Öresunds Översättningsbyrå

  Poul och Kerstin Hansen, av Kammarkollegiet auktoriserade translatorer till respektive från danska 

Start

Målsætning

Specialiteter

Erfaring

Anbefalinger

Medlemsfor.

Kontakt os

 
 

 

Vores populære faktasider:

 

Specialordbøger

Unik oversigt over næsten alle svensk-danske ordbøger online (mere end 150 specialordbøger med over 300.000 opslagsord).

 

 

Direkte links her:

Almindelige ordbøger

Teknik & IT

Naturvidenskab

Fritid & Hobby

Mad & Drikke

Medicin & Sundhed

Miljø

Falske venner

Andet

 

Sprogforbistring

Eksempler på sprogforbistring mellem dansk og svensk

Kulturforskelle

Beskrivelse af nogle klassiske kulturelle forskelle mellem danskere og svenskere

Online oversættelse

Gratis online oversættelse mellem dansk og svensk via InterTran (kun grovoversættelse)

 

Direkte links til vores svensk-danske online-ordbøger:

Almindelige ord:

 

Bandeord

Danske forkortelser

Dansk chatsprog

Hverdagsord

Kælenavne, byer

Kæle-fornavne

Lumske flertalsord

Modsat køn (genus)

Ordpar

Skældsord

Småord

Sproglige faldgruber

Svenske forkortelser

Svensk chatsprog

Tema: Egenskaber

Ungdomssprog

 

Fagord:

 

Arbejdskøretøjer

Bilteknik

Beklædning

Botaniske termer

Byggeteknik

Data og edb

E-nummer-ordbog

EU-ord

Fuglenavne

Kemikalier

Kontormateriale

Landbrugsord

Levnedsmiddelord

Lystfiskerord

Medicin

Naturtypearter

Plantenavne

Socialordbog

Svampe/laver

Svejseteknik

Værktøj     

 

Søgefunktion:

 

Klik her for søgefunktion til ordbøgerne

 

Spørg os gratis:

 

Klik her for at få hjælp med at oversætte ord, der ikke findes i ordlisterne

 

 
 
 
 
 

Almindelige svensk-danske ordbøger

Her er en guldgrube med 96 gratis netordbøger,  hvor man kan oversætte almindelige ord mellem svensk og dansk. Linkene er sammenstillet, kvalitetsbedømt og kommenteret af translatør Poul Hansen, Öresunds Översättningsbyrå - sidste opdatering er foretaget d. 4/12-2009.

 

HVERDAGSORD Dansk og svensk, ca. 7.000 ord fra hverdagen og det moderne svenske samfund. Udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå. Ordbogen blev den 2/1-09 kraftigt opdateret med en lang række nye ord. Hovedvægten i ordbogen er lagt på ord, der volder problemer for de fleste danskere, f.eks. lumske og forvildende ord samt mange samfundsord, der ikke findes i normale ordbøger og som kan være vanskelige at oversætte til korrekt dansk.
LEXIN Svensk-dansk, ca. 7.000 ord + eksempler, dansk-svensk, ca. 4.100 ord + eksempler, med udtale. Positivt: Har mange ord som ikke findes i trykte ordbøger, populær netordbog med høj placering i de fleste søgemaskiner. Negativt:  Indeholder desværre en del alvorlige oversættelsesfejl. Bliver ikke opdateret. Ophavsmand: Udviklet i samarbejde mellem Myndigheden för Skolutveckling i Sverige, Undervisningsministeriet og UNI-C.

Eksempler på fejl:

unbrakonøgle = hylsnyckel
barnavårdscentral = børneværnscentral
permittering = særsvensk form for frihed
kollektivanställd = kollektivansættelse
högstadium = højstadium


Fejltyperne indikerer, at der er benyttet oversættere, der ikke behersker kildesproget. Der er jo lagt et stort arbejde på siden med både lydfiler og billeder, så det er beklemmende, at der ikke er brugt samme energi på at få udarbejdet helt korrekte oversættelser. Man havde forventet sig et bedre resultat af en myndighedsudviklet side.

SPROGBRO Almensproglig svensk-dansk ordbog af Margareta Broberg. Et omfattende og grundigt arbejde med i dag ca.  35.000 opslagsord. Positivt: Særdeles velstruktureret ordbog, der beskriver det basale ordforråd i moderne svensk på en god og nuanceret måde. I det hele taget et seriøst og tiltalende oplæg, der skaber modvægt til nettets mange ufuldstændige og fejlfyldte ordbøger. Avanceret søgefunktion og overskuelig layout. Negativt: Der er en kraftig slagside til slangordforrådet og mange ord er medtaget, selv om de egentlig hedder det samme på begge sprog og er uproblematiske i oversættelsessammenhæng, f.eks. ord som "optimistjolle" og "UFO". En del stavefejl forekommer også, selv om der står, at det er færdiglæst, f.eks. "bagg" (i stedet for "bag"). Oversættelserne er somme tider mere forklaring end rigtig oversættelse, f.eks. lusfattig = meget fattig (i stedet for "ludfattig"). Væsentlige kombinationsord og samfundsrelaterede ord forekommer at være lidt ufuldstændigt beskrevet på nuværende tidspunkt. Men Margareta arbejder ambitiøst med at forbedre svaghederne, så man må væbne sig med lidt tålmodighed.
NORDSKOL Dansk, svensk og norsk, ca. 3.000 ord. Positivt: En pålidelig ordbog med lav fejlfrekvens. Negativt: Ikke så omfattende, ingen fagord, få synonymer, bliver ofte præsenteret som en ordbog over lumske ord, men indeholder kun 400-600 ægte lumske ord efter min mening. Ophavsmand: Nordskol (Nordiska skolnätet)  som er en service fra Nordisk Ministerråd. OBS! Websiden er blevet nedlagt i 2008, og linket fungerer ikke længere, men indholdet i netordbogen indgår stadig i TVÆRSLÅ, se nedenfor.
TRAVLANG Dansk og svensk (samt flere sprog), ca. 3.500 ord. En af de første dansk-svenske online ordbøger. Positivt: Kan ikke komme på noget positivt at sige om denne ordbog. Negativt: Indeholder fejl, er fyldt med reklame, temmelig dårlig layout. Uønskede popups.
TVÆRSLÅ Dansk, svensk, norsk og engelsk.  Ca. 300.000 opslagsord ialt ifølge oplyst, dog meget ujævnt fordelt mellem sprogene. Ny resurse med kombination af flere ordbøger. Postitivt: Mange søgeord, opslag i flere ordbøger samtidigt. Negativt: Svag på direkte oversættelse mellem dansk og svensk. Desværre er en del af de inkluderede ordbøger behæftede med uforklarlige oversættelsesfejl. Det virker ikke som om der har været en redaktionel sproglig bearbejdning.

Eksempler på fejl:

da. officielle = sv. ftp-server
sv. stefan = da. pedersen
sv. laura = da. familjens
da. genstart  = sv. display
da. papirstørrelse = sv. utskrift

Fejlene indikerer, at ordbøgerne er sammensat af forskellige materialer mere eller mindre maskinelt, og at der ikke er gennemført en korrekturlæsning.

TRADUS Dansk, svensk og norsk. Ca. 40.000 ord/sprog. En relativ ny resurse. Positivt: Enkel layout, ordbøjninger, hurtig. Negativt: Fejl i ordbogen, ingen information om  materialets tilblivelse, evt. færre faktiske opslagsord end oplyst, urealistisk positiv beskrivelse af det tilhørende oversættelsesprogram.  Mangler specialord.

Eksempler på fejl (mine rettelser i parentes):

sv. faktiskt = da. ligefrem [faktisk]
sv. urskilja = da. udskille [skelne, adskille, opfatte]
da. køle = sv. kyl [svalka, kyla]
da. balle = sv. bal, bulle, knulla [skinka, bakdel, knöl, valk, balja, plurr, utskällning, omgång, bal]
da. bander = sv. band [gäng, svär]


Fejltyperne indikerer, at der er benyttet oversættere, der ikke behersker kildesproget , og der er ikke gennemført en kvalificeret korrekturlæsning.

KAANNOS Ny finskproduceret netordbog til oversættelse af ord i deres grundform mellem dansk og svensk (og 19 andre sprog), skønsmæssigt ca. 20.000-30.000 ord. Positivt: Nogenlunde kvalitet for det meste. Negativt: Enkelte rigtigt dumme fejl i ordlisten:

sv babord = da. babord,
da. bage = sv ugnssteka,
da. kasket = sv. mössa,
da. træthed = sv. bedrövelse,

Andre fejl:

1) "toaletrulle", "trædhed" er angivet som danske ord.

2)  Almindelige ord som "pæn", "flot" mangler, men lidt mere usædvanlige ord som "trælbinde", "træde i spinaten", "trættekær" er taget med.
 

ANTON LARSEN 1866 Antikvarisk svensk-dansk ordbog fra 1866 af norskfødte Anton Larsen (1827-1888), sprogforsker, oversætter, translatør og en af Danmarks store ordbogsforfattere. Ca. 10.000 opslagsord. Indscannet og digitaliseret af Google. Det er muligt at søge ord i ordbogen, men der er ikke korrigeret for scanningsfejl. Så en del ord kan ikke søges, selv om de findes i ordbogen. Det er dog muligt at kigge på originalsiderne, og man kan også downloade hele ordbogen i pdf-format, hvis man vil have den i sin egen computer.
FALBE-HANSEN 1912 Antikvarisk svensk-dansk ordbog fra 1912. Ca. 35.000 opslagsord. Klassisk svensk-dansk ordbog af den dygtige svensk-danske oversætter samt litteratur- og sprogforsker Ida Falbe-Hansen (1849-1922). Bogen er en meget rost forgænger til Gyldendals nuværende store svensk-danske ordbog. Indscannet og digitaliseret af Google, men med begrænset adgang for brugerne. Man må kun se små afsnit ad gangen, hvilket tyder på, at Gyldendal stadig har visse interesser i bogen. Det er muligt at søge ord, men man kan ikke downloade ordbogen. Desværre mange indscanningsfejl på grund af bogens talrige specialtegn.
MAJSTRO Dansk og svensk samt flere andre sprog. Ca. 4.500 danske og 6.000 svenske ord. Positivt: Indeholder en del sjove finesser. Negativt: Ikke så omfattende ordbog.
LEXIKON24 Dansk og svensk plus 15 andre sprog. Siden oversætter både ord og sætninger. Der er dog ikke tale om andet end skjult indgang til Google Translate. Brugeren får dog det indtryk, at det handler om udviklernes egen database.  Det er en klar overtrædelse af Googles regler og siden er sikkert blevet anmeldt til "Google abuse".

OBS! Siden er nu fjernet fra Google. Den forsvandt den 22/3.

Eksempler på fejl:

da. pung = sv. handväska
da. taksere = sv. samtal
da. spankulere = sv. skryt
da. komfur = sv. kokplatta

da. vil du have tærsk? = sv. du kommer att ha tröskning
da. jeg spiste et stykke lagkage = sv. jag åt en bit paj
da. han slog op med pigen = sv. han var med flicka

 

PARLOR Dansk og svensk samt flere sprog. Ordantal ikke oplyst, sandsynligvis flere end 5.000 unikke ord (dansk/svensk). Positivt: Mange hverdagsudtryk og bøjningsformer, en del synonymer, fin layout. Negativt: Indeholder alt for mange alvorlige stavefejl og forkerte oversættelser og burde ikke være publiceret i denne amatørmæssige stand. Mange rigtigt grove fejl. Ordbogsmaterialet er næsten identisk med det materiale, der findes i LEXIKON 2k (se nedenfor), og som LEXIKON 2k hævder at have ophavsret til.

Eksempler på fejl:

sv. konjaksglas = da. ballon
sv. konkret = da. beton
sv. konsol = da. trøste
sv. kräftan = da. krabbe


Fejltyperne indikerer, at materialet ikke er blevet korrekturlæst.

SANAKIRJA Dansk og svensk samt flere sprog. Ordantal sandsynligvis langt under 5.000 ord. En finsk-udviklet nordisk ordbog. Positivt: Kan ikke komme på noget positivt at sige om denne ordbog.  Negativt: På finsk. Meget svag ved oversættelse mellem dansk og svensk. Mangler mange ord.
MULTIZAURUS Dansk og svensk samt flere sprog. Ca. 3.000 danske og 17.000 svenske ord. Russisk-baseret ordbog. Positivt: Kan egentlig ikke komme på noget positivt at sige om ordbogen. Negativt: Ikke så mange danske ord.                        
BOEFFEN Dansk, svensk, norsk, finsk, færøsk, islandsk samt 31 andre sprog. Mange sprog, men begrænset database, skønsmæssigt 5.000-10.000 opslagsord. Dansk interface, men ellers helt tillukket og anonym hjemmeside. Ingen baggrundsinformation eller mulighed for feedback. Her drejer det sig kort og godt kun om at score penge på annonceringen.
LEXIKON 2k Dansk og svensk samt en række andre sprog. Ca. 8.500 danske ord og 10.000 svenske ord. En gratis ordbog, der fungerer via et lille program, som man downloader sammen med ordbogsfilerne. Mulighed for at øve gloser og lægge nye ord til i ordbøgerne. Ganske udmærket, men der er dog alt for mange grove oversættelsesfejl. LEXIKON 2k hævder ophavsret til ordbogsmaterialet, men det findes mindst to andre steder på nettet uden kildeangivelse, bl.a. den relativt populære PARLOR (se ovenfor).

Eksempler på fejl:

sv. konjaksglas = da. ballon
sv. konkret = da. beton
sv. konsol = da. trøste
sv. kräftan = da. krabbe


Fejltyperne indikerer, at materialet ikke er blevet korrekturlæst.

NORDLIST Dansk. svensk, norsk, finsk, islandsk, færøsk. grønlandsk. Ca. 4.000 ord. Et projekt i regi af Nordisk Ministerråd for at forbedre sprogforståelsen i Norden. Mulighed for at søge i forskellige underafdelinger, f.eks. almindelige ord, akronymer osv.
DPBBASEN Europæisk Pædagogisk Tesaurus. Dansk, svensk, finsk + 8 andre sprog. Ca. 3.300 ord. En ret omfattende ordbog med en del specialudtryk, men også med mange helt almindelige ord.
KTL Dansk, svensk, finsk samt 8 andre sprog. Ca. 2.000 ord. En finsk ordliste i pdf-format med en lang række specielle termer, der kan være vanskelige at finde i almindelige ordbøger.  Kan være løsningen, når man er kørt helt fast.
STARLING Dansk, svensk, norsk og andre germanske sprog. Ca. 2.000 ord. Meget interessant etymologisk ordbog med mulighed for at sammenligne de forskellige germanske sprog og studere ordenes oprindelse.
ANSWERS Dansk, svensk samt 10 andre sprog, dog ikke norsk eller finsk. Ordantal ikke oplyst, men sandsynligvis færre end 5.000 ord. Med synonymer og idiomer. En ganske interessant og informativ ordbog.
GLOSOR Dansk og svensk samt flere sprog. Sandsynligvis færre end 5.000 ord mellem dansk og svensk. Positivt: Hurtig, fin layout. Negativt: Databasen virker fragmentarisk og er formodentlig sammensat af forskellige frie ordlister. Siden er tilsyneladende svensk, men en konkret ophavsmand er ikke angivet. Der har tidligere været kopieret ulovligt materiale ind fra andre sider, men det ser nu ud til at være blevet fjernet. Men det har desværre haft den konsekvens, at siden fik et godt resultat, da den blev testet mod flere andre netordbøger. Det ulovligt "indlånte" materiale var her udslagsgivende.
FJAESBOGEN Dansk, svensk, norsk, finsk samt 37 andre sprog. Åbenbar useriøs dansk side, helt anonym og amatørmæssig. Meget høj fejlprocent i resultaterne. Er formodentlig blot en adgangsside til Google Translate. Jeg tror helt enkelt siden fungerer med et Wrapper-program, der kobler til f.eks. Google Translate. Ingen angivelse af ansvarlig udgiver eller indehaver af ophavsret. Flere sprogfejl forekommer i den kortfattede introduktionstekst. Den ukendte ophavsmand forsøger tilmed at forøge populariteten ved at lægge mange links til sin side via Youtube-musikvideoer. Musikvalget afslører, at det handler om et ungt menneske. Kort sagt meget useriøst og forkasteligt.
ORESUNDDIREKT Dansk og svensk. Ca. 400 ord.
CMPORT Dansk og svensk. Ca. 150 ord. Indeholder bl.a. termer, der anvendes inden for havnetrafik.
SASS Dansk og svensk. Ca. 450 ord. Udarbejdet af forening for svenskere i Danmark.
FESTIVAL Dansk og svensk. Ca. 280 ord. Indeholder bl.a. nogle vulgære danske slangord. Udarbejdet af svensk Roskilde-veteran.
REJSEGUIDE KBH Svensk-dansk parlør, der indgår i publikation med omfattende information om København og Danmark Indeholder ca. 300 typiske udtryk på svensk og dansk. Henvender sig kun til svenskere, men kan være interessant for en dansker også. Downloades som pdf-fil.
PROZ Dansk og svensk. Ca. 550 ord. Mange ord findes også i ORESUNDDIREKT.
SJOBERG Dansk og svensk. Ca. 700 ord. God ordbog med mange forretningsord.
JOVESTONE Dansk, svensk, norsk, finsk, islandsk samt  12 andre sprog. Ca. 600 ord. En finsk-udviklet ordliste, der er baseret på et ejendommeligt farvesystem, hvor hvert sprog har fået sin egen bestemte farve. Mange udeladelser, så ordlisten er langt fra færdig. Downloades som en pdf-fil.
GEGE Dansk, svensk, norsk. Ca. 500 ord. En svensk-dansk og en norsk-dansk ordliste til bedre forståelse af nogle norske og svenske film (Norske film: In Transit, Dykk, Digre Daier, Sorthvit, Caravan; Svenske film: Irmelin, Svart är Vackert?, Att döda ett barn, Villospår, Pin Up). Downloades som pdf-fil.
PIHL Dansk, svensk, 26 ord. Den danske tv-serie Pihl er blevet meget populær i Sverige. Her har svensk TV4 lagt en lille ordbog ud, således at de svenske seere bedre kan forstå de danske udtryk.
HALFDAN

Dansk, svensk, norsk samt mange andre sprog. Ca. 500 opslagsord. En lille parlør til turisten, der har brug for praktiske gloser og korte sætninger. Downloades som en Excel-fil.

FAYMEDIA Dansk og svensk. Ca. 450 ord. Hovedsageligt samfunds- og myndighedsrelaterede ord. Indeholder nogle termer, som kan være svære at finde andre steder. Ganske god ordliste.
NORDISK SPROGRÅD Dansk, svensk og norsk. Ca. 400 ord. Indgår i en brochure, der downloades som Word-fil.  I brochuren kan man læse interessant information og gode råd. Ordbogen findes i slutningen af filen og er den samme som i nedenstående link SPRÅKNEMNDENE.
INTERNETTOLKEN Relativ lille ordbogsresurse med mulighed for at oversætte sætninger og ord mellem svensk, dansk, norsk, finsk, islandsk samt 7 andre sprog. Gratis for 150 ord pr. døgn. Amatørmæssig layout, databasen ikke særlig omfattende mellem dansk og svensk, måske ikke mere end 5.000-10.000 ord.
KVL Dansk, svensk, norsk, finsk, islandsk og færøsk. Ca. 140 ord. Henvender sig hovedsageligt til studerende, men indeholder også almindelige udtryk. Downloades som word-fil.
REGION SKÅNE Dansk og svensk. Ca. 100 ord. Tre små ordbøger (sygeplejeord, praktiske ord, talord)
WIKIWORDS Dansk og svensk. Ca. 500 ord. Mange ord findes også i ORESUNDDIREKT.
SPRÅKNEMNDENE Dansk, svensk og norsk. Ca. 400 ord. Samme ordbog som i NORDISK SPROGRÅD, men her kommer man direkte til ordbogen.
NAV Dansk, svensk, norsk, finsk og islandsk. Ca. 500 ord. Termer relateret til familie, arbejdsliv, pension, sundhedsområdet. En udmærket ordliste, men desværre med lidt stavefejl og andre fejl. Downloades som pdf-fil. Ophavsmand: Arbeids- og velferdsforvaltningen (Norge).
EKOADMDATA Dansk og svensk. Ca. 300 opslagsord. Med ordklasser og ordbøjninger. Udarbejdet af en privatperson. Uafsluttet og ikke opdateret siden 2004.
COMMUNITY En lille ordbog, der er sammenstillet ved en kollektiv indsats i et debatforum, ca. 200 ord. En del stavefejl og andre fejl.
HUM Dansk, svensk, norsk, islandsk, tysk, engelsk, hollandsk. Ca. 200 ord. En ufuldstændig ordliste med ord, der ser ud til at have forbindelse med den nordiske mytologi eller historiske emner.
LUNDBERG-LAGERS. Dansk og svensk. Ca. 70 ord. Også lumske ord. Materialet på siden ser ud til at være hentet fra Sten Malmström: "Svensken i Danmark" fra 1975. Citat eller plagiat? Det ligner ren afskrift af udvalgte sider i bogen, hvilket man egentlig ikke har lov til at publicere i eget navn. Så vidt jeg kan se, er der tale om en soleklar overtrædelse af loven om ophavsret. Hovedformålet med siden ser ud til at være at generere annoncepenge.
TRANSLATORA Dansk og svensk. Ca. 250 ord. En dansk og en svensk ordbog med ord, der er svære at adskille for danskere og svenskere. Udarbejdet af en translatør. Downloades som wordfil.
GEONAMES Dansk, svensk, norsk + 13 andre sprog. Ca. 250 ord. Almindelig ord.
LANGTOLANG Dansk, svensk, finsk + 16 sprog, men ikke norsk. Begrænset ordforråd. Skandinaviske bogstaver vises ikke korrekt. Sandsynligvis færre end 5000 ord.
LOGOS Dansk og svensk + 58 andre sprog. Almindelige ord på mange sprog.
FREETRANS Dansk, svensk, norsk + ca. 40 andre sprog. International multilingual ordbog, der dækker det basale ordforråd på mange sprog. Oversætter både enkelte ord og hele tekster. Ligger højt på Google.
FREEDICTIONARY Dansk og svensk + 17 andre sprog. Almindelige ord på mange sprog.
DICTIONARY Dansk og svensk + 27 andre sprog. Almindelige ord på mange sprog.
TRANSLATE Dansk, svensk, norsk, finsk, islandsk + 25 andre sprog. Omfattende ordbog.
LEXSEE Dansk, svensk, norsk, finsk, islandsk + 27 andre sprog. Almindelige ord. Man kan begrænse søgningen til visse sprog, hvilket gør det hele meget mere overskueligt. Ordantallet i databasen er dog sikkert ikke imponerende højt.
FRASI Dansk, svensk, norsk, finsk samt 6 andre sprog. En italiensk-udviklet ordliste for almindelige ord. Fyldt med reklame.
TRAVELLINGUA En parlør samt et undervisningsmodul med udtale, ca. 500 almindelige udtryk på dansk, svensk, engelsk, littauisk og lettisk.
SPRAKELIT Dansk og svensk. Ca. 350 ord. En lille ordbog udviklet af Språkelit  i samarbejde med danske og svenske virksomheder i netværket Business Bridge. Ordbogen indeholder forretningsord og almindelige ord. Downloades som pdf-fil.
GRÆNSELØS Dansk og svensk. En dansk-svensk publikation om grænseløs vejledning med en række artikler, der hver indledes med en lille dansk-svensk ordbog. Ca. 170 opslagsord i alt. Downloades som pdf-fil.  Udarbejdet af Internationella Programkontoret og Cirius.
DICTS Dansk og svensk. Indeholder næppe flere end nogle få tusinde ord. Man indtaster ordet i søgefeltet og venter på resultatet, men som regel findes ordet ikke i databasen. En ret så værdiløs ordbog som ikke har eksistensberettigelse.
KOLDING-GYM En lille svensk-dansk ordbog til læsning af Victoria Benedictsson: Giftermål på besparing (1884), ca. 95 ord.
NIELSEN Dansk og svensk. Ca. 100 ord. En lille ordbog udarbejdet af Ole Rud Nielsen som hjælpemiddel til bedre at forstå filmen "Af jord er du kommet" (instruktør: Nils Vest).
ECON Svensk-dansk ordbog. Ca. 25 termer. En lille ordbog til læsning af den svenske bog "Människor och ekonomi" af Inga-Lill Johansson (1989). Downloades som pdf-fil.
SLOTH Online dansk-svensk miniordbog - med lyd, inkl. svære sætninger at udtale på dansk og svensk. 94 opslag. Eksempler:

"Rødgrød med fløde",
"Sju sjösjuka sjömän var på det sjunkande skeppet Shanghai med sju sjösjuka sjuksköterskor",
"Fem flade flødeboller på et fladt flødebollefad",
"Sex laxar i en laxask",
"Stativ stakit kasket",
"Ett kvistfritt kvastskaft",
"Præstens ged bag gærdet".

SAMFUNDSORD Dansk og svensk. Ca. 80 termer. En lille ordbog med nogle centrale samfunds- og jobrelaterede termer. Downloades som pdf-fil. Flot layout, lige til at printe ud og bruge.
STOLTZE Dansk og svensk. Ca. 80 ord. En hel del ord er hentet fra talesproget, f.eks. forskellige slangord og hverdagsudtryk . Mange af disse ord er ikke medtaget i de andre online-ordbøger på denne side.
SBÖ Dansk og svensk. Ca. 45 ord. En blandet ordliste med både almindelige ord og helt specielle ord, der ikke findes i andre ordbøger. Downloades som en Word-fil.
KALENDERORD Dansk, svensk, norsk, finsk, færøsk, islandsk og samisk. Ca. 30 ord. De nordiske navne på dage, måneder og årstider.
VEJRBESKRIVELSER Dansk, svensk, norsk, finsk, færøsk, islandsk og samisk. Ca. 20 ord. Nordiske ord for beskrivelse af forskellige vejrforhold.
BOLIGEN Dansk, svensk, norsk, finsk, færøsk, islandsk og samisk. Ca. 100 ord. Almindelige nordiske ord for beskrivelse af boligen og  indretninger i boligen. En udmærket lille ordbog, dog ikke komplet.
NØRD Dansk og svensk.  Ca. 50 ord. En ordbog  udarbejdet af netværk af danske og svenske gymnasier i Øresundsregionen. Indeholder elementære termer som er særlig interessante for unge i gymnasiealderen. Kan kun læses i ny Explorer-version.
BLINDE-KUH Dansk, svensk, norsk samt 46 andre sprog. 60 ord. Ordbog skrevet og tilrettelagt for børn. Elementære ord, 6 fagområder er behandlet (tal, farver, mennesker, ansigtet, mad, dyr) med hver 10 ord.
MINI-PARLØR Dansk, svensk. Miniparlør. Ca. 45 ord. Et udvalg af typiske rejsetermer, der kan være praktiske at kende til for turisten, men der kunne jo godt være lidt flere ord i ordbogen.
ORIB Dansk og svensk. Ca. 40 ord. Temaet for ordbogen skulle være infrastruktur og byudvikling, men de fleste ord er nu helt almindelige gloser. Ordlistefunktionen er også helt speciel og ligner intet andet system, som jeg har set i ordbogssammenhæng. Kan sikkert opleves som lidt besværlig.
TKUKOULU Dansk, svensk, norsk, finsk. Ca. 32 ord. Nogle almindelige ord. Flot layout, men ellers intet specielt med denne ordliste, der stammer fra Finland.
FAMILIEN Dansk, svensk, norsk, finsk, færøsk, islandsk og samisk. Ca. 25 ord med navne på familiens medlemmer.
GILLASTUGAN Dansk og svensk. Ca. 25 ord. En lille ordbog, som forklarer nogle vigtige svenske ord for danskere på besøg i Sverige. Ordbogen er dog temmelig rodet og uorganiseret. Udviklet af et svensk par, der udlejer et sommerhus til danskere.
ØSTERÅBY Dansk og svensk. 22 ord. Et dokument i pdf-format. Dokumentation af et samarbejde mellem en dansk og ålandsk skoleklasse. Side 42 i dokumentet findes der en lille dansk-svensk ordliste, som de har lavet.
VISSENBJERG Dansk, svensk, norsk. 17 ord. Ordbog til "- og stjernerne er af guld" af Kåre Bluitgen. En hjælp til svenske og norske skoleelever, der læser bogen på dansk.
ANSIGTETS ORD Dansk, svensk, norsk, finsk, færøsk, islandsk og samisk. 16 termer.
FARVER Dansk, svensk, norsk, finsk, færøsk, islandsk og samisk. 16 farver.
HELLIGDAGE Dansk, svensk, norsk, finsk, færøsk, islandsk og samisk. Ca. 30 navne på vores helligdage.
LANDE1 Dansk, svensk, norsk og engelsk. Ca. 400 lande fra hele verden.
LANDE2 Dansk, svensk, norsk, finsk, færøsk, islandsk og samisk. Ca. 25 lande. De  nordiske navne for forskellige lande. Ufuldstændig med mange huller.
ECONAU PDF-fil med dansk oversættelse af nogle svenske ord. Ca. 25 opslagsord. Downloades som pdf-fil.
GEOGRAFILEX Dansk og svensk. Ca. 300 geografiske navne, der staves forskelligt på dansk og svensk. De danske navne indeholder dog enkelte stavefejl (eller er stavet på norsk). Ophavsmand: Lars Thörnquist.
MALMÖ HÖGSKOLA Dansk og svensk. 27 ord. Termer for studerende.
SKOLEFAG Dansk, svensk, norsk, finsk, færøsk, islandsk og samisk. 16 skolefag. En lidt ufuldstændig lille ordbog.
AO Dansk, svensk, norsk, islandsk,  tysk, engelsk, fransk. 15 termer.  Islandsk ordbog til oversættelse af mælkeprodukter. 
STILLINGER/JOB Dansk, svensk, norsk, finsk, færøsk, islandsk og samisk. Ca. 45 stillingsbetegnelser.
TØJ Dansk, svensk, norsk, finsk, færøsk, islandsk og samisk. Ca. 45 tøjbetegnelser.
TIOETTA Nogle få fraser på dansk og svensk. Ca. 10 opslag. Downloades som pdf-fil.
NORDISK UNION En meget lille ordliste på 9 ord, men som indeholder flere udtryk, der er vanskelige at finde danske oversættelser på, både i trykte ordbøger og på nettet, f.eks. "egenmäktigt forfarande" og"trolöshet mot huvudman".
NATIONALITETER Er tilsyneladende planlagt for dansk, svensk, norsk, finsk, færøsk, islandsk og samisk, men i øjeblikket er der kun 7 nationaliteter på dansk og norsk.
POLIGLOS Et eksempel på en ren russisk ordbog med oversættelse til  flere sprog, bl.a. dansk, svensk, finsk samt 21 andre sprog, men ikke norsk. Ordbogen forudsætter at man forstår russisk.

Copyright © 2007-8, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen