Öresunds Översättningsbyrå

  Poul och Kerstin Hansen, av Kammarkollegiet auktoriserade translatorer till respektive från danska 

Start

Målsætning

Specialiteter

Erfaring

Anbefalinger

Medlemsfor.

Kontakt os

 
 

 

Vores populære faktasider:

 

Specialordbøger

Unik oversigt over næsten alle svensk-danske ordbøger online (mere end 150 specialordbøger med over 300.000 opslagsord).

 

 

Direkte links her:

Almindelige ordbøger

Teknik & IT

Naturvidenskab

Fritid & Hobby

Mad & Drikke

Medicin & Sundhed

Miljø

Falske venner

Andet

 

Sprogforbistring

Eksempler på sprogforbistring mellem dansk og svensk

Kulturforskelle

Beskrivelse af nogle klassiske kulturelle forskelle mellem danskere og svenskere

Online oversættelse

Gratis online oversættelse mellem dansk og svensk via InterTran (kun grovoversættelse)

 

Direkte links til vores svensk-danske online-ordbøger:

Almindelige ord:

 

Bandeord

Danske forkortelser

Dansk chatsprog

Hverdagsord

Kælenavne, byer

Kæle-fornavne

Lumske flertalsord

Modsat køn (genus)

Ordpar

Skældsord

Småord

Sproglige faldgruber

Svenske forkortelser

Svensk chatsprog

Tema: Egenskaber

Ungdomssprog

 

Fagord:

 

Arbejdskøretøjer

Bilteknik

Beklædning

Botaniske termer

Byggeteknik

Data og edb

E-nummer-ordbog

EU-ord

Fuglenavne

Kemikalier

Kontormateriale

Landbrugsord

Levnedsmiddelord

Lystfiskerord

Medicin

Naturtypearter

Plantenavne

Socialordbog

Svampe/laver

Svejseteknik

Værktøj     

 

Søgefunktion:

 

Klik her for søgefunktion til ordbøgerne

 

Spørg os gratis:

 

Klik her for at få hjælp med at oversætte ord, der ikke findes i ordlisterne

 

 

 
 
 
 
 

Naturvidenskab

22 ordbøger. Linkene er sammenstillet og kommenteret af Poul Hansen, Öresunds Översättningsbyrå

 

BOTANIKORDBOG Dansk og svensk. Ca. 400 opslagsord. Botaniske termer på dansk og svensk. Udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå  
NATURTYPEARTER Dansk og svensk. Ca. 400 arter. De vigtigste plantearter i forskellige naturtyper. Udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå  
PLANTER1 Dansk, svensk og latin. Artsnavne på over 5000 plantearter. Udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå  
PLANTER2 Dansk, svensk, norsk, finsk, islandsk samt 20 andre sprog Ca. 2700 arter. Ganske omfattende liste over plantenavne.
FUGLE1 Dansk, svensk og latin. Artsnavne på over 5800 fuglearter. Udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå  
FUGLE2 Dansk, svensk, norsk samt 13 andre sprog. Ca. 1000 arter oversatte, billeder på 476 arter. Søgefunktion lidt besværlig ved oversættelse mellem sprogene. Charmerende svecismer i danske menuer.
FUGLE3 Dansk, svensk, norsk, finsk, islandsk samt 20 andre sprog Ca. 875 arter. Ganske omfattende ordbog over fuglenavne.
FUGLE4 Dansk, svensk, norsk samt 18 andre sprog. Artsantal ikke oplyst.
FUGLE5 Dansk, svensk, norsk, finsk, islandsk, engelsk, tysk og latin. Oplysning om artsantal mangler. Hovedsageligt dansk og engelske navne. Andre sprog ikke så udbygget.
FUGLE6 Dansk, svensk, norsk, finsk, tysk, engelsk, latin. Ukendt artsantal. Databasen downloades sammen med et program, som man bruger til søgninger (har ikke selv afprøvet programmet). Virker lidt gammelt i dag.
SVAMPE/LAVER Dansk, svensk og latin. 3500 artsnavne. Udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå  
UNEP-WCMC Dansk, svensk, norsk, finsk samt 16 andre sprog. Taksonomisk opslagsværk i FN-regi over alverdens plante- og dyreliv. Meget omfattende, men kan være lidt svær at finde rundt i for "almindelige mennesker".
BIOPIX

Dansk, svensk, norsk, finsk, islandsk samt 4 andre sprog. Navne på mange forskellige dyre- og plantearter. Er egentlig en fotodatabase, men er også en udmærket ordbog til oversættelse af artsnavne. Man oversætter navnene ved at klikke på flagene øverst til høje på siden. En elegant funktion, der burde findes på mange flere websider.

LIBERHERBARUM Dansk, svensk, norsk, finsk samt 13 andre sprog. Ordbog til lægeplanter og plantemedicin. Indeholder ca. 2800 danske plantenavne og 1000 svenske.
AGRSCI Dansk, svensk, norsk, finsk, islandsk samt tysk, engelsk og fransk. Ca. 180 artsnavne på dyrkede planter. Downloades som et Excelark.  Gå længst ud til højre på arket for at finde de forskellige sprog.
VIRTUEL FLORA Dansk , svensk, norsk, finsk og tysk. Ca. 2000 arter. Meget omfattende og informativt opslagsværk med mange billeder.
ENTOMOLOGI1 Dansk, svensk og norsk. Ca. 120 arter. Lille liste med nordiske insektnavne.
ENTOMOLOGI2 Dansk, svensk, norsk og latin. Ca. 200 artsnavne. Indeholder også ord om andre smådyr, fluebinding, fiskearter og vandbiotoper.
BAYER Dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk og latin. Ca. 270 opslagsord. Omfatter navne på afgrøder, svampesygdomme, skadedyr. Downloades som et word-dokument.
PLANTEINFO Dansk, svensk, norsk, tysk, engelsk og latin. Ca. 100 artsnavne på nytteorganismer, skadedyr og ukrudt.
DYR Dansk, svensk, norsk, finsk, færøsk, islandsk og samisk. Ca. 25 dyrenavne.
FISKBASEN Dansk, svensk, norsk samt 16 andre sprog. Ca. 24000 ord. Fiskeri- og produktleksikon, fiskenavne, akvariefisk, fiskeredskaber, opskrifter, handelsnavne etc. etc. Har været under opbygning siden 1997.

Copyright © 2007, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen