I

  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö    Menusiden   

DRILSKE SVENSKE TALEMÅDER

Søgning i Drilske svenske talemåder

 Donér til projektet

Støt gerne vores ordbogsprojekt med et lille beløb


Ordbogen er udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK –  Copyright © 2011, Öresunds Översättningsbyrå  (Bemærk! Materialet er gratis at benytte via nettet, men det er ikke tilladt at kopiere det til computeren eller at printe det ud)


Svensk Dansk

Ordbogens indhold

 

Denne ordbog over drilske talemåder indeholder en omfattende oversigt over de sværest oversættelige udtryk i det svenske sprog. De præcise oversættelsesforslag gør ordbogen til en guldgrube for enhver, der gerne vil forstå svensk bedre. Så længe de svenske talemåder ligner de danske, har de fleste danskere ikke så svært ved at forstå svensk, men der opstår hurtigt problemer, når de svenske ord kombineres på en uvant og ukendt måde for det danske øre. Og det kan være umuligt at finde udtrykkene i en almindelig ordbog. Her er nu et skræddersyet hjælpemiddel til alle, der kører fast i et fast udtryk eller ikke forstår mærkelig svensk vending. Ordbogen indeholder de mest problematiske vendinger fra en lang række sprogområder, fx almensprog, myndighedssprog (jura), talesprog og storbyslang. Både det ældre og nyere sprog er dækket ind, og der er også medtaget mange synonymer på begge sprog. Ca. 20.000 svenske udtryk er oversat til dansk.

 

Her nedenfor kan du besøge mange andre svensk-danske specialordbøger, som vi har udviklet gennem årene. I dag indeholder materialet på hjemmesiden over 150.000 svenske opslagsord.

 


Søg svenske specialord her

 (søger i alle ordbøger på vores hjemmeside)

 

 

Tilpasset søgning

 

 

 

 

Direkte links til alle andre svensk-danske ordbøger etc. på vores hjemmeside

 

 

Adjektiver

Affaldsleksikon

Almindelige ordbøger (links)

Andet (links)

Arbejdskøretøjer

Bandeord

Beklædning

Bilteknik

Botaniske termer

Byggeteknik

Dansk chatsprog

Danske forhold set med svenske øjne

Danske forkortelser

Data og edb

Eksempler på sprogforbistring mellem dansk og svensk

E-nummer-ordbog

EU-ord

Falske venner (links)

Fritid & Hobby (links)

Fuglenavne

Hverdagsord

Juridisk ordbog

Kæle-fornavne

Kælenavne, byer

Kemikalier

Kontormateriale

Kulturelle forskelle

Landbrugsord

Levnedsmiddelord

Lumske flertalsord

Lystfiskerord

Mad & Drikke (links)

Medicin

Medicin & Sundhed (links)

Miljø (links)

Modsat køn (genus)

Narkosprog (svensk)

Naturtypearter

Naturvidenskab (links)

Nye ord i 2000-tallet

Online oversættelse

Plantenavne

Plasmaskæring

R-sætninger

Sikkerhedsordbog

Skældsord

Småord

Socialordbog

Sproglige faldgruber

S-sætninger

Sjove/lumske svenske avisoverskrifter

Skånske ordsprog

Skånske udtryk

Stærke verber (svenske)

Svampe/laver

Svejseteknik

Svensk chatsprog

Svensk for danskere

Svensk romanisprog

Svenske forkortelser

Svenske online-fagordbøger

Teknik & IT (links)

Tema: Egenskaber

Ungdomssprog

Værktøj   

Varer/tjenester

Verber

Benyt ovenstående søgefunktion til at søge i alt materiale samtidigt.

 

 

Bag ordbogen står  Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK.

 

GRATIS SERVICE! Skriv gerne og spørg os om  vanskelige svenske udtryk och vendinger (dog helst kun ét udtryk):

sporgsmal@danska-svenska.se  

 

 

 

 

i akt och mening att

i den hensigt at...

for at

i akterhand

i baghånden

i all sin handel och vandel

i al sin vandel

i hele sin optræden

i hele sin livsførelse

i all synnerhet

ganske særlig

i all synnerhet som...

så meget mere som...

i all välmening

i allra bästa välmening

i en god mening

i god tro

i den allerbedste mening

i alla avseenden

i alle henseender

i alla delar

i enhver henseende

i alla fulla fall

trods alt

under alle omstændigheder

i alle tilfælde

i alla händelser

i alle tilfælde

under alle omstændigheder

i alla vinklar och vrår

alle hjørner og kanter

overalt

i alle kroge

i alla väder

i alt slags vejr

i medgang og modgang

i medvind og modvind

under alle forhold

i tykt og tyndt

altid, uanset vanskeligheder

i allas åsyn

i alles påsyn

i allmänhet

som regel

i allo

i det hele

i alle henseender

grundigt, fuldstændigt

i andanom

i ånden

i fantasien

for sit indre syn

i andra hand

på anden hånd

sekundært

i andra rummet

i det andet værelse

i annat fall

i motsatt fall

ellers

i modsat fald

i anseende till

i betragtning af

på grund af

med hensyn til

i henseende til

i anslutning till

i forbindelse med

i tilknytning til

i forlængelse af

i användbart skick

i orden

klar til brug

i arla morgonstunden

tidligt om morgenen

i avsaknad av

i mangel af

af mangel på

i avseende på

i henseende til

angående

i avsikt att...

i den hensigt at…

i avvaktan av något

i avvaktan på något

under avvaktan av något

under avvaktan på något

i forventning om

afventende

mens man venter på noget

indtil noget kan finde sted

i avvaktan på

i forventning om

mens vi venter på

i bakre ledet

i bageste række

i bara mässingen

splitternøgen

nøgen

i adamskustume

i befintlig skick

som beset

i behaglig tid

i rette tid

i en god stund

i rette øjeblik

i sidste øjeblik

i behåll 

i behold

i beskattningsväg

med hensyn til beskatning

i besvärsväg

ved appel

i bet

på bet

på græs

i blickpunkten

i centrum

i fokus

i blindo

i blinde

på må og få

i blomman av sin ålder

i sine bedste år

i sit livs bedste dage

i blå mörkret

i buldrende mørke

i botten falsk

bundfalsk

i bra skick

velholdt

i bredd med

ved siden af

i sammenligning med

i forhold til

i brist på

af mangel på

i brist på bättre

i mangel af bedre

i brådbrasket

i en fart;

for det første

så snart.

i brådskan

i farten

i busken

i naturen

i vildnisset

i början

i begyndelsen

i dag ett år till

i dag om et år

i dag röd, i morgon död

netop nu levende, men kan når som helst i fremtiden møde døden

i dag är...

i dag er det...

i dagarna

nu i dagarna

i disse dage

nu for tiden

i dagatal 

i dagevis

i dagens läge

i den nuværende situation

i de lugnaste vattnen går de största fiskarna

i de lugnaste vattnen går de fulaste fiskarna

i de roligste vande svømmer der mange grimme fisk

ulykken kommer, når man mindst venter det

når det går ufattelig godt, lurer faren

faren lurer bag hvert hjørne

skindet bedrager

en ulv i fåreklæder

i delo

med i strid

i trætte

i den mening

i den forstand

i den meningen

i den forstand

i den mån

i det omfang
i den udstrækning
for så vidt

i den ordning som anges

i den angivne rækkefølge

i den vevan

i denna veva

i samma veva

på det tidspunkt

samtidig med

i det samme

næsten samtidigt

på omtrent samme tid

i denna dag

allerede i dag

den dag i dag

i dessa fall

i sådanne sager
i disse tilfælde

i det avseendet

i visst avseende

i alla avseenden

når det drejer sig om det

til en vis grad

når det gælder alt

på alle måder

i det blå

[slang] glad, lykkelig

[slang] beruset

i det civila

i privatlivet

privat

i det draget

vid det draget

på det tidspunkt

ved den tid

i det fördolda

i det skjulte

i det förflutna

i den forløbne tid

i det forgangne

i fortiden

i det förflutna

før, tidligere

i det gröna

i naturen om foråret eller sommeren

i det lugnaste vattnet går de största fiskarna

et tilsyneladende anstændigt menneske kan i virkeligheden være den egentlige skurk

i det långa loppet

i længden

i det lange løb

i dimman

[slang] i tågen

[slang] småfuld

[slang] beruset

[slang] omtåget

i djupa penseer

i penseer

i dybe tanker

i djupaste skogen

i skovens dyb

i djupled

i dybden

i retning indad

i draget

straks

på øjeblikket

ufortøvet

snart

i drömmen

i drømme

i dubbel måtto

i dobbelt forstand

i dobbelt bemærkelse

på to måder

i dunkla ordalag

med dunkle ord

med tvetydige ord

med uklare ord

med utydelige ord

med svært forståelige ord

med uudtalte bagtanker

med skjult dagsorden

med upræcise hentydninger

i dykläge

under neddykning

i efterhand

til sidst

bagefter

i efterhand

senere
bagefter
på ny

bagud

i efterskott

bagud

bagefter

på efterbevilling

i egen hög person

personligt

i egentlig mening

egentlig

strengt taget

i elfte timmen

i sidste øjeblik

i en akut situation

i nødstilfælde
i en akut situation

i en annan värld

[slang] glad, lykkelig

i en blink

på blinken

på en blink

i blinken

i en håndevending

i et nu

i en enda veva

i en lang række

i en uendelighed

i en följd

uafbrudt

i en handvändning

på et øjeblik

i en kör

i et kor

i et sangkor

i en tvär vändning

pludselig

brat

i en skarp drejning

i enlighet

i henhold

i enlighet med

i medfør af
i henhold til
ifølge
i overensstemmelse med

i enrum

under fire øjne

i fortrolighed

privat

uden tilstedeværelse af andre

i enskild ägo

i privateje

i enstaka fall

i enkelte tilfælde

i ett andetag

i et åndedrag

i et træk

i et drag

på en gang

uden pause

uden ophold

i ett avlägset fjärran

langt borte i det fjerne

i ett drag

i et træk

i ett enda andetag

i ett andetag

uden afbrydelse

i ett enda kör

i ett kör

uden afbrydelse

i ett för allt

alt i alt

i ett huj

i huj og hast

i susende fart

i en flyvende fart

på et øjeblik

i ett kör

i ett enda kör

nonstop

fra morgen til aften

uden pause

uden ophold

uafbrudt

i én køre

uden afbrydelse

i ett nafs

som ett nafs

i en rut

i en fart

i en håndevending

i et snuptag

på et øjeblik

i ett nötskal

i veldefineret og koncentreret form

i ett sträck

i et stræk

uden afbrydelse

i ett svep

i et stræk

på en gang

i et track

med en bevægelse

i en sammenhæng uden afbrydelse

i ett tag

på en gang

i et træk

i et drag

i faders ställe

i faders sted

i faggorna

i anmarch

forestående

i fall av...

i tilfælde af...

i familjens sköte

omgivet af sine kære

i familiens skød

i fil

en suite

i flugt

efter hinanden

i fjol

i fjor

i fjol sommar

sidste sommer

i fjol så här dags 

i fjor ved denne tid

i flera repriser

gentagne gange

i flere omgange

i flertalet fall

i de fleste tilfælde

i flock och farnöte

i flok og følge

i flygande fläng

i susende fart

i huj og hast

i en flyvende fart

meget hurtigt

i folkmun

i folkets tale

på folkesprog

i folkton

i folkelig tone

i folkelig stil

i fortsättningen

fremover

fra nu af

i fremtiden

fremdeles

fortsat

i det følgende

herefter

i fråga om

angående

vedrørende

hvad angår

med hensyn til

med henblik på

siden vi taler om

når det drejer sig om

for så vidt angår

i henseende til

i frågor om

i spørgsmål vedrørende

i främsta rummet

først

forrest

først og fremmest

i fräsande fart

i lynende fart

i full fräs

i fuld fart

for fuldt firspring

i full färd med

i fuld gang med

i full gala

i festlig påklædning

i full karriär

for fuldt firspring

i fuld fart

i full karutta

[slang] i fuld fart

i fulla drag

i fulde drag

i fyllan

[slang] beruset

i fyllan och villan

i drukkenskab

i ren fuldskab

i omtåget tilstand

i beruset tilstand

i fyradraget

ved firetiden

i fåvitsko

i manglende forståelse

i fängsligt förvar

i fængsel

i arrest

være fange

i följd av

på grund af

i förekommande fall

i forekommende tilfælde

i förening med

i forbindelse med

sammen med

i förfjol

i forfjor

i förlitan på

i tillid til

i förrgår

i forgårs

i förskott

på forskud

i första draget

til at begynde med

i första hand

først og fremmest

helst 

i första hugget

i første omgang

allerede første gang

straks

ved første forsøg

i första rummet

i främsta rummet

i første række

først og fremmest

i förstone

først

til at begynde med

i begyndelsen

i førstningen

oprindeligt

i förtid

i utide

for tidlig

for tidligt

i förtroende

sagt i al fortrolighed

i förväg

i forvejen

i forkøbet

i gasen

[slang] beruset

[slang] glad

[slang] lykkelig

i gasken

[slang] frisk

[slang] i form

i gengäld

til gengæld

i genomskärning

i tværsnit

i gestalt av

i form af

i god trim

i gott trim

i god form

velfungerende

i god tro

[jura] i god tro

uden at ane den sande tilstand

i godan ro

i fred og ro

i ro og mag

roligt og behageligt

i godo

med godo

med det gode

i mindelighed

i gott förvar

i säkert förvar

vel forvaret

sikkert forvaret

i grannskapet

i nabolaget

i nærheden

i de nærmeste omgivelser

i nærmiljøet

ved siden af

lidt uden for

i grevens tid

i sidste øjeblik

i den ellevte time

i grova drag

i grove træk

forenklet

i grund och botten

i bund og grund

i virkeligheden

i grundlagen tillförsäkrad självständighet

[jura] grundlovssikret uafhængighed

i gungan

[slang] beruset

i går var...

det var... i går

i görligasta mån

i görligaste måtto

så vidt muligt

i den udstrækning det er muligt

så vidt det kan lade sig gøre

så vidt som muligt

i størst mulig udstrækning

så længe evnen findes

i görningen

under forberedelse

i gære

i hack och häl

i hælene

i hafs och rafs

i huj og hast

i hanegället

ved hanegal

i hans föregående

i hans fortid

i hastigt mod

uovervejet

uoverlagt

efter hastig indskydelse

uden at tænke først

uden forudgående planlægning

i hatten

[slang] beruset

i havsbandet

i den yderste skærgård 

i hela fridens namn

hvad i hede hule

hvad i alverden

i helg och söcken

i hellig og søgn

søndage og hverdage

i helsike heller!

nej for fanden!

i hundraåttio

[slang] vældigt hurtigt

i huvudsak

i det store og hele 

i händelsernas centrum

i begivenhedernes centrum

i brændpunktet

i händelsernas mitt

i begivenhedernes centrum

i brændpunktet

i högsta hugg

løftet til hug

klar til at slå til

bevæbnet med

i högönsklig välmåga

i bedste velgående

så godt som man nogensinde kan begære

i höjd med något

på højde med

på niveau med

i höjdled

lodret

i lodret linje

i højden

i retning opad

i højderetning

i hörnet av...

på hjørnet af...  

i höst

til efteråret  

i höstas

sidste efterår

nu i efteråret

i intet avseende

i ingen henseende

i jons

nylig

lige nu

i julas

i julen

sidste jul

i jåns

for nylig

i jämbredd med

ved siden af

på niveau med

i jämförelse med

set i forhold til

i jämnhöjd med

på højde med

på samme niveau

på samme højde

i jösse namn

i al rimeligheds navn!

i kapp

om kap

i kikaren

[slang] i kikkerten

i klara verba

i klara ord

med rene ord

i utvetydige ord

i utvetydige vendinger

i klass med

jævnbyrdig med

i klistret

[slang] sidde fast i noget ubehageligt

i klädväg

i retning af tøj

angående tøj

i knappaste laget

lovlig småt

lige knap nok

i kolan

[slang] skør, tosset

i kortaste laget

lovlig kort

i kraft

i kraft
[jura] med retsvirkning
effektiv
virkningsfuld

i kraft av

i medfør af

i kraft av sitt ämbete

med støtte af sit embede

i kras

itu

i krokarna

i nærheden

i nabolaget

i området

i kubik

opløftet til anden potens

i kull

omkuld

i kväll skall stycket för första gången gå över scenen

i aften skal stykket for første gang spilles på teateret

i aften skal stykket for første gang gå over scenen

i kväll smäller det

i aften går det løs

i lag

ur lag

i orden

i uorden

i lag med någon

sammen med nogen

i laga ordning

[jura] på lovlig måde

[jura] på lovlig vis
[jura] i medfør af loven

i laga tid

[jura] rettidigt
[jura] i rette tid

i landsorten

i provinsen

på landet

i lejonets klor

i fjendens vold

i levande livet

i levende live

i likhet med

ligesom

i ljusan låga

i lys lue

i lugn och ro

i fred og ro

i ro og mag

i lumpen

i "kongens klæder"

i "trøjen"

i låg ton

sagte

i långa stycken

i många stycken

i mangt og meget

på mange måder

i längsta laget

næsten for lang

i lönn

i hemmelighed

i lönndom

i det skjulte

i hemmelighed

i lös vikt

uden emballage om varen

i mannaminne

i mands minde

i medeltal

i gennemsnit

gennemsnitlig

i mina ögon är hon vacker

jeg synes hun er smuk

i minsta laget

næsten for lille

relativ lille

i minut

i småpartier

stykvis

i detalje

en detail

i misshugg

ved en fejltagelse

ved en tilsidesættelse

i mitt tycke

efter min mening

i mjugg

i smug

ved sig selv

i morgon bitti

i morgen tidlig

i morgon bär det av

i morgen skal jeg af sted!

i morgen skal han af sted!

i morgen skal hun af sted!

i morgon dag

den dag i morgen

i morgon ska bli...

i morgen er det...

i morgon smäller det

i morgen sker det

i morse

i morges

i mån av behov

alt efter behov

i mån av tid

såfremt der bliver tid til det

hvis vi kan finde tid til det

i den udstrækning der er tid til det

i mån av tillgång

så længe forrådet rækker

i mån av utrymme

så vidt pladsen tillader

i månatal

i månadtal

i flere måneder

i många stycken

i mange henseender

langt hen ad vejen

i mångt och mycket

i mangt og meget

langt hen ad vejen

i mange henseender

på mange måder

i möjligaste motto

så meget som muligt

i möjligaste mån

i videst muligt omfang

i så høj grad som muligt

så vidt muligt

så længe evnen findes

i mössan

[slang] beruset

i natt som blir

nu i nat

i den kommende nat

i naturlig storlek

i naturlig størrelse

i nederkant

lige kort nok

lidt under

lidt for lidt

næsten for lidt

i nedförsbacken

ned ad bakke

"på retur"

ved at gå ned ad bakke

i nivå med

i niveau med

på højde med

i nuläget

i den nuværende situation

i den aktuelle situation

i ny och nedan

altid

under alle omskiftelser

i tykt og tyndt

i alle faser

i nåde

i nåder

i nåde

allernådigst

nådigt

i nådens år 1988

i det herrens år 1988

i nådeväg

af kongens nåde

ved nådesakt.

i någon mån

til en vis grad

i vis udstrækning

på nogen måde

lidt

en smule

i någons ägo

i ens eje

i närvaro av

under tilstedeværelse af

i nättras

[slang] sidste nat

i nöd och lust

i godt og ondt

i medgang og modgang

i sorg og glæde

i och därmed

i og med

i och för

for

i anledning af

af hensyn til

i och för sig

i og for sig

i och för studier

i studieøjemed

i och med

ved

gennem

under

med

i och med att

i och med det att

i samme øjeblik som

ved at

samtidig med

samtidig med at

idet

i olag

ulave

af lave

i vejen

i olaga tid

på ulovlig tid

uden for tiden

i olikhet med dig

ulig dig

usædvanligt for dig

i olikhet med någon, något

i modsætning til

i onödan 

til ingen nytte

forgæves

uden at det er nødvendigt

i ordets fulla bemärkelse

i ordets rätta bemärkelse

i ordets rätta förstånd

i ordets videste forstand

i ordets rette betydning

i ordets egentlige forstand

i otid

i utide

i oträngd mål

i oträngt mål

[jura] uden tvingende grund

unødvendigt

unødigt

i ottan

meget tidligt om morgenen

i paradisdräkt

[slang] nøgen

i parti

en gros

partivis

i parti och minut

en gros og en detail

i pingstas

i pinsen

sidste pinse

i plugget

i skolen

i politiskt avseende

fra politisk synspunkt

politisk set

i princip håller jag med dig

jeg er stort set enig med dig

i privat ägo

i privat eje

i påskas

i påsken

sidste påske

i qart

[slang] helt skør, tosset [stockholmsk rinkebysprog]

i rakt nedstigande led

direkte via faderen eller moderen tilbage gennem generationerne

i rappet

i rödaste rappet

i en flyvende fart

om et øjeblik

i regeln

i almenhed

som regel

i relation till

i forhold til

i rikt mått

rigeligt

tilstrækkeligt

i overmåde

i høj grad

i ropet

i tiden

in

moderne

noget alle er engageret i

noget alle synes er interessant

noget alle kender til

efterspurgt

på mode

aktuel

populær

i rummet intill

i værelset ved siden af

i det tilstødende værelse

i rykande rappet

omgående

lige med det samme

i rågat mått

i rigeligt mål

i rätt nedstigande led

i lige nedstigende linie

i rätt tid

[jura] rettidigt

i rättan tid

i rette tid

i rättegångsväg

[jura] ad rettens vej
[jura] i rettergangshenseende

i rättsväg

[jura] ad rettens vej

i rödaste rappet

hurtigere end lynet

i en fart

på sekundet

øjeblikkelig

i röret

straks

i sak

i saglig henseende

når det kommer til stykket

i virkeligheden

i sak har han rätt

i princippet har han ret

i sakernas nuvarande läge

som sagen står netop nu

i sakta mak

i ro og mag

i mag

langsomt

i samband med

i tilknytning til

i forbindelse med

i samma andetag

i samme åndedrag

samtidigt

umiddelbart efter en erklæring

i samma mån

i samme grad

i samma veva

næsten samtidigt

i samverkan med alla goda krafter

med alle sine evner

i sank

i sænk

til bunds

i segerns yra

i sejrsrusen

i senaste laget

lovlig sent

i sidste øjeblik

relativ sen

i sidled

sidelæns

til siden

i sin fåvitsko

i sin enfold

i deres enfold

uforstand

dumhed

i sin mån

på sin måde

i sin ordning

efter sin tur

på sin side

i sin prydno

i ren kultur

i al sin glans

i sin fulde pragt eller skønhed

i sin tur

på sin side

når turen kommer til...

når den tid kommer

til sin tid

i sin vanliga lunk

i den vante gænge

i sin välmågas dagar

i sin velmagts dage

i sinom tid

til sin tid

så småt

i rette tid

når det passer sig

efter nogen ventetid

i sitt anletes svett

i sit ansigts sved

hårdtarbejdende

i sitt görande och låtande

i sin gøren og laden

i sjunde himlen

[slang] glad, lykkelig

i själ och hjärta är han god

inderst inde er han god

i själva verket

egentlig

faktisk

i virkeligheden

i skrivande stund

når dette skrives

i dette øjeblik jeg skriver dette

i skumrasket

skummelt

i det dunkle

i skumringen

i tusmørket

i skälig mån

inden for rimelige grænser

i smyg

i smug

i smått

med hensyn til detaljerne

i snabb följd

i hurtig rækkefølge

i somras

sidste sommer

i sommer

i sporrsträck

sporenstregs

i fuldt firspring

i stora drag

i store træk

i stora svep

i store træk

i stort sett

stort set

i det hele taget

i det store og hele

i strumpfötterna

på hosesokker

i strumplästen

på hosesokker

i sträck

i strakt galop

sporenstregs

i största laget

næsten for stor

relativ stor

i stöten

ad gangen

på en gang

i svang

i omløb

almindelig udbredt

på mode

i synlig motto

på en synlig måde

i synnerhet

specielt

i særdeleshed

navnlig

især

i så måtto

for så vidt

i denne forbindelse

i sånt är han alldeles borta

til sådan noget duer han slet ikke

i sällskap

i selskab med hinanden

sammen

i sänder

ad gangen

i sär

fra hinanden

i söderled

i syd sydpå

i sömnen

i søvne

i taget

ad gangen

i tid

i tide

i tid och otid

alt for ofte

i tide og utide

i tidens fullbordan

vid tidens fullbordan

i tidens fylde

i tidens fullbordan

når tiden er moden

når alting har udviklet sig sådan som det er meningen

i tillsyn i frivården

[jura] på en KIF-afdeling (kriminalforsorg)

i timtal

i timevis

i mange timer

i trasor

i laser

i stykker

i trängre mening

i mere restriktiv betydning

i tur och ordning

efter tur

i rækkefølge

i tusental

i tusinder

i tusindvis

i ty fall

i så fald

i underkant

lige lidt nok

i underkant

i underläge

dårligere stillet

i uppförsbacken

op ad bakke

i uppstigande led

i opadgående linje

i ur och skur

i al slags vejr

i tykt og tyndt

i tide og utide

i utförsbacken

ned ad bakke

"på retur"

ved at gå ned ad bakke

i valet och kvalet

i et slemt dilemma

over for et vanskeligt valg

mellem pest og kolera

i vanlig ordning

i den vante orden

som sædvanligt

på sædvanlig vis

i var mans mun

på alles læber

i alles tale

i vardagslag

til daglig brug

til hverdags.

i varje enskild lag

[jura] i hver enkelt lov

i varje enskilt fall

[jura] i hvert enkelt tilfælde

i vart fall

under alle omstændigheder

i vartdera fallet

i hvert tilfælde

i begge tilfælde

i veckotal

i ugevis

i veka livet

i bugen

midt i maven

i verkligheten

i den virkelige verden

i virkelighedens verden

i virkeligheden

i verkligheten händer inte sådant

i det virkelige liv, sker sådan noget ikke

i vidsträcktare bemärkelse

i udvidet forstand

i videre bemærkelse

i vilket fall som helst

i alla fall

i fulla fall

i hvert tilfælde

i ethvert tilfælde

dog

alligevel

i alt fald

trods alt

i vilket syfte?

med hvilket formål?

hvorfor?

i vinstsyfte

med overskud som mål

med god indtjening for øje

for at tjene penge

i vintras

i vinter

sidste vinter

i viss mån

til en vis grad

i vis udstrækning

i vredesmod

gal i hovedet

i vrede

opfyldt af vrede

i vår

i dette forår

til foråret

i vår herres hage

« folk og fæ » (engelsk tv-serie)

her på jorden

i våra krokar

i vores omegn

i våras

nu i foråret

sidste forår

i vårbrytningen

når foråret kommer

ved forårets komme

i vått och torrt

i tykt og tyndt

i väg

af sted

i väg med dig!

af sted med dig!

forsvind!

i väl och ve

i lykke og ulykke

i medgang og modgang

i väl valda ordalag

veltalende og udtryksfuld

i västerled

mod vest

i ymnigt mått

til overflod

i yrkesmässigt syfte

erhvervsmæssigt

i åratal

på åratal

under åratal

i årevis

i mange år

i ämnet

angående den sag

angående det emne

angående det spørgsmål

i ändamål att

med den hensigt

for at

i ömmande fall

i hastetilfælde

når det ikke kan vente

i magtpåliggende sager

i prioriterede sager

når en hurtig indsats er påkrævet

når der foreligger særlige grunde

i överensstämmelse med denna lag

i henhold til denne lov

i överkant

i overkanten

lige lovlig

lige vel

i overmåde

i övermått

till övermått

til overmål

iaktta ett förbud

overholde et forbud

ibland måste man vara lite nödvänlig

[slang] somme tider er man nødt til at vise sig fra sin gode side

ibland var han inte glad och blev syrak

somme tider var han ikke glad og blev arrig [Stockholmsk slang]

icke anträffbar

er ikke til stede

adressaten ubekendt

icke differentierat avgiftssystem

[trafik- og transportterm] fladt takstsystem

icke ens

ikke engang

icke finansiella tillgångar

[økonomiterm] ikke-finansielle aktiver

icke för ty

icke förty

ikke desto mindre

ikke desmindre

trods dette

icke ha samvete att

icke hava samvete att

ikke have hjerte til at

icke kunna freda sig för den misstanken att

ikke kunne værge sig mod den mistanke at

icke låta sig bekomma

ikke lade sig gå på

lade som ingenting

icke lämna någon möda sparad

ikke sky nogen midler

icke på långa vägar

ikke på langt nær

icke stå att

ikke være til at

icke uppta ett käromål till prövning

afvise en klage

icke varaktiga varor

[økonomiterm] ikke-varige goder

icke-utrustad användare

[trafik- og transportterm] ikke-udrustet bruger

idka familieliv

hellige sig familien

idka studier

drive studier

ids inte! lugn!

[slang] tag den lige lidt med ro!

ifjol sommar

sidste sommer

ifrågavarande fall

den aktuelle sag

den sag vi taler om

ikläda sig ansvaret

påtage sig ansvaret

ikväll blire fekke

[slang] i aften bliver der fest

ila förbi

fare forbi

illa dum

torskedum

illa faren

ilde faren

medtaget (om ting)

ilde medtaget (om ting)

illa förstått nit

misforstået iver

illa kvickt

lynhurtigt

vanvittig hurtigt

øjeblikkelig

med det samme

illa känd

berygtet

illa omtyckt

upopulær

illa plågad

slemt plaget

illa sjuk

alvorligt syg

illa skadad

alvorligt såret

illa utsatt

i en farlig situation

hjemsøgt

illa vulen

ilde stedt

ubekvem

medtaget

illa åtgången

hårdt medtaget

ilde tilredt

mishandlet

kvæstet

illamående

[slang] tømmermænd

illande röd

ildrød

illegala ekonomiska handlingar

[økonomiterm] hemmelige økonomiske aktiviteter

[økonomiterm] ulovlige økonomiske aktiviteter

ilning i magtrakten

knibeagtige smerter i maven

kolikagtige  smerter i maven

ilskna till

blive vred

i'm shaking of my lilltå

[slang] være bange, blive ræd

immateriell rättighet

[jura] immateriel rettighed
[jura] intellektuel ejendomsrettighed

immateriella anläggningstillgångar

[jura] immaterielle anlægsaktiver

immateriella fasta tillgångar

[økonomiterm] immaterielle faste aktiver

immateriella rättigheter

[jura] immaterielle rettigheder
[jura] intellektuelle ejendomsrettigheder

impa på chinnonan

[slang] imponere på pigen [stockholmsk söderslang]

implicita pålagor

[økonomiterm] implicitte finansielle gebyrer

in i det längsta

i det längsta

så lang tid som muligt

så længe det kan vare

så længe som muligt

in i det sista

helt til det sidste

til det sidste

inackordera sig

tage ophold

bo som pensionær

indlogere sig

inbegripen i något

optaget af noget

midt i noget

inbilla någon något

bilde en noget ind

inblandade parter

involverede parter

inbäddad i

tæt omgivet af

beskyttet af

indelta armen

hærordning, hvorved den stående hær opretholdtes af jordejerne

indianer i vassen

[slang] menstruation

indispositiva frågor

[jura] sager om ufravigelige bestemmelser

indispositiva mål

[jura] sager om ufravigelige bestemmelser

indispositivt mål

[jura] indispositivt tvistemål
[jura] indispositiv sag (tvingende)

indispositivt tvistemål

[jura] indispositivt tvistemål
[jura] indispositiv sag  (tvingende)
[jura] sager
[jura] der vedrører ufravigelige bestemmelser

individanpassad reseplanering

[trafik- og transportterm] individuel rejseplanlægning, kundetilpasset rejseplanlægning

individuell restidsberäkning

[trafik- og transportterm] individuel rejsetidsestimering

individuell rutteffektivisering

[trafik- og transportterm] individuel ruteoptimering

individuell ruttoptimering

[trafik- og transportterm] individuel ruteoptimering

indraget körkort

[jura] frakendt kørekort

indrivningen av fordran

[jura] inddrivelse af fordring

infartsparkering med cykel

[trafik- og transportterm] cykl-og-rejs

infinna sig

indfinde sig
møde op

influera på någon, något

påvirke nogen, noget

infordrat belopp

[jura] fordringsbeløb
[jura] beløb indkaldt til betaling

information efter resa

[trafik- og transportterm] efter-turinformation

information före resa

[trafik- og transportterm] før-turinformation

information om egenskaper hos riskgods

[trafik- og transportterm] information om egenskaber for særligt gods

information om evenemang

[trafik- og transportterm] information om begivenheder

information om kollektivtrafik

[trafik- og transportterm] information om kollektiv trafik

information om körbanans tillstånd

[trafik- og transportterm] vejoverfladeinformation

information om trafiksituationen

[trafik- og transportterm] trafiktilstandsinformation

information om vägens tillstånd

[trafik- og transportterm] vejtilstandsinformation

information om vägväder

[trafik- og transportterm] vejrinformation

information under resa

[trafik- og transportterm] turinformation undervejs

inför allas ögon

i alles påsyn

inför rätta

for retten 

for domstolen

inför sittande rätt

[jura] under retsmødet
[jura] under retsforhandlingen
[jura] under retsmødet
[jura] i retten
[jura] mens retten sidder

inför utsikten att...

ved udsigten til at

inga dumheter!

nu ikke noget vrøvl!

inga men!

ingen trækken i land

ingen "øh bøhh måske"

ingen indvendinger!

inga möbler på övervåningen cp

[slang] skør, tosset

inga om och men!

ingen trækken i land

ingen "øh bøhh måske"

ingen indvendinger

inga ord efter mig

ikke mine ord igen

inga pengar i plånkan

[slang] ingen penge i tegnebogen

inge bevisning

[jura] føre bevis

inge kosing

[slang] ingen penge

inge någon leda för något

give nogen afsmag

ingen enda

ikke en eneste

ingen fara på taket

ingen ko på isen

ingenting at være bange for

ingen kom till skada

ingen blev kvæstet

ingen kom til skade

ingen människa

ikke en sjæl

ingen orsak!

åh, jeg ber!

ingen ros utan törnen

ingen roser uden torne

ingen grise uden orne

ingen søer uden orne

ingen regel uden undtagelse

ingen røg uden ild

intet er kun positivt

ingen skugga faller över

ingen kritik kan rettes mod

ingen skulle falla på den iden

ingen skulle få det indfald

ingen skulle komma på den iden

ingen skulle få det indfald

ingen syra i nallen

[slang] ingen strøm i mobiltelefonen

ingen utom jag

ingen andre end mig

ingen vanlig förkylning

noget ud over det sædvanlige

ikke den almindelige main-stream

noget mærkeligt

noget skørt

ingen vart

ingen vegne

intetsteds hen

ingen vet vad han bär i skölden

ingen ved, hvad han har i sinde

ingen vet vad han för i skölden

ingen ved, hvad han har i sinde

ingenting att göra åt

ingenting at gøre ved

ingenting har avhörts om valets utgång

der forlyder ingenting om valgets udfald

inget att erinra

ikke noget at indvende

ingen kommentarer

inget att hänga i julgranen

ikke noget at prale af

ikke noget at hænge vores hat på

ikke noget at skåle for

ikke noget at råbe hurra for

ikke noget at gøre et nummer af

ikke noget at fejre

ikke noget at tale om

ikke noget at skilte med

ikke noget at være stolt af

ikke noget at komme med

inget att klaga på

ikke noget at klage over

inget att se på

[slang] grim

inget felsurr

[slang] være forsigtig med hvad man siger

inget ombudstvång

[jura] ikke obligatorisk at lade sig repræsentere af en advokat

inget särskilt

ikke noget særligt

inget vidare

[slang] ikke særligt godt

ingå brorskap med någon

ingå broderskap med någon

drikke dus med en

ingå i svaromål

[jura] forsvare sig
[jura] fremkomme med et forsvar
[jura] give tilsvar

ingå i svaromål

forsvare sig i retten

ingående och utgående balansräkning

[økonomiterm] primo- og ultimostatuskonti

inhalera sprit

[slang] drikke alkohol

inhemsk handel

[jura] indenrigshandel
[jura] forhandling af varer i eget land

inhemska enheter

[økonomiterm] residente enheder

inhämta information

[jura] indsamle oplysninger

inhämta någons försprång

komme i kap

inhämta någons medgivande

indhente nogens samtykke

inhämta någons råd

bede en om råd

konsultere en

inhämta någons yttrande i en fråga

inhämta någons åsikt i en fråga

få nogens mening i et spørgsmål

inhämta upplysning

skaffe sig information

inhämta yttrande

[jura] indhente udtalelse

injaga respekt

indgyde respekt

injaga skräck hos någon

jage en en skræk i livet

inkalla riksdagen

sammenkalde rigsdagen

inkallas inför rätta

indstævnes til retten

kaldes til retsmøde

inkassera ett belopp

[jura] opkræve et beløb
[jura] inddrive et beløb

inkokt lax

laks i gele

inkomma med offert

afgive tilbud

inkomma med svaromål

[jura] indgive et svarskrift

inkomst av förvärvsarbete

indtægt af erhvervsarbejde

inkomster in natura

[økonomiterm] indkomst i naturalier

inlaga i rättegång

[jura] processkrift

inlagd sill

marineret sild

inleda någon i frestelse

forlede nogen

lede nogen i fristelse

inleda operationer mot fienden

indlede krigshandlinger

inledande synpunkter

indledende bemærkninger

inlåta sig i samtal med

indlede en samtale

inlåta sig på äventyrligheter

indlade sig på noget risikabelt

inlägga stora förtjänster om något

fortjenstfuldt arbejde for noget

inlösta aktier

[økonomiterm] udbyttebeviser, indfriede aktier

inmuta ett område

erhverve ret til et område

innan dess

før da

inden den tid

innan jag ändå hade sett honom

før jeg over hovedet havde set ham

inne i dimman

[slang] beruset [traditionel stockholmsk slang]

innefatta uppgifter

omfatte oplysninger

inom bösshåll

på skudhold

inden for skudvidde

inom en vecka

inden for en uge

inom fyra väggar

hjemme

inom griphåll

inden for rækkevidde

inom kort

inden længe

snart

inom lagens råmärken

inden for lovens rammer

inden for lovens grænser

inom loppet av tre dagar

inden tre dage

inom lyckta dörrar

for lukkede døre

inom lås och bom

bag lås og slå

inom parentes sagt

sagt i forbigående

inom ramen för

inden for rammerne af

inom rimlig tid

inden for en rimelig frist

inom sig

indvendig

kort

inden længe

snart

ved sig selv

inderst inde

inom skälig tid

inden for en rimelig frist

inom stadens hank och stör

inden for bygrænsen

inden for byens område

inden for byens grænser

inom synhåll

inden for synsvidde

inom våra landamärken

inden for vores enemærker

inden for vores grænser

inom-regionala enheter

[økonomiterm] enkeltregionsenheder

inpå knuten

inpå knutarna

inde på vores enemærker

inde på vores territorium

tæt på boligen

inre marknad

det indre marked

inre mått

indvendigt mål

inrikta sig på

stile efter

koncentrere sig om

forberede sig på

inrätta ett system

indføre et system

inrättats av

udarbejdet af

inse sitt värde

forstå hvad man er god til

insjukna i cancer

få kræft

blive syg af kræft

insjukna i influensa

få influenza

inskriva sitt namn i hävderna

få sit navn i historien

inskränka sig

leve enklere

inskränka sina utgifter

reducere sine udgifter

insmyga sig

snige sig ind

institutionella inhemska enheter

[økonomiterm] institutionelle residente enheder

inställa betalningarna

standse betalingerne

ophøre med at betale

inställa sig

indfinde sig

melde sig

møde

[jura] fremmøde

[jura] give møde

inställa sig inför rätten

møde frem i retten

inställa sig personligen

[jura] optræde på egen hånd
[jura] møde uden advokat eller anden repræsentant

instämma i

tiltræde
tilslutte sig

instämma med föregående talare

erklære sig enig med den foregående taler

instämma med någon i något

dele nogens mening

insupa något med modersmjölken

få noget ind med modermælken

lære noget tidligt

insyn i utredningen

indsigt i efterforskningen

intaga enskild ställning

stå ”giv agt”-stilling

intagas av beundran

blive grebet af beundring

intagas av fruktan

gribes af frygt

intagen i fängelse

fængslet

intagen i kriminalvårdsanstalt

[jura] strafafsoner

intala någon att göra något

overtale nogen til at gøre noget

inte akta för rov att

ikke tøve med at

inte akta för rov att...

ikke genere sig for at...

inte alla flingor kvar i paketet

[slang] har en skrue løs

inte alla hästarna hemma

[slang] skør, tosset

inte alla indianer i kanoten

[slang] har en skrue løs

inte alls

icke alls

slet ikke

overhovedet ikke

inte alltför fin

[slang] grim

inte anträffbar

ej anträffbar

ikke til stede

inte begripa det fina i kråksången

ikke forstå finessen i noget

inte bli utan

ikke blive narret

ikke blive glemt

ikke gå fri

inte blott utan även

ikke kun men også

inte blott... utan även...

ikke kun... men også...

inte bortkommen

ikke tabt bag af en vogn

inte bra om man säger så

[slang] tømmermænd

inte bry sig

fløjtende ligeglad

inte bry sig om

ikke gide

ikke bryde sig om

ikke bekymre sig om

ikke tage hensyn til

ikke tage sig nær

være ligeglad

inte den soffpotatisen inte

[slang] i hvert fald ikke den sofaligger

inte det?

ikke?

virkelig?

inte direkt

ikke særligt

egentlig ikke

ikke specielt

ikke så meget

inte dithörande

sagen uvedkommende

inte dra sig för att...

ikke genere sig for at...

ikke tøve med at...

inte dum

[slang] smuk, sød, flot, attraktiv

inte dålig

[slang] smuk, sød, flot, attraktiv

inte döma hunden efter håren

man skal ikke skue hunden på hårene

inte en altartavla

[slang] ikke det fineste i verden

inte en endaste

ikke en eneste

ikke en eneste en

inte en hård bättre

ikke spor bedre

inte en janne

[slang] ikke en chance, nul putte

inte en jävel

ikke en kæft

ikke en sjæl

ikke et eneste menneske

ikke en eneste person

inte en kotte

ikke en sjæl

inte en käft

ikke en eneste person

inte en sekin

[slang] uden penge

inte en siffra rätt

alt er forkert eller fordrejet

inte en suck

[slang] ikke en chance

inte en tillstymmelse

ikke en antydning

inte ens

ikke engang

inte ett barr

ikke en døjt

ikke en snus

ikke en øre

ikke spor

ingenting

intet

inte ett doft

ikke et gran

ikke en smule

inte ett dugg

ikke en smule

ikke spor

intet som helst

inte ett dyft

[slang] ingenting

[slang] ikke en døjt

[slang] ikke spor

intet

inte ett Guds skapade grand

inte ett Guds skapande grand

ikke det Gud har skabt

ikke det bitterste

inte ett gulis

[slang] ikke en rød øre

inte ett knyst

ikke et kny

inte ett knäpp

ikke en lyd

inte ett korvöre

[slang] ikke en rød øre

[slang] ikke en krone

inte ett mock

[slang] ikke spor

[slang] ikke en lyd

inte ett nickel

inte en nickel

[slang] ikke en rød øre

[slang] ikke en døjt

[slang] ingenting

[slang] uden penge

[slang] ingen penge overhovedet

inte ett pip

ikke en lyd

inte ett piss

absolut ingenting

absolut intet

inte ett prutt

[slang] ikke en krone

inte ett ruttet lingon

[slang] ikke en rød øre

inte ett ruttet öre

[slang] ikke en rød øre

inte ett rätt

[slang] skør, tosset

inte ett skapande grand

inte ett skapandes grand

 

ikke den mindste smule

ikke det fjerneste

intet overhovedet

ikke det bitterste

ikke spor

inte ett skit

[slang] ikke spor

inte ett skvatt

ikke et hak

ikke spor

slet ikke

inte ett smack

ikke en disse

ikke spor

ikke noget overhovedet

inte ett spår

slet ikke

inte ett uns

ikke en disse

slet ingenting

inte ful

[slang] smuk, sød, flot, attraktiv

inte fullt så mycket

ikke helt så meget

inte få en syl i vädret

ikke få et ord indført

ikke formå at få indført et ord i en samtale

inte för ett ögonblick

slet ikke

inte för fem öre

ikke for fem flade øre

inte för intet

ikke for ingenting

inte för sitt liv

overhovedet ikke

over mit lig

slet ikke

inte för sitt liv begripa

ikke om så livet stod på spil

inte förstå ett dugg

ikke forstå et kuk

jeg forstår ikke en brik

inte ge vika

stå fast

ikke vige

inte gjord av deg

[slang] ikke lavet af penge

inte gå av för hackor

ikke dårligt

kunne måle sig med hvad som helst

kunne måle sig med hvem som helst

ikke være tabt bag en vogn

inte gå utom knuten

ikke gå uden for en dør

inte göra en fluga förnär

ikke kunne gør en flue fortræd

inte göra ett handtag

ikke arbejde

ikke hjælpe til

ikke røre en finger

inte göra ett jota

inte göra ett skapandes grand

inte göra ett skapandes dugg

ikke lave en døjt

ikke lave en disse

ikke lave en pind

ikke røre en finger

ikke røre en lillefinger

ikke gøre en skid

ikke bestille det fjerneste

inte göra mycket väsen av sig

ikke lave meget halløj

ikke lave meget ståhej

ikke gøre sig bemærket

inte göra någon förnär

ikke træde nogen over tæerne

ikke gøre nogen fortræd

inte ha alla indianer i kanoten

[slang] at være lidt småtosset

inte ha den blekaste aning

ikke have den fjerneste anelse

ikke have den mindste anelse

ikke have den ringeste anelse

inte ha det fett

inte ha det för fett

ikke sidde godt i det

ikke have meget at slå til side med

ikke have meget at leve for

ikke have meget at rutte med

ikke have mange penge

være temmelig fattig

inte ha en blek aning

[slang] ikke vide

inte ha en susning

[slang] ikke kende til

inte ha en tanke på något

ikke skænke noget en tanke

ikke værdige noget en tanke

leve i en anden verden

have glemt det

inte ha en torr tråd på kroppen

ikke have en tør trævl på kroppen

være helt gennemblødt

ikke have tørt tøj på

inte ha en tråd på kroppen

ikke have en trævl på kroppen

være helt nøgen

inte ha ett hum om något

ikke have en anelse om noget

inte ha ett tecken till

ikke have spor af

inte ha långt kvar

ikke have langt tilbage

ligge på sit yderste

være døende

snart ved at være klar

ikke mangle så meget

inte ha mycket tid att vinka på

ikke have meget tid at løbe på

ikke have meget tid at give af

ikke have så meget tid at ofre

ikke have så meget tid af tage af

ikke have så meget tid at bruge

ikke have så meget tid at gøre godt med

ikke har meget tid til sin rådighed

inte ha mål i munnen

ikke kunne tale for sig

inte ha någon botten

ikke kunne måles

inte ha någon hut i kroppen

ingen skam i livet

uden skam i livet

gør noget uden at skamme sig

kører på uden hensyn til andre

har ingen sociale kompetencer

inte ha någon möda ospard

inte lämna någon möda ospard

anstrenge sig så meget som man kan

inte ha någon talan när det gäller ...

ikke være berettiget til at fremsætte krav vedrørende

ikke have noget at skulle have sagt, når det drejer sig om ...

inte ha någon tid att vinka på

ikke have nogen tid at spilde

inte ha något gemensamt

ikke have noget til fælles

inte ha skuggan av en chans

ikke have skyggen af en chance

ikke have en chance

inte helt fel

[slang] smuk, sød, flot, attraktiv

inte helt hundra i kapsylen

[slang] skør, tosset

inte höra på det örat

vende det døve øre til

ikke ville lytte

inte i brådrasket

ikke som noget af det første

ikke lige med det samme

det er ikke noget, der vil ske hurtigt

ikke i den nærmeste fremtid

er ikke sat øverst på dagsordenen

inte i första nypet

[slang] ikke lige med det samme

inte i första taget

ikke lige med det samme

inte i någon mån

ikke det ringeste

ikke spor

inte illa pinkat

[slang] godt gået

inte klyva näbb

ikke skændes

inte komma på fråga

ikke taget op til diskussion

ikke blive overvejet

ikke blive behandlet

ikke komme på tale

inte komma sig för

ikke få sig samlet sammen til

ikke få sig snøvlet sammen til

ikke få sig snøvlet færdig til

ikke have kraft

ikke have mod til at gøre noget

inte komma ur fläcken

ikke rokke sig ud af stedet

ikke rykke sig ud af stedet

ikke flytte sig ud af stedet

ikke få lettet røven

ikke komme ud af stedet

inte komma utanför knuten

inte komma utanför knutarna

inte komma utom knuten

inte komma utom knutarna

ikke komme uden for en dør

inte kröka ett hår på någons huvud

inte röra ett hår på någons huvud

ikke krumme et hår på nogens hoved

ikke anvendes den mindste magt mod nogen, selv om det modsatte kunne forventes

inte kunna bärga sig för skratt

ikke kunne bare sig for at grine

ikke kunne bare sig for latter

inte kunna freda sig för den misstanken att...

ikke kunne sige sig fri for mistanken om at...

inte kunna göra en fluga förnär

inte göra en fluga förnär

ikke kunne skade noget levende væsen

ikke kunne gøre en flue fortræd

inte kunna hålla sig för skratt

ikke kunne lade være med at grine

inte kunna komma ifrån något

der skal tages hensyn til noget

inte kunna låta bli att...

ikke kunne lade være med at…

så sig nødtvungen til at…

være nødt til at...

inte kunna neka sig nöjet att göra något

ikke være i stand til at modstå at gøre noget

inte kunna nämnas på samma dag

være meget forskellige

inte kunna stå till svars för

ikke kunne forsvare

inte kunna stå ut med något

ikke kunne holde noget ud

inte lik någon annan

[slang] skør, tosset

inte litet dum

ikke så lidt dum

inte låta den vänstra handen veta vad den högra gör

være meget forsigtig med oplysninger, som er belastende og medfører uheldige konsekvenser

inte låta gräset gro under fötterna

hastighed og effektivitet i ens handlinger

inte låta något komma sig till last

ikke pådrage sig ansvar for noget

inte låta något oförsökt

ikke lade noget uprøvet

prøve alt

inte lägga fingrarna emellan

ikke være blid eller vise hensyn

inte lägga två strån i kors för någon

ikke løfte en finger for en

slet ikke gøre en indsats

inte lämna någon möda osparad

inte lämna någon möda ospard

ingen möda lämnas obeprövad

inte spara någon möda

ingen möda ska sparas

ingen möda lämnas osparad

ingen möda lämnas ospard

inte låta någon sten ligga ovänd

ikke lade nogen mulighed være uforsøgt

ikke lade nogen mulighed ligge uprøvet

ikke lade nogen mulighed gå fra sig

anstrenge sig til det yderste

gøre alt, der skal til

gøre alt, der står i ens magt

gøre alt hvad man kan for

gå til bunds med det hele

undersøge alt til bunds

ikke spare sig nogen anstrengelser

være beslutsom, tålmodig, udholdende og ihærdig

inte lämplig för barn

uegnet for børn

inte med bästa vilja i världen kan jag göra det

det er mig umuligt at ..

ikke med den bedste vilje i verden kan jeg gøre det

inte med mig!!

den hopper jeg ikke på!

du kan ikke løbe om hjørner med mig

inte mer än jämnt

ikke mere end lige akkurat

inte mig emot!

gerne for min skyld!

for mig gerne!

inte min cous cous!

[slang] ikke min kop te!

inte min påse

[slang] ikke min kop te!

inte någonvart 

ingen vegne

inte något vidare

[slang] ikke meget

inte nämnvärt

ganske lidt

ubetydeligt

ikke særlig meget

inte odelat angenäm

ikke udelt behagelig

inte oäven

slet ikke dårlig

ikke helt ueffen

inte plogat ända fram

[slang] har en skrue løs

inte prata!

[slang] hold din kæft!

inte precis belåten

inte precis glad

inte precis tacksam

inte precis stor

ikke særlig tilfreds

ikke særlig glad

ikke særlig taknemmelig

ikke særlig stor

inte precis vad man längtar efter

ikke lige det man længes efter

inte på flera månader

ikke i flere måneder

inte på g

[slang] tømmermænd

inte på långa håll så bra

ikke nær så god

inte på långa vägar

langt fra

overhovedet ikke

slet ikke

ikke tilnærmelsesvis

på ingen måde

inte på långt när

langt fra

inte på många år

ikke i mange år

inte på villkors vis

under ingen omstændigheder

inte på år och dag

ikke inden for overskuelig tid

ikke i meget lang tid

ikke ret længe

inte riktig

[slang] skør, tosset

inte riktigt funtad

[slang] skør, tosset

inte riktigt klar i knoppen

ikke rigtig vel forvaret

inte riktigt klok

[slang] skør, tosset

inte riktigt navlad

[slang] ikke rigtig klog

[slang] skør

inte ropa hej förrän man är över bäcken

ikke sælge skindet før bjørnen er skudt

løbet er ikke vundet før man er over målstregen

ikke triumfere for tidligt

inte rosa marknaden

ikke noget at være stolt af

ikke noget at skrive hjem om

ikke en succes

ikke lykkes særlig godt

ikke være særlig populær

ikke lykkes meget godt

inte rygga för något

ikke vige tilbage for noget

inte röra en min

ikke fortrække en mine

ikke røbe sine egentlige følelser

inte röra någon i ryggen

ikke angå eller genere nogen det mindste

inte röra sig ur fläcken

ikke bevæge sig ud af stedet

ikke rokke sig ud af stedet

ikke rykke sig ud af stedet

ikke flytte sig ud af stedet

ikke komme ud af stedet

inte sant?

ikke sandt?

ikke også?

inte se handen för ögonen

ikke se en hånd for sig

inte se längre än näsan räcker

være kortsigtet

inte se mycket ut för världen

ikke se så mærkværdig ud

se ret almindelig ud

se ret ubetydelig ud

ikke have så meget at være stolt af

inte se röken av någon

inte se röken av något

ikke se det mindste spor

ikke kunne øjne det mindste

ikke se nogen overhovedet

ikke se noget overhovedet

ikke et glimt af nogen eller noget

inte se skogen för bara träd

at glemme helheden for detaljerne

inte se så illa ut

ikke se så dårlig ud

være ret præsentabel

være ganske pæn

har ret gode udsigter

har god prognose

se ud til at vikle sig i positiv retning

inte sitta i sjön

ikke være udsat for overhængende fare

inte skriva någon något på näsan

inte skriva något på näsan på någon

ikke gøre en regnskab for noget

inte skräda orden

sige rent ud hvad man synes

sige præcis, hvad man mener, hvilket normalt betyder er skarp kritik

inte sky några medel

tage til urimelige ressourcer til enhver tid

inte sky några offer

ikke sky nogen midler

inte skåda given häst i munnen

man skal ikke skue given hest i munden

man bør være glad for en gave

inte spotta i glaset

ikke foragte det, der er i glasset

vil gerne drikke alkohol

synes om spiritus

inte stå efter någon

ikke stå tilbage for en

inte så klipsk

[slang] skør, tosset

inte så läcker

[slang] grim

inte så oäven!

inte så oävet

inte oäven

temmelig god

ikke så ueffen!

ikke så dumt!

ikke tosset!

inte så pjåkig

slet ikke så dårlig

helt god

flot

snotdum

inte så risig

[slang] smuk, sød, flot, attraktiv

inte så tokigt

ikke så tosset

inte så värst bra

inte så värst

inte vidare värst

ikke så særlig

ikke noget videre

ikke speciel

ikke meget

ikke særlig godt

inte så värst mycket

ikke særlig meget

inte säga ett muck

ikke sige et muk

inte säga flaska

ikke sige noget

holde sin mund

ikke sladre til nogen

siger absolut intet

inte ta notis om

ikke tage notits af

inte tillnärmelsevis

langt fra

overhovedet ikke

slet ikke

ikke tilnærmelsesvis

inte ur fläcken

ikke ud af stedet

inte vad jag kan påminna mig

ikke så vidt jeg husker

ikke så vidt jeg ved

inte vad jag vet

ikke så vidt jeg ved

inte vaken

[slang] tømmermænd

inte vanlig

[slang] skør, tosset

inte vara av den rätta ullen

ikke have de relevante egenskaber

inte vara betjänt med

inte vara betjänt av

ikke være tjent med

inte vara buskablyg

være fræk, og slet ikke genert

inte vara född i går

inte vara född i farstun

ikke være uden kommentarer eller dum

inte vara god på

være vred på

inte vara karl till att...

ikke være mand for at...

inte vara någons likör

ikke være noget, som nogen kan lide

inte vara sig själv mäktig

ikke være herre over sig selv

inte vara stor i maten

ikke være nogen grovæder

inte vara torr bakom öronen

være uerfaren

inte vara värd ett ruttet lingon

ikke være en sur sild værd

det er ikke noget værd

ikke være noget værd

inte vet jag

jeg aner det ikke!

inte veta ordet av

ikke have tid til at reagere

inte veta till sig

være ude af sig selv

være bevidstløs

inte veta vart man skall vända sig

blive fuldstændig forvirret

inte veta vilken fot man ska stå på

ikke vide hvilket ben man skal stå på ikke ane hvilket ben man skal stå på

være usikker

usikker på, hvad man skal gøre

inte vika en tum

inte ge efter en tum

overhovedet ikke give efter

inte vila på hanen

ikke hvile på laurbærrene

være hurtig på aftrækkeren

ikke sidde med hænderne i skødet

ikke afvente mere

ikke spilde tiden

inte vilja beblanda sig med någon

ikke ville snakke med nogen

ikke ville have samkvem med nogen ingen fraternisering

inte vilja höra talas om något

sige absolut nej til noget

inte vilja lyssna på det örat

inte vilja höra på det örat

vende det døve øre til

slå det døve øre til

vende det hvide ud af øjnene

hælde vand ud af øret

lade som om man ikke hører

inte vilja ta det ordet i sin mun

ikke ville tage det ord i sin mund

ikke ville sige det ord

inte vilja ta skäl

ikke ville ræsonnere

inte vilja vara i någons kläder

nødig være i nogens bukser

nødig være i nogens sko

nødig være i nogens sted

ikke ville være i nogens sted

inte väcka den björn som sover

ikke fremkalde en skjult fare

inte väja för att...

ikke genere sig for at...

inte väl... förr än

knap nok... førend

ikke engang .. førend

ikke så snart... før

inte värd en vitten

inte värd ett vitten

ikke en rød øre værd

inte värd ett ruttet lingon

ikke en sur sild værd

inte äga skjortan på kroppen

være ubemidlet

inte ägna en tanke åt någon

ikke skænke en en tanke

inte över sig begåvad

ikke alt for begavet

inte över sig bra

ikke særlig god

ikke særlig godt

interimistiskt beslut

midlertidig afgørelse

interna promemorior

interne notater

internationell överenskommelse

international aftale

internationellt tvingande regler

obligatoriske internationale regler

internationellt vatten

[økonomiterm] internationalt farvand

intet yrkande!

stiller intet forslag

intill dess

indtil da

intjänad pensionsrätt

indtjente pensionsrettigheder

intoxinera

[slang] drikke alkohol

intrigera mot någon

smæde rænker

intrigere mod nogen

intrumfa kunskaper i någon

banke viden ind i hovedet på en

intrång i rättigheter

[jura] krænkelse af rettigheder

intrång som begås uppsåtligen

[jura] forsætlig krænkelse

intrångsgörande varor

[jura] rettighedskrænkende varer
[jura] ulovlige varer

invadera ett land

trænge ind i et land

invadere et land

invagga någon i säkerhet

indgive en en falsk tryghedsfornemmelse

investerat kapital

[økonomiterm] kapitalindskud

inviga någon i en plan

gøre nogen delagtig i en plan

IQ badboll

[slang] at være dum

IQ brödrost

[slang] skør, tosset

IQ daggmask

[slang] skør, tosset

IQ fiskmås

[slang] skør, tosset

IQ fiskpinne

[slang] skør, tosset

IQ flodhäst

[slang] skør, tosset

IQ minus

[slang] skør, tosset

IQ mås

[slang] skør, tosset

IQ noll

[slang] skør, tosset

IQ nollnollnoll

[slang] skør, tosset

IQ-befriad

[slang] skør, tosset

IQ-brain

[slang] skør, tosset

IQ-lös

[slang] skør, tosset

IQ-rubbad

[slang] skør, tosset

IQ-sumpad

[slang] skør, tosset

irra med blicken

ha en irrande blick

flakke med blikket

flakke med øjnene

have et blik, der udstråler uro

kaste et flakkende uroligt blik

kaste et forvirret blik

se uroligt til siderne

irra runt

[slang] danse

irra sig

tage fejl

is i magen

[slang] rolig

[slang] ikke nervøs

isarna är osäkra

isen er usikker

isen varken bär eller brister

man kan hverken gå over isen eller sejle

ivra för

ivre for

være fortaler for

ivriga igeln

[slang] politi på mc

 

Copyright © 2011, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen

 

 

Donér til projektet