Bogstav E A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Æ Ø Å      Menusiden


 

DANSK-SVENSK ORDBOG FOR VARER OG TJENESTER

 

- Dansk-svensk ordbog for varer og tjenester er formodentligt den første ordbog inden for dette område mellem dansk og svensk og henvender sig til alle, der arbejder med svensk-dansk og dansk-svensk oversættelse. Ordbogen dækker en lang række samfundsaktiviteter og forbrugerområder i det moderne samfund, samt konkrete serviceydelser rettet mod borgere, erhvervsliv og den offentlige sektor. Der er hentet materiale fra en lang række åbne kilder, herunder f.eks. varekataloger, salgsmaterialer og reservedelsfortegnelser, og opslagsordene er så vidt muligt bragt i overensstemmelse med betegnelser brugt hos en række virksomheder med salg både i Danmark og Sverige. Med 30.000 opslagsord er ordbogen særdeles omfattende og dækker rigtigt mange fagområder.

- Ordbogen er også udviklet med særligt henblik på at undgå misforståelser med hensyn til de drilagtige singularis/pluralis-former i dansk og svensk. 

- Vær opmærksom på, at ordbogen er et igangværende arbejde og endnu ikke helt afsluttet og færdigredigeret. Vi tager gerne mod rettelser.

 

Ordbogen er udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK   Hele Øresunds Oversættelsesbureau

     


Copyright © 2010, Öresunds Översättningsbyrå  (Bemærk! Materialet er gratis at benytte via nettet, men det er ikke tilladt at kopiere det til computeren eller at printe det ud)

 

Eau de toilette

Eau-de-toilette

Ebulliometer, Ebulliometre

Kokpunktsmätare

Echappementer til ure

Hjul (urdelar)

Echoencephalografer

Utrustning för ekoencefalografi

Edb-arkivering

Dataarkivering

Edb-installationsgulve

Datorgolv

Edb-kontrolsystem, Edb-kontrolsystemer

Datorstyrsystem

Edb-kurser

Datakurser

Edb-lister

Papper på löpande bana

Edb-maskiner og -artikler

Datorer och datamateriel

Edb-system

Datorsystem

Edb-systemer

Datorsystem

Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser

Data- och tillhörande tjänster

Edb-uddannelse

Datautbildning

Edb-udstyr til medicinsk brug

Medicinsk datautrustning

Eddike

Vinäger

Eddike  [fødevarer]

Ättika

Eddike eller tilsvarende

Vinäger od

Eddike og eddikeerstatninger

Vinäger och vinägersurrogat/ersättning/substitut

Eddike; saucer; sammensatte smagspræparater; fint og groft sennepsmel; tilberedt sennep

Vinäger; såser; blandade smaktillsatser; senapspulver och -mjöl; färdig senap

Eddikeerstatninger

Vinägerersättning

Eddikesyre

Ättiksyra

Ederfugl  [fødevarer]

Ejder

EDGE-tjenester (Enhanced Data for GSM Evolution)

EDGE-tjänster (Enhanced Data for GSM Evolution)

EEPROM-hukommelser (Electronically erasable programmable read only memory)

EEPROM-minne (Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory)

Effektdioder eller solceller

Effektdioder eller fotodioder

Effektomformer, Effektomformere

Kraftomvandlare

Effektrelæer

Effektreläer

Efterbehandlingsmiddel, Efterbehandlingsmidler

Appreturmedel

Efterbrænder [teknik]

Återuppvärmare

Efterforsknings- og sikkerhedstjenester

Undersöknings- och säkerhetstjänster

Efterforskningstjenester

Utredning

Efterkøler, Efterkølere [teknik]

Efterkylare

Efterløber [teknik]

Påhängscykel

Efterretning, overvågning, målsøgning og rekognoscering

Underrättelseverksamhet, övervakning, målsökning och spaning (ISTAR)

Eftersyn

Inspektion

Eftersyn og istandsættelsesarbejder

Reparation och renovering

Eftersøgnings- og redningshelikoptere

Räddningshelikoptrar

Egebladssalat  [fødevarer]

Ekbladssallat

Eger [teknik]

Ekrar

Eger til rat

Rattekrar

Egernøgle [teknik]

Ekernyckel

EGR/luftpumpe [Auto]

EGR/Luftpump

EGR-fod [Auto]

EGR Fot

EGR-rør [Auto]

EGR Rör

EGR-styreventil [Auto]

EGR Styrventil

EGR-ventil [Auto]

EGR Ventil

Einsteinium (Es)

Einsteinium (Es)

Ejendomsmæglervirksomhed på honorar- eller kontraktbasis

Diverse fastighetsmäkleri på arvodes- eller kontraktsbasis

Ejendomsservice

Portvaktstjänster

Ejendomsvedligeholdelse

Yttre markunderhåll

Ekkokardiografer

Ekokardiografer

Ekkokardiografisk detektor

Ekokardiograf

Ekkolod

Ekolod

Ekkolod

Lodlinor

Ekskavatorer til tandlægebrug

Dentalslevar

Eksklusive smykker

Äkta smycken

Ekspanderbare dokumentmapper [Kontor]

Expanderbara mappar

Ekspanderende sømforankringer [Teknik]

Expansionsspikankare

Ekspansionbolt [Teknik]

Expanderbult

Ekspansionsanker, Ekspansionsankre

Expansionsankare

Ekspansionsbeholder [teknik]

Expansionskärl

Ekspansionskammer, Ekspansionskamre [teknik]

Expansionskammare

Ekspansionsmidler

Expanderande medel

Ekspansionsmøtrikker [Teknik]

Expansionsmuttrar

Ekspansionstank [teknik]

Expansionstank

Ekspansionsventil [teknik]

Expansionsventil

Ekspansionsventiler

Expansionsventiler

Ekspeditionssystem, Ekspeditionssystemer

Utskickssystem

Eksperimentel udvikling

Experimentell utveckling

Eksperimentelle nyttelastydelser

Experimentella nyttolaster

Eksperimenter og uddannelsesprojekter

Experiment och utbildningsprojekt

Ekspertbistand til gasindustrien

Tjänster utförda av fackmän för gasindustrin

Ekspertbistand til olieindustrien

Tjänster utförda av fackmän för oljeindustrin

Eksplosive ladninger

Sprängladdningar

Eksplosive stoffer

Explosiva material

Eksplosivstoffer

Sprängämnen

Eksponeringstabeller [fotografering]

Exponeringsbord (foto)

Ekspressomaskiner

Espressomaskiner

Eksterne brystproteser

Utvärtes bröstproteser

Eksterne databærere til sikkerhedslagring, med knap

Externa medier för säkerhetslagring, med knapp

Eksterne defibrillatorer

Externa defibrillatorer

Eksterne maleydelser

Utomhusmålning

Ekstra betræk [hjemmet]

Extra klädslar

Ekstra børste [hus og hjem]

Utbytesborste

Ekstra filter til luftrenser [hjemmet]

Ersättningsfilter för luftrenare

Ekstra jomfruolivenolie  [fødevarer]

Extra jungfruolja, extra virgin olja

Ekstra lange toppe til Motorreparationer [teknik]

Långa hylsor för Motorreparationer

Ekstra skær [teknik]

Löst skär

Ekstra tastatur til telefoner

Extra knappsatser för telefoner

Ekstrahvidt avispapir

Extravitt tidningspapper

Ekstraktionscylindere

Extraktionstunnor

Ekstraktorer

Extraktorer

Ekstralygte [auto]

Extraljus

Ekstralygte, kontakt [Auto]

Extraljus Strömställare

Ekstrasæde [auto]

Extrasäte

Ekstruderede emner

Strängsprutningar

Ekstruderinger [samleelementer]

Listverk [monteringselement]

Ekstruderinger til rammer

Strängsprutade delar för ramar

Ektoparasitmidler, inkl  scabiesmidler, insekticider og repellanter

Medel mot ektoparasiter inkl skabbmedel, insektsdödande och repellerande medel

El-apparater til personlig pleje

Badrumsapparater

Elartikler og tilbehør

Elektrisk utrustning och tillbehör

Elastik [teknik]

Elastiksnöre

Elastikbånd

Resårband

Elastikker [Kontor]

Gummiband

Elastikmappe [kontor]

Snoddmapp

Elastiksnor

Elastiska prydnadsband

Elastisk gummi

Kräppgummi

Elastiske kantebånd

Elastiska kantband

Elastiske pyntebånd

Elastiska prydnadsband

Elastiske ringe

Gummiringar

Elastiske stoffer

Elastiska tyger

Elastiske strømper

Elastiska strumpor

Elastomerer

Härdade elastomerer

Elastomeriske koblinger [Teknik]

Elastiska kopplingar

Elboks, Elbokse

Elskåp

El-busser

Elbussar

Eldistribution

Eldistribution

Eldistribution og beslægtede tjenester

Eldistribution och tillhörande tjänster

Eldrevne biler

Personbilar, elektriskt drivna

Eldrevne lokomotiver

Ellok

Eldåser

Eldosor

Elefant

Elefant

Elefanter

Elefanter

Elektricitet

Elektricitet

Elektricitet, gas, atomenergi og -brændstoffer, damp, varmt vand og andre energikilder

Elektricitet, gas, kärnenergi och kärnbränslen, varmvatten och övriga energikällor

Elektricitet, opvarmning, solenergi, nuklear energi

Elektricitet, värme, sol- och kärnenergi

Elektricitetsmåler, Elektricitetsmålere

Elmätare

Elektricitetsmåler, Elektricitetsmålere

Elmätare

Elektrikertænger

Tänger för elektriker

Elektrisk akkumulator

Elektriska ackumulator

Elektrisk basisstation

Elektrisk bas

Elektrisk brødmaskine

Brödskärningsmaskin (elektriska)

Elektrisk hegn [teknik]

Stängsel

Elektrisk håndværktøj

Motordrivna handverktyg

Elektrisk jordopvarmningsudstyr

Elektrisk utrustning för jorduppvärmning

Elektrisk løbehjul

Elektrisk skoter

Elektrisk motoriserede køretøjer uden fører beregnet til civil og/eller militær

Motordrivna elektriska fordon utan förare för civilt eller militärt skydd

Elektrisk nødudstyr

Reservelektricitetsaggregat

Elektrisk pigkæp, Elektriske pigkæppe

Elpådrivare

Elektrisk relæ

Elektriskt relä

Elektrisk rokke [Fisk]

Marmorerad darrocka

Elektrisk signaludstyr til jernbaner

Elektrisk signalutrustning för järnväg

Elektrisk signaludstyr til motorer

Elektrisk signalutrustning för motorer

Elektrisk styreanordning

Elektrisk styranordning

Elektrisk tilbehør

Elektriska beslag

Elektrisk tilbehør

Eltillbehör

Elektrisk trykluftsværktøj

Pneumatiska motordrivna verktyg

Elektrisk træktalje [teknik]

Elektrisk dragtalja

Elektrisk udstyr

Elektrisk utrustning

Elektrisk udstyr til luftledninger

Elektrisk utrustning för luftledningar och luftkablar

Elektrisk udstyr til motorer og køretøjer

Elutrustning för motorer och fordon

Elektrisk, elektromagnetisk og mekanisk terapi

Elektrisk, elektromagnetisk och mekanisk behandling

Elektriske afbrydere og/eller fatninger

Elektriska strömbrytare och/eller uttag

Elektriske akkumulatorer

Elektriska ackumulatorer

Elektriske anordninger til udryddelse af flyvende insekter

Elektrisk myggfångare

Elektriske apparat

Elektriska apparater

Elektriske apparat med taster

Elektriska apparater med tryckknapp

Elektriske apparat til fremstilling af yoghurt

Yoghourtberednings-apparater (elektriska)

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb

Elektrisk utrustning för till- och frånslagning eller skydd av elektriska kretsar

Elektriske apparater til rumopvarmning

Elektrisk utrustning för byggnadsuppvärmning

Elektriske apparater til specialopgaver

Elektriska varor för specialbruk

Elektriske apparater til trådtelefoni eller trådtelegrafi

Elektrisk utrustning för ledningstelefoni eller ledningstelegrafi

Elektriske barbermaskiner

Elektriska rakapparater

Elektriske barbermaskiner

Rakapparater

Elektriske batterier

Elektriska batterier

Elektriske beslag

Elektriska beslag

Elektriske boremaskiner

Elektriska borrar

Elektriske brødristere

Elektriska brödrostar

Elektriske cykler

Elektriska cyklar

Elektriske dampstrygejern

Elektriska ångstrykjärn

Elektriske dele til maskiner eller apparater

Eldelar till maskiner eller apparater

Elektriske displaymoduler

Elektriska visningsmoduler

Elektriske drivenheder

Elektriska drivenheter

Elektriske dåser

Eldosor

Elektriske dåseåbnere til husholdningsbrug

Elektriska burköppnare för hushållsbruk

Elektriske epileringsanordninger

Elektriska hårborttagningsapparater

Elektriske fjerndisplay

Elektriska fjärrdisplayer

Elektriske fordelings- og styreapparater

Eldistributions- och reglerutrustning

Elektriske gennemstrømningsvandvarmere eller akkumulerende vandvarmere og dyppekogere

Elektriska vattenvärmare av förrådstyp eller andra vattenvärmare samt doppvärmare

Elektriske glødelamper

Elektriska glödlampor

Elektriske gripdocks

Elektriska konsoler

Elektriske guirlander til juletræer

Julgransbelysning

Elektriske hegn

Elstaket

Elektriske husholdningsapparater

Elektriska hushållsapparater

Elektriske husholdningsapparater til personlig pleje

Elektriska hushållsapparater för personhygien

Elektriske husholdningsapparater til rengøring; strygejern

Elektriska hushållsapparater för rengöring; strykjärn

Elektriske husholdningsapparater til tilberedning af fødevarer

Elektriska hushållsapparater för livsmedel

Elektriske installationer til jernbaner

Elinstallationer för järnväg

Elektriske installationsapparat

Elektriska installationsapparater

Elektriske iscrememaskiner

Elektriska glassmaskiner

Elektriske isolatorer

Elektriska isolatorer

Elektriske isoleringsdele

Elisolationsmaterial

Elektriske kaffemaskiner

Elektriska kaffebryggare

Elektriske kedler

Elektriska vattenkokare

Elektriske klaverer

Elektriska pianon

Elektriske knive

Elektriska knivar

Elektriske knive til husholdningsbrug

Elektriska knivar för hushållsbruk

Elektriske koblingsapparater

Elektriska kopplingsdon

Elektriske komfurer

Elektriska köksspisar

Elektriske komponenter

Elkomponenter

Elektriske kondensatorer

Elektriska kondensatorer

Elektriske konnektorer

Elektriska kopplingar

Elektriske kontakter

Elkontakter

Elektriske kontaktorer

Elektriska kontakter

Elektriske kontrolbokse til aktuatorer

Elektriska kontrollboxar för aktuatorer

Elektriske kredsløb

Elektriska kretsar

Elektriske kredsløbsafbrydere

Elektriska strömbrytare

Elektriske kærter

Elektriska ljus

Elektriske køkkenmaskiner

Elektriska köksapparater

Elektriske ledere, til adgangskontrolsystemer

Elektriska ledare för behörighetskontrollsystem

Elektriske ledere, til data- og styreformål

Elektriska ledare för databruk och kontroll

Elektriske ledninger og kabler (isolerede)

Elektriska ledningar (isolerade)

Elektriske lommelygter

Elektriska ficklampor

Elektriske lyskæder

Elektriska ljuskedjor

Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler

Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning

Elektriske materialer

Elmateriel

Elektriske modstande

Elektriska motstånd

Elektriske motorer

Elektriska motorer

Elektriske motorer, generatorer og transformatorer

Elektriska motorer, generatorer och transformatorer

Elektriske opladere

Elektriska laddare

Elektriske opladere til telefoner

Elektriska laddare för telefoner

Elektriske ovne

Elektriska ugnar

Elektriske paneler til håndklædetørring

Elektriska paneler för handduksvärmning

Elektriske piskere

Eldrivna vispar

Elektriske pumper

Elektriska pumpar

Elektriske pærer

Lampglober

Elektriske relæer

Elektriska reläer

Elektriske ringeklokker

Elektriska ringklockor

Elektriske rivemaskiner

Elektriska rivjärn

Elektriske sandwich toastere

Elektriska smörgåsrostar

Elektriske sensorer

Elektriska sensorer

Elektriske skinner til påmontering af lamper

Elektrifierade skenor för montering av spotlights

Elektriske skruetrækkere

Elektriska skruvmejslar

Elektriske stikforbindelser

Elektriska anslutningsdon

Elektriske strygejern

Elektriska strykjärn

Elektriske strømfordelingstavler

Fördelningstavlor (elektriska)

Elektriske tandbørster til husholdningsbrug

Elektriska tandborstar för hushållsbruk

Elektriske tankeromformere

Kommutatorer

Elektriske temaskiner

Elektriska tekokare

Elektriske tepotter

Elektriska tekannor

Elektriske termometre

Elektriska termometrar

Elektriske tovbaner

Telferkabelkanaler

Elektriske transformere

Elektriska transformatorer

Elektriske udladningsmaskine

Maskin för elektrisk urladdning

Elektriske udtag

Elektriska uttag

Elektriske varmeapparat

Elektriska värmeelement

Elektriske varmelegemer

Elektriska uppvärmningsmotstånd

Elektriske varmetæpper til hjemmebrug

Elektriska filtar för hushållsbruk

Elektriske ventilatorer

Elektriska fläktar

Elektriske viskelæder [Kontor]

Elektriska radermaskiner

Elektriske viskelædere

Elektriska raderapparater

Elektriske wokpander til husholdningsbrug

Elektriska wokar för hushållsbruk

Elektrocardiogram, EKG

EKG

Elektrode

Elektrod

Elektroder

Elektroder

Elektrodesvejser [teknik]

Elektrodsvets

Elektroencephalografer, EEG-apparater

EEG-apparater

Elektrofoner

Elektrofoner

Elektroforesekassetter

Elektroforeskassetter

Elektroisolationsolier

Isoleroljor

Elektrokardiografer

Elektrokardiografer

Elektrokemiske teststrimler

Elektrokemiska testremsor

Elektroluminescerende lyskilder

Elektroluminiscerande ljuskällor

Elektrolyt [teknik]

Elektrolyt

Elektromagnet [teknik]

Solenoid

Elektromagneter

Elektromagneter

Elektromagnetinterferensfelt (EMI) pakskiver [Teknik]

Elektromagnetiska avstörningspackningar

Elektromagnetisk absorberende materiale

Elektromagnetiskt absorberande material

Elektromagnetisk anlæg

Elektromagnetisk utrustning

Elektromagnetiske kraner

Elektromagnetiska kranar

Elektromekanisk håndværktøj

Handhållna elektromekaniska verktyg

Elektromekanisk udstyr

Elektromekanisk utrustning

Elektromyografer

EMG-apparater

Elektronik tangsæt [teknik]

Elektroniktångset

Elektronisk billard

Elektroniska biljardspel

Elektronisk brevvægt [teknik]

Elektronisk brevvåg

Elektronisk datastyring

Elektronisk databehandling

Elektronisk detekteringsapparatur

Elektronisk detektorapparatur

Elektronisk efterretningssystem,

Elektroniska underrättelsesystem

Elektronisk indlæringsudstyr

Elektronisk utrustning för inlärning

Elektronisk indlæsningsanordninger

Elektroniska inmatningsanordningar

Elektronisk kalender (bærere til -)

Elektronisk kalender (Stöd för -)

Elektronisk legetøj

Elektroniska leksaker

Elektronisk måler, Elektroniske målere

Elmätare

Elektronisk opslagsmateriale

Elektroniskt referensmaterial

Elektronisk sikkerhedslås

Elektroniskt säkerhetslås

Elektronisk skydelære [teknik]

Digitalt skjutmått

Elektronisk udstyr

Elektronisk utrustning

Elektroniske analytiske vægte

Elektroniska analysvågar

Elektroniske anordninger til læsning magnetiske kort

Elektronisk utrustning för att läsa magnetkort

Elektroniske apparat til de omdannelse af energi

Elektroniska apparater för omvandling av energi

Elektroniske arbejdsstationer

Elektroniska arbetsstationer

Elektroniske artikler

Elektronisk materiel

Elektroniske bokse til motorer

Elektroniklådor för motorer

Elektroniske dataudvekslingstjenester

Elektronisk dataväxling

Elektroniske generelle personlige systemer

Elektroniska allmänna personliga system

Elektroniske hjælpemidler til talehæmmede

Elektroniska talhjälpsanordningar

Elektroniske indretninger med skærme

Elektroniska anordningar med skärmar

Elektroniske informationssøjler

Elektroniska informationstavlor

Elektroniske informationstjenester

Elektroniska informationstjänster

Elektroniske integrerede kredsløb og mikrokomponentkredsløb

Elektroniska integrerade kretsar och komponentblock

Elektroniske kabinetter

Elektroniska höljen

Elektroniske kasseapparat

Elektroniska kassaapparater

Elektroniske kataloger

Elektroniska kataloger

Elektroniske komponenter

Elektroniska komponenter

Elektroniske kontrolanordninger til elektriske guitarer

Elektroniska styrdon för elgitarrer

Elektroniske kort

Elektroniska kort

Elektroniske leksika

Elektroniska uppslagsböcker

Elektroniske lommekalendere

Elektroniska dagböcker

Elektroniske lydgeneratorer

Elektroniska ljudgeneratorer

Elektroniske meddelelses- og informationstjenester

Elektroniska meddelande- och informationstjänster

Elektroniske meddelelsestjenester

Elektroniska meddelanden

Elektroniske mikroskoper

Elektroniska mikroskop

Elektroniske musikinstrumenter

Elektroniska musikinstrument

Elektroniske målere

Elektroniska mätare

Elektroniske notesbøger

Notebook-datorer

Elektroniske nøgler

Elektroniska nycklar

Elektroniske og elektriske reservedele til krigsskibe

Elektroniska och elektriska reservdelar till krigsfartyg

Elektroniske og elektriske reservedele til militærkøretøjer

Elektroniska och elektriska reservdelar till militärfordon

Elektroniske opslagstavler

Elektronisk anslagstavla

Elektroniske opslagstavler

Offentliga databaser

Elektroniske opslagstavler [Kontor]

Elektroniska anslagstavlor

Elektroniske ordbøger

Elektroniska lexikon

Elektroniske penne

Elektroniska pennor

Elektroniske penneholdere

Elektroniska bläckpennhållare

Elektroniske personsøgere

Elektroniska personsökare

Elektroniske planlægningskalendere

Elektroniska kalendrar

Elektroniske posttjenester

Elektronisk post

Elektroniske printkort

Elektroniska kretskort

Elektroniske publikationer og musik

Elektroniska publikationer och musik

Elektroniske regnemaskiner

Elektroniska räknare

Elektroniske scoringstavler

Elektroniska resultattavlor

Elektroniske skrivemaskiner

Elektriska skrivmaskiner

Elektroniske skrivetavler

Elektroniska skrivtavlor

Elektroniske spil

Elektroniska spel

Elektroniske spilleanordninger

Elektroniska spelanordningar

Elektroniske spilleapparat

Elektroniska spelapparater

Elektroniske spillekonsoller

Kontrollpaneler för elektroniska spel

Elektroniske spillestationer

Stationer för elektroniska spel

Elektroniske spilsystemer

System för elektroniska spel

Elektroniske stillkameraer

Elektroniska stillbildskameror

Elektroniske søkort, landkort eller atlas

Elektroniska sjökort, kartor och atlaser

Elektroniske tavler eller tilbehør

Elektroniska (interaktiva) skrivtavlor och tillbehör

Elektroniske tekniske vægte

Elektroniska laboratorievågar

Elektroniske telefon- / adressebøger

Elektroniska register

Elektroniske terminaler

Elektronisk terminal

Elektroniske termometre

Elektroniska termometrar

Elektroniske tidtagersystemer

Elektroniska system för tidsregistrering

Elektroniske tilslutningsflanger

Elektronisk anslutningsfläns

Elektroniske tilstedeværelsesdetektorer

Elektroniska närvarodetektorer

Elektroniske tællere

Elektroniska räkneverk

Elektroniske underholdningskalendere

Elektroniska nöjeskalendrar

Elektroniske ure

Elektroniska klockor

Elektroniske værdiskabe [teknik]

Elektroniska värdeskåp

Elektroniske, elektromekaniske og elektrotekniske artikler

Elektroniska, elektromekaniska och elektrotekniska varor

Elektronisker aviser

Elektroniska tidningar

Elektronisker magasiner

Elektroniska tidskrifter

Elektronmikroskoper

Elektronmikroskop

Elektronrastermikroskop, Elektronrastermikroskoper

Svepelektronmikroskop

Elektronrør

Elektronrör

Elektronrør og radiorør

Elektronrör och radiorör

Elektronrør og radiorør til modtagere eller forstærkere

Mottagar- eller förstärkarrör

Elektronrør, radiorør og elektroniske komponenter

Elektronrör och elektroniska komponenter

Elektronstrålekameraer

Elektronstrålemätare

Elektropletteringsudstyr

Galvaniseringsutrustning

Elektrostatiske luft- og gasrensere

Elektrostatiska luft- och gasrenare

Elektroteknisk udstyr

Elektroteknisk utrustning

Elektrotekniske artikler

Elektrotekniska varor

Elektrotekniske installationsarbejder

Eltekniska installationer

Elektroterapiudstyr

Apparatur för elektroterapi

Elektrotermiske apparater

Elektrotermiska apparater

Elektrotrækspil med wire [teknik]

Elektrisk dragtalja med  vajer

Element [teknik]

Element

Element til fugetætning

Element för fogtätning

Element til køleskabsdør

Dörrfack

Elementer til elektriske installationer

Element för elinstallation

Elementer til forankring (konstruktion)

Förankringselement för byggnadsändamål

Elementer til hegn

Stängselelement

Elementer til jernbaneoverkørsler

Delar till järnvägsövergångar

Elementer til nedgangsbrønde

Gatubrunnselement

Elementer til vindueskarme

Fönsterkarmsdelar

Elementkøkkener

Färdigmonterade kök

Elevatordøre

Hissdörrar

Elevatorer

Hissar

Elevatorer eller transportører af paternostertypen

Skoptransportörer eller skopelevatorer med kontinuerlig drift

Elevatorer og transportører

Hissar och transportörer

Elevatorer til køretøjer

Fordonshissar

Elevatorer, hejseapparat og lifte

Hissar/lyftanordningar/

Elevatorer, spandeelevatorer, lifte, rulletrapper og rullende fortove

Hissar, skophissar, rulltrappor och rullramper

Elevatorservice

Hissunderhållstjänster

Elevatorstole

Linbanekorgar

Elfenben

Elfenben

Elfræsere (elektriske)

Elektriska fräsar

Elg  [fødevarer]

Älg

Elgrill til indendørs husholdningsbrug

Elektriska inomhusgrillar för hushållsbruk

Elgryder til husholdningsbrug

Elektriska kastruller för hushållsbruk

El-hundeklipper [teknik]

Trimmer för hundar

El-hæftepistol [teknik]

El-häftpistol

El-høvl [teknik]

El-hyvel

El-installation

Tjänster på elområdet

Elinstallation til elektrisk fordelingsudstyr

Elinstallation av utrustning för eldistribution

Elinstallation til filtreringsudstyr

Elinstallation av filtreringsutrustning

Elinstallation til pumpeudstyr

Elinstallationer för pumputrustning

Elinstallation til transformere

Elinstallation av transformatorer

Elinstallationsrør

Elledningar

El-isolatorer af glas

Isolatorer av glas

El-isolerende pakskiver [Teknik]

Isolerbrickor

El-isoleringsdele af plast

Elisolationsmaterial av plast

El-kartoffelskræller [teknik]

Elektrisk potatisskalare

Elkedel [teknik]

Vattenkokare

Elkedler til husholdningsbrug

Elektriska vattenkokare för hushållsbruk

Elkogeplader

Elektriska spisplattor

El-kompressorhorn [teknik]

El-kompressorhorn

Elktronisk ordbog

Elektroniskt lexikon

El-køretøjer

Elfordon

El-ledningsføringsarbejder

Indragning av elektriska ledningar

Elledningskanaler, ikke-rørformede

Ej rörformad kulvert för elledning

Elledningsmaster

Ledningsmaster för eldistribution

El-limpistol [teknik]

El-limpistol

Ellipsografer

Ellipsografer

Elmaster

Elstolpar

Elmaster

Stolpar för elnätkablar

Elmaster

Stolpar för kablar

Elpander til husholdningsbrug

Elektriska laggar för hushållsbruk

El-patron [Auto]

EL-Patron

Elrits, elritse [Fisk]

Elritsa

Elritse  [fødevarer]

Elritsa

Elrudehejs, kontakt [Auto]

Elhiss Strömställare

Elrudekontakt, Elrudekontakter [auto]

Elrutaströmställare

Elruderelæ [auto]

Elruta relä

El-sandwichtoaster til husholdningsbrug

Elektriska smörgåsgrillar för hushållsbruk

Elskab, Elskabe

Elskåp

Elskruetrækker, Elskruetrækkere

Skruvdragare

Elstrygejern

Elektriska strykjärn

El-styring [Auto]

El Reglage

Elsvejseapparater

Elektrisk svetsutrustning

Eltavle, Eltavler

Elskåp

Eltavler

Elektriska kopplingstavlor

El-tjenester

Tjänster på elområdet

Eludstyr

Elektrisk utrustning

Eludstyr til hegn

Elektrifierande apparater för staket

El-varmetæpper

Elektriska värmefiltar

e-læringstjenester

E-lärande

E-mailsystem

System för elektronisk post

Emaljer og lasur

Emaljer och glasyrer

Emballage

Emballage

Emballage af plast

Förpackningsmaterial av plast

Emballage beregnet til visning af produktet

Förpackning för visning av produkt

Emballage med hængsellåg til tobaksvarer

Förpackning för tobaksprodukter utrustad med fällbart lock

Emballage og beholdere til transport eller håndtering af varer

Förpackningar och behållare för transport och hantering av varor

Emballage til armbåndsure

Emballage till armbandsur

Emballage til barberskrabere

Rakhyvelsförpackningar

Emballage til blomster

Förpackningar för blommor

Emballage til drikkevarer

Förpackningar för drycker

Emballage til farmaceutiske præparater

Förpackning för farmaceutiska preparat

Emballage til fødevarer

Förpackningar för livsmedel

Emballage til genanvendelse

Returförpackningar

Emballage til medicinske produkter

Förpackningar för läkemedel

Emballage til patéer

Förpackningar för patéer

Emballage til planter

Emballage för växter

Emballage til postforsendelse af tryksager

Postomslag för trycksaker

Emballage til tobaksvarer

Förpackning för tobaksprodukter

Emballage til tyggegummi

Förpackningar för tuggummi

Emballage, Emballager

Förpackningar

Emballagebeholdere

Förpackningsbehållare

Emballagedesign, tjenester

Förpackningsutformning

Emballager til forbindinger

Förbandsförpackningar

Emballager til mobiltelefoner

Förpackningar för mobiltelefoner

Emballager til parfumerivarer

Förpackningar för parfymer

Emballager til rygelige artikler

Förpackningar för artiklar för rökare

Emballager til spil

Förpackningar för spel

Emballager til sukker

Sockerförpackningar

Emballager til tobaksvarer

Förpackning för tobaksvaror

Emballager til væsker

Förpackningar för vätskor

Emballageæsker af plastic

Förpackningslådor av plast

Emballering af cd'er og dvd'er

Förpackning av cd- och dvd-skivor

Emballering af lavradioaktivt affald

Packning av lågaktivt avfall

Emballering af mellemradioaktivt affald

Packning av medelaktivt avfall

Emballering af radioaktivt affald

Packning av radioaktivt avfall

Emballering til konfekturevarer

Emballage för konfekt

Emballeringskasser

Förpackningskartonger

Emballeringsmaskine

Förpackningsmaskin

Emballeringsmaskine

Packmaskin

Emballeringsæsker

Packväskor

Emblem [auto]

Emblem

Emblemer

Märken

Emblemer af tekstilmaterialer

Textiletiketter

Embryoer

Embryon

Emfang

Köksfläkt

Emfang

Spiskåpor

Emfang [Køkken]

Fläktkåpa

Emfang [Køkken]

Fläktkåpor

Emfang [teknik]

Spisfläkt

Emhætte

Köksfläkt

Emhætte [hus og hjem]

Fläktkåpa

Emhætte [teknik]

Spisfläkt

Emhætter

Köksfläktar

Emhætter

Spiskåpor

Emhætter  [hjemmet]

Fläktar

Emhætter [Køkken]

Fläktkåpor

Emhætter, af ventilatortypen eller med recirkulation

Fläkt- eller cirkulationshuvar

Emissionsmåling

Emissionsmätningar

Emissionsmålingsudstyr

Utrustning för emissionsmätning

Emissionsspektrometer

Emissionsspektrometrar

Emmer, tokorn [Kulturplanter og urter]

Emmervete

Emne til emballage

Förpackningsmaterial

Emner til æsker

Ämnen för lådor

EMS-tjenester (Enhanced Messaging Service)

EMS-tjänster (Enhanced Messaging Service)

Emulationsprogrammel

Emuleringsprogram

Emulationsprogrampakke

Emuleringsprogramvara

Emulgatorer (til næringsmidler)

Emulgeringsmedel (för livsmedel)

Emulsioner

Emulsioner

Emulsioner til fotografisk brug

Fotografiska emulsioner

Emulsionsapparat til fløde, elektriske

Emulgatorer, (elektriska) för grädde

Emulsionsapparat til fløde, ikke-elektriske

Maskin för emulgering av grädde, ej elektriska

Enarmede spilleautomater

Spelautomater

Enarmede tyveknægte

Enarmade banditer

Endeafbider [teknik]

Ändavbitare

Endeafdækning

Täckmedel

Endebuffere til jernbaner

Stoppbockar för järnvägsterminaler

Endelåg til postrør [Kontor]

Lock till poströr

Endemuffe [teknik]

Ändhylsa

Endemuffer

Ändmuffar

Endepanel [teknik]

Ändpanel

Endeplade [teknik]

Ändbricka

Endeplader til bordben

Ändplattor för möbelben

Enderamme [teknik]

Ändram

Enderør [teknik]

Ändrör

Endeskive [teknik]

Ändbricka

Endestationer for rørrensere

Pig traps (slusstationer)

Endestop [teknik]

Ändstopp

Endestopafbryder, Endestopafbrydere

Gränslägesbrytare

Endestykke [teknik]

Ändstycke

Endestykker og beskyttelsesanordninger til lastremme

Ändstycken och skydd för lastremmar

Endestykker, Tilslutningsklemmer

Anslutningsklämmor

Endivie  [fødevarer]

Endive

Endoskop, Endoskoper

Endoskop

Endosseringsapparat, Endosseringsapparater

Stämpelverktyg

Endosseringsapparater [kontor]

Endosseringsmaskiner

Endotrakeale slanger

Slangar för införing i luftstrupen

Enebær  [fødevarer]

Enbär

Energi og hermed beslægtet virksomhed

Energi och tillhörande tjänster

Energimålere

Energimätare

Energisparelamper

Energisnåla lampor

Energisparepære 2 stav [hus og hjem]

Kompaktlysrör

Eneundervisning

Handledning

Enfamiliehuse

Enfamiljshus

Enfasemotorer

Enfasmotorer

Engangs beholdere til madvarer

Livsmedelsbehållare för engångsbruk

Engangs kogegrej til husholdningsbrug

Matlagningsutrustning för engångsanvändning

Engangs kopper glas og låg

Engångsglas eller -muggar

Engangsartikler

Engångsartiklar

Engangsbestik og -tallerkner

Engånsgbestick och -tallrikar

Engangsble

Engångsblöja

Engangsbleer

Engångsblöjor

Engangshandsker

Engångshandskar

Engangskrus

Engångskoppar

Engangskrus [køkken]

Engångsmugg

Engangsmedicinbakker

Engångsmedicinbrickor

Engangsprodukter af papir

Förbrukningsvaror av papper

Engangsprodukter til cateringvirksomhed

Engångsartiklar för catering

Engangsrøreske, Engangsrøreskeer

Engångsblandare

Engangsservice

Köksgeråd för engångsanvändning

Engangsservietter

Engångsnäsdukar

Engangssugerør til drinks

Engångssugrör för hushållsbruk

Engangstallerken

Engångstallrik

Engangstallerkner

Engångstallrikar

Engangsudstyr til infektioner

Engångsanordningar för infektioner

Engangsvarer

Förbrukningsvaror

Engangsvådservietter

Engångsservetter

Engangsæsker eller -potter til blomster eller planter

Blomlådor eller -krukor för engångsbruk

Engelsk sortfisk [Fisk]

Engelsk svartfisk

Engelsk spinat [Kulturplanter og urter]

Trädgårdssyra

Enheder til afdækning

Täckningsanordningar

Enheder til arkivkort

Kortregisterenheter

Enheder til fremstilling af smør (dog ikke kærnere)

Anordningar för tillverkning av smör [ej smörkärnor]

Enheder til indsats ved kemiske ulykker

Enheter för kemiska olyckor

Enheder til konferencesystemer

Enheter för konferenssystem

Enheder til sætvis sortering [Kontor]

Samsorterare

Enheder til tætning af møtrikker til koaksialforbindelser

Enheter för tätning av muttrar för koaxiala kontaktdon

Enhåndstvinge [teknik]

Enhandstving

Enkelt kogeplade [teknik]

Enkel kokplatta

Enkelt kørebane

Körbana med ett körfält

Enkelt leje [teknik]

Glidlager

Enkeltarkivering

Hela organisationsenheter

Enkeltdosisforpakning

Enkeldosförpackning

Enkeltmøbler

Icke-modulära system

Enkeltmøbler til chefkontorer

Möbelpaket (hela möbler) för chefskontor

Enkeltmøbler til direktionskontorer

Möbelpaket (hela möbler) för direktörskontor

Enkeltmøbler til fuldmægtige

Kontorsmöbelpaket (hela möbler)

Enkeltmøbler til kontorpersonale

Delar till arbetsbordssystem för kontorspersonal

Enkeltmøbler til receptioner/receptionslokaler

Receptionsmöbelpaket (hela möbler)

Enkeltmøbler til tekniske kontorer

Möbelpaket (hela möbler) för tekniska kontor

Enkeltopbevaringsenheder

Hela förvaringsenheter

Enkeltradede jakker

Enkelknäppta kavajer

Enkeltsenge [hjemmet]

Enkelsängar

Enkeltskabe til skriveborde

Hela kredensbord

Enkeltskriveborde

Hela skrivbord

Enkelttrådet tekstureret garn

Entrådigt texturgarn

Enkorn [Kulturplanter og urter]

Enkornsvete

Ensembler

Ensembler

Ensilering [teknik]

Ensilering

Enskinnebaner (monorails) [transport]

Enskeniga hängbanor (transport)

Ensretter, Ensrettere

Likriktare

Ensretterrør

Vakuumlikriktare

Ensretterrør [teknik]

Likriktare

Enterale næringsmidler

Enteral nutrition

Entertainervirksomhed

Tjänster uförda av underhållare

Entomologi for markafgrøder

Entomologi för åkergrödor

Entrepriseforsikring

Allriskförsäkringar för byggsektorn

Entrétag, Entrétage

Skärmtak

Envejsventiler

Backventiler

Enzym

Enzym

Enzymer

Enzymer

Epaulet

Epålett

Epauletter

Axelklaffar, Epåletter

Epauletter

Epåletter

Epichlorohydrin (ECO)

Epiklorhydrin (ECO)

Epiduralnåle

Epiduralnålar

Epiduralsæt

Epiduralset

Epileringsudstyr

Anordningar för hårborttagning

Epoxy

Epoxy

Epoxyharpiks

Epoxiharts

EPROM-hukommelser (Erasable programmable read only memory)

EPROM-minne (Erasable Programmable Read-Only Memory)

Equiperingstaske

Utrustningsväska

Erbium (Er)

Erbium (Er)

Ergonomiske stole

Ergonomiska stolar

Erhvervs- eller industribebyggelse

Byggande av av kommersiella byggnader eller industribyggnader

Erhvervsbeklædning

Arbetskläder för män

Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør

Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör

Erhvervsfaglig undervisning på gymnasieniveau

Yrkesmässig undervisning på högstadie- och gymnasienivå

Erhvervsmæssig beskyttelsesbeklædning

Skyddskläder

Erhvervsrevalideringsvirksomhed

Yrkesrehabilitering

Erhvervsvejledningstjenester

Yrkesvägledning

Erindringsplatter

Minnestavlor

Erlenmeyerkolbeholdere til rystemaskiner

Erlenmeyerkolvklämmor för skakapparater

Erlenmeyerkolbekurve til rystemaskiner

Erlenmeyerkolvhållare för skakapparater

Erosionsovervågning

Erosionskontroll

Erstatningsprodukter for mejeriprodukter

Ersättningar för mejeriprodukter

Escarolsalat, bredbladet endivie  [fødevarer]

Escarolesallat

Espadriller

Espadriller

Espagnoletbeslag [vinduesbeslag]

Spanjoletter (fönsterhakar)

Espalier [hus og hjem]

Spaljé

Espalierer [hus og hjem]

Spaljéer

Espressokop med underkop [køkken]

Espressokopp med fat

Espressosæt

Espressoset

Estere af methacrylsyre

Metakrylsyraestrar

Estragon  [fødevarer]

Dragon

Estuarine oceanografiske tjenester

Oceanografi i flodmynningar (bräckvatten)

Etageløg [Kulturplanter og urter]

Luftlök

Etagesengestel [hus og hjem]

Våningssängstomme

Ethanol

Etanol

Ethenvinylalkoholfilm

Etylenvinylalkoholfilm

Ethere

Etrar

Ethernet

Ethernet-nät

Ethernet-drivere

Ethernetdrivrutiner

Ethjulede cykler

Enhjuliga cyklar

Ethylalkohol

Etylalkohol

Ethylbenzen

Etylbensen

Ethylen

Etylen

Ethylenacrylsyre

Etylenakrylsyra

Ethylenglycol

Etylenglykol

Ethylenoxid

Etylenoxid

Ethylenpropylen

Etenpropen (EP)

Ethylenpropylenpolymer

Etylenpropylenpolymerer

Ethylenpropylenterpolymerskum

Etylenpropylenterpolymerskum

Ethylenvinylacetat (EVA)

Etenvinylacetat (EVA)

Etiketdispensere

Hållare för etikettrullar

Etiketpapir

Etikettpapper

Etikettedispenser [kontor]

Etikettautomat

Etiketteholder, Etiketholdere [kontor]

Etiketthållare

Etiketteprinter, Etiketteprintere

Etikettskrivare

Etiketter

Etiketter

Etiketter

Halsetiketter

Etiketter af tekstil til beklædningsgenstande

Etiketter för kläder

Etiketter af tekstil til beklædningsgenstande

Tygetiketter för kläder

Etiketter af tekstilmaterialer

Textilmärken

Etiketter med instrukser vedrørende anvendelse af krydderier

Anvisningar för användning av kryddor

Etiketter og badges af tekstilmaterialer

Textiletiketter och -märken

Etiketteringsmaskiner

Etiketteringsmaskiner

Etiketteringsmaskiner [kontor]

Etiketteringsmaskiner

Etiketteringsredskaber

Etiketteringutrustning

Etiketteringsudstyr [kontor]

Utrustning för textning

Etui til cd'er og lignende

Fodral för cd-skivor och liknande

Etui til dvd'er, Etuier til dvd'er

Dvd-fodral

Etui til kameraer, Etuier til kameraer

Kamerafodral

Etui til kosmetik

Fodral för kosmetika

Etui til mp3-afspiller

Etuier till MP3-spelare

Etui(er) til briller

Glasögonfodral

Etui(er) til kreditkort

Kreditkortsfodral

Etui, Etuier

Fodral

Etuier

Etuier

Etuier og bærekasser til musikinstrumenter

Fodral för musikinstrument

Etuier til barberknive

Fodral för rakapparater, rakhyvlar och rakknivar

Etuier til barberknive eller barbermaskine

Fodral för rakhyvlar eller rakapparater

Etuier til barbermaskine

Raketuier

Etuier til brystpumper

Kåpor till bröstpumpar

Etuier til børster

Borstfodral

Etuier til cd'er

Omslag för cd-skivor

Etuier til cd'er [emballage]

Lådor för cd-skivor [emballage]

Etuier til cigaretpakker

Askar för cigarettpaket

Etuier til diske

Skivfodral

Etuier til diskkassetter

Fodral för diskkassetter

Etuier til dvd'er

Fodral för dvd-skivor

Etuier til elektroniske planlægningskalendere

Fodral för elektroniska planeringskalendrar

Etuier til hovedtelefonert

Fodral till hörlurar med mikrofont

Etuier til høreapparatsholdere

Fodral till hörapparatshållare

Etuier til kontaktlinser

Etuier (kontaktlinser)

Etuier til lommekamme

Fodral för fickkammar

Etuier til lysbilleder

Fodral till diabilder

Etuier til læbestifter

Läppstiftsfodral

Etuier til mobiltelefoner

Fodral för mobiltelefoner

Etuier til måleinstrumenter

Fodral för mätinstrument

Etuier til negleklippere med indsatte dele

Lock för klippare med mellanlägg

Etuier til pas eller ID-kort

Fodral för pass eller identitetskort

Etuier til pas eller ID-kort

Id-kortsfodral

Etuier til projektorer og fremvisere

Höljen för projektorer och betraktningsanordningar

Etuier til spillekort

Fodral för spelkort

Etuier til spillekort

Spelkortsfodral

Etuier til tandbørstehoveder

Tandborstskydd

Etuier til tandstikker

Fodral för tandpetare

Etuier til telefoner

Höljen för telefoner

Etuier til termometre

Termometerfodral

Etuier til udsendelse af dvd'er

Fodral för utskick av dvd

Etuifremstillingstjenester

Pärmtillverkningstjänster

Eukalyptus  [fødevarer]

Eukalyptus

Europapalle

Lastpall

Europium (Eu)

Europium (Eu)

EUR-palle

Lastpall

Evakueringsstole

Evakueringsstolar

Evalueringsrådgivningstjenester

Utvärderingskonsulttjänster

Excentersliber [teknik]

Excenterslip

Excenterslibere

Excenterslipmaskiner

Excentrisk ring [teknik]

Excentering

Eyelinere

Ögonpennor

Copyright © 2010, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen