Öresunds Översättningsbyrå

  Poul och Kerstin Hansen, av Kammarkollegiet auktoriserade translatorer till respektive från danska 

Start

Målsætning

Specialiteter

Erfaring

Anbefalinger

Medlemsfor.

Kontakt os

 
 

 

Vores populære faktasider:

 

Specialordbøger

Unik oversigt over næsten alle svensk-danske ordbøger online (mere end 150 specialordbøger med over 300.000 opslagsord)

Sprogforbistring

Eksempler på sprogforbistring mellem dansk og svensk

Kulturforskelle

Beskrivelse af nogle klassiske kulturelle forskelle mellem danskere og svenskere

Online oversættelse

Gratis online oversættelse mellem dansk og svensk via InterTran (kun grovoversættelse)

 

Direkte links til vores svensk-danske online-ordbøger:

Almindelige ord:

 

Bandeord

Danske forkortelser

Dansk chatsprog

Hverdagsord

Kælenavne, byer

Kæle-fornavne

Lumske flertalsord

Modsat køn (genus)

Ordpar

Skældsord

Småord

Sproglige faldgruber

Svenske forkortelser

Svensk chatsprog

Tema: Egenskaber

Ungdomssprog

 

Fagord:

 

Arbejdskøretøjer

Bilteknik

Beklædning

Botaniske termer

Byggeteknik

Data og edb

E-nummer-ordbog

EU-ord

Fuglenavne

Kemikalier

Kontormateriale

Landbrugsord

Levnedsmiddelord

Lystfiskerord

Medicin

Naturtypearter

Plantenavne

Socialordbog

Svampe/laver

Svejseteknik

Værktøj     

 

Søgefunktion:

 

Klik her for søgefunktion til ordbøgerne

 

Spørg os gratis:

 

Klik her for at få hjælp med at oversætte ord, der ikke findes i ordlisterne

 

 

 

 
 
 
 
 

Svensk-danske specialordbøger

 

 

Projektbeskrivelse

 

1. Baggrund

 

Specialordene er en vigtig del af vores sprog. Der konstrueres hele tiden nye specialord i takt med at vores samfund udvikles, og kreativiteten er stor i alle dele af samfundet. Det betyder også, at specialordene er en af de sprogvarieteter, hvor der i dag kan konstateres størst forskel mellem dansk og svensk.

 

Det er ikke altid så nemt at forstå specialordene, hvis man ikke tilhører den rette kreds eller faggruppe, og i et dansk-svensk perspektiv er der i dag tale om betydelige forståelsesproblemer. Som professionelle oversættere mellem dansk og svensk støder vi derfor ofte på fejl i oversættelser af svenske specialord.

 

Der eksisterer imidlertid næsten ingen hjælpemidler, når det gælder oversættelse af svenske specialord til dansk. Der indgår naturligvis specialord i de trykte svensk-danske ordbøger, men kun i meget begrænset omfang. På svensk er over 200.000 specialord beskrevet i særligt udgivne ordbøger, men i de trykte svensk-danske ordbøger indgår kun en mindre del af disse, hvilket naturligvis er helt utilfredsstillende. Som dansker kan man naturligvis konsultere svenske specialordbøger, men de er ikke på dansk og ikke tilpasset de problemer, som danskerne kommer ud for. Desuden har danskerne som regel ikke adgang til de svenske specialordbøger i Danmark,  og en del kan ikke længere kan købes, hverken i Danmark eller i Sverige.

 

Ude på nettet er situationen den, at yderst få og fagmæssigt begrænsede svenske netordbøger beskriver de svenske specialord. Med få undtagelser handler det om mindre projekter med usikker kvalitet. For den dansker, der søger forklaring på svenske specialord på svenske sites, kan udbyttet være yderst magert.

 

Manglen på specialordbøger medfører desværre en betydelig risiko for unødvendige og beklagelige fejltagelser. Det grundlæggende problem er, at man ikke forstår, hvad der egentlig menes. De fleste gange er fejlene naturligvis temmelig harmløse og giver sjældent anledning til mere end et træk på skuldrene. Men der er også eksempler på mere alvorlige konsekvenser.

 

De manglende eller utilstrækkelige ordbogsresurser udgør i virkeligheden en alvorlig hindring for erhvervslivets integration og det almenkulturelle udbytte. Det er ikke acceptabelt, at vi med vor tids høje ambitionsniveau inden for dansk og svensk samarbejde - og med mange igangværende integrationsprocesser inden for en lang række områder -  skal affinde os med, at der mangler vigtige ordbogsresurser mellem dansk og svensk.

 

2.  Motiv

 

Satsningen på svenske specialord skal supplere vores tidligere publicerede svensk-danske ordbøger.

 

Som aktive oversættere har vi mulighed for at udvikle specialordbøger ud fra en praktisk og konkret målfokuseret angrebsvinkel. Vi arbejder jo med sprogene dagligt og har et godt overblik over alle problemer efter at have oversat alle slags tekster mellem dansk og svensk i over 20 år.

 

 

3. Mål

 

Projektets målsætning er at udvikle en omfattende serie med nyttige svensk-danske specialordbøger med over 100.000 opslagsord, der forklarer danskerne, hvad svenske specialord egentlig betyder. Ordbøgerne skal give et samlet overblik over mange aspekter i svensk i et fagligt, historisk og almenkulturelt perspektiv.

 

 

4. Målgrupper

 

Specialordbøgerne henvender sig til alle danskere, der kommer i kontakt med svenske specialord, f.eks. studerende, oversættere, journalister, politimænd, socialarbejdere, turister, forretningsmænd eller bosiddende danskere i Sverige. Ordbøgerne skal have fokus på særligt udvalgte problemområder eller temaer og være baseret på opslagslitteratur, konkrete dokumenter og materialer, hvor der i dag forekommer specialord i skriftlig og mundtlig kommunikation.

 

 

5. Relevans

 

Ordbøgerne for svenske specialudtryk kan:

 

·         Skabe mulighed for korrekt oversættelse af svenske specialord

·         Bídrage til  en bedre forståelse af svensk fagsprog og kultur

·         Udfylde et stort tomrum i almensproglige svensk-danske ordbøger

·         Stimulere interessen for det svenske sprog og dets rige udtryksmuligheder

·         Udgøre et gratis og altid tilgængeligt hjælpemiddel i kommunikationen mellem danskere og svenskere

·         Formidle et fagligt, historisk og almenkulturelt overblik over svenske specialord

·         Tilfredsstille forskellige målgruppers særbehov

 

De svensk-danske specialordbøger kan blive en væsentlig sproglig resurse på området og bidrage til at fremme kommunikationen og sprogforståelsen mellem danskere og svenskere i mange sammenhænge - inden for sprogområder, hvor der i princippet ikke eksisterer resurser i dag.

 

Desuden vil specialordbøgerne have en stor egenværdi. Mange vil finde fornøjelse i at slå op i de enkelte specialordbøger og blive fascineret af den sproglige rigdom  i moderne svensk. Meget af dette er sikkert ukendt for de fleste danskere og vil sikkert vække interesse for nabolandet. Ordbogens fokus på temaer og specialområder vil appellere til forskellige generationer og interessegrupper og herved dække et bredt behov.

 

 

6. Profilering/publicering

 

De svensk-danske specialordbøger vil blive gjort tilgængelige på vores websider uden omkostninger for brugerne. De skal indgå sammen med vores andre gratisordbøger på nettet. I dag besøges vores websider af over 30.000 unikke brugere i Danmark og Sverige hver måned, og ordbogssiderne er meget nemme at finde, fordi vi har en førende position på Google med søgeord relateret til f.eks. "svensk" og "ordbog".

 

Vi mener, at ordbøger på Internettet i dag er en vigtig informationskilde, som på mange måder er ved at overhale den trykte ordbog i kvalitet og popularitet. Derfor vælger vi i dette projekt at satse helt på nettet.

 

Copyright © 2007, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen