning för borrhålsprovning

Prøvningsudstyr til borehul

Utrustning för broupphängning

Broophængningsudstyr

Utrustning för bygg- och anläggningsarbeten

Udstyr til bygge- og anlægsarbejder

Utrustning för byggnadsautomatisering

Udstyr til bygningsautomatisering

Utrustning för byggnadsställningar

Materiel til stilladser

Utrustning för cabrioleter

Ombygningssæt til køretøjer

Utrustning för databehandling

Databehandlingsudstyr

Utrustning för datainmatning

Dataindtastningsudstyr

Utrustning för datavalidering

Datavalideringsudstyr

Utrustning för dataöverföring

Datatransmissionsudstyr

Utrustning för datorstödd tryckning

Udstyr til desktop-publishing

Utrustning för dermatologiskt bruk

Dermatologiudstyr

Utrustning för digital kartografi

Digitalt kortlægningsudstyr

Utrustning för digital offsettryckning

Digitalt offsetudstyr

Utrustning för distribution av elkraft

Distribution af elektricitet (Udstyr til -)

Utrustning för ekoencefalografi

Echoencephalografer

Utrustning för elektrokirurgi

Udstyr til elektrokirurgi

Utrustning för elektromedicinska ultraljudsapparater för maxillofacial användning

Redskaber til elektromedicinsk ultralydsudstyr til maxillofacial anvendelse

Utrustning för emissionsmätning

Emissionsmålingsudstyr

Utrustning för enskenetåg och skidliftar

Udstyr til hængebaner eller skilifte

Utrustning för extrakorporeal cirkulation

Udstyr til ekstrakorporal cirkulation

Utrustning för fjärrkontroll

Fjernstyringsudstyr

Utrustning för flaggfotboll

Udstyr til flagfodbold

Utrustning för flygplan eller rymdfarkoster, träningsapparater, simulatorer samt tillhörande delar

Udstyr til luft- og rumfartøjer, træningsfly, simulatorer og dele dertil

Utrustning för flygplansuppskjutning

Katapult til start af luftfartøjer

Utrustning för flödesmätning

Udstyr til måling af strømhastighed

Utrustning för fordon

Udstyr til køretøjer

Utrustning för formning av hattar

Redskaber til anformning af hatte

Utrustning för formning och vård av hår

Hårstyling- og hårplejeapparat

Utrustning för fotokopiering

Fotokopieringsmaskiner

Utrustning för fotokopiering och termokopiering

Fotokopierings- og varmekopieringsmaskiner

Utrustning för framkallning av röntgenbilder

Røntgenapparat

Utrustning för fuktning (kontorsutrustning)

Fugtere [kontorudstyr]

Utrustning för fysisk behandling

Udstyr til fysioterapi

Utrustning för färdigställande av borrhål

Udstyr til færdiggørelse af borehul

Utrustning för förebyggande av olyckor

Udstyr til forebyggelse af uheld

Utrustning för gasbehandling och annan andningsstödjande utrustning

Gasterapiudstyr og respiratorer

Utrustning för gasnät

Udstyr til gasnet

Utrustning för gipssågning

Opskæring af gipsgaze (Apparat til -)

Utrustning för hjärtkirurgi

Udstyr til hjertekirurgi

Utrustning för huvudmassage

Apparat til hovedmassage

Utrustning för hygienövervakning och -testning

Udstyr til hygiejneovervågning og -kontrol

Utrustning för hårdlödning

Apparater til slaglodning

Utrustning för hönsuppfödning

Maskiner til fjerkræavl

Utrustning för immunanalys

Udstyr til immunanalyse

Utrustning för indelning av produkter

Anordninger til sortering af produkter

Utrustning för industriell processtyrning

Industrielle processtyringsanlæg

Utrustning för industriell processtyrning och utrustning för fjärrkontroll

Industrielle processtyringsanlæg og fjernstyringsudstyr

Utrustning för industrikök

Industrielt køkkenudstyr

Utrustning för informationshämtning

Udstyr til informationshentning

Utrustning för infusion

Udstyr og instrumenter til infusion

Utrustning för inspelning av videoskivor

Videodiskoptagere

Utrustning för inspelning av videoskivor

Videodiskoptagere

Utrustning för interntelevision

Internt fjernsynsudstyr

Utrustning för kardiovaskulära ändamål

Udstyr til hjerte-karundersøgelser

Utrustning för kaserner

Leverancer til kaserner

Utrustning för koncentrationsmätning

Apparatur til styrkevurdering

Utrustning för kontorsautomatisering

Kontorautomatiseringsudstyr

Utrustning för kopiering och offsettryckning

Udstyr til fotokopiering og offsettryk

Utrustning för kopiering och tryckning

Fotokopieringsmaskiner, printere og lignende

Utrustning för kryokirurgi och kryoterapi

Apparatur til kryokirurgi og kryoterapi

Utrustning för lerduveskytte

Lerdueskydning

Utrustning för ljudreproduktion

Apparat til gengivelse af lyd

Utrustning för ljudåtergivning

Udstyr til lydgengivelse

Utrustning för ljudåtergivning

Lydafspilningsudstyr

Utrustning för löpsporter

Redskaber og rekvisitter til løb, spring og kast

Utrustning för matberedning

Udstyr til tilberedning af levnedsmidler

Utrustning för matlagning

Anordninger til madlavning

Utrustning för matlagning

Kogeapparat

Utrustning för medicinsk bildbehandling med ultraljud och doppler

Billeddannelsesudstyr til ekkografi-, ultralyds- og dopplerundersøgelser

Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling

Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug

Utrustning för medicinskt bruk för specifika ändamål i förpackningar (sets)

Medicinske procedure- og samlepakker

Utrustning för medicinskt bruk och för laboratorier

Medicinsk udstyr og laboratorieudstyr

Utrustning för mekanisk terapi

Udstyr til mekanisk terapi

Utrustning för mekanoterapi

Udstyr til mekanoterapi

Utrustning för minnesutbyggnad

Udstyr til hukommelsesekspansion

Utrustning för mjuk- och hårdlödning

Apparater til lodning og slaglodning

Utrustning för mjuklödning

Loddeapparater

Utrustning för mätning av solstrålning vid markytan

Måleudstyr for solstråling ved jordoverfladen

Utrustning för mätning av temperatur eller fuktighet vid markytan

Måleudstyr for temperatur og fugtighed ved jordoverfladen

Utrustning för mätning av vindar vid markytan

Måleudstyr for vind ved jordoverfladen

Utrustning för mätning vid markytan

Udstyr til måling ved jordoverfladen

Utrustning för narkotikaspårning

Udstyr til detektering af narkotika

Utrustning för naturgaskondensat

Særligt udstyr til LPG-drevne biler  [Teknik]

Utrustning för nivåmätning

Udstyr til måling af standhøjde

Utrustning för nukleärt och radiologiskt skydd, eller mot biologiska och kemiska agens

Radardetektorer

Utrustning för oljefält

Maskiner til oliefelt

Utrustning för operationssalar

Udstyr til operationsstuer

Utrustning för optisk teckenläsning

Udstyr til optisk tegngenkendelse

Utrustning för osteosyntes

Udstyr til osteosyntese

Utrustning för personalmatsalar och lunchrum

Kantineudstyr

Utrustning för polymeraskedjereaktion (PCR)

Polymerase-kædereaktion (PCR)

Utrustning för polymeraskedjereaktion i realtid (PCR)

Polymerase-kædereaktion (PCR), tidstro

Utrustning för postkontor

Udstyr til posthus

Utrustning för prickskytte/prickkastning

Målskydning og målkastning

Utrustning för prickskytte/prickkastning och bordsspel

Udstyr til målskydning/målkast og bordspil

Utrustning för produktion av radio- och TV-program

Produktionsudstyr til udsendelser

Utrustning för prägling

Prægeudstyr

Utrustning för psykologiska tester

Udstyr til psykologisk testning

Utrustning för racketsporter och sporter på plan

Udstyr til boldspil med ketsjer, bat, stok, net ol, oftest på indendørs baner

Utrustning för radio- och TV-sändning

Udsendelsesudstyr

Utrustning för radio- och TV-sändning

Udsendelsesudstyr

Utrustning för reglering av luftström

Udstyr til regulering af luftstrømmen

Utrustning för rehabilitering

Udstyr til rehabilitering

Utrustning för rengöring av fixeringsenhet

Rensepuder og filtre til skriveenhed (fuser) [Kontor]

Utrustning för rengöring av rör

Renseapparat til rør

Utrustning för rengöring av öron (medicinsk)

Ørerensere til medicinsk brug

Utrustning för rörupphängning

Ophængningsudstyr til forlængerforingsrør

Utrustning för skotillverkning

Udstyr til skofremstilling

Utrustning för skridskoåkning och ishockey

Skøjte- og ishockeyudstyr

Utrustning för skötsel av grönområden

Udstyr til vedligeholdelse af udendørs arealer

Utrustning för slamhantering

Slamhåndteringsudstyr

Utrustning för spektroskopi

Udstyr til spektrografi

Utrustning för sporter på plan

Udstyr til boldspil på baner, oftest udendørs

Utrustning för sporter på plan eller bana

Udstyr til boldspil på baner samt løb, spring, kast mv

Utrustning för spridning av mikrovattendroppar

Udstyr til spredning af mikroskopiske vanddråber

Utrustning för sterilisering, desinfektion och hygien

Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne

Utrustning för stomatologi

Udstyr til stomatologi

Utrustning för streckkodsläsning

Stregkodeaflæsningsudstyr

Utrustning för strukturmätning

Apparatur til konstruktionsvurdering

Utrustning för strykning och vikning av tvätt

Apparater til strygning og sammenlægning af linned

Utrustning för syrgasbehandling

Iltterapiudstyr

Utrustning för syrgastillförsel

Anlæg til ilttilførsel

Utrustning för tandreglering

Ortodontisk udstyr

Utrustning för tennis (spel)

Tennissæt (spil)

Utrustning för tennisbanor

Tennisbaneudstyr

Utrustning för termokopiering

Varmekopieringsudstyr

Utrustning för textning

Etiketteringsudstyr [kontor]

Utrustning för tomografi

Udstyr til tomografi

Utrustning för torkning av livsmedel

Anordninger til tørring af næringsmidler

Utrustning för torretsning

Udstyr til tørætsning

Utrustning för transfusion

Udstyr og instrumenter til transfusion

Utrustning för tryckmätning

Udstyr til trykmåling

Utrustning för träning av golfputtar

Træningsredskab til golfputting

Utrustning för träning av munmuskler

Apparat til træning af mundens muskler

Utrustning för tvätt

Vaskeudstyr

Utrustning för ultraljudsdiagnostik

Udstyr til ultralydsdiagnostik

Utrustning för urologisk undersökning

Udstyr til urologiske undersøgelser

Utrustning för utbalansering av hjul

Hjulafbalanceringsudstyr

Utrustning för vattensport

Udstyr til vandsport

Utrustning för venpunktering och blodprovstagning

Udstyr til venepunktur og blodprøvetagning

Utrustning för videoavspelning

Videoafspilningsudstyr

Utrustning för vikning av tvätt

Apparater til sammenlægning af linned

Utrustning för vägg- och repklättring

Udstyr til væg- og rebklatring

Utrustning för väghållning

Vejvedligeholdelsesudstyr

Utrustning för ångbadkar

Dampbade [Udstyr til - ]

Utrustning för återupplivning

Genoplivningsudstyr

Utrustning för övervakning av föroreningar

Apparatur til monitorering af forurening

Utrustning för övervakning av kontamination

Apparatur til monitorering af kontamination

Utrustning och artiklar för diagnostik och radiodiagnostik

Udstyr og artikler til diagnostik og radiodiagnostik

Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter

Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder

Utrustning och tillbehör för balsamering

Udstyr og forbrugsmaterialer til balsamering

Utrustning och tillbehör för bårhus

Udstyr og forbrugsmaterialer til ligkapeller

Utrustning och tillbehör för klinisk rättsmedicin

Udstyr og forbrugsmaterialer til klinisk retsmedicin

Utrustning och tillbehör för obduktion

Obduktionsudstyr og -artikler

Utrustning och tillbehör för obduktion och bårhus

Udstyr og artikler til post mortem-undersøgelser og til ligkapeller

Utrustning och tillbehör för transport och förvaring av lik och kadaver

Udstyr og artikler til transport og opbevaring af lig

Utrustning till anläggning för avloppsrening

Udstyr til spildevandsanlæg

Utrustning till filtreringsanläggning

Udstyr til filtreringsanlæg

Utrustning till oljeplattformar

Udstyr til olieplatforms

Utrustning till oljeplattformar

Udstyr til olieplatforme

Utrustning till reningsverk

Udstyr til rensningsanlæg

Utrustning till simbassänger

Udstyr til svømmebassiner

Utrustning till skönhetsinstitut

Udstyr til skønhedssaloner

Utrustning till telefonautomater

Udstyr til mønt- og korttelefoner

Utrustning till transportörer

Transportørudstyr

Utrustning till undercentraler

Udstyr til understation

Utrustning till utomhusidrott

Redskaber og rekvisitter til udendørs sport

Utrustning till utryckningsfordon

Udstyr til udrykningskøretøjer

Utrustning till vårdsektorn

Udstyr til sundhedsvæsenet

Utrustning, redskap och behållare för matlagning

Apparat, redskaber og beholdere til kogning og stegning

Utrustningsenheter

Udstyrssæt

Utrustningshandtag

Håndtag til apparater

Utrustningsväska

Equiperingstaske

Utrustningsväskor

Udstyrstasker

Utryckningsfordon

Udrykningskøretøjer

Utryckningsservice för bilar

Redningstjenester for køretøjer

Utrymningsanordningar

Redningsanordninger

Utrymningsanordningar för ubåtar

Redningsudstyr til brug under vandet

Uträtningsjärn

Udglatningsjern

Utskick

Postforsendelse

Utskickssystem

Ekspeditionssystem, Ekspeditionssystemer

Utskjutande fotsteg för utfällbara sidodelar av fordon

Udfoldelige trinbrætter til nedklappelige ladsider på køretøjer

Utskriftshanterare

Programpakke til udskriftsspooling

Utskriftsprogram

Programpakke til udskriftsstyring

Utskurna illustrationer av trä

Træsnit

Utsmyckning för förpackning

Udsmykning til emballering

Utsmyckningar för fordon

Dekorativt tilbehør til køretøjer

Utsmyckningar för viner

Udsmykning til vin

Utsmyckningar och dekorationer för butiker

Artikler til udsmykning og dekoration af butikker (forretninger)

Utstyrslar

Præsentationsforme

Utställningsgolv

Platforme til udstillinger

Utställningshyllor

Udstillingsreoler

Utställningslådor

Udstillingsæsker

Utställningslådor

Udstillingskasser

Utställningsmontrar

Udstillingsstande

Utställningsmontrar

Udstillingsmontrer

Utställningsmontrar och -diskar

Udstillingsstande

Utställningsskåp

Udstillingsskab, Udstillingsskabe

Utställningsskåp för klockor [montrar]

Udstillingsmontrer til armbåndsure [udstillingsenheder]

Utställningstjänster i museer

Udstilling på museer

Utställningsutrustning

Udstillingsudstyr

Utsugningsutrustning för flyktiga ämnen

Udsugningsudstyr til flygtige stoffer

Utsäde för durra

Sorghumfrø

Utsäde för havre

Havrefrø

Utsäde för hirs

Hirsefrø

Utsäde för korn

Bygfrø

Utsäde för majs

Majsfrø

Utsäde för råg

Rugfrø

Utsäde för spannmål

Kornfrø

Utsäde för vete

Hvedefrø

Uttag

Udtag

Uttag

Stikkontakt, Stikkontakter [teknik]

Uttagskåpa

Klemkassedæksel [teknik]

Uttagspanel

Kontaktpanel [teknik]

Uttagsplintar

Terminaltavler

Utvalda eller dekorativa pärlor

Assorterede eller dekorationsperler

Utveckling

Udvikling

Utveckling av borrningskontrakt

Ydelser, brøndborings aftaleudvikling

Utveckling av flodområden

Tilsyn eller overvågning af afstrømningsområde

Utveckling av kundanpassad programvara

Udvikling af kundespecificeret programmel

Utveckling av mejeriindustin

Mejeriindustriudvikling

Utveckling av militärfordon

Udvikling af militærkøretøjer

Utveckling av programvara

Programmeludvikling

Utveckling av programvara

Softwareudvikling

Utveckling av programvara för militär användning

Udvikling af software til militær anvendelse

Utveckling av servicenivåavtal

Udarbejdelse af serviceaftaler

Utveckling av skjutvapen och ammunition

Udvikling af skydevåben og ammunition

Utveckling av skogsresurser

Udvikling af skovressourcer

Utveckling av säkerhetsutrustning

Udvikling af sikkerhedsudstyr

Utveckling av transaktionsbehandlingsprogram och kundanpassad programvara

Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel

Utveckling av örlogsfartyg

Udvikling af krigsskibe

Utveckling och översikt av vattenresurser

Udvikling af og opsyn med vandressourcer

Utvecklingsplanering för stadsmiljön

Miljøudviklingsplanlægning for byområder

Utvecklingsrådgivning

Konsulentvirksomhed inden for udvikling

Utvidgade tjänster

Serviceydelser vedrørende udvidelser

Utvidgade tjänster för skogsbruk

Skovudvidelser

Utvändig Backspegel

Udvendigt bakspejl [Auto]

Utvändig rengöring av byggnader

Udvendig rengøring af bygninger

Utvändiga backspeglar för fordon

Udvendige spejle til befordringsmidler

Utvändigt betong- eller stuckaturarbete

Betonarbejde

Utvärdering av grundmassebehandling

Ydelser, matricebehandlingsevaluering

Utvärdering av mark

Jordevaluering

Utvärdering av spräckning

Ydelser, evaluering af brøndhulsfraktur_

Utvärdering av spräckning vid brunnshål

Ydelser, evaluering af brøndhulsfraktur

Utvärdering av vatten- eller gaskontroll

Ydelser, vand eller gas kontrol vurdering

Utvärdering av vätskeanvändning vid brunnshål

Ydelser, brøndhuls væskeevaluering

Utvärdering eller utformning av seismisk undersökning

Design eller evalueringsservices, seismisk inspektion

Utvärderingskonsulttjänster

Evalueringsrådgivningstjenester

Utvärtes bröstproteser

Eksterne brystproteser

Utökad oljeåtervinning

Ydelser, udvidet olieudvinding

UV-ljusmätare

Apparat til måling af ultraviolet lys

Copyright © 2010, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen