Öresunds Översättningsbyrå

  Poul och Kerstin Hansen, av Kammarkollegiet auktoriserade translatorer till respektive från danska 

Start

Målsætning

Specialiteter

Erfaring

Anbefalinger

Medlemsfor.

Kontakt os

 
 

 

Vores populære faktasider:

 

Specialordbøger

Unik oversigt over næsten alle svensk-danske ordbøger online (mere end 150 specialordbøger med over 300.000 opslagsord)

Sprogforbistring

Eksempler på sprogforbistring mellem dansk og svensk

Kulturforskelle

Beskrivelse af nogle klassiske kulturelle forskelle mellem danskere og svenskere

Online oversættelse

Gratis online oversættelse mellem dansk og svensk via InterTran (kun grovoversættelse)

 

Direkte links til vores svensk-danske online-ordbøger:

Bilteknik

Beklædning

Botaniske termer

Byggeteknik

EU-ord

Fuglenavne

Hverdagsord

Kemikalier

Kontormateriale

Landbrugsord

Levnedsmiddelord

Lystfiskerord

Medicin

Naturtypearter

Plantenavne

Socialordbog

Sproglige faldgruber

Svampe/laver

Svejseteknik

Ungdomssprog

Værktøj     

 

Klik her for søgefunktion til ordbøgerne

 

 

 
 
 
 
 

Medlemsforeninger/organisationer

som vi er medlem i

 

FAT er en sammenslutning af svenske statsautoriserede translatører.

Foreningens medlemmer
udfører kvalificerede oversættelser
har lovhjemlet tavshedspligt
arbejder efter vedtagne etiske regler
har ret til at anvende dette officielle stempel til bekræftelse af oversættelser:

 

ƒversÿttarcentrum

Översättarcentrum (ÖC) er en forening for skønlitterære og faglitterære oversættere. ÖC har til opgave at formidle kontakter mellem oversættere og opgavegivere, at støtte medlemmerne i udøvelsen af deres erhverv samt sprede viden om oversættelsesarbejdets vilkår.

Översättarcentrum blev oprettet i 1979, og vedtægterne blev sidst revideret i 2000. Virksomheden finansieres dels med medlemskontingenter, dels med årlige bidrag fra Statens Kulturråd. Översättarcentrum samarbejder med de skøn- og faglitterære oversætteres faglige organisation, Översättarsektionen inden for Sveriges Författarförbund (SFF-Ö).

 

Sveriges Facköversättarförening blev oprettet i 1990 og er i dag Sveriges største oversætterorganisation med ca. 800 oversættere og omkring 20 af Sveriges førende oversættelsesvirkomheder som medlemmer.

 

 

TranslatorDirekt er et netværk af oversættere, som alle er private virksomheder med
svensk F-skattebevis. Bestilling og fakturering sker direkte via den enkelte translatør. Uden mellemled - det tjener begge parter på!
Følgende sprog tilbydes: Svensk, arabisk, bosnisk, kroatisk, serbisk, bulgarsk, dansk, engelsk, finsk, fransk, italiensk, makedonsk, hollandsk, norsk, persisk, polsk, portugisisk, russisk, slovakisk, slovensk, spansk, tjekkisk og tysk.

Copyright © 2007, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen