U

  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö    Menusiden   

DRILSKE SVENSKE TALEMÅDER

Søgning i Drilske svenske talemåder

 Donér til projektet

Støt gerne vores ordbogsprojekt med et lille beløb


Ordbogen er udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK –  Copyright © 2011, Öresunds Översättningsbyrå  (Bemærk! Materialet er gratis at benytte via nettet, men det er ikke tilladt at kopiere det til computeren eller at printe det ud)


Svensk Dansk

Ordbogens indhold

 

Denne ordbog over drilske talemåder indeholder en omfattende oversigt over de sværest oversættelige udtryk i det svenske sprog. De præcise oversættelsesforslag gør ordbogen til en guldgrube for enhver, der gerne vil forstå svensk bedre. Så længe de svenske talemåder ligner de danske, har de fleste danskere ikke så svært ved at forstå svensk, men der opstår hurtigt problemer, når de svenske ord kombineres på en uvant og ukendt måde for det danske øre. Og det kan være umuligt at finde udtrykkene i en almindelig ordbog. Her er nu et skræddersyet hjælpemiddel til alle, der kører fast i et fast udtryk eller ikke forstår mærkelig svensk vending. Ordbogen indeholder de mest problematiske vendinger fra en lang række sprogområder, fx almensprog, myndighedssprog (jura), talesprog og storbyslang. Både det ældre og nyere sprog er dækket ind, og der er også medtaget mange synonymer på begge sprog. Ca. 20.000 svenske udtryk er oversat til dansk.

 

Her nedenfor kan du besøge mange andre svensk-danske specialordbøger, som vi har udviklet gennem årene. I dag indeholder materialet på hjemmesiden over 150.000 svenske opslagsord.

 


Søg svenske specialord her

 (søger i alle ordbøger på vores hjemmeside)

 

 

Tilpasset søgning

 

 

 

 

Direkte links til alle andre svensk-danske ordbøger etc. på vores hjemmeside

 

 

Adjektiver

Affaldsleksikon

Almindelige ordbøger (links)

Andet (links)

Arbejdskøretøjer

Bandeord

Beklædning

Bilteknik

Botaniske termer

Byggeteknik

Dansk chatsprog

Danske forhold set med svenske øjne

Danske forkortelser

Data og edb

Eksempler på sprogforbistring mellem dansk og svensk

E-nummer-ordbog

EU-ord

Falske venner (links)

Fritid & Hobby (links)

Fuglenavne

Hverdagsord

Juridisk ordbog

Kæle-fornavne

Kælenavne, byer

Kemikalier

Kontormateriale

Kulturelle forskelle

Landbrugsord

Levnedsmiddelord

Lumske flertalsord

Lystfiskerord

Mad & Drikke (links)

Medicin

Medicin & Sundhed (links)

Miljø (links)

Modsat køn (genus)

Narkosprog (svensk)

Naturtypearter

Naturvidenskab (links)

Nye ord i 2000-tallet

Online oversættelse

Plantenavne

Plasmaskæring

R-sætninger

Sikkerhedsordbog

Skældsord

Småord

Socialordbog

Sproglige faldgruber

S-sætninger

Sjove/lumske svenske avisoverskrifter

Skånske ordsprog

Skånske udtryk

Stærke verber (svenske)

Svampe/laver

Svejseteknik

Svensk chatsprog

Svensk for danskere

Svensk romanisprog

Svenske forkortelser

Svenske online-fagordbøger

Teknik & IT (links)

Tema: Egenskaber

Ungdomssprog

Værktøj   

Varer/tjenester

Verber

Benyt ovenstående søgefunktion til at søge i alt materiale samtidigt.

 

 

Bag ordbogen står  Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK.

 

GRATIS SERVICE! Skriv gerne og spørg os om  vanskelige svenske udtryk och vendinger (dog helst kun ét udtryk):

sporgsmal@danska-svenska.se  

 

 

 

udda taskig

[slang] grim

ugnstekt skinka

ugnstekt färsk skinka

flæskesteg

flæskesteg med svær

ultraröda strålar

ultrarøde stråler

infrarøde stråler

umgås med kreti och pleti

være i blandet selskab

umgänge med barn

[jura] samvær med barn/børn

undan för undan

efterhånden

lidt efter lidt

efterhånden som tiden går

undanbe sig

undanbedja sig

frabede sig

undandra sig

undandraga sig

undgå

holde sig væk fra

unddrage sig

undandra sig sina plikter

ikke fuldføre sine forpligtelser

undanröja dom

undanröja beslut

[jura] annullere dom
[jura] tilsidesætte dom
[jura] omstøde dom

under all kritik

rigtig dårlig, under al kritik

ikke værd at overveje

under alla omständigheter

hvordan det end måtte være

under alle omstændigheder

under antagande

[jura] er ved at blive vedtaget

under antaget namn

under påtaget navn

under bar himmel

under åben himmel

ude

under beredskapen

i Sverige under anden verdenskrig

under bordet

[slang] beruset

under brinnande krig

mens krigen raser

under den gångna veckan

i den forløbne uge

under det 

under det att

mens

under det att detta pågick

mens dette foregik

under drygt 20 år

i godt og vel 20 år

under en hatt

på det samme sted

i samme gruppe

under förhandenvarande omständigheter

under foreliggende omstændigheder

under förhöret försökte han sno sig

under afhøringen forsøgte han at bagatellisere og forklare sig ud af de enkelte punkter

under forhøret forsøgte han at sno sig ud af klemmen

under förra hälften av l800-talet

i første halvdel af 1800-tallet

under hand

under hånden 

under helgen inträffade många dikeskörningar

der var mange der kørte i grøften i weekenden

under inga omständigheter

på ingen vilkår

under ingen omstændigheder

under intet förhållande

under ingen omstændighed

under isen

[slang] ked af det, deprimeret

under knapphetens kalla stjärna

under vanskelige økonomiske forhold

i fattigdom

under lagföringens gång

[jura] i løbet af retssagen

under lek och ras

i vild leg

under lektionen

i timen

under min barndom

i min barndom

under pågående krig

midt under krigen

mens krigen står på

under samma förutsättningar

[jura] på tilsvarende vis
[jura] på samme vilkår
[jura] ud fra samme forudsætninger

under skalet är han rätt känslig

inderst inde er han ret følsom

under sommaren

i sommerens løb

om sommeren

under strecket

kronik

klumme

under tiden

i mellemtiden

imidlertid

i den tid

mens

imens

under timmarna

i timerne

i skolen

under veckan

i ugens løb

om hverdagen

under vintern 1999

i vinteren 1999

under vägen

på vejen

undervejs

under över alla under

mærkeligt nok

kan du forestille dig!

under överseende

under tilsyn
under opsigt
under undersøgelse

underbare lysmaskar

vidunderlige øjne [Stockholmsk slang]

underbart ontgött

[slang] noget der er skønt men samtidig gør lidt ondt

underhåll av fastighet
underhåll av inventarier

[jura] vedligeholdelse af…

 

underhåll och reparation

[økonomiterm] vedligeholdelse og reparation

underhåll åt make

[jura] ægtefællebidrag

underkylt regn

isslag

underlägsen till antalet

i mindretal

underrättelse om bestridande

[jura] indsigelsesmeddelelse
[jura] meddelelse om indsigelse

understödja ett förslag

støtte et forslag

underteckna en konvention

[jura] tiltræde en konvention
[jura] underskrive en konvention

undertecknad handling

[jura] underskrevet dokument

undra på det!

det er ikke så mærkeligt!

undrar om

mon

gad vide

undrar vad det där är för pajsare

hvad er det for en sær snegl? [Stockholmsk slang]

undre världen

[slang] undergrundsbanen

unga lagöverträdare

[jura] unge lovovertrædere
[jura] ungdomskriminelle

unga vuxna

[slang] teenager, ung

upp i dagen

[slang] glad, lykkelig

upp i det blå

[slang] glad, lykkelig

upp med hakan!

op med humøret!

prøv at se lysere på situationen!

upp och ned

op og ned

omvendt

forkert

med bunden i vejret

upp och nedvänd

vendt op og ned

omvendt

upp som en sol, ner som en pannkaka

op som en løve og ned som et lam

upp till bevis!

bevis det!

kom med bevis!

upp ur

op af

op fra

upp över öronen op

over begge ører

uppblåst typ

blærerøv

uppbära pension

oppebære pension

uppdatering av karta

[trafik- og transportterm] kortopdatering, opdatering af (digitalt) kort

uppdra åt någon

pålægge nogen noget
give nogen en opgave

uppe bland molnen

[slang] glad, lykkelig

[slang] beruset

uppe i det blå

[slang] beruset

uppe i himlen

[slang] glad, lykkelig

[slang] beruset

uppe i skyarna

[slang] glad, lykkelig

[slang] beruset

uppehålla sig

opholde sig

uppehålla sig vid småsaker

fæste sig ved detaljer

uppenbart oskälig

åbenbar urimelig

uppfylla (sina) åtaganden

[jura] opfylde sine forpligtelser
[jura] indfri løfterne

uppfylla allan rättfärdighet

uppfylla all rättfärdighet

gøre alt som kan begæres

gøre alt, der kan begæres

uppföljande undersökning

opfølgende undersøgelse

uppför backe

nedför backe

op ad bakke

ned ad bakke

uppför dig som en vit man!

[slang] tag den med ro!

uppföra någon på restlängd

notere nogen for restskat

uppföra sig som en piga

optræde simpelt

uppföra sig som folk

opføre sig ordentligt

uppge sig vara något

udgive sig for noget

hævde at være noget

uppgå i

blive en del af

uppgå till

beløbe sig til

uppgörelse i godo

mindelig ordning

upphittat gods

fundne sager

upphäva (dom/beslut)

[jura] omstøde
[jura] ophæve

upphäva (lag)

[jura] ophæve
[jura] afskaffe
[jura] sætte ud af kraft

upphäva (prejudikat)

[jura] ændre
[jura] tilsidesætte

upphäva (tillfälligt)

[jura] suspendere

upphäva ett val

erklære noget ugyldigt

upphäva sig till domare

opkaste sig til dommer

upphävande av patent

[jura] tilbagekaldelse af patent

uppklädd Sjöbo-chinos

[slang] være iført Adidasbukser med striber på buksebenene

uppklädd till tänderna

klædt på til fingerspidserne

majet helt ud

upplupen ränta

påløben rente

upplåta sin mun

åbne munden

komme med en udtalelse

sige noget

upplösa en förening

opløse en forening

uppmuntra parterna

[jura] tilskynde parterne

upprepa sig

gentage sig selv

upprepat åsidosättande

[jura] gentagen forsømmelse

uppresa sig

gøre oprør

rejse sig

upprättande av förarprofil

[trafik- og transportterm] dannelse af førerprofil

upprätthålla en tjänst

forestå en service

uppskjutet uttag

opsat udbetaling

uppsprickande molntäcke

efterhånden opklaring

uppsätta dom
uppsätta beslut

[jura] udfærdige dom
[jura] koncipere dom

uppsöka faciliteterna

[slang] toiletbesøg

uppta bevis

[jura] optage bevis
[jura] bevisoptagelse

upptaga en psalm

synge for til en salme

upptagning av bevismaterial

[jura] fremskaffelse af bevismateriale

upptagning av vägavgift

[trafik- og transportterm] opkrævning af vejafgift, opkrævning af vejbenyttelsesafgift

upptrampad stig

tiltrådt

optrampet

opgået

optrådt sti

uppträda (inför domstol)

[jura] give fremmøde

uppträda med stora later

have store gebærder

uppåt landet

ind ad landet til

oppe i landet

nordpå

længere mod nord

i det nordlige Sverige

uppåt väggarna

uppåt väggarna galet

helt hen i vejret

fuldkommen vanvittigt

helt skørt

ur bruk

ude af brug

gammeldags

ur egen fatabur

av egen fatabur

af egen opfindelse

af egen skuffe

af sig selv

have selv fundet på

ur egen ficka

af egen lomme

fra sin egen pung

med egne midler

ur egen kassa

af egen lomme

med egne midler

ur fokus

[slang] ukoncentreret

ur gängorna

[slang] ude af balance, mistet fatningen

[slang] beruset

ur lag

i uorden

i ulave

ur led

af led

ude af gængerne

rundt på gulvet

ur led är tiden

tiden er af lave

ur mode

aflægs

gammeldags

ur sakskäl

af saglige grunde

ur stånd att...

ude af stand til at...

ur vägen

af vejen

ur vägen!

væk!

urarva konkurs

[jura] dødsbokonkurs
[jura] gældsfragåelse

urbota mål

[jura] bodløs sag
[jura] som ikke kan afgøres ved bøder

urbota straff

[jura] frihedsstraf

urminnes rätt

hævd

urminnes tider

i umindelige tider

urståndsatt att strida

ukampdygtig

gjort ukampdygtig

urtima riksdag

overordentlig rigsdag

ut genom dörren

ud ad døren

ut och drulla

[slang] ud og ryge

ut och gira

[slang] ud og cykle

ut och pokulera

[slang] ud på druktur

ut å stuffa

[slang] ud at danse

utan anledning

uden grund

utan ans och hyfsning

uplejet

sjusket

utan anseende till personen

uden persons anseelse

utan att knysta

uden at kny

uden at mæle et ord

utan att låta något märkas

uden at lade sig mærke med noget

utan att röra en fena

uden at røre en lillefinger

uden at røre en finger

helt roligt

utan avseende på person

utan avseende på personen

uden persons anseelse

utan avsikt

uforsætligt

utan dröjsmål

uden forsinkelse
snarest muligt
ufortøvet

utan egen förskyllan

utan eget förvållande

utan mitt eget förvållande

utilsigtet

ufortjent

uforskyldt

uden egen skyld
[jura] forhindret som følge af force majeure

utan egen förskyllan eller värdighet

uden egentlig at have fortjent det ved deres egen indsats

utan en trasa på kroppen

uden en trevl

uden en klud

helt nøgen

utan fog

uberettiget

uden grund

uden beføjelse

utan framgång

uden held

utan fråga

utom all fråga

uden tvivl

utan föregående meddelande

uden varsel

utan gensago

ubestridelig

utan gensägelse

ubestridelig

ubestridt

uimodsigelig

absolut

utan gnissel

gnidningsløs

problemfri

utan knot

uden at klage

utan krus

uden dikkedarer

uden omsvøb

utan min förskyllan eller värdighet

uden at have fortjent det

utan min förskyllan och värdighet

uden at jeg har gjort noget til det

utan namn utsatt

anonymt

utan och innan

ud og ind

udvendig og indvendig

ude og inde

utan onödig tidsutdräkt

[jura] uden unødig forsinkelse

utan pardon

skåningsløst

uden medlidenhed

utan plats

arbejdsløs

utan prut

uden forhandling

uden diskussion

uden vrøvl

utan påföljd

[jura] uden sanktion

utan stora later

uprætentiøst

utan större mankemang

[slang] uden større problemer

utan tvekan

uden tvivl

uden at tøve

utan uppskov

uden henstand

uden forsinkelse

ufortøvet

øjeblikkelig

straks

utan vank

utan någon vank

fejlfri

udadlelig

uden mangler

utan vank och lyte

uden plet og lyde

utan vidare spisning

[slang] uden videre

[slang] uden begrundelse

utan återhåll

uophørlig

uden ophør

uden mådehold

utan återvändo

uden nogen vej tilbage

uden retrætemulighed

utan åthävor

uden de store armbevægelser

utan åtskillnad

[jura] i fuld lighed
[jura] uden forskel
[jura] til ligeværdige garantier

utandas sin sista suck

opgive ånden

udstøde sit sidste suk

drage sit sidste suk

utav fan

[slang] (forstærkningsudtryk) helvede

[slang] ad helvede til

utav helvete

utav bara helvete

helvedes

ad helvede til

vældig meget

utbjuda till salu

utbjuda till försäljning

udbyde til salg

utbjudes hyra

til leje

utbyte av uppgifter

[jura] udveksling af oplysninger

utdelande företag

[jura] udbyttegivende selskab

utdrag ur kriminalregistret

[jura] straffeattest
[jura] vandelsattest

utdrag ur straffregistret

[jura] straffeattest
[jura] vandelsattest

utdöma skadestånd

idømme skadeserstatning

utdömande av vite

[jura] idømmelse af bøde

ute i bushen

på landet

ude i vildnisset

ude i naturen

ute i bygderna

ude på landet

ute med jycken

[slang] ude at gå med hunden

ute på ett gungfly

ude i sumpen

ude i hængedyndet

ude hvor det gynger

på gyngende grund

på glatis

ude i hampen

ude at svømme

ude på det dybe vand

i en usikker situation

i en risikofyldt situation

i en vanskelig situation

i knibe

ute på vift

ut på vift

ud på sjov

ude på sjov

ute på vischan

ude på bøhlandet

utebliven betalningar

[jura] manglende betaling

utelöpande mynt

[økonomiterm] mønter i omløb

utelöpande sedlar

[økonomiterm] pengesedler i omløb

utfylla kostymen

fylla ut kostymen

være opgaven voksen

magte opgaven

være dygtig nok

muskler og kraft nok til at påtage sig opgaven

voksen nok til at påtage sig ansvaret

udfylde rollen

utfärda exekutionstitel

[jura] gennemtvinge krav
[jura] iværksætte tvangsfuldbyrdelse

utfärda lag

[jura] udstede lov
[jura] vedtage lov
[jura] ophøje til lov
[jura] gennemføre

utfärdare av betalmedel

[trafik- og transportterm] udsteder, udsteder af betalingsmiddel

utgifter för inkomstens förvärvande

[jura] udgifter i forbindelse med indkomstens erhvervelse

utgjuta sig över

udbrede sig om

utgjuta sitt hjärta

udøse sit hjerte

åbne sig helt

betro en sine sorger

betro en sine følelser

fortælle om de inderste følelser

utgjuta sitt hjärta för någon

tale med nogen om sine bekymringer

utgå från

udgå fra

starte fra

gå ud fra

utgör processhinder

[jura] er til hinder for at der kan anlægges en retssag

utgöra hinder

være i vejen
udgøre en hindring
er et problem
er til hinder

utgöras av något

udgøres af noget

bestå af noget

utkräva hämnd

kræve hævn

utlysa ett möte

indkalde til møde

utlysa nyval

udskrive valg

utlysa tjänst

opslå en ledig stilling
oprette en ledig stilling

utlåta sig

udtale sig

utländsk valuta

[økonomiterm] valutakurser

utländska valutor

[økonomiterm] fremmed valuta

utläsas av de handlingar

[jura] fremgår af de akter

utmana ödet

udfordre skæbnen

påbegynde noget, der kan ende galt

utmynna i något

udmunde i noget

utmätning av egendom

[jura] udpantning af ejendom
[jura] beslaglæggelse af aktiver

utmätning av fordringar

[jura] inddrivelse af fordringer
[jura] inddrivelse af tilgodehavender
[jura] inddrivelse af gæld

utmätning av lön

direkte fradrag i lønnen

utmätningsbar egendom

[jura] aktiver
[jura] der kan gøres til genstand for udlæg

utom all fråga

udenfor enhver tvivl

uden for enhver tvivl

utom allt tvivel

udenfor enhver tvivl

utom sig

ude af sig selv

utom stadens hank och stör

uden for byens område

utom tullen

utom tullarna

uden for byen

i forstæderne

utomobligatorisk förpliktelser

[jura] forpligtelse uden for kontraktforhold

utomordentliga förhållanden

[jura] særlige omstændigheder

utredning av brott

[jura] efterforskning
[jura] undersøgelse

utrikes från

fra udlandet

utrustad användare

[trafik- og transportterm] udrustet bruger

uträtta sina behov

forrette sin nødtørft

utse en advokat

[jura] beskikke en advokat

utslag i ett mål

[jura] afgørelse i en sag

utsträckt tid

tilladelse til at holde åbent udover normal lukketid

utställa ett pass

udstede et pas

utställningen är i vardande

udstillingen er ved at blive til

utsätta (mål)

[jura] bestemme
[jura] fastsætte
[jura] angive
[jura] anføre

utsätta en belöning

udlove en belønning

utsätta på utsatt tid

til af talt tid

utsökt detalj

raffinement

uttolka bibeln

fortolke bibelen

uttrycka sig i klartext

sige tingene rent ud

utvecklingen går kräftgången

udviklingen går baglæns

utvärdering av godstransporter

[trafik- og transportterm] driftsevaluering af fragt, driftsevaluering af godstransporter

utvärdering av körningar

[trafik- og transportterm] evaluering af drift af køretøj, turevaluering

utväxten mellan axlarna

[slang] hovedet

utöka samlingen

[slang] stjæle, hugge

utöva myndighet

have magtbeføjelse

utöva sin ångerrätt

[jura] gøre sin fortrydelsesret gældende

utövande av ämbete

[jura] udøvelse af hverv

 

Copyright © 2011, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen

 

 

Donér til projektet