Oversigt over de svenske stærke verber

Copyright © 2011 Öresunds Översättningsbyrå, webbmaster Poul Hansen


Svensk Dansk

anbefalla  [anbeföll, anbefallit]

rose, anbefale, befale, pålægge

anfalla  [anföll, anfallit]

angribe, anfalde

ange  [angav, angett]

angive

angiva  [angav, angett]

angive

angripa  [angrep, angripit]

angribe

angå  [angick, angått]

angå

anhålla  [anhöll, anhållit]

anmode, anholde

ankomma  [ankom, ankommit]

ankomme

anlägga  [anla; anlade, anlagt]

bygge, anlægge

anse  [ansåg, ansett]

anse, mene

ansluta  [anslutade; anslöt, anslutat; anslutit]

forbinde, tilslutte

anslå  [anslog, anslagit]

tildele, anslå

anstå  [anstod, anstått]

forbeholde, anstå

ansätta  [ansatte, ansatt]

aktivere, påvirke

anta  [antog, antagit]

vedtage, antage

antaga  [antog, antagit]

vedtage, antage

avbryta  [avbröt, avbrutit]

afbryde, annullere

avdagata  [avdagatog, avdagatagit]

dræbe, henrette

avdagataga  [avdagatog, avdagatagit]

dræbe, henrette

avge  [avgav, avgett]

levere, afgive

avgiva  [avgav, avgett]

levere, afgive

avgå  [avgick, avgått]

fratræde

avgöra  [avgjorde, avgjort]

afgøre, bestemme

avhålla  [avhöll, avhållit]

afstå

avkomma  [avkom, avkommit]

afkom

avkunna  [avkunde, avkunnat]

udtale, forkynde

avlida  [avled, avlidit]

avlägga  [avlade, avlagt]

aflægge, give

avnjuta  [avnjöt, avnjutit]

nyde

avse  [avsåg, avsett]

betyde, gælde

avskriva  [avskrev, avskrivit]

afskrive

avslå  [avslog, avslagit]

afvise, afslå

avstå  [avstod, avstått]

afstå

avsätta  [avsatte, avsatt]

afsætte, dedikere

avta  [avtog, avtagit]

aftage

avtaga  [avtog, avtagit]

aftage

be  [bad, bett]

bede, spørge

bedja  [bad, bett]

bede, spørge

bedra  [bedrog, bedragit]

bedrage

bedraga  [bedrog, bedragit]

bedrage

bedriva  [bedrev, bedrivit]

drive, engagere

befalla  [beföll, befallit]

befale, kommandere

befinna  [befann, befunnit]

befinde, være

bege  [begav, begett]

gå, begive

begiva  [begav, begett]

gå, begive

begripa  [begrep, begripit]

forstå, begribe

begråta  [begrät, begråtit]

begræde

begynna  [begynte; begynnade, begynnat; begynt]

begynde

begå  [begick, begått]

begå

behålla  [behöll, behållit]

holde

bekantgöra  [bekantgjorde, bekantgjort]

fremsætte

bekomma  [bekom, bekommit]

angå, bekomme

bele  [belog, belett]

le, grine ad

belägga  [belade, belagt]

belægge, bevise

bese  [besåg, besett]

bese, kontrollere

besitta  [besatt, besuttit]

besidde

besjunga  [besjöng, besjungit]

synge for

beskjuta  [besköt, beskjutit]

beskyde

beskriva  [beskrev, beskrivit]

beskrive

bestiga  [besteg, bestigit]

bestige, klatre

bestrida  [stridade; bestred, bestridit; bestridat]

bestride

bestryka  [beströk, bestrukit]

bestryge

bestå  [bestod, bestått]

bestå

besätta  [besatte, besatt]

besætte

betonggjuta  [betonggöt, betonggjutit]

betonstøbe

betygsätta  [betygsatte, betygsatt]

bedømme, vurdere

bibehålla  [bibehöll, bibehållit]

vedligeholde, beholde, bevare

bidra  [bidrog, bidragit]

bidrage, hjælpe

bidraga  [bidrog, bidragit]

bidrage, hjælpe

bifalla  [biföll, bifallit]

bifalde, give sin støtte til

bilägga  [bilade, bilagt]

bilægge

binda  [band, bundit]

binde

bispringa  [bisprang, bisprungit]

hjælpe

bistå  [bistod, bistått]

bistå

bita  [bet, bitit]

bid

bjuda  [bjöd, bjudit]

indbyde, byde

blankoförsälja  [blankoförsålde, blankoförsålt]

sælge in blanco

bli  [blev, blivit]

blive, være

bliva  [blev, blivit]

blive

bortgå  [bortgick, bortgått]

bortgå

bortse  [bortsåg, bortsett]

ignorere, bortse fra

bosätta  [bosatte, bosatt]

bosætte

bringa  [bringade; bragte, bringat; bragt]

bringe

brinna  [brann, brunnit]

brænde

brista  [brast, brustit]

briste

bryta  [bröt, brutit]

bryde

bära  [bar, burit]

bære

bönfalla  [bönföll, bönfallit]

bønfalde

böra  [borde, bort]

burde

delge  [delgav, delgett]

forkynde

delgiva  [delgav, delgett]

forkynde

delta  [deltog, deltagit]

deltage

deltaga  [deltog, deltagit]

deltage

djupfrysa  [djupfrös, djupfrusit]

dybfryse

dra  [drog, dragit]

drage, trække, gå

draga  [drog, dragit]

drage, trække, gå

dricka  [drack, druckit]

drikke

driva  [drev, drivit]

drive

drypa  [dröp, drupit]

dryppe

duga  [dög, dugit]

du, er godt nok

dyka  [dykte; dök, dykt]

dykke

 [dog, dött]

dölja  [dolde, dolt]

skjule

efterkomma  [efterkom, efterkommit]

efterkomme

erbjuda  [erbjöd, erbjudit]

tilbyde

erfara  [erfor, erfarit]

erfare

erfinna  [erfann, erfunnit]

finde

erhålla  [erhöll, erhållit]

erholde

erlägga  [erlade, erlagt]

erlægge

ersätta  [ersatte, ersatt]

erstatte

falla  [föll, fallit]

falde

fara  [for, farit]

fare

fastbinda  [fastband, fastbundit]

fastbinde

fasthålla  [fasthöll, fasthållit]

fastholde

fastlägga  [fastlade, fastlagt]

fastlægge

fastslå  [fastslog, fastslagit]

fastslå

finna  [fann, funnit]

finde

finnas  [fanns, funnits]

være til, findes

fisa  [fes, fisit]

prutte, fise

flyga  [flög, flugit]

flyve

flyta  [flöt, flutit]

flyde

fortfara  [fortfor, fortfarit]

fortsætte

fortgå  [fortgick, fortgått]

fortsætte

fortskrida  [fortskred, fortskridit]

fortsætte

fortsätta  [fortsatte, fortsatt]

fortsætte

frambära  [frambar, framburit]

frembære

framdra  [framdrog, framdragit]

fremdrage

framdraga  [framdrog, framdragit]

fremdrage

framgå  [framgick, framgått]

vise, fremgå

framhålla  [framhöll, framhållit]

fremholde

framkomma  [framkom, framkommit]

fremkomme, opstå

framlägga  [framlade, framlagt]

fremlægge

framskrida  [framskred, framskridit]

fortsætte

frigöra  [frigjorde, frigjort]

frigive, frigøre

frysa  [fryste; frös, frusit; fryst]

fryse

frångå  [frångick, frångått]

afvige fra

frånta  [fråntog, fråntagit]

fratage

fråntaga  [fråntog, fråntagit]

berøve, fratage

fullgöra  [fullgjorde, fullgjort]

opfylde

 [fick, fått]

färglägga  [färglade, färglagt]

farve

föranlåta  [föranlät, föranlåtit]

foranledige

förbinda  [förband, förbundit]

forpligte

förbise  [förbisåg, förbisett]

overse

förbjuda  [förbjöd, förbjudit]

forbyde

förbli  [förblev, förblivit]

forblive

förbliva  [förblev, förblivit]

forblive

fördra  [fördrog, fördragit]

foretrække

fördraga  [fördrog, fördragit]

udholde, fordrage

fördriva  [fördrev, fördrivit]

fordrive

föredra  [föredrog, föredragit]

foretrække

föredraga  [föredrog, föredragit]

foretrække

förefalla  [föreföll, förefallit]

synes, virke til

föregiva  [föregav, föregett]

foregive

föregripa  [föregrep, föregripit]

foregribe

förekomma  [förekom, förekommit]

forekomme

föreligga  [förelåg, förelegat]

foreligge

föreskriva  [föreskrev, föreskrivit]

foreskrive

föreslå  [föreslog, föreslagit; föreslått]

foreslå

förestå  [förestod, förestått]

forestå

företa  [företog, företagit]

foretage

företaga  [företog, företagit]

foretage

förfalla  [förföll, förfallit]

forfalde

förfara  [förfor, förfarit]

handle, gå til værks

förflyta  [förflöt, förflutit]

forløbe

förfrysa  [förfrös, förfrusit]

forfryse

förgå  [förgick, förgått]

forgå

förgås  [förgicks, förgåtts]

forgås, omkomme

förgöra  [förgjorde, förgjort]

destruere

förhålla  [förhöll, förhållit]

forholde

förkunna  [förkunde, förkunnat]

proklamere, forkynde

förlida  [förled, förlidit]

forløbe, henrinde

förlåta  [förlät, förlåtit]

tilgive

förlägga  [förlade, förlagt]

forlægge

förnimma  [förnam, förnummit]

opfatte

förrinna  [förrann, förrunnit]

henrinde, rinde bort, forsvinde, stikke af

förse  [försåg, försett]

give, forsyne

försiggå  [försiggick, försiggått]

foregå

försluta  [förslutade; inneslöt, förslutat; inneslutit]

tætte, lukke til

försova  [försov, försovit]

forsove

förstå  [förstod, förstått]

forstå

försvinna  [försvann, försvunnit]

forsvinde

försäljas  [försåldes, försålts]

sælges

försätta  [försatte, försatt]

sætte, bringe, flytte

förta  [förtog, förtagit]

forsvinde

förtaga  [förtog, förtagit]

forsvinde

förtiga  [förteg, förtigit]

tie stille med

förutse  [förutsåg, förutsett]

forudse

förutsäga  [förutsade, förutsagt]

forudsige

förutsägas  [förutsades, förutsagts]

forudsiges

förutsätta  [förutsatte, förutsatt]

forudsætte

förvrida  [förvred, förvridit]

forvride

gala  [gol, galit]

gale

ge  [gav, gett]

give

gendriva  [gendrev, gendrivit]

modbevise

genljuda  [genljöd, genljudit]

klinge, genlyde

genomgå  [genomgick, genomgått]

gennemgå

genomse  [genomsåg, genomsett]

gennemse

giva  [gav, gett]

give

gjuta  [göt, gjutit]

støbe

glida  [gled, glidit]

glide

glädja  [gladde, glatt]

fryde, glæde

gnida  [gned, gnidit]

gnide

godta  [godtog, godtagit]

acceptere

godtaga  [godtog, godtagit]

acceptere, godtage

gottgöra  [gottgjorde, gottgjort]

godtgøre, skadesløsholde

gravlägga  [gravlade, gravlagt]

begrave, skrinlægge

gravsätta  [gravsatte, gravsatt]

begrave, jorde

gripa  [grep, gripit]

udvej

grundlägga  [grundlade, grundlagt]

grundlægge

gråta  [grät, gråtit]

græde

 [gick, gått]

göra  [gjorde, gjort]

gøre

ha  [hade, haft]

have

halshugga  [halshögg, halshuggit]

halshugge

hava  [hade, haft]

have

hemlighålla  [hemlighöll, hemlighållit]

hemmeligholde

hinna  [hann, hunnit]

hugga  [högg, huggit]

hugge, snitte

hushålla  [hushöll, hushållit]

husholde, spare

hålla  [höll, hållit]

holde

hånle  [hånlog, hånlett]

smile hånligt

hänskjuta  [hänsköt, hänskjutit]

udsætte, udskyde

högtidlighålla  [högtidlighöll, högtidlighållit]

fejre

iaktta  [iakttog, iakttagit]

iagttage, observere

iakttaga  [iakttog, iakttagit]

iagttage, observere

ifrågasätta  [ifrågasatte, ifrågasatt]

sætte spørgsmålstegn ved, udfordre

igångsätta  [igångsatte, igångsatt]

iværksætte, lancere

inbegripa  [inbegrep, inbegripit]

omfatte

inbjuda  [inbjöd, inbjudit]

indbyde

indra  [indrog, indragit]

involvere

indraga  [indrog, indragit]

involvere

infalla  [inföll, infallit]

indfalde, falde ind

infinna  [infann, infunnit]

indfinde

infrysa  [infrös, infrusit]

fryse ind

inge  [ingav, ingett]

indgive

ingiva  [ingav, ingett]

indgive

ingjuta  [ingöt, ingjutit]

indgyde

ingripa  [ingrep, ingripit]

indgribe, intervenere

ingå  [ingick, ingått]

indgå

inhålla   [inhöll, inhållit]

holde inde

inkomma  [inkom, inkommit]

indkomme

innebära  [innebar, inneburit]

betyde, indebære

inneha  [innehade, innehaft]

indehave, besidde

innehava  [innehade, innehaft]

indehave, besidde

innehålla  [innehöll, innehållit]

indeholde

innesluta  [inneslutade; inneslöt, inneslutat; inneslutit]

begrænse, indeslutte, indelukke

inse  [insåg, insett]

indse, realisere

inskriva  [inskrev, inskrivit]

indskrive

insuga  [insög, insugit]

inhalere, indsuge

insättas  [insattes, insatts]

indsætte

inta  [intog, intagit]

indtage, besætte

intaga  [intog, intagit]

indtage, besætte

iscensätta  [iscensatte, iscensatt]

iscenesætte

iståndsätta  [iståndsatte, iståndsatt]

reparere, sætte i stand

jordansluta  [jordanslutade; inneslöt, jordanslutat; inneslutit]

jordforbinde

klargöra  [klargjorde, klargjort]

præcisere, klargøre

klarlägga  [klarlade, klarlagt]

præcisere, klarlægge

kliva  [klev, klivit]

træde

knipa  [knep, knipit]

knibe

knyta  [knöt, knutit]

knytte

komma  [kom, kommit]

komme

kringgå  [kringgick, kringgått]

gå omkring, gå udenom

kringskära  [kringskar, kringskurit]

begrænse, beskære

krypa  [kröp, krupit]

krybe

kungöra  [kungjorde, kungjort]

kundgøre, forkynde

kunna  [kunde, kunnat]

kunne

kvarhålla  [kvarhöll, kvarhållit]

tilbageholde

kvarstå  [kvarstod, kvarstått]

resterer, er tilbage

kvida  [kved, kvidit]

klynke

le  [log, lett]

smile

levandegöra  [levandegjorde, levandegjort]

animere, levendegøre

lida  [led, lidit]

lide

ligga  [låg, legat]

ligge

ljuda  [ljöd, ljudit]

lyde

ljuga  [ljög, ljugit]

lyve

lovsjunga  [lovsjöng, lovsjungit]

rose, lovsynge

låta  [lät, låtit]

lade

lägga  [la; lade, lagt]

lægge

lösgöra  [lösgjorde, lösgjort]

frigøre

medge  [medgav, medgett]

indrømme

medgiva  [medgav, medgett]

indrømme

misshushålla  [misshushöll, misshushållit]

misbruge

motbjuda  [motbjöd, motbjudit]

modbyde

motta  [mottog, mottagit]

modtage

mottaga  [mottog, mottagit]

modtage

 [måtte; mådde, mått]

have det, befinde sig

måsta  [måste, måst]

skulle, være nødt til

nagelfara  [nagelfor, nagelfarit]

kritisere, grundigt undersøge

namnge  [namngav, namngett]

navngive, døbe, give navn

namngiva  [namngav, namngett]

navngive, døbe, give navn

nedbryta  [nedbröt, nedbrutit]

nedbryde

nedfrysa  [nedfrös, nedfrusit]

nedfryse

nedgöra  [nedgjorde, nedgjort]

nedgøre

nedlägga  [nedlade, nedlagt]

nedlægge

nedsätta  [nedsatte, nedsatt]

nedsætte, reducere

niga  [neg, nigit]

neje

njuta  [njöt, njutit]

nyde

nypa  [nöp, nupit; nypt]

knibe

nyskrivas  [nyskrevs, nyskrivits]

nyskrives

nyttiggöra  [nyttiggjorde, nyttiggjort]

udnytte

offentliggöra  [offentliggjorde, offentliggjort]

offentliggøre

omge  [omgav, omgett]

omgive

omgiva  [omgav, omgett]

omgive

omgå  [omgick, omgått]

omgå

omhänderta  [omhändertog, omhändertagit]

varetage, tage vare på

omhändertaga  [omhändertog, omhändertagit]

varetage, tage vare på

omintetgöra  [omintetgjorde, omintetgjort]

tilintetgøre

omkomma  [omkom, omkommit]

omkomme

omskriva  [omskrev, omskrivit]

omskrive

omsluta  [omslutade; inneslöt, omslutat; inneslutit]

omslutte

omsätta  [omsatte, omsatt]

oversætte

omöjliggöra  [omöjliggjorde, omöjliggjort]

umuliggjorde

permanentbelägga  [permanentbelade, permanentbelagt]

forsyne med permanent belægning

pipa  [pep, pipit]

pibe

planlägga  [planlade, planlagt]

planlægge

provgå  [provgick, provgått]

prøvegå

pungslå   [pungslog, pungslagit]

slå for penge, plukke for penge

påbjuda  [påbjöd, påbjudit]

pålægge, påbyde

pådriva  [pådrev, pådrivit]

pådrive

pågå  [pågick, pågått]

løbe, være i gang

påstå  [påstod, påstått]

sige, påstå

redogöra  [redogjorde, redogjort]

forklare, redegøre

rengöra  [rengjorde, rengjort]

rense, rengøre

rida  [red, ridit]

ride

rinna  [rann, runnit]

løbe, rinde

riva  [rev, rivit]

rive

ryta  [röt, rutit]

brøle

rådgöra  [rådgjorde, rådgjort]

konsultere, rådspørge

rådslå  [rådslog, rådslagit]

rådslå

sammanbinda  [sammanband, sammanbundit]

sammenkoble

sammanfalla  [sammanföll, sammanfallit]

sammenfalde

sammanlägga  [sammanlade, sammanlagt]

sammenlægge

se  [såg, sett]

se

sitta  [satt, suttit; setat]

sidde

sjuda  [sjöd, sjudit]

ulme, syde

sjunga  [sjöng, sjungit]

synge

sjunka  [sjönk, sjunkit]

synke

skina  [sken, skinit]

skinne

skita  [sket, skitit]

skide

skjuta  [sköt, skjutit]

skyde

skola  [skolade; skulle, skolat]

skulle

skrida  [skred, skridit]

skride

skrika  [skrek, skrikit]

skrige

skrinlägga  [skrinlade, skrinlagt]

skrinlægge

skriva  [skrev, skrivit]

skrive

skrivas  [skrevs, skrivits]

skrives

skryta  [skröt, skrutit]

prale

skära  [skar, skurit]

skære

slinta  [slant, sluntit]

glide

slippa  [slapp, sluppit]

undgå, slippe

slita  [slet, slitit]

slide

sluta  [slutade; slöt, slutat; slutit]

stoppe, slutte

slå  [slog, slagit; slått]

slå

smaksätta  [smaksatte, smaksatt]

tilsmage

smita  [smet, smitit]

stikke af

smyga  [smög, smugit]

snige

småle  [smålog, smålett]

smile

smälta  [smältde; smalt, smältt; smultit]

smelte

smörja  [smorde, smort]

smøre

snedvrida  [snedvred, snedvridit]

fordreje

snyta  [snöt, snutit]

snyde

sova  [sov, sovit]

sove

spinna  [spann, spunnit]

spinde

spricka  [sprack, spruckit]

sprække

sprida  [spridde; spred, spritt]

sprede

springa  [sprang, sprungit]

løbe

spörja  [sporde, sport]

spørge

stenlägga  [stenlade, stenlagt]

stenlægge

sticka  [stickade; stack, stuckit; stickat]

strikke

stiga  [steg, stigit]

stige

stinka  [stank, stunkit]

stinke

stjäla  [stal, stulit]

stjæle

storgråta  [storgrät, storgråtit]

storgræde

strandsätta  [strandsatte, strandsatt]

strande

strida  [stred, stridit; stritt]

stride

stryka  [strök, strukit]

stryge, slette

strykas  [ströks, strukits]

stryges, slettes

stå  [stod, stått]

stå

stödja  [stödde, stött]

støtte

suga  [sög, sugit]

suge

supa  [söp, supit]

drikke

svida  [sved, svidit]

svide

svika  [svek, svikit]

skuffe, svigte

svälja  [svalde, svalt]

sluge

svälta  [svälte; svalt, svält; svultit]

sulte

svära  [svor, svurit]

sværge

sysselsätta  [sysselsatte, sysselsatt]

beskæftige

säga  [sa; sade, sagt]

sige

sälja  [sålde, sålt]

sælge

säljas  [såldes, sålts]

sælges

särlägga  [särlade, särlagt]

skille ad, udskille

sätta  [satte, satt]

bringe, sætte

ta  [tog, tagit]

tage

taga  [tog, tagit]

tage

tiga  [teg, tigit; tegat]

tie

tillbe  [tillbad, tillbett]

tilbede

tillbedja  [tillbad, tillbett]

tilbede

tilldra  [tilldrog, tilldragit]

tiltrække

tilldraga  [tilldrog, tilldragit]

tiltrække

tillfalla  [tillföll, tillfallit]

tilfalde

tillfångata  [tillfångatog, tillfångatagit]

fange, tage til fange

tillfångataga  [tillfångatog, tillfångatagit]

fange, tage til fange

tillge  [tillgav, tillgett]

tilgive

tillgiva  [tillgav, tillgett]

tilgive

tillgodose  [tillgodosåg, tillgodosett]

tilgodese

tillgripa  [tillgrep, tillgripit]

tilgribe

tillgå   [tillgick, tillgått]

hjælpe, bistå, være til rådighed

tillhandahålla  [tillhandahöll, tillhandahållit]

give, tilbyde

tillintetgöra  [tillintetgjorde, tillintetgjort]

destruere, tilintetgøre

tillkomma  [tillkom, tillkommit]

tilkomme

tillkännage  [tillkännagav, tillkännagett]

tilkendegive

tillkännagiva  [tillkännagav, tillkännagett]

bekendtgøre, tilkendegive

tillmötesgå  [tillmötesgick, tillmötesgått]

imødekomme, mødes

tillryggalägga  [tillryggalade, tillryggalagt]

tilbagelægge

tillrättalägga   [tillrättalade, tillrättalagt]

lægge i orden, lægge til rette

tillse  [tillsåg, tillsett]

tilse, sikre

tillskriva  [tillskrev, tillskrivit]

tilskrive

tillsluta  [tillslutade; inneslöt, tillslutat; inneslutit]

tilslutte

tillstå  [tillstod, tillstått]

tilstå

tillsäga  [tillsade, tillsagt]

tilsige

tillsätta  [tillsatte, tillsatt]

tilsætte

tillta  [tilltog, tilltagit]

tiltage, forhøje, fremskynde

tilltaga  [tilltog, tilltagit]

tiltage, forhøje, fremskynde

tillvarata  [tillvaratog, tillvaratagit]

varetage

tillvarataga  [tillvaratog, tillvaratagit]

varetage

tillvänja  [tillvande, tillvant]

tilvænne

tillåta  [tillät, tillåtit]

tillade

tillägga  [tillade, tillagt]

tilføje, tillægge

tjuta  [tjöt, tjutit]

hyle

tjänstgöra  [tjänstgjorde, tjänstgjort]

tjene

topprida  [toppred, toppridit]

hundse, tyrannisere, beherske

tvinga  [tvingade; tvang, tvingat; tvungit]

tvinge

tämja  [tämde; tamde; tämjde, tämjt; tämt; tamt]

tæmme

töra  [torde, tort]

turde

töras  [tordes, torts]

turde

umgås  [umgicks, umgåtts]

omgås

undanhålla  [undanhöll, undanhållit]

tilbageholde

undergå  [undergick, undergått]

gennemgå

underhålla  [underhöll, underhållit]

vedligeholde

underlåta  [underlät, underlåtit]

undlade

understryka  [underströk, understrukit]

understrege

understödja  [understödde, understött]

støtte

undgå  [undgick, undgått]

undgå

undkomma  [undkom, undkommit]

undkomme, flygte

undsätta  [undsatte, undsatt]

redde, undsætte

undvara  [undvarade, undvarat; undvarit]

undvære

undvika  [undvek, undvikit]

undgå

uppbära  [uppbar, uppburit]

bære op, bære, støtte, opretholde

uppehålla  [uppehöll, uppehållit]

opholde

uppehållas  [uppehölls, uppehållits]

opretholde

uppfinna  [uppfann, uppfunnit]

opfinde

uppge  [uppgav, uppgett]

oplyse

uppgiva  [uppgav, uppgett]

opgive

uppgå  [uppgick, uppgått]

beløbe sig til

uppgöra  [uppgjorde, uppgjort]

aftale

uppkomma  [uppkom, uppkommit]

opstå

upplåtas  [uppläts, upplåtits]

yde, tilbyde

uppmärksamgöra  [uppmärksamgjorde, uppmärksamgjort]

gøre opmærksom på

upprätthålla  [upprätthöll, upprätthållit]

opretholde, vedligeholde

uppskjuta  [uppsköt, uppskjutit]

udskyde

uppstå  [uppstod, uppstått]

opstå, forekomme

uppsuga  [uppsög, uppsugit]

opsuge, indsuge

uppsäga  [uppsa; uppsade, uppsagt]

opsige

uppta  [uppt, upptit; upptit]

optage

upptaga  [upptog, upptagit]

optage

upptas  [uppts, upptits; upptits]

optages

utbjuda  [utbjöd, utbjudit]

tilbyde, udbyde

utbjudas  [utbjöds, utbjudits]

tilbydes, udbydes

utbrista  [utbrast, utbrustit]

udbryde, udbriste

utdra  [utdrog, utdragit]

udtrække

utdraga  [utdrog, utdragit]

udtrække

utesluta  [uteslutade; inneslöt, uteslutat; inneslutit]

udelukke

utfalla  [utföll, utfallit]

udfalde

utförsälja  [utförsålde, utförsålt]

sælge ud

utge  [utgav, utgett]

give ud, udrede, udbetale, udstede

utgiva  [utgav, utgett]

udgive

utgjuta  [utgöt, utgjutit]

udgyde

utgå  [utgick, utgått]

udgå, slette

utgöra  [utgjorde, utgjort]

udgøre

utkomma  [utkom, utkommit]

udkomme, offentliggøre

utlåta  [utlät, utlåtit]

udtale sig, ytre sig

utse  [utsåg, utsett]

udpege, udse

utskriva  [utskrev, utskrivit]

udskrive

utslå  [utslog, utslagit; utslått]

udslå

utstå  [utstod, utstått]

udholde, udstå

utsuga  [utsög, utsugit]

udsuge

utsätta  [utsatte, utsatt]

udsætte, eksponere

utta  [uttog, uttagit]

udtage

uttaga  [uttog, uttagit]

udtage

utvinna  [utvann, utvunnit]

udvinde

utvälja  [utvalde, utvalt]

udvælge

vara  [var, varit]

være

varsebli  [varseblev, varseblivit]

opfatte

varsebliva  [varseblev, varseblivit]

opfatte

vederfaras  [vederfors, vederfarits]

tilstøde

vederlägga  [vederlade, vederlagt]

gendrive, modbevise, imødegå

veta  [visste, vetat]

vide, kende

vidgå  [vidgick, vidgått]

vedgå

vidkomma  [vidkom, vidkommit]

vedkomme

vidmakthålla  [vidmakthöll, vidmakthållit]

fastholde

vidta  [vidtog, vidtagit]

træffe

vidtaga  [vidtog, vidtagit]

træffe

vika  [vek, vikit]

folde

vilja  [ville, velat]

ville

villfara  [villfor, villfarit]

føje, rette sig efter

vina  [ven, vinit]

hvine

vinna  [vann, vunnit]

vinde

vrida  [vred, vridit]

dreje

välja  [valde, valt]

vælge

vänja  [vande, vant]

vænne

växa  [växte, växt; vuxit]

vokse

ådagalägga  [ådagalade, ådagalagt]

afsløre

åligga  [ålåg, ålegat]

påhvile

ålägga  [ålade, ålagt]

pålægge

åse  [åsåg, åsett]

påse, vidne

åsidosätta  [åsidosatte, åsidosatt]

tilsidesætte

åskådliggöra  [åskådliggjorde, åskådliggjort]

illustrere

åstadkomma  [åstadkom, åstadkommit]

opnå

åsätta  [åsatte, åsatt]

påsætte, sætte på

åta  [åtog, åtagit]

forpligte sig til, påtage sig

åtaga  [åtog, åtagit]

forpligte sig til, påtage sig

återbära  [återbar, återburit]

returnere

återfå  [återfick, återfått]

få tilbage, genvinde

återge  [återgav, återgett]

gengive, reproducere

återgiva  [återgav, återgett]

gengive, reproducere, give noget tilbage

återgå  [återgick, återgått]

vende tilbage

återinsätta  [återinsatte, återinsatt]

genindsætte

återkomma  [återkom, återkommit]

vende tilbage, gentage

återse  [återsåg, återsett]

se igen

återstå  [återstod, återstått]

restere

återta  [återtog, återtagit]

tilbageerobre, tage tilbage

återtaga  [återtog, återtagit]

tilbageerobre, tage tilbage

återuppta  [återupptog, återupptagit]

genoptage

återupptaga  [återupptog, återupptagit]

genoptage

åtnjuta  [åtnjöt, åtnjutit]

nyde

äta  [åt, ätit]

spise

ödelägga  [ödelade, ödelagt]

ødelægge, hærge

ödeläggas  [ödelades, ödelagts]

ødelægges, destrueres

överdriva  [överdrev, överdrivit]

overdrive

överenskomma  [överenskom, överenskommit]

blive enige om

överfalla  [överföll, överfallit]

overfalde, angribe

överge  [övergav, övergett]

opgive

övergiva  [övergav, övergett]

overgive, forsage

övergå  [övergick, övergått]

overgå, flytte

överinse  [överinsåg, överinsett]

have tilsyn med

överligga  [överlåg, överlegat]

ligge over

överlåta  [överlät, överlåtit]

overdrage, overføre

överlägga  [överlade, överlagt]

diskutere

överse  [översåg, översett]

overse, se over, overskue, iagttage

överskrida  [överskred, överskridit]

overstige, overskride

överstiga  [översteg, överstigit]

overstige, overskride

översätta  [översatte, översatt]

oversætte

överta  [övertog, övertagit]

overtage

övertaga  [övertog, övertagit]

overtage

övervinna  [övervann, övervunnit]

overvinde

Ordbogens indhold

 

Stærke verber kaldes også uregelmæssige eller aflydende verber og er kendetegnet ved aflyd, manglende endelse i præteritum og n-endelse i participiet. De står i kontrast til andre verber, de svage verber, der ikke har aflyd og d- eller t-endelser i præteritum og participiet.

 

I denne relativt omfattende oversigt med ca. 550 svenske stærke verber er der også medtaget en række ældre verber, som moderne ordbøger i dag ofte udelader, f.eks. verbet ”blankoförsälja”. De er medtaget i oversigten, fordi danskere kan støde på dem i ældre svensk litteratur. Oversigten medtager også både moderne talesprogsprægede kortformer og de ældre formelle stavemåder, f.eks. ange/angiva.

 

Ordbogen er baseret på ord, der er indsamlet fra en række kilder.

 

Bag ordbogen står  Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK.

 

GRATIS SERVICE!:  Spørg os om  vanskelige svenske ord (dog helst kun ét ord/udtryk): sporgsmal@danska-svenska.se  Du får svar af en af vores translatører inden for 24 timer!

 

 

Her er nogle af vores andre svensk-danske specialordbøger:

Søg svenske specialord her

 

 

Tilpasset søgning

 

 

 

ORDBØGER ETC.

 

 

Unik oversigt over næsten alle svensk-danske ordbøger online samt ordlister udviklet af Öresunds Översättningsbyrå.

 

 

Alle links er kommenterede og kvalitetsvurderede.

 

Almindelige ord:

Almindelige ordbøger (links)

Danske forkortelser

Hverdagsord

Nye ord i 2000-talletNY

Småord

Sproglige faldgruber

Svenske forkortelser

Tema: Egenskaber

 

 

Teknik:

Teknik & IT (links)

Arbejdskøretøjer

Bilteknik

Byggeteknik

Data og edb

Kemikalier

R-sætningerNY

Svejseteknik

S-sætningerNY

Værktøj   

PlasmaskæringNY

SikkerhedsordbogNY

 

 

Naturvidenskab:

Miljø (links)

Naturvidenskab (links)

Botaniske termer

Fuglenavne

Naturtypearter

Plantenavne

Svampe/laver

 

 

Slang:

Bandeord

Dansk chatsprog

Kælenavne, byer

Kæle-fornavne

Skældsord

Svensk chatsprog

Ungdomssprog

 

 

Sprogforskelle:

Falske venner (links)

Lumske flertalsord

Modsat køn (genus)

Ordpar

 

 

Fritid/hobby:

Fritid & Hobby (links)

Lystfiskerord

 

 

Mad:

Mad & Drikke (links)

E-nummer-ordbog

Levnedsmiddelord

 

 

Medicin:

Medicin & Sundhed (links)

Medicin

 

 

Fagord øvrigt:

Andet (links)

AffaldsleksikonNY

Beklædning

EU-ord

Juridisk ordbogNY

Kontormateriale

Landbrugsord

Socialordbog

Varer/tjenesterNY

 

 

Ordklasser:

AdjektiverNY

 

 

Søgefunktion:

Klik her for søgefunktion til ordbøgerne

 

 

Spørg os gratis:

Klik her for at få hjælp med at oversætte ord, der ikke findes i ordlisterne

 

 

Svensk sprogkursus:NY

Svensk for danskere

 

 

Sprogforbistring:

Eksempler på sprogforbistring mellem dansk og svensk

 

 

Kulturforskelle:

Beskrivelse af nogle klassiske kulturelle forskelle mellem danskere og svenskere

 

 

Online oversættelse:

Gratis online oversættelse mellem dansk og svensk via InterTran, GramTrans og Google

 

 

Svenske fagordbøger:

36 direkte links til omfattende svenske online-fagordbøger og ordbogssamlinger

 

 

 

 

 Översättningsbyrå

Copyright © 2011, Öresunds Översättningsbyrå, webbmaster Poul Hansen