Danskt-svenskt lexikon för växtnamn (ca 5000 arter)

Artlistan är utvecklad av Öresunds Översättningsbyrå – Auktoriserade translatorer till och från DANSKA

Medusagräs

Taeniatherum caput-medusae

Tveblomstret byg

Stort sammetsblomster

Tagetes erecta

Opret fløjlsblomst

Stinktagetes

Tagetes minuta

Mexicansk tagetes

Sammetstagetes, Sammetsblomster

Tagetes patula

Udspærret fløjlsblomst

Sammetsblomster

Tagetes patula

Fløjlsblomst

Litet sammetsblomster

Tagetes tenuifolia

Smalfliget fløjlsblomst

Rosentamarisk

Tamarisk ramosissima

Tamarisk

Keltisk tamarisk

Tamarix gallica

Fransk tamarisk

Tamus communis

Tamus communis

-

Balsamblad

Tanacetum balsamita

Balsam-rejnfan

Rosenkrage

Tanacetum coccineum

Rosenkrave

Renfanekrage

Tanacetum corymbosum

Kostblomstret okseøje

Röllikekrage

Tanacetum macrophyllum

Storbladet okseøje

Mattram

Tanacetum parthenium

Matrem

Renfana

Tanacetum vulgare

Rejnfan

Munkrenfana

Tanacetum vulgare f. crispum

-

Vanlig renfana

Tanacetum vulgare f. vulgare

-

Bohusmaskros

Taraxacum abietifolium

-

-

Taraxacum acre

Fandens mælkebøtte

Fågelfotsmaskros

Taraxacum acroglossum

 

Spetsmaskros

Taraxacum acrolobum

Fandens mælkebøtte

Svansmaskros

Taraxacum acutangulum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum acutifidum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum acutifrons

Fandens mælkebøtte

Vridmaskros

Taraxacum aequilobum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum aequisectum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum aethiopiforme

Fandens mælkebøtte

Finmaskros

Taraxacum aethiops

Fandens mælkebøtte

Vingmaskros

Taraxacum alatum

Fandens mælkebøtte

Rödtandad maskros

Taraxacum altissimum

Fandens mælkebøtte

Stjärnmaskros

Taraxacum amaurolepis

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum amphilobum

Fandens mælkebøtte

Kantmaskros

Taraxacum amplum

Fandens mælkebøtte

Rundmaskros

Taraxacum ancistrolobum

Fandens mælkebøtte

Spenslig maskros

Taraxacum angustisquameum

Fandens mælkebøtte

Kungsmaskros

Taraxacum arrhenii

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum asperatilobum

Fandens mælkebøtte

Hollandsmaskros

Taraxacum atactum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum atrovirens

Fandens mælkebøtte

Segelmaskros

Taraxacum aurosulum

Fandens mælkebøtte

Sydmaskros

Taraxacum austrinum

Smalbladet mælkebøtte

Östersjömaskros

Taraxacum balticum

Smalbladet mælkebøtte

-

Taraxacum barbatulum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum bellum

Fandens mælkebøtte

Bökmans maskros

Taraxacum boekmanii

Fandens mælkebøtte

Borgvalls maskros

Taraxacum borgvallii

Fandens mælkebøtte

Knoppmaskros

Taraxacum brachyglossum

Rødfrugtet sand-mælkebøtte

-

Taraxacum brachylepis

Fandens mælkebøtte

Tåtmaskros

Taraxacum bracteatum

Fandens mælkebøtte

Klumpmaskros

Taraxacum breviflorum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum brevisectum

Fandens mælkebøtte

Näbbmaskros

Taraxacum cacuminatum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum calcem-amans

Smalbladet mælkebøtte

Trasmaskros

Taraxacum caloschistum

Fandens mælkebøtte

Krokmaskros

Taraxacum canoviride

Fandens mælkebøtte

Mörk Tegelmaskros

Taraxacum canulum

-

Sågmaskros

Taraxacum caudatulum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum chlorodes

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum chloroticum

Fandens mælkebøtte

Christensens Maskros

Taraxacum christensenii

-

Christiansens maskros

Taraxacum christiansenii

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum chrysophaenum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum cimbricum

Nordisk mælkebøtte

-

Taraxacum coartatum

Fandens mælkebøtte

Stickmaskros

Taraxacum commixtum

Rødfrugtet sand-mælkebøtte

Pilmaskros

Taraxacum comtulum

Fandens mælkebøtte

Tungmaskros

Taraxacum contractum

Fandens mælkebøtte

Dolkmaskros

Taraxacum copidophyllum

Fandens mælkebøtte

Hjärtmaskros

Taraxacum cordatum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum corynodes

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum crispifolium

Fandens mælkebøtte

Rödstrimmig maskros

Taraxacum croceiflorum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum curtifrons

Fandens mælkebøtte

Cyanmaskros

Taraxacum cyanolepis

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum dahlstedtii

Fandens mælkebøtte

Hällmaskros

Taraxacum decipiens

Rødfrugtet sand-mælkebøtte

-

Taraxacum dentosum

Rødfrugtet sand-mælkebøtte

-

Taraxacum diastematicum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum dilaceratum

Fandens mælkebøtte

Spårmaskros

Taraxacum dilatatum

Fandens mælkebøtte

Glappmaskros

Taraxacum discretum

-

Parkmaskros

Taraxacum disseminatum

Rødfrugtet sand-mælkebøtte

Solmaskros

Taraxacum dissimile

-

-

Taraxacum distinctilobum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum diversilobum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum dunense

Rødfrugtet sand-mælkebøtte

-

Taraxacum edytomem

Fandens mælkebøtte

Ekmans maskros

Taraxacum ekmani

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum ensigerum

Fandens mælkebøtte

Rosenmaskros

Taraxacum epacroides

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum euoplocarpum

Fandens mælkebøtte

Bredskaftad fläckmaskros

Taraxacum euryphyllum

Nordisk mælkebøtte

Snipmaskros

Taraxacum exacutum

Fandens mælkebøtte

Habomaskros

Taraxacum excellens

Fandens mælkebøtte

Östmaskros

Taraxacum expallidiforme

Fandens mælkebøtte

Skäremaskros

Taraxacum expallidum

Fandens mælkebøtte

Falkmaskros

Taraxacum falcatum

Rødfrugtet sand-mælkebøtte

-

Taraxacum falciferum

Fandens mælkebøtte

Tjärmaskros

Taraxacum fasciatum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum fioniae

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum flavescens

Fandens mælkebøtte

Florströms maskros

Taraxacum florstroemii

Fandens mælkebøtte

Fridéns Maskros

Taraxacum fridenii

-

-

Taraxacum fulgidum

Fandens mælkebøtte

Tegelmaskros

Taraxacum fulvum

Rødfrugtet sand-mælkebøtte

Strävmaskros

Taraxacum galbanum

Fandens mælkebøtte

Gelerts maskros

Taraxacum gelertii

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum gelertiiforme

Fandens mælkebøtte

Trädesmaskros

Taraxacum geminatum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum gesticulans

Fandens mælkebøtte

Blågrå Maskros

Taraxacum glaucinum

-

Klyvmaskros

Taraxacum glossocentrum

 

-

Taraxacum gradidens

Fandens mælkebøtte

Rödmaskros

Taraxacum haematicum

Fandens mælkebøtte

Lövmaskros

Taraxacum hamatiforme

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum hamatilobum

Fandens mælkebøtte

Ängsmaskros

Taraxacum hamatum

Fandens mælkebøtte

Grönsvart maskros

Taraxacum hamiferum

Fandens mælkebøtte

Hättmaskros

Taraxacum hemicyclum

Fandens mælkebøtte

Hårmaskros

Taraxacum horrdifrons

Fandens mælkebøtte

Hülphers' maskros

Taraxacum huelphersianum

Fandens mælkebøtte

Sorömaskros

Taraxacum inarmatum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum incisum

Fandens mælkebøtte

Jättemaskros

Taraxacum ingens

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum inops

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum insigne

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum insuetum

Fandens mælkebøtte

Mellanmaskros

Taraxacum intermedium

Fandens mælkebøtte

Våningsmaskros

Taraxacum interruptum

Fandens mælkebøtte

Vägmaskros

Taraxacum interveniens

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum intumescens

Fandens mælkebøtte

Skäggmaskros

Taraxacum involucratum

Fandens mælkebøtte

Sotmaskros

Taraxacum isophyllum

Rødfrugtet sand-mælkebøtte

Kjellmans maskros

Taraxacum kjellmanii

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum klingstedtii

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum lacerifolium

Fandens mælkebøtte

Stubbmaskros

Taraxacum laciniosifrons

Fandens mælkebøtte

Trubbmaskros

Taraxacum laciniosum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum lacinulatum

Fandens mælkebøtte

Backmaskros

Taraxacum lacistophyllum

Rødfrugtet sand-mælkebøtte

-

Taraxacum laeticeps

Fandens mælkebøtte

Rutermaskros

Taraxacum laeticolor

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum laetiforme

Rødfrugtet sand-mælkebøtte

Spädmaskros

Taraxacum laetum

Rødfrugtet sand-mælkebøtte

-

Taraxacum lamprophyllum

Fandens mælkebøtte

Dalslandsmaskros

Taraxacum larssonii

Nordisk mælkebøtte

Klargrön maskros

Taraxacum laticordatum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum latisectum

Fandens mælkebøtte

Bredmaskros

Taraxacum latissimum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum leptaleum

Fandens mælkebøtte

Slankmaskros

Taraxacum leptodon

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum leptoglotte

Fandens mælkebøtte

Vitskaftad maskros

Taraxacum leucopodum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum ligerinum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum lilaceum

Fandens mælkebøtte

Bårdmaskros

Taraxacum limbatum

Rødfrugtet sand-mælkebøtte

-

Taraxacum lindstroemii

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum linguatifrons

Rødfrugtet sand-mælkebøtte

Snabelmaskros

Taraxacum linguatum

Fandens mælkebøtte

Måsmaskros

Taraxacum lingulatum

Fandens mælkebøtte

Liten Kärrmaskros

Taraxacum litorale

Skandinavisk Mælkebøtte

-

Taraxacum littorale

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum lividum

Fandens mælkebøtte

Bryggmaskros

Taraxacum longisquameum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum lucentipes

Fandens mælkebøtte

Skimmermaskros

Taraxacum lucescens

Fandens mælkebøtte

Björnmaskros

Taraxacum lucidum

Fandens mælkebøtte

Månmaskros

Taraxacum lunare

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum luteoviride

Fandens mælkebøtte

Gullmaskros

Taraxacum macranthoides

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum macranthum

Fandens mælkebøtte

Olivmaskros

Taraxacum macrolobum

Fandens mælkebøtte

Bläckmaskros

Taraxacum maculatum

Fandens mælkebøtte

Fläckmaskros

Taraxacum maculigerum

Nordisk mælkebøtte

Fransmaskros

Taraxacum marginatum

-

Marklunds maskros

Taraxacum marklundii

Fandens mælkebøtte

Svartfläckig maskros

Taraxacum maurophyllum

Fandens mælkebøtte

Knubbmaskros

Taraxacum megalosipteron

-

Stegmaskros

Taraxacum melanostigma

Fandens mælkebøtte

Prickmaskros

Taraxacum melanthoides

Fandens mælkebøtte

Pyttemaskros

Taraxacum microlobum

Rødfrugtet Sand-Mælkebøtte

Smalmaskros

Taraxacum mimulum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum mirum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum miserum

Fandens mælkebøtte

Flikmaskros

Taraxacum multilobum

-

-

Taraxacum mundum

Rødfrugtet sand-mælkebøtte

Fläckmaskrosor

Taraxacum naevosa

Plettet Mælkebøtte

-

Taraxacum necessarium

Fandens mælkebøtte

Nordstedts maskros

Taraxacum nordstedtii

Nordisk mælkebøtte

-

Taraxacum notabile

Fandens mælkebøtte

Trollmaskros

Taraxacum obliquiliobum

Fandens mælkebøtte

Dvärgmaskros 

Taraxacum obliquum

Gråfrugtet sand-mælkebøtte

-

Taraxacum obtusifrons

Fandens mælkebøtte

Saimamaskros

Taraxacum obtusulum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum occidentale

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum ochrochlorum

Fandens mælkebøtte

Ostenfelds maskros

Taraxacum ostenfeldii

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum oxyglotte

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum pachylobum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum pachymerum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum paeninsulae

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum pallenscens

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum pallidilateritium

Rødfrugtet sand-mælkebøtte

Benmaskros

Taraxacum pallidipes

Fandens mælkebøtte

Kragmaskros

Taraxacum pannucium

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum pannulatum

Fandens mælkebøtte

Kammaskros

Taraxacum pectinatiforme

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum percrispum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum petterssonii

Fandens mælkebøtte

Narrmaskros

Taraxacum piceatum

Fandens mælkebøtte

Gråhårig Maskros

Taraxacum pilosella

-

Plattmaskros

Taraxacum planum

Fandens mælkebøtte

Pysslingmaskros

Taraxacum platyglossum

Gråfrugtet sand-mælkebøtte

-

Taraxacum plicatiflrons

Fandens mælkebøtte

Huggmaskros

Taraxacum poliophytum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum polyhamatum

Fandens mælkebøtte

Tandmaskro

Taraxacum polyodon

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum porrigens

Fandens mælkebøtte

Vårmaskros

Taraxacum praecox

Fandens mælkebøtte

Vargmaskros

Taraxacum praeradians

Fandens mælkebøtte

Kvällsmaskros

Taraxacum praestans

Nordisk mælkebøtte

Sillmaskros

Taraxacum privum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum procerisquamenum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum proceum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum pronilobum

Fandens mælkebøtte

Brunmaskros

Taraxacum proximum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum pruinatum

Fandens mælkebøtte

Bödamaskros

Taraxacum psammophilum

-

Brittmaskros

Taraxacum pseudohamatum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum pseudolacistophyllum

Rødfrugtet sand-mælkebøtte

Snedmaskros

Taraxacum pseudoretroflexum

Fandens mælkebøtte

Sankmaskros

Taraxacum pseudosuecicum

-

-

Taraxacum pulcherrimum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum pulchrifolium

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum pulverulentum

Fandens mælkebøtte

Puolannes Maskros

Taraxacum puolannei

-

Purpurmaskros

Taraxacum purpureum

Fandens mælkebøtte

Kvadratmaskros

Taraxacum quadrans

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum raunkiaerii

Fandens mælkebøtte

Gråmaskros

Taraxacum recurvum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum remanentilobum

Fandens mælkebøtte

Vallmaskros

Taraxacum retroflexum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum rhamphodes

Fandens mælkebøtte

Rödskaftad maskros

Taraxacum rhodopodum

Fandens mælkebøtte

Skevmaskros

Taraxacum ruberulum

Rødfrugtet sand-mælkebøtte

Rubinmaskros

Taraxacum rubicundum

Rødfrugtet sand-mælkebøtte

Saltmaskros

Taraxacum rubrisquameum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum ruptifolium

Fandens mælkebøtte

Äggmaskros

Taraxacum sagittipotens

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum saxenii

Fandens mælkebøtte

Skånemaskros

Taraxacum scanicum

Rødfrugtet sand-mælkebøtte

Spinnmaskros

Taraxacum scotiniforme

Fandens mælkebøtte

Åkermaskros

Taraxacum scotinum

Fandens mælkebøtte

Nordmaskrosor

Taraxacum sect. Borea

-

Hornmaskrosor

Taraxacum sect. Borealia

Horn-Mælkebøtte

Norrlandsmaskrosor

Taraxacum sect. Boreigena

Nordlands-Mælkebøtte

Kärrmaskrosor

Taraxacum sect. Celtica

Eng-mælkebøtte

Sandmaskros

Taraxacum sect. Erythrosperma

Rødfrugtet sand-mælkebøtte

Ängsmaskrosor

Taraxacum sect. Hamata

Krogfliget mælkebøtte

Fläckmaskrosor

Taraxacum sect. Naevosa

Plettet mælkebøtte

Dvärgmaskrosor

Taraxacum sect. Obliqua

Gråfrugtet sand-mælkebøtte

Strandmaskrosor

Taraxacum sect. Palustria

Smalbladet mælkebøtte

Ogräsmaskrosor

Taraxacum sect. Ruderalia

Fandens mælkebøtte

Atlantmaskrosor

Taraxacum sect. Spectabilia

Nordisk mælkebøtte

Maskros

Taraxacum sect. Vulgaria

Mælkebøtte

Sellands maskros

Taraxacum sellandii

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum semicurvatum

Fandens mælkebøtte

Klotmaskros

Taraxacum semiglobosum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum severum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum silesiacum

Rødfrugtet sand-mælkebøtte

Fanömaskros

Taraxacum simile

Rødfrugtet sand-mælkebøtte

Dalamaskros

Taraxacum sinuatum

Fandens mælkebøtte

Thymaskros

Taraxacum speciosiflorum

Fandens mælkebøtte

Kejsarmaskros

Taraxacum speciosum

Fandens mælkebøtte

Atlantmaskros

Taraxacum spectabile

-

Atlantmaskrosor

Taraxacum spectabilia

Nordisk Mælkebøtte

-

Taraxacum spiculatum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum staturale

Fandens mælkebøtte

Dahlstedts maskros

Taraxacum stenoglossum

-

-

Taraxacum stenophyllum

Fandens mælkebøtte

Drakmaskros

Taraxacum stenoschistum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum sterodes

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum subanfractum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum subaurosulum

Fandens mælkebøtte

Grågrön maskros

Taraxacum subcanescens

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum subcyanolepis

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum subdahlstedtii

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum subestriatum

Fandens mælkebøtte

Daggmaskros

Taraxacum subhamatum

Fandens mælkebøtte

Gulnande maskros

Taraxacum subhuelphersianum

Fandens mælkebøtte

Blackmaskros

Taraxacum sublaeticolor

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum subleucopodum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum sublongisquameum

Fandens mælkebøtte

Lågmaskros

Taraxacum subpraticola

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum subpulchrifolium

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum subserratifrons

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum subtenuiforme

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum subtile

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum subundulatum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum subxanthostigma

Fandens mælkebøtte

Strandmaskros

Taraxacum suecicum

Smalbladet mælkebøtte

Sundbergs maskros

Taraxacum sundbergii

Fandens mælkebøtte

Tofsmaskros

Taraxacum taeniatum

Rødfrugtet sand-mælkebøtte

Neptunmaskros

Taraxacum tanyphyllum

Fandens mælkebøtte

Fjällmaskrosor

Taraxacum taraxacum

-

Hjulmaskros

Taraxacum tenebricans

Fandens mælkebøtte

Glesmaskros

Taraxacum tenue

Fandens mælkebøtte

Trådmaskros

Taraxacum tenuilobum

Rødfrugtet sand-mælkebøtte

-

Taraxacum tortilobum

Rødfrugtet sand-mælkebøtte

-

Taraxacum trigonum

Fandens mælkebøtte

Klomaskros

Taraxacum trilobatum

Fandens mælkebøtte

Uddmaskros

Taraxacum tumentilobum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum uncosum

Fandens mælkebøtte

Strålmaskros

Taraxacum undulatiflorum

Fandens mælkebøtte

Spretmaskros

Taraxacum undulatiforme

Fandens mælkebøtte

Vågmaskros

Taraxacum undulatum

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum uniforme

Fandens mælkebøtte

Vinmaskros

Taraxacum valens

-

-

Taraxacum vanum

Fandens mælkebøtte

Buktmaskros

Taraxacum vastisectum

Fandens mælkebøtte

Violmaskros

Taraxacum violascens

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum viridans

Fandens mælkebøtte

-

Taraxacum wiinstedtii

Fandens mælkebøtte

Gyllenmaskros

Taraxacum xanthostigma

Fandens mælkebøtte

Idegran

Taxus baccata

Almindelig taks

-

Taxus baccata x cuspidata

Hybrid-taks

Japansk Idegran

Taxus cuspidata

Japansk taks

Hybrididegran

Taxus x media

 

Orange trumpetbuske

Tecoma alata

-

Kaptrumpet

Tecoma capensis

-

Gul trumpetbuske

Tecoma stans

-

Sandkrassing

Teesdalia nudicaulis

Flipkrave

Strålöga

Telekia speciosa

Stor tusindstråle

Röd anagrambräcka

Tellima grandiflora

Storblomstret biskopshat

Telopea

Telopea speciosissima

-

Fältnocka

Tephroseris integrifolia

Bakke-fnokurt

Kärrnocka

Tephroseris palustris

Kær-fnokurt

Strandmokosma

Tetradenia riparia

-

Nyzeeländsk spenat

Tetragonia tetragonioides

Newzealandsk spinat

Klöverärt

Tetragonolobus maritimus

Kantbælg

Sparrisärt

Tetragonolobus purpureus

Aspargesært

Druvgamander

Teucrium botrys

Drue-kortlæbe

Gamander

Teucrium chamaedrys

Ædel kortlæbe

Lökgamander

Teucrium scordium

Løgurt

Lundgamander

Teucrium scorodonia

Klase-kortlæbe

Fjällruta

Thalictrum alpinum

Fjeld-Frøstjerne

Aklejruta

Thalictrum aquilegifolium

Akeleje-frøstjerne

Ängsruta

Thalictrum flavum

Gul frøstjerne

Kustruta

Thalictrum minus

Liden frøstjerne

Äkta kustruta

Thalictrum minus ssp. arenarium

Sand-frøstjerne

Stor kustruta

Thalictrum minus ssp. minus

Bugtet frøstjerne

Backruta

Thalictrum simplex

Rank frøstjerne

Brokkaktus

Thelocactus bicolor

-

Kärrbräken

Thelypteris palustris

Kærbregne

Lupinväppling

Thermopsis montana

Rævebønne

Spindelört

Thesium alpinum

Alpe-nålebæger

Pontisk spindelört

Thesium ebracteatum

Hørbladet nålebæger

Bastardspindelört

Thesium humifusum

-

Berggurka

Thladiantha dubia

-

Penningört, Penninggräs

Thlaspi arvense

Almindelig Pengeurt, Ager-Pengeurt

Backskärvfrö

Thlaspi caerulescens

Alpe-pengeurt

Storskärvfrö

Thlaspi caerulescens ssp. brachypetalum

-

Vanligt backskärvfrö

Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens

Alpe-pengeurt

Vårskärvfrö

Thlaspi perfoliatum

Hjertebladet pengeurt

Tuja

Thuja occidentalis

Almindelig thuja

Orientalisk tuja

Thuja orientalis

Livstræ

Jättetuja

Thuja plicata

Kæmpe-thuja

Svartöga

Thunbergia alata

Susanne med det sorte Øje

Klockthunbergia

Thunbergia grandiflora

Blå slangeblomst

Sparvört

Thymelaea passerina

-

Gråtimjan

Thymus praecox var. pseudolanuginosus

Lådden Timian

Stortimjan

Thymus pulegioides

Bredbladet timian

Backtimjan

Thymus serpyllum

Smalbladet timian

Backtimjan

Thymus serpyllum ssp. serpyllum

Smalbladet timian

Kryddtimjan, Trädgårdstimjan, Timjan

Thymus vulgaris

Have-Timian,  Almindelig Timian, Timian, Ægte Timian

Storbladig diadembuske

Tibouchina grandifolia

-

Diadembuske

Tibouchina urvilleana

Purpurvinge

Bomullsamarant

Tidestromia lanuginosa

-

Lind

Tilia cordata

Småbladet lind

Bohuslind

Tilia platyphyllos

Storbladet lind

Bohuslind

Tilia platyphyllos ssp. cordifolia

-

Silverlind

Tilia tomentosa

Ungarsk sølvlind

Parklind

Tilia x vulgaris

Park-lind

Väktaren i tornet

Tillandsia lindenii

Tillandsia

Tillandsia

Tillandsia purpurea

-

Tipu

Tipuana tipu

-

Kärrlilja

Tofieldia calyculata

Mose-Bjørnebrod

Björnbrodd

Tofieldia pusilla

Fjeld-Bjørnebrod

Skäggfibbla

Tolpis barbata

Kristøje

-

Tordylium maximum

Stor Skjoldfrø

Rödfloka, Rödkörvel

Torilis anthriscus

Hvas Randfrø, Randfrø

Rödkörvel

Torilis japonica

Hvas randfrø

-

Torilis leptophylla

Tyndbladet randfrø

Knutkörvel

Torilis nodosa

Knudret randfrø

Ajowan

Trachyspermum ammi

Ajwan

Vandrande jude

Tradescantia albiflora

Vandrende jøde

Tremastarblomma

Tradescantia virginiana

Blomsterjøde

Gotländsk haverrot

Tragopogon crocifolius

Gotlands-Gedeskæg

Stor haverrot

Tragopogon dubius

Stor gedeskæg

Äkta haverrot

Tragopogon porrifolius

Havrerod

Ängshaverrot

Tragopogon pratensis

Eng-Gedeskæg

Småhaverrot

Tragopogon pratensis ssp. minor

Småkronet gedeskæg

-

Tragopogon pratensis ssp. orientalis

Storkronet gedeskæg

Vanlig ängshaverrot

Tragopogon pratensis ssp. pratensis

Eng-gedeskæg

Sjönöt

Trapa natans

Hornnød

-

Tribulus terrestris

Rumpetorn

Snip

Trichophorum alpinum

Liden tuekogleaks

Tuvsäv

Trichophorum cespitosum ssp. cespitosum

Østlig tuekogleaks

Hedsäv

Trichophorum cespitosum ssp. germanicum

Vestlig tuekogleaks

Trichopilia

Trichopilia suávis

-

Duvkulla, Skogsstjärna

Trientalis europaea

Skovstjerne

Alexandrinerklöver

Trifolium alexandrinum

Aleksandriner-kløver

Alpklöver

Trifolium alpestre

Skov-kløver

Luddklöver

Trifolium angustifolium

Smalbladet kløver

Harklöver

Trifolium arvense

Hare-kløver

Gullklöver

Trifolium aureum

Humle-kløver

Jordklöver

Trifolium campestre

Gul kløver

-

Trifolium cherleri

Svøb-kløver

Turkklöver

Trifolium constantinoplitanum

-

-

Trifolium diffusum

Storbægret kløver

Trådklöver

Trifolium dubium

Fin kløver

Igelkottsklöver

Trifolium echinatum

Pigget kløver

Smultronklöver

Trifolium fragiferum

Jordbær-kløver

Nystklöver

Trifolium glomeratum

Hoved-kløver

Alsikeklöver

Trifolium hybridum

Alsike-kløver

-

Trifolium hybridum ssp. elegans

Smuk kløver

Vanlig alsikeklöver

Trifolium hybridum ssp. hybridum

Alsike-kløver

Blodklöver

Trifolium incarnatum

Blod-kløver

Kardborrsklöver

Trifolium lappaceum

Burre-kløver

Skogsklöver

Trifolium medium

Bugtet kløver

Spädklöver

Trifolium micranthum

Spæd kløver

Backklöver

Trifolium montanum

Bjerg-kløver

-

Trifolium nigrescens

Sort kløver

Blekklöver

Trifolium ochroleucon

Bleggul kløver

Fågelfotsklöver

Trifolium ornithopodioides

Fugleklo-bukkehorn

Rödklöver

Trifolium pratense

Rød-kløver

Strandrödklöver

Trifolium pratense var. maritimum

-

Ängsrödklöver

Trifolium pratense var. pratense

Rød-kløver

Vitklöver

Trifolium repens

Hvid-kløver

Persisk klöver,  Doftklöver

Trifolium resupinatum

Omvendt kløver, Perserkløver

Brunklöver

Trifolium spadiceum

Brun kløver

Stjärnklöver

Trifolium stellatum

-

Strimklöver

Trifolium striatum

Stribet kløver

Grävklöver 

Trifolium subteraneum

Jord-kløver

-

Trifolium tomentosum

Middelhavs-kløver

Havssälting

Triglochin maritima

Strand-trehage

Havssälting

Triglochin maritimum

Strand-trehage

Kärrsälting

Triglochin palustre

Kær-trehage

Kärrsälting

Triglochin palustris

Kær-trehage

Äkta blåväppling

Trigonella caerulea ssp. caerulea

Mølurt

Bockhornsklöver

Trigonella foenum

Almindelig bukkehorn, Bukkehorn

Bockhornsklöver

Trigonella foenum-graecum

Almindelig bukkehorn, Ægte bukkehorn

Jättetreblad

Trillium chloropetalum

Treblad

Purpurtreblad

Trillium erectum

Treblad

Stort treblad

Trillium grandiflorum

Treblad

Kustbaldersbrå

Tripleurospermum maritimum

Strandkamille

Kustbaldersbrå

Tripleurospermum maritimum ssp. maritimum

Almindelig Strand-Kamille

-

Tripleurospermum maritimum ssp. maritimum var. maritimum

Almindelig strandkamille

-

Tripleurospermum maritimum ssp. maritimum var. retzii

Storblomstret strandkamille

Nordbaldersbrå

Tripleurospermum maritimum ssp. subpolare

-

Baldersbrå

Tripleurospermum perforatum

Lugtløs kamille

Strandaster

Tripolium vulgare

Strandasters

Gullhavre

Trisetum flavescens

Guldhavre

Tofshavre

Trisetum paniceum

Top-guldhavre

Fjällhavre

Trisetum spicatum

Fjeld-Guldhavre

Venhavre

Trisetum subalpestre

Rensdyr-Guldhavre

Vete

Triticum aestivum

Almindelig hvede

Durumvete

Triticum durum

Durum-hvede

Enkornsvete 

Triticum monococcum

Enkorn

Speltvete

Triticum spelta

Spelt

Emmervete

Triticum turgidum

Engelsk hvede

Smörboll

Trollius europaeus

Engblomme

Indiankrasse

Tropaeolum majus

Blomsterkarse

Fjärilskrasse

Tropaeolum peregrinum

Sommerfuglekarse

Hemlock

Tsuga canadensis

Canadisk hemlock

Jättehemlock

Tsuga heterophylla

Skarntydegran

Berghemlock

Tsuga mertensiana

Bjerg-hemlok

Tulpan

Tulipa gesneriana

Have-tulipan

Tulpan, Vildtulpan

Tulipa sylvestris

Vild tulipan

Flocktulpan

Tulipa tarda

Vild Tulipan

Stickkörvel

Turgenia latifolia

Burreskærm

Strandöga

Turnera ulmifolia

Turnera

Hästhov

Tussilago farfara

Følfod

Smalkaveldun

Typha angustifolia

Smalbladet dunhammer

Bred X Smalkaveldun

Typha angustifolia x latifolia

 

Bredkaveldun, Kaveldun

Typha latifolia

Bredbladet Dunhammer

Ärttörne

Ulex europaeus

Tornblad

Alm, Skogsalm

Ulmus glabra

Skov-elm

Vresalm

Ulmus laevis

Skærm-elm

Lundalm

Ulmus minor

Småbladet elm

Guldalm, Holländsk alm, Hybridalm

Ulmus x hollandica

Hollandsk elm

Navelört

Umbilicus rupestris

Klippe-navleurt

Kattklo

Uncaria guianensis

-

Havslök

Urginea maritima

Strand-Løg, Skilla, Stjernehyacint

Brännässla

Urtica dioica

Stor nælde

Vanlig brännässla

Urtica dioica ssp. dioica var. dioica

Stor nælde

Skogsnässla

Urtica dioica ssp. dioica var. holosericea

Harmløs stor nælde

Sumpnässla

Urtica kioviensis

Sump-nælde

Bandnässla

Urtica membranacea

Hinde-nælde

Etternässla

Urtica urens

Liden nælde

Sydbläddra

Utricularia australis

Slank blærerod

-

Utricularia bremii

Tallerken-blærerod

Dybläddra

Utricularia intermedia

Storlæbet blærerod

Dvärgbläddra

Utricularia minor

Liden blærerod

Blekbläddra

Utricularia ochroleuca

Kortsporet blærerod

Sumpbläddra

Utricularia stygia

Thors blærerod

Vattenbläddra

Utricularia vulgaris

Almindelig blærerod

Åkernejlika

Vaccaria hispanica

Konellike

Amerikanska blåbär

Vaccinium corymbosum

Amerikansk blåbær

Dvärgtranbär

Vaccinium microcarpum

Dværg-tranebær

Blåbär

Vaccinium myrtillus

Blåbær

Tranbär

Vaccinium oxycoccos

Almindelig tranebær

Odon, Slinnon

Vaccinium uliginosum

Mose-bølle

Fjällodon

Vaccinium uliginosum ssp. microphyllum

-

Vanligt odon

Vaccinium uliginosum ssp. uliginosum

-

Lingon

Vaccinium vitis-idaea

Almindelig tyttebær

Lapptåtel

Vahlodea atropurpurea

Rypebunke

Småvänderot

Valeriana dioica

Tvebo baldrian

Läkevänderot

Valeriana officinalis

Læge-baldrian

-

Valeriana officinalis ssp. officinalis

Læge-baldrian

Fläder X Läkevänderot

Valeriana officinalis x sambucifolia

 

Flädervänderot

Valeriana sambucifolia

Hyldebladet baldrian

Hårvänderot

Valeriana sambucifolia ssp. procurrens

Krybende baldrian

Strandvänderot

Valeriana sambucifolia ssp. salina

-

Flädervänderot

Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia

Hyldebladet baldrian

Sommarklynne

Valerianella dentata

Tandbægret vårsalat

Luddklynne

Valerianella eriocarpa

Uldfrugtet vårsalat

Vårklynne, Vårsallat

Valerianella locusta

Tandfri Vårsalat

-

Valerianella microcarpa

Småfrugtet vårsalat

Åkerklynne

Valerianella rimosa

Opblæst vårsalat

Vanilj

Vanilla planifolia

Ægte vanilje

Nysrot

Veratrum album

Hvid Foldblad

Sommarkungsljus

Verbascum blattaria

Klase-kongelys

Ölandskungsljus

Verbascum densiflorum

Uldbladet kongelys

Grenigt kungsljus

Verbascum lychnitis

Bleg kongelys

Mörkt kungsljus

Verbascum nigrum

Mørk kongelys

Mörkt X Praktkungsljus

Verbascum nigrum x speciosum

 

Mörkt x kungsljus

Verbascum nigrum x thapsus

Bakke-Konglys

Jättekungsljus

Verbascum olympicum

Olympisk kongelys

Läkekungsljus

Verbascum phlomoides

Hjertebladet kongelys

Läke X Kungsljus

Verbascum phlomoides x thapsus

 

Violkungsljus

Verbascum phoeniceum

Violet kongelys

Praktkungsljus

Verbascum speciosum

Kandelaber-kongelys

Kungsljus

Verbascum thapsus

Filtet kongelys

Glandelkungsljus

Verbascum virgatum

-

Jätteverbena

Verbena bonariensis

Kæmpe-jernurt

Blåverbena

Verbena hastata

Jernurt

Läkeverbena, Järnört

Verbena officinalis

Læge-jernurt, Jernurt

Violverbena

Verbena rigida

Slank jernurt

Blomstertobak

Verbesina alata

-

Åkerveronika

Veronica agrestis

Flerfarvet ærenpris

Fjällveronika

Veronica alpina

Fjellveronika

Vattenveronika

Veronica anagallis-aquatica

Lancetbladet ærenpris

Buskveronika

Veronica andersonii

-

Fältveronika

Veronica arvensis

Mark-ærenpris

Flikveronika

Veronica austriaca

Bredbladet Ærenpris

Praktveronika

Veronica austriaca ssp. teucrium

Bredbladet ærenpris

Bäckveronika, Bäckgröna

Veronica beccabunga

Tykbladet Ærenpris

Dikesveronika

Veronica catenata

Vand-ærenpris

Teveronika

Veronica chamaedrys

Tveskægget ærenpris

Trådveronika

Veronica filiformis

Tråd-ærenpris

Klippveronika

Veronica fruticans

Klippe-Ærenpris

Porslinsveronica

Veronica gentianoides

Ensianbladet ærenpris

Murgrönsveronika, Revärepris

Veronica hederifolia

Vedbend-Ærenpris, Krat-Ærenpris

Äkta murgrönsveronika

Veronica hederifolia ssp. hederifolia

Vedbend-ærenpris

Skuggveronika

Veronica hederifolia ssp. lucorum

Lund-ærenpris

Strandveronika

Veronica longifolia

Langbladet ærenpris

Bredbladig strandveronika

Veronica longifolia var. longifolia

-

Hällveronika

Veronica longifolia x spicata

 

Skogsveronika

Veronica montana

Bjerg-ærenpris

Ärenpris

Veronica officinalis

Læge-ærenpris

Luddveronika

Veronica opaca

Mat ærenpris

Pilgrimsveronika

Veronica peregrina

Amerikansk ærenpris

Trädgårdsveronika

Veronica persica

Storkronet ærenpris

-

Veronica persica var. persica

Storkronet ærenpris

Glansveronika

Veronica polita

Blank ærenpris

-

Veronica polita var. polita

Blank ærenpris

Alvarveronika

Veronica praecox

Tidlig ærenpris

Dyveronika

Veronica scutellata

Smalbladet ærenpris

-

Veronica scutellata var. scutellata

Smalbladet ærenpris

Majveronika 

Veronica serpyllifolia

Glat ærenpris

Majveronika

Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia

Glat Ærenpris

Axveronika

Veronica spicata

Aks-ærenpris

Axveronika

Veronica spicata ssp. spicata

-

Klibbveronika

Veronica triphyllos

Trefliget ærenpris

Vårveronika

Veronica verna

Vår-ærenpris

Kransveronika

Veronicastrum virginicum

Virginsk ærenpris

Parkolvon

Viburnum lantana

Pibe-kvalkved

Olvon

Viburnum opulus

Kvalkved

Kanarieolvon

Viburnum rigidum

-

Purpurvicker

Vicia benghalensis

Azorisk vikke

Turkvicker

Vicia bithynica

-

Backvicker

Vicia cassubica

Kassubisk vikke

Kråkvicker

Vicia cracca

Muse-vikke

Buskvicker

Vicia dumetorum

Krat-vikke

Linsvicker

Vicia ervilia

Perlebælg

Bondböna

Vicia faba

Hestebønne

Storvicker

Vicia grandiflora

Storblomstret vikke

Duvvicker

Vicia hirsuta

Tofrøet vikke

Solvicker

Vicia hybrida

Svovl-vikke

Vårvicker

Vicia lathyroides

Vår-vikke

Gulvicker

Vicia lutea

Gul vikke

Vimpelvicker

Vicia monantha

Middelhavs-vikke

-

Vicia narbonensis ssp. serratifolia

Fransk vikke

Ljungvicker

Vicia orobus

Lyng-vikke

Ungersk vicker

Vicia pannonica

Ungarsk vikke

Ungersk Vicker

Vicia pannonica ssp. pannonica

 

Strimvicker

Vicia pannonica ssp. striata

-

Pilgrimsvicker

Vicia peregrina

Vandre-vikke

Ärtvicker

Vicia pisiformis

Ærte-Vikke

Fodervicker

Vicia sativa

Fodervikke

Liten sommarvicker

Vicia sativa ssp. nigra

Smalbladet vikke

Fodervicker

Vicia sativa ssp. sativa

Foder-vikke

Stor sommarvicker

Vicia sativa ssp. segetalis

Ager-vikke

Häckvicker

Vicia sepium

Gærde-vikke

-

Vicia sepium var. montanum

Sildig Gærde-vikke

-

Vicia sepium var. sepium

Almindelig Gærde-vikke

Skogsvicker

Vicia sylvatica

Skov-vikke

Skogsvicker

Vicia sylvatica var. sylvatica

Skov-vikke

Luktvicker

Vicia tenuifolia

Langklaset vikke

Sparvvicker

Vicia tetrasperma

Tadder-vikke

Kvarnvicker

Vicia villosa ssp. varia

Glat vikke

Luddvicker

Vicia villosa ssp. villosa

Sand-vikke

Stor Vintergröna

Vinca major

Stor Singrøn

Vintergröna

Vinca minor

Liden Singrøn

Tulkört

Vincetoxicum hirundinaria

Svalerod

Purpurtulkört

Vincetoxicum nigrum

Mørk svalerod

Pensé

Viola × wittrockiana

Havestedmoder

Silverviol

Viola alba

Hvid Viol

Åkerviol

Viola arvensis

Ager-stedmoderblomst

Åker X Styvmorsviol

Viola arvensis x tricolor

 

Fjällviol

Viola biflora

Fjeldviol

Ängsviol, Hundviol

Viola canina

Hunde-Viol, Mark-Viol, Viol

Ängsviol

Viola canina ssp. canina

Hunde-Viol

Norrlandsviol

Viola canina ssp. montana

Sæter-Viol

Norrlands X Skogsviol

Viola canina ssp. montana x riviniana

 

Norrlands X Ängsviol

Viola canina x montana

 

Bergviol

Viola collina

Bakkefiol

Hornviol

Viola cornuta

Horn-viol

Mossviol

Viola epipsila

Tørve-viol

Buskviol

Viola hirta

Håret viol

Underviol

Viola mirabilis

Forskelligblomstret viol

Under X Skogsviol

Viola mirabilis x riviniana

 

Luktviol

Viola odorata

Marts-viol

Kärrviol

Viola palustris

Eng-viol

Strandviol

Viola persicifolia

Rank viol

Dvärgviol

Viola pumila

Dværg-Viol

Lundviol

Viola reichenbachiana

Skov-viol

Skogsviol

Viola riviniana

Krat-viol

Sandviol

Viola rupestris

Sand-viol

Lappviol

Viola rupestris ssp. relicta

-

Vanlig sandviol

Viola rupestris var. rupestris

-

Skuggviol

Viola selkirkii

Dal-Viol

Styvmorsviol

Viola tricolor

Almindelig stedmoderblomst

Klittviol 

Viola tricolor ssp. curtisii

Klit-stedmoderblomst

Styvmorsviol

Viola tricolor ssp. tricolor

Almindelig stedmoderblomst

Halvpensé

Viola tricolor x witrockiana

 

Sumpviol

Viola uliginosa

Sump-viol

Pensé

Viola x wittrockiana

Have-stedmoderblomst

Fjällnejlika

Viscaria alpina

Alpe-Tjærenellike

Vanlig fjällnejlika

Viscaria alpina var. alpina

-

Fjällnejlika X Tjärblomst

Viscaria alpina x vulgaris ssp. vulgaris

 

Tjärblomster

Viscaria vulgaris

Tjærenellike

Mistel

Viscum album

Mistelten

Munkpeppar, Munkört

Vitex agnus castus

Kyskhedstræ

Vinranka

Vitis vinifera

Almindelig vin

Papegojstjärt

Vriesea splendens

Flammesværd

Ekorrsvingel

Vulpia bromoides

Langstakket væselhale

Fransig ekorrsvingel

Vulpia ciliata

Randhåret væselhale

Stor rävsvingel

Vulpia geniculata

Knæbøjet væselhale

Italiensk rävsvingel

Vulpia ligustica

Udspærret væselhale

Råttsvingel

Vulpia myuros

Stor væselhale

Rosettwaldsteinia

Waldsteinia geoides

Guldjordbær

Waldsteinia

Waldsteinia ternata

Guldjordbær

Trådpalm

Washingtonia filifera

Trådpalme

Kapsabellilja

Watsonia borbonica

-

Rosenprakttry

Weigela florida

Klokkebusk

Trädgårdsprakttry

Weigela xhybrida

-

Blåregn

Wisteria sinensis

Almindelig blåregn

Fjällhällebräken

Woodsia alpina

Fjeld frynsebregne

Dvärghällebräken

Woodsia glabella

Dværg-Frynsebregne

Hällebräken

Woodsia ilvensis

Almindelig frynsebregne

-

Xanthium albinum

Tysk brodfrø

Tistelgullfrö

Xanthium spinosum

Tornet brodfrø

Gullfrö

Xanthium strumarium

Skræppe brodfrø

Mörkt gullfrö

Xanthium strumarium ssp. italicum

-

Ljust gullfrö

Xanthium strumarium ssp. strumarium

-

Amerikanskt Pepparträd

Xanthoxylum americanum

Askbladet Tandpinetræ, Tandved

Pappersblomster

Xeranthemum annuum

Papirblomst

-

Xeranthemum cylindraceum

Håret papirblomst

-

Xeranthemum inapertum

Almindelig papirblomst

Tandpalmlilja

Yucca aloifolia

-

Yuccalilja

Yucca elephantipes

Elefantfodyucca

Fiberpalmlilja

Yucca filamentosa

Trævlet palmelilje

Palmlilja

Yucca gloriosa

Palmelilje

Hårsärv

Zannichellia palustris

Vandkrans

Storsärv

Zannichellia palustris var. major

Stor vandkrans

Skaftsärv

Zannichellia palustris var. pedicellata

-

-

Zannichellia palustris var. pedunculata

Stilket vandkrans

Småsärv

Zannichellia palustris var. repens

Krybende vandkrans

Kalla

Zantedeschia aethiopica

Hvid kalla

Majs

Zea mays

Majs

Zinnia

Zinnia elegans

Frøkenhat

Indianris

Zizania aquatica

Søris

Zygopetalum

Zygopetalum mackaya

-