Bogstav Å   A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ä Ö      Menusiden


 

SVENSK-DANSK ORDBOG FOR VARER OG TJENESTER

 

- Svensk-dansk ordbog for varer og tjenester er formodentligt den første ordbog inden for dette område mellem dansk og svensk og henvender sig til alle, der arbejder med svensk-dansk og dansk-svensk oversættelse. Ordbogen dækker en lang række samfundsaktiviteter og forbrugerområder i det moderne samfund, samt konkrete serviceydelser rettet mod borgere, erhvervsliv og den offentlige sektor. Der er hentet materiale fra en lang række åbne kilder, herunder f.eks. varekataloger, salgsmaterialer og reservedelsfortegnelser, og opslagsordene er så vidt muligt bragt i overensstemmelse med betegnelser brugt hos en række virksomheder med salg både i Danmark og Sverige. Med 30.000 opslagsord er ordbogen særdeles omfattende og dækker rigtigt mange fagområder.

- Ordbogen er også udviklet med særligt henblik på at undgå misforståelser med hensyn til de drilagtige singularis/pluralis-former i dansk og svensk. 

- Vær opmærksom på, at ordbogen er et igangværende arbejde og endnu ikke helt afsluttet og færdigredigeret. Vi tager gerne mod rettelser.

 

Ordbogen er udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK   Hele Øresunds Oversættelsesbureau

     


Copyright © 2010, Öresunds Översättningsbyrå  (Bemærk! Materialet er gratis at benytte via nettet, men det er ikke tilladt at kopiere det til computeren eller at printe det ud)

 

Åhörarstolar

Auditorie-, stadion og andre specielle siddemøbler

Åkerbär

Agerbær  [fødevarer]

Åkerböna

Hestebønne [Kulturplanter og urter]

Åkervältar (maskiner)

Tromler (Mark-) [maskiner]

Åkerärt

Markært [Kulturplanter og urter]

Åkgräsklippare

Græsslåmaskine

Åkleksaker

Legetøj til at køre og ride på

Åkleksaker för småbarn

Legeattraktioner for børn

Åkpåsar

Køreposer

Åkpåsar för barn

Fodposer for børn

Åksjukepåsar

Poser til luftsyge

Ål

Ål  [fødevarer]

Ål, levande

Ål, levende

Ålbrosme

Vahls ålebrosme [Fisk]

Ålderdomshem

Alderdomshjem

Ålderdomshem

Ældrecenter

Ång- eller sandblästringsmaskiner

Dampstråle- eller sandstråleblæsere

Ång- och vattenrör

Damp- og vandrør

Ånga

Damp

Ånga, varmvatten och tillhörande produkter

Damp, varmt vand og tilhørende produkter

Ångalstringsocklar för strykjärn

Dampgeneratorsokkel til strygejern

Ångalstringsocklar med munstycke för vertikalstrykning

Dampgeneratorsokler med glattefunktion

Ånganläggning

Dampgenereringsanlæg

Ånggeneratorer

Dampgeneratorer

Ånggeneratorer för strykjärn

Dampgeneratorer til strygejern

Ånginsats

Dampindsats [køkken]

Ångkabiner

Dampkabiner  [hjemmet]

Ångkokare

Dampkoger, Dampkogere

Ångmaskin

Dampmotorer

Ångmaskin

Dampmaskiner

Ångpannor

Dampgeneratorer

Ångpannor

Dampkedler

Ångregulatorer för lokomotiv

Dampregulatorer til lokomotiver

Ångrengöring

Damprensning

Ångrengöringsapparater

Damprengøringsmaskiner

Ångrengöringspistoler

Damprengøringspistoler

Ångstrykjärn

Dampstrygejern [teknik]

Ångstrykjärn med ångpanna

Dampstrygejern med dampgenerator

Ångtorkar (jordbruk)

Damptørremaskiner [landbrug]

Ångtryckssprutpistol

Damptrykssprøjtepistoler

Ångturbiner

Vanddampturbiner

Ångturbingenerator och tillbehör

Dampturbinegenerator

Ångtvätt

Damprenser [teknik]

Åror

Årer

Årsböcker

Årbøger

Årsplanerare

Årsplanlægger, Årsplanlæggere

Åskavledare

Lynafleder, Lynafledere

Åskledare

Lynafleder, Lynafledere

Åskledare

Lynleder, Lynledere

Åskskyddsanordningar

Arbejder i forbindelse med lynbeskyttelse

Åsna

Æsel

Åsnor

Æsler

Åtdragningsanordning

Strammer [teknik]

Åtdragningsmuttrar

Spændmøtrikker

Återanvändningsbart materiel

Genanvendelige artikler

Återförsäkringar

Genforsikringsvirksomhed

Återhämtningstjänster efter driftsstörning

Retablering efter katastrofe

Återströmningsskydd

Tilbagestrømningsventiler

Återställande av mark

Jordsaneringsarbejder

Återställande av tomt

Arealindvindingsarbejder

Återställnig av brunnsplats

Indsprøjtning i brønde og væskebortskaffelse

Återställning av brunnsplatsen

Restaurering af brøndanlæg

Återställning av förorenat ytvatten

Genopretning af forurenet overfladevand

Återställning av industrimark

Miljøgenopretning - industrianlæg

Återställning efter förorening av giftiga ämnen

Genopretning efter forurening med giftige stoffer

Återställning efter oljeutsläpp

Genopretning af olieudslip

Återuppladdningsbara batterier

Genopladelige batterier

Återupplivningsapparater

Genoplivningsapparat

Återupplivningsmask

Genoplivningsmaske

Återuppvärmare

Efterbrænder [teknik]

Återvinning

Genbrugstjenester

Återvinning

Genbrug

Återvinning

Genvending

Återvinning av avfall

Affaldsgenvinding

Återvinning av impediment

Indvinding af uopdyrket jord

Återvinning av oljefältsrör

Ydelser, bjærgning af oliefeltrør

Återvinning av permanentmagnerrör

Ydelser, permanent-magnetbjærgning af rør

Återvinning av skrot från oljefält

Ydelser, bjærgning af oliefeltaffald

Återvinningsbehållare

Genbrugsbeholdere

Återvinningsprodukt

Genbrugsprodukter

Återvinningsutrustning

Recirkulationsudstyr

Återvunna returråvaror

Genindvundne sekundære råmaterialer

Återvunna returråvaror av icke-metall

Genindvundne sekundære råmaterialer, som ikke indeholder metal

Återvunna returråvaror av metall

Genindvundne sekundære metalråmaterialer

Återvunnen harts

Genanvendt harpiks

Åtkomstluckor

Indgangsafdækninger

Åtkomstluckor

Indgangslemme

Åtkomstplattform för toppdrev

Adgangsplatform til topdrev

Copyright © 2010, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen